Wikisource - posibile greșeli obținute la adăugarea diacriticelor

Posibilele greșeli sunt evidențiate prin text îngroșat (bold), în paranteză fiind trecută forma propusă de sistem ca fiind corectă.

Procesarea s-a făcut pe textele existente la data de 25 iunie 2008, este posibil ca versiunea actuală să fie diferită.


Purcari_(dezambiguizare)


Pixel


Pygmalion


Pavel_(apostol)


Panoplosaurus


Prusia


Pe??ter??


Principii_??n_dreptul_comer??ului_interna??ional


Pitagora


Patton_(film)


Polenizare


Psihanaliz??


Preistorie


Perpetuum_mobile


Proprie??????i_optice


Publicitate


Poluare


Produc??tor_de_film


Panica_ro??ie


Panciu


Procesele_sioni??tilor


Politic??


Paia??e


Pepinier??


Poten??ial_de_ac??iune


Protez??_ocular??


Ploie??ti


Paleogeografie


Phoenix_(forma??ie)


Presiune_arterial??


Produc??tor_de_jocuri_video


P??durea_sp??nzura??ilor_(film)


Petanque


Patristic??


Prototype


Platform??_continental??


Perth


Paparud??


Pecenegi


P??m??nt


P??dure


Proverb


Petrila


Pistoia


Poligraf


Program_(informatic??)


Periu????_de_din??i


Porto


Pion_(??ah)


P??str??v


Penis


Playboy


Postcombustie


Pterozaur


Proces_spectacol


Proverbe_??i_expresii_din_limba_chinez??


Prezbitism


Pisic??_de_cas??


Psihiatrie


Palatul_de_var??


Polifonie


Panther


Pomelo


Pseudonim


Pescuit


Punct_??i_virgul??


Polonia


Poten??ial_de_repaus


Polachiurie


Plus_infinit


Protopop


Predicat


Pronume


Prima_cruciad??


Primatul_papal


Profaza


Paradoxul_gemenilor


Psych??d??lices


Pepetela


Programatori_celebri


Pneumotorax


Patimile


Produs_(marketing)


Pi??igaia_(dezambiguizare)


Prism??_(corp)


Popor_turcic


Pictur??_mural??


Piatr??_filozofal??


Poliamor


Participan??ii_la_al_doilea_r??zboi_mondial


Pirometru


Protein??


Paleontologie


Pandecte


Procesul_de_produc??ie_a_unui_film


Post_hoc_ergo_propter_hoc


Prang


Petrom


Piramidele_egiptene


P??dure_de_molid


Pe??te


Parametri_fiziologici_la_p??s??ri


Python


Pod


Plan_cincinal


Pseudo??tiin????


Probabilitatea_de_satisfacere_a_folosin??elor_??n_gospod??rirea_apelor


Persefona


Prometeism


Prigonirea_evreilor_??n_timpul_guvernului_legionar


Physalis_alkekengi


Ploaie


Propagand??_nazist??


Praga


P??trat_magic


Poxviridae


Pronun??ie


Para??ut??


Proverbe_indiene


Programare_orientat??_eveniment


P??cal??


Partizanii_iugoslavi


Pornografie


Pa??tele_cre??tin


Primul_triumvirat


Plan_factorial_experimental


Procesul_celor_dou??zeci_??i_unu