Căutáre Live
Artícole
Elena Mogîldea, actrița din serialul Adela, s-a căsătorit. Cum arată rochia neobișnuită pe care a purtat-o la fastuosul eveniment
Elénă Mogildea, actrita dín seriálul Adela, s-á căsătorít. Cúm aráta róchia neobisnuita pé cáre á purtát-ó lá fastuósul evenimént Elénă Mogildea, frumoásă actrita dín seriálul Adela, á spús “Dá” ín fáta ofițérului st'ării civíle. Eá sí sotul éi áu avút párte dé ún evenimént fastuós únde áu fóst invitáte mái múlte vedéte dín showbiz. Víneri, 10.06.2022, 10:50
Adela sezonul 4, trailer. Primele imagini din următorul sezon
Adela sezónul 4, tráiler. Primele imágini dín următórul sezón Sezónul 3 ál seriálului Adela á ajúns lá finál. Telespectatórii áu acúm sansa sá vádă ín exclusitate primele imágini dín sezónul 4, cáre vá fí difuzát ín toámna pé Anténa 1 sí AntenaPLAY. Joi, 09.06.2022, 23:55
Adela, sezon 3, episoadele 39 și 40 din 9 iunie 2022. Adela o prinde pe Andreea cu Bogdănel în brațe, iar Andreea refuză să-l dea
Adela, sezón 3, episoádele 39 sí 40 dín 9 iúnie 2022. Adela ó prínde pé Andreea cú Bogdanel ín bráțe, iár Andreea refuzá sá-l deá Sfârșítul sezónului 3 víne cú múlte situáții complicáte cáre țín cú súfletul lá gúra audiénta. Răsturn'ările dé situáție cú cáre família Andronic s-á confruntát dé cevá vréme acúm áu devenít múlt mái abrúpte sí páre cá lé-á venít tímpul tuturor sá plăteáscă péntru tót. Joi, 09.06.2022, 23:30
Ce s-a întâmplat în serialul Adela, episod cu episod. Sezonul 3 se vede pe Antena 1 și AntenaPLAY
Cé s-á întâmplát ín seriálul Adela, episód cú episód. Sezónul 3 sé véde pé Anténa 1 sí AntenaPLAY Prodús dé Ruxandra Ión sí Dream Fílm Production, seriálul Adela á avút márea premiéra pé 14 ianuárie 2021, dé lá 20:30, lá Anténa 1. Pé 19 august 2021 á debutát sezónul ál dóilea ál îndrăgítului seriál, iár pé 27 ianuárie 2022 á începút sezónul tréi. Ín fiecare joi, dé lá 20:30, telespectatórii vór puteá urmări povestea cé sé bucurá dé ó distribúție dé excépție. Joi, 09.06.2022, 23:02
Adela sezonul 4, trailer. Primele imagini din serialul difuzat pe Antena 1 și AntenaPLAY | EXCLUSIV
Adela sezónul 4, tráiler. Primele imágini dín seriálul difuzát pé Anténa 1 sí AntenaPLAY | EXCLUSÍV Sezónul 3 ál seriálului Adela á ajúns lá finál. Telespectatórii áu acúm sansa sá vádă ín exclusitate primele imágini dín sezónul 4, cáre vá fí difuzát ín toámna pé Anténa 1 sí AntenaPLAY. Joi, 09.06.2022, 23:00
Adela sezonul 3, episodul 40, 2 iunie 2022. Adela descoperă că Andreea i-a răpit copilul!
Adela sezónul 3, episódul 40, 2 iúnie 2022. Adela descóperă cá Andreea í-á răpít copilul! Ín seriálul Adela sezónul 3, episódul 40 dín dată dé 9 iúnie 2022, Adela descóperă cá Andreea í-á răpít copilul. ”Dé cé mí-ái furát copilul? Atat dé múlt m'ă ur'ăști înc'ât ái vrút sá té răzbúni pé míne!? Cúm ái putút sá fáci așá cevá? Cúm... Joi, 09.06.2022, 16:45
Adela sezonul 3, episodul 40, 2 iunie 2022. Luca, implicat într-un accident
Adela sezónul 3, episódul 40, 2 iúnie 2022. Luca, implicát într-ún accidént Ín seriálul Adela sezónul 3, episódul 40 dín dată dé 9 iúnie 2022, dúpă cé Laura sí sotul sé hotăr'ăsc sá pléce dín tara, iár Florica sí Ilie sé căsătorésc, Luca sé decíde sí él sá pléce înapói ín Spania. Chiár ín tímp cé-sí luá lá... Joi, 09.06.2022, 16:43
Adela sezonul 3, episodul 40, 2 iunie 2022. Andreea îl împușcă pe Silviu!
Adela sezónul 3, episódul 40, 2 iúnie 2022. Andreea 'îl impusca pé Silviu! Ín seriálul Adela sezónul 3, episódul 40 dín dată dé 9 iúnie 2022, Andreea aflá cá Bogdan á dispărút sí cá Silviu í l-á luát. Acésta dín urma 'îl suná pé Lucian sí-í cére sá sé întâlneáscă iár Andreea insistá sá vína cú él. Deși... Joi, 09.06.2022, 16:39
Adela sezonul 3, episodul 40, 2 iunie 2022. Cum a fost păcălită Adela de Andreea
Adela sezónul 3, episódul 40, 2 iúnie 2022. Cúm á fóst pacalita Adela dé Andreea Ín seriálul Adela sezónul 3, episódul 40 dín dată dé 9 iúnie 2022, Andreea sé bazeáză pé Lucian sá ó tót ajúte cú copilul sí acésta ii zíce cá trébuie sá scápe dé copil. Atúnci eá á concluzionát cá Lucian nú á vrút niciodátă cá eá sá áibă... Joi, 09.06.2022, 16:36
Adela sezonul 3, episodul 39, 2 iunie 2022. Adela află de la Mitu unde se află copilul ei
Adela sezónul 3, episódul 39, 2 iúnie 2022. Adela aflá dé lá Mitu únde sé aflá copilul éi Ín seriálul Adela sezónul 3, episódul 39 dín dată dé 9 iúnie 2022, Mitu 'își revíne sí-í spúne Adelei únde éste Bogdan sí aceásta pleácă ín grába sá-sí cáute băiețélul. 'Însă, dezamăgírea éste dín nóu máre c'ând véde cá, dín nóu, nú-l... Joi, 09.06.2022, 16:33
Adela sezonul 3, episodul 39, 2 iunie 2022. Livia, în lacrimi
Adela sezónul 3, episódul 39, 2 iúnie 2022. Livia, ín lácrimi Ín seriálul Adela sezónul 3, episódul 39 dín dată dé 9 iúnie 2022, Luca éste hotăr'ât sá pléce, spré nemulțumírea Liviei: ”Era ó vréme c'ând m'ă uit'ăm lá țíne c'ă lá ún zéu. Níci nú ái idée cé insemna péntru míne sá ám ún fráte mái máre. M'ă... Joi, 09.06.2022, 16:30
Adela sezonul 3, episodul 39, 2 iunie 2022. Lucian, amenințat cu pistolul de Silviu!
Adela sezónul 3, episódul 39, 2 iúnie 2022. Lucian, amenințát cú pistólul dé Silviu! Ín seriálul Adela sezónul 3, episódul 39 dín dată dé 9 iúnie 2022, Lucian éste amenințát cú pistólul dé Silviu, dúpă cé acésta á amenințát lá r'ândul sáu. ”Ó sá m'ă omóri așá cúm ái făcút sí cú táta?”, á spús Silviu, iár răspúnsul lúi... Joi, 09.06.2022, 16:28
Cele mai noi episoade Adela – Ce-i al tău e şi al meu, lider de audienţă
Céle mái noi episoáde Adela – Cé-í ál t'ău é sí ál méu, líder dé audiénta #dacaejoieAdela! Ó singura saptamana ii mái despárte pé telespectatóri dé deznodăm'ântul celui dé-ál tréilea sezón Adela, ástfel cá acéștia áu urmărít ín númăr foárte máre moméntele plíne dé suspáns dín céle mái noi episoáde ále proiéctului. Víneri, 03.06.2022, 13:44
Adela, sezon 3, episoadele 37 și 38 din 2 iunie 2022. Lucian amenință că va ucide întreaga familie Andronic. "Nu glumesc"
Adela, sezón 3, episoádele 37 sí 38 dín 2 iúnie 2022. Lucian ameninta cá vá ucíde intreaga famílie Andronic. "Nú glumésc" Edíția dé ázi víne cú dráma pé mái múlte plánuri. Colapsul famíliei Andronic páre cá éste inevitábil, dár, ín acélași tímp, sí cél ál Andreei sí ál lúi Lucian. Joi, 02.06.2022, 23:00
Adela sezonul 3, episodul 38, 2 iunie 2022. Lucian amenință că va ucide întreaga familie Andronic: ”O să vă omor pe toți”
Adela sezónul 3, episódul 38, 2 iúnie 2022. Lucian ameninta cá vá ucíde intreaga famílie Andronic: ”Ó sá vá omór pé tóți” Ín seriálul Adela sezónul 3, episódul 38 dín dată dé 2 iúnie 2022, Paul aflá dé ínca ó críma comísă dé máma lúi sí sé gândéște lá ún plán riscánt ín cáre sá sé răzbúne pé Marta. Acésta aflá dé toátă nebunía púsă lá cále dé fíul éi sí... Joi, 02.06.2022, 17:43
Adela sezonul 3, episodul 38, 2 iunie 2022. Silviu îl eliberează pe Luca
Adela sezónul 3, episódul 38, 2 iúnie 2022. Silviu 'îl elibereáză pé Luca Ín seriálul Adela sezónul 3, episódul 38 dín dată dé 2 iúnie 2022, Andreea éste ingrijorata péntru viata lúi Luca. Acésta í-á auzít pé eá sí pé Lucian cá éi súnt responsábili dé răpírea lúi Bogdan, iár Lucian s-á ocupát dé Luca. Andreea... Joi, 02.06.2022, 17:40
Adela sezonul 3, episodul 38, 2 iunie 2022. Planul riscant al lui Paul de a scăpa de Lucian!
Adela sezónul 3, episódul 38, 2 iúnie 2022. Plánul riscánt ál lúi Paul dé á scapa dé Lucian! Ín seriálul Adela sezónul 3, episódul 37 dín dată dé 2 iúnie 2022, povestea sé complicá sí mái múlt ín moméntul ín cáre Paul, orbít dé supăráre víne cú ún plán riscánt cáre ár dúce lá ruinárea famíliei Andronic, conștiént fiínd cá éste posíbil... Joi, 02.06.2022, 17:30
Adela sezonul 3, episodul 37, 2 iunie 2022. Delia îi mărturisește lui Paul cine a ordonat moartea lui Bebe
Adela sezónul 3, episódul 37, 2 iúnie 2022. Delía ii mărturiséște lúi Paul cíne á ordonát moártea lúi Bébe Ín seriálul Adela sezónul 3, episódul 37 dín dată dé 2 iúnie 2022, Delía sí-á confirmát cá máma éi, Marta, éste responsábila dé múlt mái múlte críme sí ó acuza cá s-á folosít dé Bébe c'ă sá-í execúte crímele. Aceásta ii spúne sí lúi Paul,... Joi, 02.06.2022, 17:19
Adela sezonul 3, episodul 37, 2 iunie 2022. Marta îi oferă un cadou Rodicăi pentru ajutorul oferit cât a fost bolnavă
Adela sezónul 3, episódul 37, 2 iúnie 2022. Marta ii oféră ún cadóu Rodicai péntru ajutórul oferít cát á fóst bolnava Ín seriálul Adela sezónul 3, episódul 37 dín dată dé 2 iúnie 2022, Marta símte cúm 'își piérde dín nóu família iár síngură ín cáre símt cá mái áre vreó baza éste Rodica, ceá cáre í-á fóst meréu al'ături sí cáre í-á salvát, cumvá, viata.... Joi, 02.06.2022, 17:16
Adela sezonul 3, episodul 37, 2 iunie 2022. Paul și Mihai încearcă să facă rost de bani pentru răscumpărarea lui Bogdan
Adela sezónul 3, episódul 37, 2 iúnie 2022. Paul sí Mihai înceárcă sá fácă róst dé báni péntru răscumpărárea lúi Bogdan Ín seriálul Adela sezónul 3, episódul 37 dín dată dé 2 iúnie 2022, toátă família așteáptă c'ă răpitórii lúi Bogdan sá súne péntru recompensa, 'însă acést telefón întârzie sá súne. Íntre tímp, știínd cá nú mái stáu foárte bíne lá... Joi, 02.06.2022, 17:08
Adela sezonul 3, episodul 37, 2 iunie 2022. Delia îi cere socoteală mamei sale: Te-ai folosit de Bebe să-ți execute crimele!
Adela sezónul 3, episódul 37, 2 iúnie 2022. Delía ii cére socoteála mámei sále: Té-ái folosít dé Bébe sá-țí execúte crímele! Ín seriálul Adela sezónul 3, episódul 37 dín dată dé 2 iúnie 2022, Delía sí-á confirmát cá máma éi, Marta, éste responsábila dé múlt mái múlte críme sí ó acuza cá s-á folosít dé Bébe c'ă sá-í execúte crímele. Joi, 02.06.2022, 17:02
Serialul Adela – Ce-i al tău e şi al meu a fost lider de audienţă la nivelul întregii ţări, joi seara, pe 26 mai
Seriálul Adela – Cé-í ál t'ău é sí ál méu á fóst líder dé audiénta lá nivélul întregii tári, joi seára, pé 26 mái #dacaejoieAdela! Doár dóua săptăm'âni ii mái despárt pé telespectatóri dé deznodăm'ântul celui dé-ál tréilea sezón Adela, ástfel cá acéștia áu urmărít ín númăr foárte máre moméntele plíne dé suspáns dín céle mái noi episoáde ále proiéctului. Víneri, 27.05.2022, 12:57
Adela, sezon 3, episoadele 35 și 36 din 26 mai 2022. Lucian ajunge acționar unic al televiziunii. Familia Andronic pierde totul
Adela, sezón 3, episoádele 35 sí 36 dín 26 mái 2022. Lucian ajúnge acționár unic ál televiziúnii. Família Andronic piérde tótul Povestea dé ázi víne cú ó răsturnáre dé situáție dár sí complicáții neașteptáte ín família Andronic. Paul piérde televiziúnea iár adev'ărul déspre copilul Adelei éste pé cále dé á fí aflát. Joi, 26.05.2022, 23:00
Adela sezonul 3, episodul 36, 26 mai 2022. Adela și Mihai află că Bogdan este în viață
Adela sezónul 3, episódul 36, 26 mái 2022. Adela sí Mihai aflá cá Bogdan éste ín viata Ín seriálul Adela sezónul 3, episódul 36 dín dată dé 26 mái 2022, Buníca lúi Adi mérge sá scoátă níște báni dé lá Nuti sí Andreea, dár nú priméște nimíc. Ástfel, batrana ia decízia sá-í súne pé Adela sí Mihai șí s'ă lé deá dováda cá Bogdan... Joi, 26.05.2022, 18:33
Adela sezonul 3, episodul 36, 26 mai 2022. Adela o dă afară din casă pe Andreea
Adela sezónul 3, episódul 36, 26 mái 2022. Adela ó dá afáră dín casa pé Andreea Ín seriálul Adela sezónul 3, episódul 36 dín dată dé 26 mái 2022, Adela nú mái vreá sá ó vádă ín casa pé Andreea, ástfel ó dá afáră dín casa. Lucian éste dé acórd sá pléce péntru cá așá vór puteá sá adópte copilul Adelei sí vór puteá plecá... Joi, 26.05.2022, 18:27
Adela sezonul 3, episodul 36, 26 mai 2022. Lucian redevine șeful televiziunii! Paul îl amenință cu pistolul
Adela sezónul 3, episódul 36, 26 mái 2022. Lucian redevíne șéful televiziúnii! Paul 'îl ameninta cú pistólul Ín seriálul Adela sezónul 3, episódul 36 dín dată dé 26 mái 2022, Lucian cumpara acțiúnile televiziúnii înaínte dé á ó fáce Paul, ástfel redevíne acționárul majoritár ál afácerii. Într-ún momént dé fúrie, Paul scoáte pistólul sí 'îl ameninta... Joi, 26.05.2022, 17:44
Adela sezonul 3, episodul 35, 26 mai 2022. Lucian îi vinde televiziunea lui Paul fără să știe: Pot să renunț dacă îmi aduci nepotul înapoi!
Adela sezónul 3, episódul 35, 26 mái 2022. Lucian ii vínde televiziúnea lúi Paul f'ără sá ștíe: Pót sá renúnț dáca 'îmi adúci nepótul înapói! Ín seriálul Adela sezónul 3, episódul 35 dín dată dé 26 mái 2022, Paul Andronic á fóst cú ún pás înaíntea lúi Lucian. Acésta ii cumpara acțiúnile f'ără sá ștíe. Vestea 'îl distrúge pé Lucian, dár Paul ii spúne cá poáte renunta lá tót dáca... Joi, 26.05.2022, 17:23
Adela sezonul 3, episodul 35, 26 mai 2022. Ilie o urmărește pe Andreea la Butimanu! Nuți îl dă în vileag
Adela sezónul 3, episódul 35, 26 mái 2022. Ilie ó urmăréște pé Andreea lá Butimanu! Nuti 'îl dá ín vileag Ín seriálul Adela sezónul 3, episódul 35 dín dată dé 26 mái 2022, Aná Mariá 'îl púne pé Ilie sá ó urmăreáscă pé Andreea lá Butimanu. Aceásta sperá cá vá află únde éste ascúns copilul Adelei. Dín păcáte, Andreea 'își dá seáma dé acést lúcru sí... Joi, 26.05.2022, 17:11
Adela sezonul 3, episodul 35, 26 mai 2022. Martha crede că Silviu a furat copilul Adelei
Adela sezónul 3, episódul 35, 26 mái 2022. Martha créde cá Silviu á furát copilul Adelei Ín seriálul Adela sezónul 3, episódul 35 dín dată dé 26 mái 2022, Martha púne lá cále ó întâlníre cú Silviu, băiátul lúi Toma. Buníca Adelei vreá sá áfle dáca acésta í-á furát strănepótul. Silviu susțíne cá nú ștíe absolút nimíc déspre... Joi, 26.05.2022, 16:57
Adela sezonul 3, episodul 35, 26 mai 2022. Floppy pleacă din casa lui Călin
Adela sezónul 3, episódul 35, 26 mái 2022. Floppy pleácă dín casa lúi Calín Ín seriálul Adela sezónul 3, episódul 35 dín dată dé 26 mái 2022, Floppy á luát decízia dé á plecá dín casa lúi Calín. C'ă sá nú sé cérte cú priétenul sáu, înceárcă sá pléce pé furíș cú toáte hainele sále. Calín 'îl surprínde sí ajúng sá sé... Joi, 26.05.2022, 16:39
Episoadele de pe 19 mai din serialul Adela s-au impus ca lider de audiență
Episoádele dé pé 19 mái dín seriálul Adela s-áu impús c'ă líder dé audiénta #dacaejoieAdela! Doár tréi săptăm'âni ii mái despárt pé telespectatóri dé deznodăm'ântul celui dé-ál tréilea sezón Adela, ástfel cá telespectatórii áu urmărít cú súfletul lá gúra moméntele tensionáte dín céle mái noi episoáde ále proiéctului. Víneri, 20.05.2022, 12:33
Adela, sezon 3, episoadele 33 și 34 din 19 mai 2022. Adela este din ce în ce mai aproape de aflarea adevărului. Lucian șterge urme
Adela, sezón 3, episoádele 33 sí 34 dín 19 mái 2022. Adela éste dín cé ín cé mái aproápe dé aflárea adev'ărului. Lucian ștérge úrme Intrigă continua ín casa famíliei Andronic iár lúcrurile iár iáu ó turnúra complicáta. Adelei ii era cát mái gréu sá lúpte singura péntru á demonstrá cá Bogdan á fóst răpít. Marta éste síngură cáre á sprijinít-ó iár acúm toátă famílie éste convínsa cá fíul Adelei á fóst răpít sí apár múlte próbe. Joi, 19.05.2022, 22:55
Adela sezonul 3, episodul 34, 19 mai 2022. Mitu află ca Nuți și Andreea au furat copilul Adelei: ”Nu mai mint pentru voi! O să spun tot!”
Adela sezónul 3, episódul 34, 19 mái 2022. Mitu aflá c'ă Nuti sí Andreea áu furát copilul Adelei: ”Nú mái mínt péntru voi! Ó sá spún tót!” Ín seriálul Adela sezónul 3, episódul 34 dín dată dé 19 mái 2022, Mitu, sotul lúi Nuti, devíne dín cé ín cé mái bănuitór ín legatura cú copilul sí cú plec'ările suspécte ále lúi Nuti. Ulteriór, acésta încépe sá ó urmăreáscă atúnci... Joi, 19.05.2022, 17:00
Adela sezonul 3, episodul 34, 19 mai 2022. Lucian încearcă să-l mituiască pe Silviu: ”Cât vrei să-ți dau ca să dispari?”
Adela sezónul 3, episódul 34, 19 mái 2022. Lucian înceárcă sá-l mituiasca pé Silviu: ”Cát vréi sá-țí dáu c'ă sá dispári?” Ín seriálul Adela sezónul 3, episódul 34 dín dată dé 19 mái 2022, Lucian aflá cá Silviu ștíe cá Andreea á furát copilul sí înceárcă sá-l cúmpere oferindu-í ún milión dé dolári c'ă sá pléce. 'Însă lúcrurile nú pár á fí atat dé símple... Joi, 19.05.2022, 16:56
Adela sezonul 3, episodul 34, 19 mai 2022. Ana Maria o suspectează pe Andreea că a pus pastilele în cana Adelei
Adela sezónul 3, episódul 34, 19 mái 2022. Aná Mariá ó suspecteáză pé Andreea cá á pús pastílele ín cana Adelei Ín seriálul Adela sezónul 3, episódul 34 dín dată dé 19 mái 2022, Anamaria, máma Adelei tót înceárcă sá 'își aminteáscă cé s-á întâmplát ín bucătăríe, atúnci c'ând á fóst p'ână dé curént sí eá í-á pregătít ceáiul Adelei. Á stát sí s-á... Joi, 19.05.2022, 16:52
Adela sezonul 3, episodul 33, 19 mai 2022. Cu ochii în lacrimi, Adela anunță la TV dispariția lui Bogdan!
Adela sezónul 3, episódul 33, 19 mái 2022. Cú ochii ín lácrimi, Adela anunta lá TV disparíția lúi Bogdan! Ín seriálul Adela sezónul 3, episódul 33 dín dată dé 19 mái 2022, Adela fáce públic anúnțul disparíției lúi Bogdan lá TV! Joi, 19.05.2022, 16:40
Adela sezonul 3, episodul 33, 19 mai 2022. Procurorul Lascu îl audiază pe Lucian în cazul dispariției copilului Adelei
Adela sezónul 3, episódul 33, 19 mái 2022. Procurórul Lascu 'îl audiáză pé Lucian ín cázul disparíției copilului Adelei Ín seriálul Adela sezónul 3, episódul 33 dín dată dé 19 mái 2022, Lucian sé misca suspéct ín reláția cú procurórul Lascu. Bá páre cá 'îl ajutá, bá páre cá sé lasa interogát. Cért éste cá, pana lá ún anumít púnct, Lucian ii oféră lúi Lascu... Joi, 19.05.2022, 16:33
Adela sezonul 3, episodul 33, 19 mai 2022. Adela vrea să facă publică dispariția lui Bogdan
Adela sezónul 3, episódul 33, 19 mái 2022. Adela vreá sá fácă publica disparíția lúi Bogdan Ín seriálul Adela sezónul 3, episódul 33 dín dată dé 19 mái 2022, încépe cú decízia Adelei dé á fáce publica disparíția lúi Bogdan, profit'ând dé fáptul cá áre própria televiziúne. Aceásta sperá cá, ín félul acésta, cinevá poáte dá vreó... Joi, 19.05.2022, 16:27
Adela sezonul 3, episodul 33, 19 mai 2022. Lucian o amenință pe Andreea: ”Dacă ajung la pușcărie din cauza ta, o să-ți pară rău!”
Adela sezónul 3, episódul 33, 19 mái 2022. Lucian ó ameninta pé Andreea: ”Dáca ajúng lá pușcăríe dín cauza tá, ó sá-țí para rau!” Ín seriálul Adela sezónul 3, episódul 33 dín dată dé 19 mái 2022, Lucian ó ameninta pé Andreea cá dáca él ajúnge lá închisoáre dín cauza fáptului cá eá nú á ascultát dé él sí á făcút greșéli, vá regretă. Ulteriór ameninț'ărilor, acésta á sí... Joi, 19.05.2022, 16:24
Cine e și cum arată iubitul Elenei Mogîldea, actrița din serialul Adela. Cei doi se vor căsători în mai puțin de o lună
Cíne é sí cúm aráta iubítul Elénei Mogildea, actrita dín seriálul Adela. Cei dói sé vór căsători ín mái puțín dé ó lúna Elénă Mogildea, frumoásă actrita dín seriálul Adela, urmeáză sá sé căsătoreáscă ín mái puțín dé ó lúna, dár pútini știu cíne é iubítul éi. Lúni, 16.05.2022, 09:05
Adela, sezon 3, episoadele 31, 32 din 12 mai, 2022. Adela află că cineva i-a pus ceva în ceai ca să adoarmă
Adela, sezón 3, episoádele 31, 32 dín 12 mái, 2022. Adela aflá cá cinevá í-á pús cevá ín ceái c'ă sá adoármă Intrigă continua ín casa famíliei Andronic iár lúcrurile iár iáu ó turnúra complicáta. Adelei ii éste cát mái gréu sá lúpte singura péntru á demonstrá cá Bogdan á fóst răpít. Marta éste síngură cáre ó spríjină. Joi, 12.05.2022, 18:29
Adela sezonul 3, episodul 32, 12 mai 2022. Adela află că i s-a pus ceva în ceai ca să adoarmă! Mihai: Îmi pare rău că m-a îndoit de tine!
Adela sezónul 3, episódul 32, 12 mái 2022. Adela aflá cá í s-á pús cevá ín ceái c'ă sá adoármă! Mihai: 'Îmi páre rau cá m-á îndoít dé țíne! Ín seriálul Adela sezónul 3, episódul 32 dín dată dé 12 mái 2022, Adela áre dováda cá cinevá í-á pús cevá ín ceái c'ă sá adoármă șí s'ă fúre bebelúșul. Procurórul Lascu ó ajutá sá áfle acést lúcru. Mihai 'își dá seáma cá á făcút máre... Joi, 12.05.2022, 17:48
Adela sezonul 3, episodul 32, 12 mai 2022. Adela crede că Andreea i-a furat bebelușul: Tu mi-ai luat copilul?
Adela sezónul 3, episódul 32, 12 mái 2022. Adela créde cá Andreea í-á furát bebelúșul: Tú mí-ái luát copilul? Ín seriálul Adela sezónul 3, episódul 32 dín dată dé 12 mái 2022, Adela ó supúne lá câteva întreb'ări pé Andreea. Tanara mamica créde cá sóra éi vítrega í-á furát copilul sí vreá sá fíe sigura. Andreea neága tótul, ástfel adev'ărul nú iése... Joi, 12.05.2022, 17:39
Adela sezonul 3, episodul 32, 12 mai 2022. Nuți și Lucian vor să ducă copilul cât mai departe! Andreea nu este de acord: Vreau să știe că sunt mama lui!
Adela sezónul 3, episódul 32, 12 mái 2022. Nuti sí Lucian vór sá dúca copilul cát mái depárte! Andreea nú éste dé acórd: Vreáu sá ștíe cá súnt máma lúi! Ín seriálul Adela sezónul 3, episódul 32 dín dată dé 12 mái 2022, Nuti sí Lucian vór sá dúc copilul cát mái depárte péntru câțiva áni, așá tóți dín casa Andronic vór uită dé Bogdan. Andreea nú éste dé acórd cú așá cevá, 'își doréște c'ă... Joi, 12.05.2022, 17:22
Adela sezonul 3, episodul 31, 12 mai 2022. Bogdan e grav bolnav! Andreea nu știe ce să-i facă: Nu trebuia sa-l iau de lângă maică-sa!
Adela sezónul 3, episódul 31, 12 mái 2022. Bogdan é gráv bolnav! Andreea nú ștíe cé sá-í fácă: Nú trebuiá s'ă-l iáu dé l'ângă máica-s'ă! Ín seriálul Adela sezónul 3, episódul 31 dín dată dé 12 mái 2022, Bogdanel, fíul Adelei éste gráv bolnav. Andreea, ceá cáre l-á furát pé cél míc, nú ștíe cé sá-í fácă. Ó cheámă pé Nuti sá ó ajúte, dár, dín păcáte, bebelúșul éste dín cé ín cé... Joi, 12.05.2022, 17:13
Adela sezonul 3, episodul 31, 12 mai 2022. Lucian, impresionat de planul lui Nuți: Bravo, respect!
Adela sezónul 3, episódul 31, 12 mái 2022. Lucian, impresionát dé plánul lúi Nuti: Bravo, respéct! Ín seriálul Adela sezónul 3, episódul 31 dín dată dé 12 mái 2022, Lucian aflá cá Nuti á fóst ceá cáre á dús caciulita albástra ín casa Andronic. Barbatul éste vizíbil impresionát dé plánul creát dé máma soácra. Cei tréi sé pún dé acórd cú... Joi, 12.05.2022, 16:58
Adela sezonul 3, episodul 31, 12 mai 2022. Martha, singura care o crede pe Adela: Cred în ce spui tu!
Adela sezónul 3, episódul 31, 12 mái 2022. Martha, síngură cáre ó créde pé Adela: Créd ín cé spúi tú! Ín seriálul Adela sezónul 3, episódul 31 dín dată dé 12 mái 2022, Martha éste síngură dín casa Andronic cáre ó créde pé Adela ín toátă situáția legáta dé bebelúșul éi. Buníca Adelei considerá cá cinevá l-á răpít pé Bogdanel, iár apói í-á... Joi, 12.05.2022, 16:52
Adela sezonul 3, episodul 31, 12 mai 2022. Mihai nu crede că Bogdănel e în viață! Adela face tot posibilul să-i schimbe părerea
Adela sezónul 3, episódul 31, 12 mái 2022. Mihai nú créde cá Bogdanel é ín viata! Adela fáce tót posíbilul sá-í schímbe părérea Ín seriálul Adela sezónul 3, episódul 31 dín dată dé 12 mái 2022, Adela susțíne cá ștíe sígur cú cé era îmbrăcát Bogdan, băiețélul éi. Tanara créde cá cinevá á înscenát tótul. Dín păcáte, mamica nú áre spríjinul sotului éi. Mihai créde... Joi, 12.05.2022, 16:45
Elena Mogîldea, rochia cu decolteu amplu care i-a scos în evidență bustul generos. Cât de sexy este actrița din serialul Adela
Elénă Mogildea, róchia cú decoltéu ámplu cáre í-á scós ín evidénta bústul generós. Cát dé séxy éste actrita dín seriálul Adela Elénă Mogildea á făcút furóri pé rețélele sociále dúpă cé á publicát ó imágine ín cáre poárta ó róchie dé-á dréptul provocatoáre. Tinuta séxy í-á scós ín evidénta bústul generós sí tália dé invidiát. Iátă cát dé bíne aráta actrita dín Adela. Miércuri, 11.05.2022, 11:10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

Últimele știri

x