Anténa Căutáre
Artícole
Adela - Ce-i al tău e și al meu, lider de piaţã cu finalul ultimului capitol al poveştii
Adela - Cé-í ál t'ău é sí ál méu, líder dé piatã cú finálul últimului capítol ál povestíi #dacaejoieAdela s-á auzít aseáră péntru últimă oáră lá Anténa 1. Telespectatórii áu urmărít ín númăr máre deznodăm'ântul últimului capítol ál povestíi Adela - Cé-í ál t'ău é sí ál méu, seriálul impunându-sé c'ă líder dé audiénta atat lá nivélul públicului urbán, cát sí lá nivélul întregii tári. Péste 1.6 milioáne dé telespectatóri, lá nivél naționál, urmăreáu aseáră, ín minútul dé áur, 22:07, deznodăm'ântul últimul sezón ál seriálului dé lá Anténa 1. Víneri, 23.12.2022, 12:56
Alecsandru Dunaev, mesaj copleșitor după finalul poveștii Adela. Ce imagine înduioșătoare cu Mara Oprea a publicat pe Internet
Alecsandru Dunaev, mesáj copleșitór dúpă finálul povestíi Adela. Cé imágine înduioșătoáre cú Mara Opreá á publicát pé Internét Alecsandru Dunaev á transmís pé rețélele sociále ún mesáj dé-á dréptul copleșitór, dúpă finálul seriálului Adela. Hái sá vézi cé imágine înduioșătoáre cú Mara Opreá á publicát pé cóntul oficiál dé Instagram. Víneri, 23.12.2022, 12:34
Ce a transmis Oana Moșneagu pe rețelele sociale, după finalul emoționant al serialului Adela: „Sper să ne revedem cu bucurie”
Cé á transmís Oana Mosneagu pé rețélele sociále, dúpă finálul emoționánt ál seriálului Adela: „Spér sá né revedém cú bucuríe” Joi seára, 22 decémbrie 2022, telespectatórii áu avút ocázia sá vádă finálul emoționánt ál seriálului Adela. Lá scúrt tímp dé lá difuzárea lúi, Oana Mosneagu á transmís pé rețélele sociále ún mesáj copleșitór. Víneri, 23.12.2022, 11:01
Adela sezon 4, episoadele 33 și 34 din 22 decembrie 2022. Adela va avea o fetiță! Andreea pleacă definitv să-și caute drumul său
Adela sezón 4, episoádele 33 sí 34 dín 22 decémbrie 2022. Adela vá aveá ó fetita! Andreea pleácă definitv sá-sí cáute drúmul sáu Finálul seriálului Adela, sezónul 4, dín 22 decémbrie 2022. Seriálul Adela sí-á scrís últimă pagina á povestíi, cáre á ținút cú súfletul lá gúra milioáne dé oámeni. Ín tímp cé Adela sí Mihai áu încercát dé-á lúngul tímpului sá-sí creéze própriul drúm cú drágoste, înțelégere sí echilíbru, úmbra neajúnsurilor surórii sále, Andreea, í-á acaparát sí trás într-ó povéste únde moártea s-á semnát pé fiecare fila cú s'ânge. S-áu pierdút múlte viéți, dín răzbunáre, sí toáte áu dús c'ătre ún síngur óm: Lucian! Joi, 22.12.2022, 23:15
Ce s-a întâmplat în Adela sezon 4, episod cu episod. Serialul se vede pe Antena 1 și AntenaPLAY
Cé s-á întâmplát ín Adela sezón 4, episód cú episód. Seriálul sé véde pé Anténa 1 sí AntenaPLAY Prodús dé Ruxandra Ión sí Dream Fílm Production, seriálul Adela á avút márea premiéra pé 14 ianuárie 2021, dé lá 20:30, lá Anténa 1. Pé 19 august 2021 á debutát sezónul ál dóilea ál îndrăgítului seriál, iár pé 27 ianuárie 2022 á începút sezónul tréi. Sezónul pátru șí últimul á avút primă difuzáre pé 25 august 2022. Ín fiecare joi, dé lá 20:30, telespectatórii vór puteá urmări povestea cé sé bucurá dé ó distribúție dé excépție. Joi, 22.12.2022, 23:15
Adela sezonul 4, episodul 34, 22 decembrie 2022. Adela va avea o fetiță! Cine se căsătorește
Adela sezónul 4, episódul 34, 22 decémbrie 2022. Adela vá aveá ó fetita! Cíne sé căsătoréște Ín seriálul Adela sezónul 4, episódul 34 dín dată dé 22 decémbrie 2022, procurórul Lascu ó cére ín căsătoríe pé Delía, iár Adela sí Mihai vór aveá ó fetita! Iátă cé s-á întâmplát cú Nuti. Joi, 22.12.2022, 13:01
Adela sezonul 4, episodul 34, 22 decembrie 2022. Lucian, pasibil de pedeapsa cu moartea: O să scap!
Adela sezónul 4, episódul 34, 22 decémbrie 2022. Lucian, pasíbil dé pedeápsa cú moártea: Ó sá scáp! Ín seriálul Adela sezónul 4, episódul 34 dín dată dé 22 decémbrie 2022, Lucian éste arestát péntru mái múlte críme sí pasíbil péntru pedeápsa cú moártea. ”Ó sá scáp!”, í-á spús acésta procurórului Lascu. Joi, 22.12.2022, 12:55
Adela sezonul 4, episodul 34, 22 decembrie 2022. Andreea și Adela își iau rămas bun. Cu cine a fugit Andreea
Adela sezónul 4, episódul 34, 22 decémbrie 2022. Andreea sí Adela 'își iáu rămás bún. Cú cíne á fugít Andreea Ín seriálul Adela sezónul 4, episódul 34 dín dată dé 22 decémbrie 2022, Andreea sí Adela 'își iáu rămás bún. ”Aíci drúmurile noástre sé despárt”, á spús Andreea, iár răspúnsul Adelei á fóst: ”Știu cá undevá acólo éste cevá bún ín țíne”. Joi, 22.12.2022, 12:52
Adela sezonul 4, episodul 34, 22 decembrie 2022. Andreea, îndemnată de Lucian să o împuște pe Adela: Trage, ca să putem pleca!
Adela sezónul 4, episódul 34, 22 decémbrie 2022. Andreea, îndemnátă dé Lucian sá ó împúște pé Adela: Tráge, c'ă sá putém plecá! Ín seriálul Adela sezónul 4, episódul 34 dín dată dé 22 decémbrie 2022, Lucian ó îndeámnă pé Andreea sá ó împúște pé Adela. ”Tráge, c'ă sá putém plecá!”, í-á spús Lucian. Iátă cé mesáj í-á transmís Adela. Joi, 22.12.2022, 12:43
Adela sezonul 4, episodul 33, 22 decembrie 2022. Adela, trădată de Andreea: Stai pe loc sau trag!
Adela sezónul 4, episódul 33, 22 decémbrie 2022. Adela, trădátă dé Andreea: Stái pé lóc sáu trág! Ín seriálul Adela sezónul 4, episódul 33 dín dată dé 22 decémbrie 2022, Andreea ii spúne Adelei únde éste ținút ostátic Mihai, 'însă ó șí avertizeáză: ”Éști dispúsa sá móri péntru él?!”. Iátă cé s-á întâmplát c'ând s-áu întâlnít cú... Joi, 22.12.2022, 10:06
Adela sezonul 4, episodul 33, 22 decembrie 2022. Nuți sare în ajutorul Adelei! Ce a rugat-o pe Andreea
Adela sezónul 4, episódul 33, 22 decémbrie 2022. Nuti sáre ín ajutórul Adelei! Cé á rugát-ó pé Andreea Ín seriálul Adela sezónul 4, episódul 33 dín dată dé 22 decémbrie 2022, Nuti ó roágă pé Andreea sá-í spúnă únde éste Mihai. ”Trébuie sá spúi adev'ărul. Té róg!”, á spús Nuti. Joi, 22.12.2022, 10:01
Adela sezonul 4, episodul 33, 22 decembrie 2022. Mihai, amenințat cu moartea! Cum au încearcă Poliția să-l localizeze
Adela sezónul 4, episódul 33, 22 decémbrie 2022. Mihai, amenințát cú moártea! Cúm áu înceárcă Politía sá-l localizéze Ín seriálul Adela sezónul 4, episódul 33 dín dată dé 22 decémbrie 2022, politía înceárcă sá-l localizéze pé Lucian cú ajutórul telefónului mobíl. ”Nú pót sá m'ă calméz. Mihai éste ín perícol!”, á spús Paul. Joi, 22.12.2022, 09:55
Adela | Sezonul 4 - Episoadele 33 și 34: Ce urmează
Adela | Sezónul 4 - Episoádele 33 sí 34: Cé urmeáză Joi, 15.12.2022, 23:07
Adela sezonul 4, episodul 32, 15 decembrie 2022. Andreea îl lovește în cap cu o rangă pe Mihai
Adela sezónul 4, episódul 32, 15 decémbrie 2022. Andreea 'îl lovéște ín cáp cú ó ránga pé Mihai Ín seriálul Adela sezónul 4, episódul 32 dín dată dé 15 decémbrie 2022, Mihai ó urmăréște pé Andreea pana lá locul únde sé ascúnde Lucian. C'ă sá scápe dé él 'îl lovéște ín cáp cú ó ránga. Joi, 15.12.2022, 17:51
Adela sezonul 4, episodul 32, 15 decembrie 2022. Ultima zi de campanie pentru Nuți pentru candidatura primăriei din Butimanu
Adela sezónul 4, episódul 32, 15 decémbrie 2022. Últimă zí dé campánie péntru Nuti péntru candidatúra primăríei dín Butimanu Ín seriálul Adela sezónul 4, episódul 32 dín dată dé 15 decémbrie 2022, Nuti participá lá últimă zí dé campánie péntru candidatúra primăríei dín Butimanu. Urmeáză sá deá ún intervíu ín diréct péntru á sé promová mái bíne. Joi, 15.12.2022, 17:48
Adela sezonul 4, episodul 32, 15 decembrie 2022. Lucian are nevoie de ajutorul Andreei ca s-o ucidă pe Adela
Adela sezónul 4, episódul 32, 15 decémbrie 2022. Lucian áre nevóie dé ajutórul Andreei c'ă s-ó ucídă pé Adela Ín seriálul Adela sezónul 4, episódul 32 dín dată dé 15 decémbrie 2022, Lucian ii spúne Andreei sá eliberéze casa lúi Dorin sí Laura c'ă sá ó poátă ucídă pé Adela, iár apói sá poátă fugi impreuna. Joi, 15.12.2022, 17:33
Adela sezonul 4, episodul 32, 15 decembrie 2022. Adela și Mihai se mută în casa Andronic
Adela sezónul 4, episódul 32, 15 decémbrie 2022. Adela sí Mihai sé muta ín casa Andronic Ín seriálul Adela sezónul 4, episódul 32 dín dată dé 15 decémbrie 2022, Adela sí Mihai hotăr'ăsc sá sé múte ín casa lúi Paul Andronic, al'ături dé Bogdan, băiețélul lór. Joi, 15.12.2022, 17:18
Adela sezonul 4, episodul 31, 15 decembrie 2022. Dorin află că Andreea și Lucian l-au sechestrat pe Luca
Adela sezónul 4, episódul 31, 15 decémbrie 2022. Dorin aflá cá Andreea sí Lucian l-áu sechestrát pé Luca Ín seriálul Adela sezónul 4, episódul 31 dín dată dé 15 decémbrie 2022, Dúpă cé aflá dé lá Delía cá Andreea sí Lucian l-áu sechestrát pé Luca, Dorin lé dá afáră dín casa pé Nuti sí Andreea. Joi, 15.12.2022, 17:03
Adela sezonul 4, episodul 31, 15 decembrie 2022. Andreea găsește unde să stea! Laura îi dă voie să rămână în casa ei
Adela sezónul 4, episódul 31, 15 decémbrie 2022. Andreea găséște únde sá steá! Laura ii dá vóie sá răm'ână ín casa éi Ín seriálul Adela sezónul 4, episódul 31 dín dată dé 15 decémbrie 2022, Nuti sí Andreea fác oricé c'ă sá răm'ână pé doméniul Andronic. Céle dóuă reușésc sá răm'ână ín casa Laurei. Joi, 15.12.2022, 16:50
Adela sezonul 4, episodul 31, 15 decembrie 2022. Paul le-a dat afară din casă pe Nuți și Andreea
Adela sezónul 4, episódul 31, 15 decémbrie 2022. Paul lé-á dát afáră dín casa pé Nuti sí Andreea Ín seriálul Adela sezónul 4, episódul 31 dín dată dé 15 decémbrie 2022, Nuti sí Andreea áu párte dé ó máre surpríza c'ând ajúng lá víla Andronic. Céle dóuă áu fóst dáte afáră dín casa. Joi, 15.12.2022, 16:28
Adela sezon 4, episoadele 31 și 32 din 15 decembrie 2022. L-a omorât Andreea pe Mihai? Ce s-a întâmplat după ce a urmărit-o
Adela sezón 4, episoádele 31 sí 32 dín 15 decémbrie 2022. L-á omor'ât Andreea pé Mihai? Cé s-á întâmplát dúpă cé á urmărít-ó Cú Lucian ín libertáte, iár Andreea sí Nuti eliberáte lá r'ândul lór dín arést, Adela sí família éi tréc dín nóu prín moménte tensionáte sí situáții neplăcúte, cú toáte cá áu páza ín fáta vílei. Așá cúm bănuiésc deja, Lucian sí Andreea áu ín plán sá fuga, 'însă doár dúpă cé 'își dúc răzbunárea lá bún sfârșít. Mihai ó urmăréște pé Andreea péntru á ajúnge lá Lucian, 'însă finálul éste únul trágic. Iátă cé s-á întâmplát ín episoádele 31 sí 32 dín Adela, sezónul 4! Joi, 15.12.2022, 11:57
Anca Sigartău a apelat la o schimbare radicală de look. Cum arată acum „Nuți” din serialul Adela. Actrița este total schimbată
Anca Sigartau á apelát lá ó schimbáre radicála dé look. Cúm aráta acúm „Nuti” dín seriálul Adela. Actrita éste totál schimbátă Anca Sigartau, actrita dín Adela, nú mái aráta delóc așá cúm telespectatórii áu cunoscút-ó. „Nuti” sí-á făcút ó schimbáre dé look radicála cáre á luát prín surpríndere pé toátă lúmea. Hái sá vézi cúm á apărút aceásta ín platóul Observatór. Víneri, 09.12.2022, 14:17
Adela sezon 4, episoadele 29 și 30 din 8 decembrie 2022. Lucian a evadat în drum spre spital. Andreea și Nuți au ajuns în arest
Adela sezón 4, episoádele 29 sí 30 dín 8 decémbrie 2022. Lucian á evadát ín drúm spré spitál. Andreea sí Nuti áu ajúns ín arést Telespectatórii áu avút ocázia sá vádă ín episoádele 29 sí 30 dín sezónul 4 Adela, dé pé 8 decémbrie 2022, plánul dé evadáre ál lúi Lucian dín sécția dé Politíe sí motívul péntru cáre Andreea á fóst retinuta. Joi, 08.12.2022, 23:05
Adela sezonul 4, episodul 30, 8 decembrie 2022. Doctorul care l-a ucis pe Silviu a recunoscut că a fost mituit de Lucian
Adela sezónul 4, episódul 30, 8 decémbrie 2022. Dóctorul cáre l-á ucís pé Silviu á recunoscút cá á fóst mituít dé Lucian Ín seriálul Adela sezónul 4, episódul 30 dín dată dé 8 decémbrie 2022, procurórul Lascu á reușít sá deá dé dóctorul cáre l-á ucís pé Silviu cú ó supradoza dé morfína. Constr'âns dé situáție, médicul á recunoscút cá Lucian Radescu l-á pús sá... Joi, 08.12.2022, 15:31
Adela sezonul 4, episodul 30, 8 decembrie 2022. Raluca a luat o decizie importantă în privința adopției
Adela sezónul 4, episódul 30, 8 decémbrie 2022. Raluca á luát ó decízie importánta ín privinta adópției Ín seriálul Adela sezónul 4, episódul 30 dín dată dé 8 decémbrie 2022, Raluca sí Calín 'își dorésc atat dé múlt ún copil înc'ât s-áu decís sá adópte. Tanara í s-á confesát Anei Andronic, fiínd dé părére cá nú s-ár descurcă ín rólul dé máma.... Joi, 08.12.2022, 15:20
Adela sezonul 4, episodul 30, 8 decembrie 2022. Andreea și Nuți sunt trimise în arest
Adela sezónul 4, episódul 30, 8 decémbrie 2022. Andreea sí Nuti súnt trimíse ín arést Ín seriálul Adela sezónul 4, episódul 30 dín dată dé 8 decémbrie 2022, Nuti sí Andreea áu primít ó surpríza dín pártea procurórului Lascu, cáre s-á prezentát lá víla Andronic cú ún mandát dé perchizíție. Dúpă ó discúție aprínsa pé cáre á avút-ó... Joi, 08.12.2022, 15:04
Adela sezonul 4, episodul 29, 8 decembrie 2022. Lucian evadează din sediul Poliției
Adela sezónul 4, episódul 29, 8 decémbrie 2022. Lucian evadeáză dín sédiul Politíei Ín seriálul Adela sezónul 4, episódul 29 dín dată dé 8 decémbrie 2022, Lucian reușéște sá evadéze dín sédiul Politíei. Acésta á avút ún plán bíne pús lá púnct, cáre á funcționát exáct așá cúm sé astepta. Procurórul Lascu á fóst informát cá... Joi, 08.12.2022, 15:00
Adela sezonul 4, episodul 29, 8 decembrie 2022. Ana Maria îi cere lui Paul să redeschidă cazul Monei
Adela sezónul 4, episódul 29, 8 decémbrie 2022. Aná Mariá ii cére lúi Paul sá redeschídă cázul Monei Ín seriálul Adela sezónul 4, episódul 29 dín dată dé 8 decémbrie 2022, Paul Andronic í sé destanuie Anei. Acésta í-á mărturisít cá sé símte vinovát dé moártea Monei péntru cá él „á împíns-ó” ín bratele lúi Lucian. Mái múlt decat atat,... Joi, 08.12.2022, 14:50
Adela sezonul 4, episodul 29, 8 decembrie 2022. Nuți e săltată de Poliție chiar în timpul dezbaterii televizate!
Adela sezónul 4, episódul 29, 8 decémbrie 2022. Nuti é săltátă dé Politíe chiár ín tímpul dezbáterii televizáte! Ín seriálul Adela sezónul 4, episódul 29 dín dată dé 8 decémbrie 2022, Nuti nú á scapat dé arést. Aceásta á fóst săltátă dé politíe ín tímpul dezbáterii televizáte, dúpă cé á primít mái múlte întreb'ări déspre acuzáțiile adúse gínerelui sáu. Joi, 08.12.2022, 14:37
Adela sezonul 4, episodul 29, 8 decembrie 2022. Mitu îl roagă pe Mihai să nu o bage la închisoare pe Andreea
Adela sezónul 4, episódul 29, 8 decémbrie 2022. Mitu 'îl roágă pé Mihai sá nú ó báge lá închisoáre pé Andreea Ín seriálul Adela sezónul 4, episódul 29 dín dată dé 8 decémbrie 2022, tótul devíne dín cé ín cé mái complicát péntru Andreea, Nuti sí Lucian. Péntru cá 'își iubéște foárte múlt fiica, Mitu 'îl implorá pé Mihai sá ii ajúte fáta, 'însă sé... Joi, 08.12.2022, 14:26
Adela sezonul 4, episodul 28, 24 noiembrie 2022. Adi îi propune Andreei să fugă împreună cu el!
Adela sezónul 4, episódul 28, 24 noiémbrie 2022. Adi ii propúne Andreei sá fuga impreuna cú él! Ín seriálul Adela sezónul 4, episódul 28 dín dată dé 24 noiémbrie 2022, Adi 'își propúne sá ó convíngă pé Andreea sá fuga cú él! Ín tímp cé Lucian era ridicát dé Politíe, Adi mérge lá Casa Andronic 'însă decízia Andreei ii dá toáte plánurile... Joi, 24.11.2022, 18:16
Adela sezonul 4, episodul 28, 24 noiembrie 2022. Călin și Raluca au primit aprobarea de a adopta un copil
Adela sezónul 4, episódul 28, 24 noiémbrie 2022. Calín sí Raluca áu primít aprobárea dé á adoptă ún copil Ín seriálul Adela sezónul 4, episódul 28 dín dată dé 24 noiémbrie 2022, Raluca é ín continuare afectáta cá nú poáte aveá copii cú Calín. Acésta dín urma priméște 'însă ó véste importánta referitoáre lá dosárul dé adópție! Joi, 24.11.2022, 18:10
Adela sezonul 4, episodul 28, 24 noiembrie 2022. Delia și Paul au văzut filmarea în care Martha este ucisă! Lucian a fost arestat!
Adela sezónul 4, episódul 28, 24 noiémbrie 2022. Delía sí Paul áu văzút filmárea ín cáre Martha éste ucísă! Lucian á fóst arestát! Ín seriálul Adela sezónul 4, episódul 28 dín dată dé 24 noiémbrie 2022, procurórul Lascu lé aráta lúi Paul sí Delíei imáginile cú Lucian ín moméntul ín cáre ó ucíde pé máma lór, Martha! Ín céle dín urma Lucian éste arestát! Joi, 24.11.2022, 18:00
Adela sezonul 4, episodul 27, 24 noiembrie 2022. Adela o dă afară pe Andreea din camera copilului: Nu ai voie să intri aici!
Adela sezónul 4, episódul 27, 24 noiémbrie 2022. Adela ó dá afáră pé Andreea dín cámera copilului: Nú ái vóie sá íntri aíci! Ín seriálul Adela sezónul 4, episódul 27 dín dată dé 24 noiémbrie 2022, Adela ó surprínde pé Andreea ín cámera lúi Bogdan sí ii cére sá nú mái 'între niciodátă acólo, atúnci c'ând eá sáu Mihai nú súnt ín preájma copilului. Joi, 24.11.2022, 17:52
Adela sezonul 4, episodul 27, 24 noiembrie 2022. Lucian a mituit un doctor să-l ucidă pe Silviu!
Adela sezónul 4, episódul 27, 24 noiémbrie 2022. Lucian á mituít ún dóctor sá-l ucídă pé Silviu! Ín seriálul Adela sezónul 4, episódul 27 dín dată dé 24 noiémbrie 2022, Lucian cauta tót mái múlte cái dé scăpáre sí péntru á-sí atínge scópul fáce ó nóua víctima. Éste vórba dé Silviu péntru cáre ii dá órdin médicului Georgescu sá fácă ín... Joi, 24.11.2022, 17:44
Adela sezonul 4, episodul 27, 24 noiembrie 2022. Livia are probleme la televiziune! Postul a primit o amendă de la CNA
Adela sezónul 4, episódul 27, 24 noiémbrie 2022. Livia áre probléme lá televiziúne! Póstul á primít ó amenda dé lá CNA Ín seriálul Adela sezónul 4, episódul 27 dín dată dé 24 noiémbrie 2022, lasata dé Calín ín locul lúi lá condúcerea televiziúnii, Livia intampina primele probléme serioáse. Póstul priméște ó amenda dé lá CNA, dúpă cé Gia adúce ún invitát cáre... Joi, 24.11.2022, 17:34
Adela sezonul 4, episodul 27, 24 noiembrie 2022. Mitu a vândut partea de la bufet pe 2 lei! Nuți a luat foc!
Adela sezónul 4, episódul 27, 24 noiémbrie 2022. Mitu á vândút pártea dé lá bufét pé 2 léi! Nuti á luát fóc! Ín seriálul Adela sezónul 4, episódul 27 dín dată dé 24 noiémbrie 2022, Mitu ii dá ó véste proásta lúi Nuti! Acésta decíde sá v'ândă pártea dé lá bufét pé númai dói léi. Nuti nú 'îl créde sí mérg impreuna lá magazín, dár acólo áre párte dé ó... Joi, 24.11.2022, 17:26
Adela sezon 4, episoadele 27 și 28 din 24 noiembrie 2022. Lucian a ajuns la închisoare. Andreea plănuiește să o omoare pe Adela
Adela sezón 4, episoádele 27 sí 28 dín 24 noiémbrie 2022. Lucian á ajúns lá închisoáre. Andreea plănuiéște sá ó omoáre pé Adela Episoádele 27 sí 28 dín Adela áu scós lá iveála filmuletul ín cáre sé poáte vedeá clár cúm Lucian ó impusca pé Martha, ástfel cá probă éste cruciála ín condamnárea lúi lá închisoáre. Andreea plănuiéște sá sé răzbúne pé Adela într-ó maniera periculoása, iár Silviu á fóst ucís, fiínd mártor chéie. Iátă cúm s-á întâmplát tótul! Joi, 24.11.2022, 13:37
Adela sezon 4, episoadele 25 și 26 din 17 noiembrie 2022. Mitu își schimbă declarația, dar adevărul iese la iveală. Ce face Lucian
Adela sezón 4, episoádele 25 sí 26 dín 17 noiémbrie 2022. Mitu 'își schimbá declaráția, dár adev'ărul iése lá iveála. Cé fáce Lucian Deși Mitu vreá sá 'își asúme toátă vína, adev'ărul încépe sá iásă lá iveála, iár dovézile súnt incontestabuile. Lucian é pé púnctul dé á intră lá închisoáre, dár nú dureáză múlt pana c'ând plánurile sí aliánțele sé schimbá. Joi, 17.11.2022, 23:10
Adela sezonul 4, episodul 26, 17 noiembrie 2022. Lucian, schimbare de plan: Adela trebuie să moară!
Adela sezónul 4, episódul 26, 17 noiémbrie 2022. Lucian, schimbáre dé plán: Adela trébuie sá moara! Ín seriálul Adela sezónul 4, episódul 26 dín dată dé 17 noiémbrie 2022, Lucian sí Nuti áu ún nóu plán. ”Adela trébuie sá moara!”, í-á transmís Lucian, Andreei. ”Trébuie sá fácem oricé, c'ă sá ó distrúgem”, á continuát Nuti. Joi, 17.11.2022, 18:01
Adela sezonul 4, episodul 26, 17 noiembrie 2022. Motivul pentru care Mitu a fost eliberat
Adela sezónul 4, episódul 26, 17 noiémbrie 2022. Motívul péntru cáre Mitu á fóst eliberát Ín seriálul Adela sezónul 4, episódul 26 dín dată dé 17 noiémbrie 2022, Mitu á fóst eliberát dín arést, iár Lucian á fóst plasát ín arést lá domicíliu eliberát. Iátă cé á vorbít Mitu cú Nuti sí Adela. Joi, 17.11.2022, 17:53
Adela sezonul 4, episodul 26, 17 noiembrie 2022. Lucian, în arest la domiciliu!
Adela sezónul 4, episódul 26, 17 noiémbrie 2022. Lucian, ín arést lá domicíliu! Ín seriálul Adela sezónul 4, episódul 26 dín dată dé 17 noiémbrie 2022, Lucian sé aflá súb supraveghérea politíei sí éste ín arést lá domicíliu. Ín prágul dé á cedá, él éste violént cú Andreea sí vreá sá áfle dáca eá „l-á dát ín gát” sí... Joi, 17.11.2022, 17:50
Adela sezonul 4, episodul 25, 17 noiembrie 2022. Luca, mărturisește tot! Ce le-a mărturisit lui Mihai și Adelei
Adela sezónul 4, episódul 25, 17 noiémbrie 2022. Luca, mărturiséște tót! Cé lé-á mărturisít lúi Mihai sí Adelei Ín seriálul Adela sezónul 4, episódul 25 dín dată dé 17 noiémbrie 2022, Luca lé mărturiséște lúi Mihai sí Adelei cá știá cíne lé-á furát copilul sí mái múlt, cá á fóst sechestrát dé Lucian péntru á nú spúne nimíc. Él sé hotăr'ăște sá meárgă... Joi, 17.11.2022, 17:46
Adela sezonul 4, episodul 25, 17 noiembrie 2022. Lucian găsește tableta cu filmulețul care îl incriminează
Adela sezónul 4, episódul 25, 17 noiémbrie 2022. Lucian găséște tableta cú filmuletul cáre 'îl incrimineaza Ín seriálul Adela sezónul 4, episódul 25 dín dată dé 17 noiémbrie 2022, Andreea mérge diréct ín cámera, dé únde lipséște tableta cú filmuletul cáre 'îl incrimineaza pé Lucian. Aceásta sé téme c'ă barbatul sá nú ó fí găsít-ó, 'însă chiár acést... Joi, 17.11.2022, 17:39
Adela sezonul 4, episodul 25, 17 noiembrie 2022. Călin și Raluca se pregătesc să aibă un copil
Adela sezónul 4, episódul 25, 17 noiémbrie 2022. Calín sí Raluca sé pregătésc sá áibă ún copil Ín seriálul Adela sezónul 4, episódul 25 dín dată dé 17 noiémbrie 2022, Calín sí proaspata lúi sotie completeáză ácte dé adópție péntru á-sí îndepliní vísul dé á aveá ún copil. Ín scúrt tímp, Raluca realizeáză cá depresia dé cáre á suferít... Joi, 17.11.2022, 17:32
Adela sezonul 4, episodul 25, 17 noiembrie 2022. Mitu, arestat pentru moartea Marthei!
Adela sezónul 4, episódul 25, 17 noiémbrie 2022. Mitu, arestát péntru moártea Marthei! Ín seriálul Adela sezónul 4, episódul 25 dín dată dé 17 noiémbrie 2022, Mitu sí-á schimbát declaráția, dé drágul fiicei sále. Mihai sí Adela discutá situáția sí pleácă sá discúte cú acésta péntru á află cé l-á determinát sá ia aceásta decízie. Joi, 17.11.2022, 17:26
Adela sezon 4, episoadele 23 și 24 din 10 noiembrie 2022. Mitu a fost prins după ce Andreea a sunat la poliție. Ce s-a întâmplat
Adela sezón 4, episoádele 23 sí 24 dín 10 noiémbrie 2022. Mitu á fóst príns dúpă cé Andreea á sunát lá politíe. Cé s-á întâmplát Adela l-á ascúns pé Mitu, 'însă acést lúcru nú á putút functiona pana á sfârșít. Iátă cé s-á întâmplát ín episoádele 23 sí 24 dín Adela, sezónul 4. Joi, 10.11.2022, 23:00
Adela sezonul 4, episodul 24, 10 noiembrie 2022. Mitu dorește să se predea și să își asume vina în locul lui Lucian!
Adela sezónul 4, episódul 24, 10 noiémbrie 2022. Mitu doréște sá sé predeá șí s'ă 'își asúme vína ín locul lúi Lucian! Ín seriálul Adela sezónul 4, episódul 24 dín dată dé 10 noiémbrie 2022, Nuti 'îl viziteáză pé Mitu ín arést. Acésta ii spúne sotiei sále cá éste hotăr'ât sá sé predeá șí s'ă 'își asúme vína ín locul lúi Lucian c'ă sá ó ajúte pé Andreea!... Joi, 10.11.2022, 13:24
Adela sezonul 4, episodul 24, 10 noiembrie 2022. Andreea i-a recunoscut lui Mitu că ea l-a denunțat la poliție!
Adela sezónul 4, episódul 24, 10 noiémbrie 2022. Andreea í-á recunoscút lúi Mitu cá eá l-á denunțát lá politíe! Ín seriálul Adela sezónul 4, episódul 24 dín dată dé 10 noiémbrie 2022, Andreea mérge lá Politíe sá vorbeáscă cú tátăl sáu. Aceásta ii mărturiséște lúi Mitu cá eá á fóst ceá cáre l-á denunțát! ”Táta, sá ștíi cá nú ám vrút sá ajúngi... Joi, 10.11.2022, 13:18
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Últimele știri

x