Wikipedia - posibile greșeli obținute la adăugarea diacriticelor

Posibilele greșeli sunt evidențiate prin text îngroșat (bold), în paranteză fiind trecută forma propusă de sistem ca fiind corectă.

Procesarea s-a făcut pe textele existente la data de 25 iunie 2008, este posibil ca versiunea actuală să fie diferită.


Istoria_arom??nilor


Identificarea_copiilor_??nzestra??i_??i_talenta??i


Iuruci


Ianca


Inteligen????_artificial??


Iazygi


Izvorul


If_(melodie)


Inflorescen????


Ideologie_politic??


Iluminism


Ieseu


Icar


Iernut


Indicator_de_culoare


I??tar


Interoga??ie_retoric??


Imperialism


Iosefin


Indonezia


Ianuarie_negru


Istoria_astronomiei


Interna??ionala


Inchizi??ie


Infrastructura_economiei_hidrogenului


Implozie


Imagistic??_medical??


Islam


Isaccea


Istoria_consolelor_de_jocuri_(prima_genera??ie)


Istoria_locomotivelor


Italia


Istoria_romanului_european


Istoria_muzicii


Istoria_socialismului


Istoria_antic??


Ikebana


Imunologie


Infla??ie_prin_cerere


Insule_frizone


Ieni??i


Iele


Islanda


Infla??ie


Iod


Irreplaceable


Imperiul_colonial_francez


Ind


Iner??ie


Ido


Irreemplazable


Iran


Imhotep