Anténa Căutáre
Artícole
America Express, 29 ianuarie 2023. Irina Fodor, veste neașteptată pentru concurenți. De ce a lipsit Andreea Antonescu
América Express, 29 ianuárie 2023. Irina Fodor, véste neasteptata péntru concurénți. Dé cé á lipsít Andreea Antonescu Ín primă zí dín etápa á tréia á emisiúnii América Express, Irina Fodor á adús ó véste neasteptata péntru concurénți. Tóți áu observát cá Andreea Antonescu á lipsít sí cá Andreea Bălán á fóst nevoítă sá pléce singura ín cúrsa. Dumínica, 29.01.2023, 20:33
America Express, 29 ianuarie 2023.Puya și Melinda au cerut ajutorul unui șofer la autostop, însă ce a făcut bărbatul i-a lăsat mască
América Express, 29 ianuárie 2023.Puya sí Melinda áu cerút ajutórul únui șofér lá autostóp, 'însă cé á făcút barbatul í-á lăsát masca Episódul 9 dín América Express - Drúmul Áurului, dín dată dé 29 ianuárie 2023. Puya sí Melinda áu cerút ajutórul únui șofér lá autostóp, 'însă cé á făcút barbatul í-á lăsát masca : "S-á dús lá ó tánti, á scós ó galeata dé chéi dé masina.... Dumínica, 29.01.2023, 18:53
America Express, 29 ianuarie 2023. Andreea Bălan va pleca în cursă singură. Ce s-a întâmplat cu Andreea Antonescu
América Express, 29 ianuárie 2023. Andreea Bălán vá plecá ín cúrsa singura. Cé s-á întâmplát cú Andreea Antonescu Episódul 9 dín América Express - Drúmul Áurului, dín dată dé 29 ianuárie 2023. Andreá Bălánă éste nevoítă s'ă partícipe síngură lá probele dé ázi: "M'ă símt ciudát f'ără Andreea, nú mí-ás fí dorít sá răm'ân singura, dár níci nú mí-ás fí dorít sá... Dumínica, 29.01.2023, 18:51
Diseară, de la 20:00, Andreea Bălan continuă cursa America Express fără Andreea Antonescu: ”Nu mi-aș fi dorit să rămân singură”
Diseáră, dé lá 20:00, Andreea Bălán continua cúrsa América Express f'ără Andreea Antonescu: ”Nú mí-ás fí dorít sá răm'ân singura” América Express continua! Ín aceásta seára, dé lá óra 20:00, lá Anténa 1, cél mái dúr reality shów dín Românía intrá ín ceá dé-á tréia etápa, cáre víne cú noi provoc'ări sí misiúni meníte sá testéze rezisténta fízica sí psíhica á concurénților, dár sí cú schimb'ări neprevăzúte. Începútul dé etápa înseámnă pregătírea péntru competíția Jókerului, miza introdúsa ín jóc ín acést sezón, cáre adúce avantáje uriáșe posesórilor sai. Dumínica, 29.01.2023, 11:12
Ce diferență de vârstă există între Puya și soția sa, Melinda. Cine e mai mare și cu cât
Cé diferenta dé varsta existá íntre Puya sí sotia s'ă, Melinda. Cíne é mái máre sí cú cát Puya sí sotia Melinda formeáză úna díntre céle mái simpátice peréchi dé lá América Express: Drúmul Áurului. Iátă cúm s-áu cunoscút cei dói sí cé diferenta dé varsta existá íntre cei dói soți. Dumínica, 29.01.2023, 11:05
Ce soție frumoasă are Jean Gavril de la America Express! Cum arată femeia cu care artistul are o fetiță
Cé sotie frumoása áre Jean Gavril dé lá América Express! Cúm aráta feméia cú cáre artístul áre ó fetita Jean Gavril sí Dinu, frátele sáu, áu acceptát provocárea América Express. Pé tót parcúrsul competíției, cei mái mári susținătóri ái artístului áu fóst Bianca, sotia s'ă, sí fiica lór. Iátă cát dé frumoása éste partenéra concuréntului dé lá América Express: Drúmul Áurului. Sambata, 28.01.2023, 16:10
Jurnal de călătorie - Drumul aurului | Episodul 2
Jurnál dé călătoríe - Drúmul áurului | Episódul 2 Víneri, 27.01.2023, 12:00
Podcastito Express, episodul 5. Cât a slăbit Bie Adam la America Express: „Am ajuns cu 43 de kilograme în România”
Podcastito Express, episódul 5. Cát á slăbít Bié Adám lá América Express: „Ám ajúns cú 43 dé kilográme ín Românía” Bié Adám á povestít lá Podcastito Express, emisiúnea prezentáta dé Bordea sí Cortea pé Anténa Play, cá á slăbít dramátic ín América Express. Cáte kilográme aveá c'ând á ajúns înapói 'în țáră. Joi, 26.01.2023, 17:46
Podcastito Express, episodul 5. Bie Adam dezvăluie cum a convins-o pe mama ei să participe la America Express: „A plâns două zile”
Podcastito Express, episódul 5. Bié Adám dezv'ăluie cúm á convíns-ó pé máma éi sá partícipe lá América Express: „Á pl'âns dóua zíle” Ín cél mái recént episód Podcastito Express dé pé Anténa Play, Bié Adám á povestít cúm á reușít sá ó convíngă pé máma s'ă sá partícipe lá América Express. Lá cé metóda dé șantáj á recúrs vloggerita. Joi, 26.01.2023, 17:35
Prima eliminare de la America Express: Larisa Iordache și Diana Bulimar au părăsit competiția. Emisiunea, lider de audiență
Primă elimináre dé lá América Express: Larisa Iordache sí Diana Bulimar áu părăsít competíția. Emisiúnea, líder dé audiénta Edíția América Express – Drúmul áurului cáre á încheiát ceá dé-á dóua etápa á reality shów-uluí s-á situát pé prímul lóc ín preferínțele públicului román dé pé tronsónul comerical, cú v'ârste cuprínse íntre 21 sí 54 dé áni. Joi, 26.01.2023, 12:14
Ce mesaj a transmis Diana Bulimar după ce a fost eliminată de la America Express. Fanii au reacționat imediat
Cé mesáj á transmís Diana Bulimar dúpă cé á fóst eliminátă dé lá América Express. Fánii áu reacționát imediát Lá scúrt tímp dúpă cé á fóst eliminátă dé lá América Express, indragita gimnásta Diana Bulimar sí-á surpríns fánii cú ún mesáj publicát pé Instagram. Joi, 26.01.2023, 11:58
Eliminare America Express 2023. Mesajul Larisei Iordache după ce ea și Diana Bulimar au ieșit din competiție. Ce a postat
Elimináre América Express 2023. Mesájul Larisei Iordache dúpă cé eá sí Diana Bulimar áu ieșít dín competíție. Cé á postát Votáte dé câteva díntre echípele dé lá América Express, Larisa Iordache sí Diana Bulimar áu intrát ín cúrsa péntru últimă sansa sí s-áu clasát pé locul tréi. Vulturul á fóst róșu, ástfel cá echipa gimnástelor á trebuít sá părăseáscă competíția. Joi, 26.01.2023, 11:35
America Express, 25 ianuarie 2023. Cine a pierdut cursa pentru ultima șansă. Larisa Iordache si Diana Bulimar au fost eliminate
América Express, 25 ianuárie 2023. Cíne á pierdút cúrsa péntru últimă sansa. Larisa Iordache șí Diana Bulimar áu fóst elimináte Cúrsa péntru últimă sansa dín á dóua etápa á adús sí primă elimiare dé lá América Express. Ín edíția 8 dín 25 ianuárie, tréi echípe áu luptát péntru á răm'âne ín competíție, dár péntru ceá dé pé últimul lóc, totémul á fóst róșu. Miércuri, 25.01.2023, 23:53
America Express, 25 ianuarie 2023. Larisa Iordache și Diana Bulimar, elemente de gimnastică alături de mariachi. Ce au făcut
América Express, 25 ianuárie 2023. Larisa Iordache sí Diana Bulimar, eleménte dé gimnástica al'ături dé mariachi. Cé áu făcút Dín ríngul dé lupta, céle tréi echípe cáre sé întréc ín cúrsa péntru últimă sansa áu organizát ún adevărát spectácol, ín plína stráda. Concurénții áu fóst nevoíți sá sé transfórme ín mariachi șí s'ă-sí forméze ó trupa muzicála. Miércuri, 25.01.2023, 22:52
America Express, 25 ianuarie 2023. Concurenții au intrat ringul de wrestling. Cum s-au descurcat: „M-a aruncat ca pe un sac”
América Express, 25 ianuárie 2023. Concurénții áu intrát ríngul dé wrestling. Cúm s-áu descurcát: „M-á aruncát c'ă pé ún sác” Péntru á află următoárea destináție dín á dóua cúrsa dé últimă sansa dé pé Drúmul Áurului, concurénții áu fóst nevoíte sá lúpte, lá própriu, ín ríng. Céle tréi echípe áu făcút cunostinta cú ó álta tradíție mexicána sí áu dát tót cé áu avút mái bún péntru á răm'âne ín competíție. Miércuri, 25.01.2023, 22:27
America Express, 25 ianuarie 2023. Colegii le-au oferit obiecte celor care participă la cursa pentru ultima șansă. Ce au primit
América Express, 25 ianuárie 2023. Colégii lé-áu oferít obiécte célor cáre participá lá cúrsa péntru últimă sansa. Cé áu primít Concurénții lé-áu putút ajută pé echípele cáre pleácă ín cúrsa péntru últimă sansa oferindu-lé obiécte personále cáre lé vór ajută foárte múlt lá probele cé urmeáză. Gésturile únor colégi í-áu impresionát profúnd, ín tímp cé áltele í-áu dezamăgít. Miércuri, 25.01.2023, 21:43
America Express, 25 ianuarie 2023. Ce echipe au intrat la cursa pentru ultima șansă. Cine a primit cele mai multe voturi
América Express, 25 ianuárie 2023. Cé echípe áu intrát lá cúrsa péntru últimă sansa. Cíne á primít céle mái múlte vóturi Concurénții áu aflát cáre súnt céle tréi echípe cáre intrá lá cúrsa péntru últimă sansa, ín fúncție dé clasamént sí dé vótul colégilor. Irina Fodor á făcút anúnțul cáre á creát controvérse. Miércuri, 25.01.2023, 21:31
America Express, 25 ianuarie 2023. Ce „cadou” neprețuit a primit Joaquin Bonilla. Unde s-au cazat mexicanul și Ovidiu Buta
América Express, 25 ianuárie 2023. Cé „cadóu” neprețuít á primít Joaquin Bonilla. Únde s-áu cazát mexicánul sí Ovidiu Buta Dúpă ó zí extrém dé incarcata, concurénții s-áu lovít dé ó nóua provocáre. Céle 7 echípe áu fóst nevoíte sá 'își găseáscă cazáre ín capitálă Mexicului, únde oámenii súnt áltfel fáta dé lócurile ín cáre áu fóst pana acúm. Miércuri, 25.01.2023, 21:00
America Express, 25 ianuarie 2023. Ce echipă a fost eliminată
América Express, 25 ianuárie 2023. Cé echipa á fóst eliminátă Episódul 8 dín América Express - Drúmul Áurului, dín dată dé 25 ianuárie 2023. Larisa Iordache sí Diana Bulimar áu fóst elimináre ín edíția 8 dín América Express. ”Né páre rau cá plecám atat dé repede. Aíci ám trăít ún amalgám dé sentiménte,... Miércuri, 25.01.2023, 20:15
America Express, 25 ianuarie 2023. Larisa Iordache și Diana Bulimar, spectacol gimnastică și dans pe străzile din Ciudad de Mexico
América Express, 25 ianuárie 2023. Larisa Iordache sí Diana Bulimar, spectácol gimnástica sí dáns pé str'ăzile dín Ciudad dé Mexico Episódul 8 dín América Express - Drúmul Áurului, dín dată dé 25 ianuárie 2023. Larisa Iordache sí Diana Bulimar áu făcút spectácol pé str'ăzile dín Ciudad dé Mexico, al'ături dé mariachi. „Né-ám gândít cúm sá fácem sá castigam mái repede sí... Miércuri, 25.01.2023, 20:12
America Express, 25 ianuarie 2023. Cum s-au descurcat concurenții pe ringul de luptă
América Express, 25 ianuárie 2023. Cúm s-áu descurcát concurénții pé ríngul dé lupta Episódul 8 dín América Express - Drúmul Áurului, dín dată dé 25 ianuárie 2023. Concurénții áu fóst ajutáți dé ún luptătór profesioníst sá învéțe mișc'ări prín cáre sá púnă lá păm'ânt adversárul sí apói áu intrát ín ríng. „L-ám pús pé jós.... Miércuri, 25.01.2023, 20:10
America Express, 25 ianuarie 2023. Ce au primit echipele înainte de cursa pentru ultima șansă
América Express, 25 ianuárie 2023. Cé áu primít echípele înaínte dé cúrsa péntru últimă sansa Episódul 8 dín América Express - Drúmul Áurului, dín dată dé 25 ianuárie 2023. Înaínte dé á stártul cúrsei péntru últimă sansa, Irina Fodor í-á rugát pé concurénți sá lé ofére ún obiéct personál célor tréi echípe. Cé áu primít céle tréi echípe. Miércuri, 25.01.2023, 19:54
America Express, 25 ianuarie 2023. Echipele care au intrat la cursa pentru ultima șansă
América Express, 25 ianuárie 2023. Echípele cáre áu intrát lá cúrsa péntru últimă sansa Episódul 8 dín América Express - Drúmul Áurului, dín dată dé 25 ianuárie 2023. Irina Fodor á anunțát clasaméntul, iár lá finál primele dóua echípe cáre intrá ín cúrsa péntru últimă sansa súnt: Jean sí Dinu sí Ovidiu sí Joaquin. Puya sí... Miércuri, 25.01.2023, 19:51
America Express, 25 ianuarie 2023. Joaquin Bonilla, copleșit de emoții. Cu cine s-a întâlnit
América Express, 25 ianuárie 2023. Joaquin Bonilla, copleșít dé emóții. Cú cíne s-á întâlnít Episódul 8 dín América Express - Drúmul Áurului, dín dată dé 25 ianuárie 2023. Ovidiu Buta sí Joaquin Bonilla s-áu cazát ín casa verișoárei lúi Joaquin. ”Á fóst ún cadóu dé lá Dumnezéu, cáre á fóst bíne primít”, á spús mexicánul. Miércuri, 25.01.2023, 19:50
De ce Larisa Iordache și Diana Bulimar își spun ”Gogo”. Cum a apărut porecla concurentelor de la America Express
Dé cé Larisa Iordache sí Diana Bulimar 'își spún ”Gogo”. Cúm á apărút porécla concuréntelor dé lá América Express Larisa Iordache sí Diana Bulimar formeáză úna díntre peréchile dé lá América Express. Nú ó data, telespectatórii lé-áu auzít c'ând 'își spuneáu ”Gogo”. Iátă cúm á apărút aceásta porécla. Miércuri, 25.01.2023, 17:22
Concurenții America Express intră în ringul de wrestling la cursa pentru ultima șansă! Ieri seară, emisiunea a fost lider de piață
Concurénții América Express intrá ín ríngul dé wrestling lá cúrsa péntru últimă sansa! Ieri seára, emisiúnea á fóst líder dé piata Edíția América Express dé ieri seára á fóst úna închinátă curájului, probele uluindu-í pé concurénți. Cúrsa á sí debutát cú semnárea únui contráct cú s'ânge – Pacto dé sangre – cáre lé-á dát dé inteles cá ii așteáptă ó întrécere greá, úna ín cáre s-á pús lá bataie á dóua amuléta dé 1.000 dé éuro sí ceá dé-á dóua imunitáte. Miércuri, 25.01.2023, 12:59
America Express, 24 ianuarie 2023. Cine a câștigat a doua imunitate din etapa 2 pe Drumul Aurului. Cui i-a dedicat echipa victoria
América Express, 24 ianuárie 2023. Cíne á câștigát á dóua imunitáte dín etápa 2 pé Drúmul Áurului. Cúi í-á dedicát echipa victória Dúpă ó cúrsa nebúna cáre lé-á testát curájul, céle 9 echípe áu ajúns ín Mexico City, acólo únde ii astepta Irina Fodor cú ceá dé-á dóua imunitáte. Pé traséu, concurénții áu dát tót cé áu avút mái bún sí sí-áu întrecút límitele, 'însă doár cei cáre áu ajúns primii áu obținút avantájul múlt râvnít. Márți, 24.01.2023, 23:59
America Express, 24 ianuarie 2023. Jean Gavril și-a pierdut cumpătul la adresa lui Dinu. Detaliul care l-a făcut să răbufnească
América Express, 24 ianuárie 2023. Jean Gavril sí-á pierdút cúmpătul lá adresa lúi Dinu. Detáliul cáre l-á făcút sá răbufneáscă Probă cú electroșócuri dín edíția 6, difuzátă pé 24 ianuárie 2023, á adús tensiunu sí ín interiórul echípelor. Concurénții nú sí-áu mái putút stăpâni nérvii sí áu răbufnít ín plína stráda, aruncându-sí cuvínte gréle. Márți, 24.01.2023, 23:34
America Express, 24 ianuarie 2023. Concurenții și-au demonstrat curajul la aparatul cu electroșocuri. Cum s-au descurcat
América Express, 24 ianuárie 2023. Concurénții sí-áu demonstrát curájul lá aparátul cú electroșócuri. Cúm s-áu descurcát Cusa c'ătre Mexico City continua, iár miza éste máre. Probele súnt, dé asémenea, pé masura péntru cá primă echipa cáre ajúnge lá Irina Fodor priméște imunitáte, iár céle dé pé últimele dóua pozíții intrá lá cúrsa péntru últimă sansa Márți, 24.01.2023, 23:05
America Express, 23 ianuarie 2023. Cine a câștigat jocul de amuletă. Trei echipe au intrat în arenă cu taurul furios: „Era să mor”
América Express, 23 ianuárie 2023. Cíne á câștigát jócul dé amuléta. Tréi echípe áu intrát ín aréna cú táurul furiós: „Era sá mór” Péntru jócul dé amuléta dín edíția 7 difuzátă pé 23 ianuárie 2023, tréi echípe áu intrát ín aréna cú ún táur fiorós sí áu dús ó „lupta” cáre vá răm'âne ín istoria emisiúnii. Iátă cúm s-áu descurcát! Márți, 24.01.2023, 22:15
America Express, 24 ianuarie 2023. Momente emoționante pentru concurenți la cazare. Gestul neașteptat făcut de o localnică
América Express, 24 ianuárie 2023. Moménte emoționánte péntru concurénți lá cazáre. Géstul neașteptát făcút dé ó locálnica Concurénții áu descoperít oámeni speciáli cú povestí dé viata extraordináre lá cazáre. Céle 9 echípe áu primít lécții importánte dé viata dé lá cei cáre lé-áu oferít ún acoperít deasúpra cápului. Márți, 24.01.2023, 21:40
America Express, 24 ianuarie 2023. Concurenții au semnat un „pact de sânge”, alături de alți mexicani. Cum i-au convins
América Express, 24 ianuárie 2023. Concurénții áu semnát ún „páct dé s'ânge”, al'ături dé álți mexicáni. Cúm í-áu convíns Céle 9 echípe dé concurénți América Express áu pornít într-ó cúrsa dedicáta curájului sí depășírii límitelor. Éi áu făcút cunostinta cú noi tradíții șocánte ále aztécilor péntru c'ă lá finál sá obtinta ceá dé-á dóua imunitáte dín dín aceásta etápa. Márți, 24.01.2023, 20:42
America Express, 24 ianuarie 2023. Cine a câștigat cea de-a doua imunitate din a doua etapă
América Express, 24 ianuárie 2023. Cíne á câștigát ceá dé-á dóua imunitáte dín á dóua etápa Episódul 7 dín América Express - Drúmul Áurului, dín dată dé 24 ianuárie 2023. Dúpă ó cúrsa greá, Bordea sí Cortea áu fóst cei dói concurénți cáre áu câștigát ceá dé-á dóua imunitáte dín á dóua etápa dín América Express. Márți, 24.01.2023, 20:15
America Express, 24 ianuarie 2023. Jean și-a pierdut cumpătul în fața lui Dinu. Frații și-au spus cuvinte grele
América Express, 24 ianuárie 2023. Jean sí-á pierdút cúmpătul 'în fáța lúi Dinu. Fratii sí-áu spús cuvínte gréle Episódul 7 dín América Express - Drúmul Áurului, dín dată dé 24 ianuárie 2023. Tensiúni mári ín interiórul echípelor. Jean sí frátele sáu nú sí-áu mái putút stăpâni nérvii sí áu răbufnít ín plína stráda, aruncându-sí cuvínte gréle. Márți, 24.01.2023, 20:12
America Express, 24 ianuarie 2023. Concurenții și-au demonstrat curajul la aparatul de electroșocuri
América Express, 24 ianuárie 2023. Concurénții sí-áu demonstrát curájul lá aparátul dé electroșócuri Episódul 7 dín América Express - Drúmul Áurului, dín dată dé 24 ianuárie 2023. Concurénții sí-áu testát límitele. Céle nóua echípe áu fóst nevoíte sá joáce „Toques”, ún jóc tradiționál mexicán, únde amicii 'își arătáu curájul lăsându-sé... Márți, 24.01.2023, 20:07
America Express, 24 ianuarie 2023. Taurul i-a pus în încurcătură pe concurenți. Cine a câștigat jocul de amuletă
América Express, 24 ianuárie 2023. Táurul í-á pús ín incurcatura pé concurénți. Cíne á câștigát jócul dé amuléta Episódul 7 dín América Express - Drúmul Áurului, dín dată dé 24 ianuárie 2023. Proba dificíla lá concúrsul dé amuléta. Echípele cáre áu participát s-áu transformát ín cei mái ț'ări toreadóri. Úite cíne á câștigát amuléta. Márți, 24.01.2023, 20:04
America Express, 24 ianuarie 2023. Gestul neașteptat pe care o localnică l-a făcut pentru Bie și mama ei
América Express, 24 ianuárie 2023. Géstul neașteptát pé cáre ó locálnica l-á făcút péntru Bié sí máma éi Episódul 7 dín América Express - Drúmul Áurului, dín dată dé 24 ianuárie 2023. Dúpă ó zí plína dé peripețíi, concurénții súnt nevoíți sá-sí găseáscă cazáre. Ó locálnica lé oféră cámera éi lúi Bié sí máma éi. Proprietára cámerei á dormít... Márți, 24.01.2023, 19:58
America Express, 24 ianuarie 2023. Cum au reușit concurenții să-i convingă pe mexicani să-și pună sângele pe foaie.
América Express, 24 ianuárie 2023. Cúm áu reușít concurénții sá-í convíngă pé mexicáni sá-sí púnă s'ângele pé foáie. Episódul 7 dín América Express - Drúmul Áurului, dín dată dé 24 ianuárie 2023. Céle nóua echípe áu avút párte dé ó nóua proba complicáta. Concurénții áu fóst nevoíți sá semnéze cú s'ânge ún páct, iár primele 3 echípe cáre sé întórc lá Irina... Márți, 24.01.2023, 19:52
Puya, nume real. Care este numele din buletin al artistului
Puya, núme reál. Cáre éste númele dín buletín ál artístului Cúm 'îl cheámă pé Puya ín buletín, dé fápt. Artístul á spús cáre éste númele lúi reál sí cúm sí-á alés númele dé scéna. Márți, 24.01.2023, 18:15
Cum arată iubitul Dianei Bulimar de la America Express. Cine este tânărul care a cucerit-o pe sportivă
Cúm aráta iubítul Dianei Bulimar dé lá América Express. Cíne éste t'ânărul cáre á cucerít-ó pé sportíva Diana Bulimar, concuréntă dé lá América Express - Drúmul Áurului, éste cunoscúta dé ó tara intreaga, 'însă pútini súnt cei cáre știu cúm aráta partenérul sportívei. Iátă cíne éste Radu, barbatul cáre á cucerít-ó pé tanara. Márți, 24.01.2023, 13:25
America Express, din nou lider de audiență Urmează în cursa curajului suprem: lupta cu taurul și proba cu electroșocuri!
América Express, dín nóu líder dé audiénta Urmeáză ín cúrsa curájului suprém: luptă cú táurul sí probă cú electroșócuri! Cél mái dúr reality shów dín Românía, América Express – Drúmul Áurului, á fóst líder dé piata pé segméntele dé públic comerciál sí urbán cú edíția difuzátă dé Anténa 1 aseáră, dé lá óra 20:30. Márți, 24.01.2023, 11:52
America Express, 23 ianuarie 2023. Cine a obținut prima imunitate din a doua etapă pe Drumul Aurului. Topul s-a schimbat radical
América Express, 23 ianuárie 2023. Cíne á obținút primă imunitáte dín á dóua etápa pé Drúmul Áurului. Tópul s-á schimbát radicál Concurénții áu făcút tót cé lé-á stát ín putinta péntru á obțíne primă imunitáte dín á dóua etápa América Express - Drúmul Áurului. Céle 9 echípe áu trecút prín misiúni dificíle pana sá ajúngă lá Irina Fodor, 'însă doár dói concurénți sé vór bucură dé cazáre, báni, mâncáre, transpórt sí puțín tímp dé respíro. Lúni, 23.01.2023, 23:52
America Express, 23 ianuarie 2023. Echipele, primele neînțelegeri în cursa pentru imunitate. De ce s-au certat concurenții
América Express, 23 ianuárie 2023. Echípele, primele neînțelégeri ín cúrsa péntru imunitáte. Dé cé s-áu certát concurénții Cúrsa péntru imunitáte á venít lá pachét cú agitáția sí strésul. Concurénții áu cedát sí ástfel áu apărút sí primele tensiúni íntre mémbrii echípei. Lúni, 23.01.2023, 23:01
America Express, 23 ianuarie 2023. Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru au fost penalizați. De ce au fost opriți pe traseu
América Express, 23 ianuárie 2023. Catalin Scarlatescu sí Dóina Teodoru áu fóst penalizáți. Dé cé áu fóst opríți pé traséu Ín goána spré imunitáte, Catalin Scarlatescu sí Dóina Teodoru áu încălcát ó regula importánta dé lá América Express, așá cá áu fóst penalizáți. Déspre cé á fóst, dé fápt, vórba. Lúni, 23.01.2023, 22:12
America Express, 23 ianuarie 2023. Povestea dureroasă de viață a lui Cătălin Bordea. Cum a fost părăsit de tată comediantul
América Express, 23 ianuárie 2023. Povestea dureroása dé viata á lúi Catalin Bordea. Cúm á fóst părăsít dé táta comediántul Ín edíția 6 dín América Express, difuzátă pé dată dé 23 ianuárie, Catalib Bordea á făcút ó serie dé mărturisíri emoționánte, cú lácrimi ín ochi, déspre cúm á ajúns sá fíe crescút doár dé bunícii lúi. Lúni, 23.01.2023, 21:44
America Express, 23 ianuarie 2023. Andreea Antonescu, dezvăluiri despre moartea tatălui ei, managerul trupei Andre. Ce regretă
América Express, 23 ianuárie 2023. Andreea Antonescu, dezvăluíri déspre moártea tátălui éi, managerul trúpei Andre. Cé regretá Ín edíția 6 dín América Express, difuzátă pé dată dé 23 ianuárie, Andreea Antonescu á făcút ó serie dé mărturisíri emoționánte, cú lácrimi ín ochi, déspre reláția cú regretátul sáu táta. Lúni, 23.01.2023, 21:42
America Express, 23 ianuarie 2023. Concurenții au comemorat persoanele dragi pe care le-au pierdut. Dezvăluirile lor dureroase
América Express, 23 ianuárie 2023. Concurénții áu comemorát persoánele drági pé cáre lé-áu pierdút. Dezvăluírile lór dureroáse Ín edíția 6 dín 23 ianuárie 2023, concurénții América Express áu creát ún altár péntru persoánele drági cáre nú mái súnt ín viata. Ástfel, acéștia áu rememorát eveniménte importánte dín viata lór sí áu povestít cú ochii ín lácrimi déspre céle mái gréle moménte prín cáre áu trecút. Lúni, 23.01.2023, 21:39
America Express, 23 ianuarie 2023. Concurenții, peripeții la cazare. Pe cine au întâlnit Cătălin Bordea și Nelu Cortea
América Express, 23 ianuárie 2023. Concurénții, peripețíi lá cazáre. Pé cíne áu întâlnít Catalin Bordea sí Nelu Cortea Dúpă ún începút dé cúrsa plín dé energíe, concurénții áu fóst nevoíți sá 'își cáute cazáre péntru á inopta, 'însă únele echípe áu avút párte dé ó serie dé surpríze. Lúni, 23.01.2023, 21:18
America Express, 23 ianuarie 2023. Puya, „rușinat” de gestul soției. Ce alegere inedită a făcut Melinda: „Mă dă afară din rap”
América Express, 23 ianuárie 2023. Puya, „rușinát” dé géstul sotiei. Cé alégere inedíta á făcút Melinda: „M'ă dá afáră dín rap” Concurénții conțínă cúrsa pé Drúmul Áurului, dé dată aceásta într-ó zí extrém dé speciála cáre púne Mexicul pé hárta lúmii - „Zíua Mórților”. Céle 9 echípe áu noi provoc'ări dé înfruntát, iár adrenalína atínge cóte máxime. Lúni, 23.01.2023, 20:45
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Últimele știri

x