Wikisource - posibile greșeli obținute la adăugarea diacriticelor

Posibilele greșeli sunt evidențiate prin text îngroșat (bold), în paranteză fiind trecută forma propusă de sistem ca fiind corectă.

Procesarea s-a făcut pe textele existente la data de 25 iunie 2008, este posibil ca versiunea actuală să fie diferită.


??ntunecare_global??


1849


31_ianuarie


??old??ne??ti


22_august


5_iunie


5_octombrie


??an??_(s??p??tur??)


13_decembrie


11_mai


??tire


??oc_(medicin??)


3_februarie


10_august


16_iunie


28_aprilie


1_februarie


18_mai


??ngroparea


17_mai


117


??nmul??ire_(matematic??)


22_iunie


13_august


??ar


19_noiembrie


22_ianuarie


7_ianuarie


22_septembrie


3_noiembrie


26_aprilie


5_aprilie


??cole_polytechnique


23_iulie


??nceputurile_tramvaiului_or??dean


??nv????are_prin_predare


13_februarie


11_aprilie


??mp??rat


18_octombrie


10_decembrie


??elin??


2_decembrie


2006_??n_astronomie


12_mai


9_ianuarie


7_mai


8_decembrie


10_martie


5_ianuarie


23_septembrie


778


26_decembrie


14_septembrie


28_august


1987_??n_jocuri_video


??nc??lzire_global??


17_februarie


22_noiembrie


16_noiembrie


2004


10_iunie


2000


17_august


9_iunie


??coala_megaric??


??tiin??e_umaniste


5_februarie


7_iunie


6_septembrie


23_decembrie


26_septembrie


1979


1991


1999


??nsemnele_regalit????ii_rom??ne


4_februarie


2_septembrie


1909


25_martie


1920


??tei


23_august


1939


26_ianuarie


1946


1943


1942


1959


1961