Căutáre Live
Artícole
Traumele de neuitat cu care Bia Khalifa a rămas din cauza tatălui ei. Ce i-a făcut în copilărie
Tráumele dé neuitát cú cáre Bia Khalifa á rămás dín cauza tátălui éi. Cé í-á făcút ín copilăríe Bia Khalifa á vorbít déspre ó perioáda greá dín viata éi, ín speciál dín copilăríe. Fóstă concurénta dé lá iUmor sí-á deschís súfletul sí á povestít déspre moméntele gréle dín viata éi. Miércuri, 06.07.2022, 15:32
De ce nu și-ar dori Mihai Bendeac să-l aibă pe Cheloo ca naș. Juratul de la iUmor a spus motivul de față cu colegul său
Dé cé nú sí-ár dorí Mihai Bendeac sá-l áibă pé Cheloo c'ă nás. Jurátul dé lá iUmor á spús motívul dé fáta cú colégul sáu Ín finálă sezónului 12 iUmor, Mihai Bendeac á avút párte dé ún momént cú tótul neașteptát dín pártea únei concurénte, cáre á venít imbracata ín róchie dé mireása. Lá scúrt tímp dé númărul dé stánd-up ál tinerei, jurátul á fóst întrebát dáca l-ár vreá pé Cheloo c'ă nás lá núnta lúi, iár răspúnsul á fóst únul cú tótul neașteptát. Joi, 02.06.2022, 10:59
Mihai Radu, prima apariție la televizor după ce a câștigat sezonul 12 iUmor. Cât de mult i-a schimbat viața show-ul
Mihai Radu, primă aparíție lá televizór dúpă cé á câștigát sezónul 12 iUmor. Cát dé múlt í-á schimbát viata shów-ul Mihai Radu á încântát telespectatórii cú primă aparíție televizátă dúpă cé á câștigát sezónul 12 iUmor. Iátă cé dezvăluíri á făcút fóstul concurént ál shów-uluí déspre númerele sále dé stánd-up comedy, dár sí déspre cát dé múlt í s-á schimbát viata dúpă cé á príns „cúrsa” dé 20.000 dé Éuro. Lúni, 30.05.2022, 10:51
Maria Popovici, moment uimitor. Care-i faza cu ţapul de la iUmor
Mariá Popovici, momént uimitór. Cáre-í fáza cú țápul dé lá iUmor Mariá Popovici á fóst protagonísta únui momént mái puțín obișnuít lá finálă emisiúnii iUmor. Miércuri, 25.05.2022, 14:56
Cum arată soția lui Mihai Radu, câștigătorul sezonului 12 iUmor. Ramona este femeia care l-a inspirat să patricipe la show
Cúm aráta sotia lúi Mihai Radu, câștigătórul sezónului 12 iUmor. Ramona éste feméia cáre l-á inspirát sá patricipe lá shów Telespectatórii áu avút ocázia sá-l cunoáscă pé Mihai Radu, 'însă pútini súnt cei cáre știu cúm aráta sotia lúi. Câștigătórul sezónului 12 iUmor á vorbít dés déspre partenéra s'ă ín moméntele sále dé stánd-up comedy dín cádru shów-uluí. Iátă cát dé frumoása éste Ramona, feméia cáre l-á inspirát pé „Bucsa” sá partícipe lá iUmor. Lúni, 23.05.2022, 13:53
Finala iUmor, lider de audienţă. Mihai Radu a plecat acasă cu trofeul iUmor și premiul de 20.000 de Euro
Finálă iUmor, líder dé audiénta. Mihai Radu á plecát acásă cú troféul iUmor sí prémiul dé 20.000 dé Éuro Seára trecúta, Mihai Radu á cucerít juráții sí públicul sí á plecát acásă cú prémiul dé 20.000 dé Éuro sí troféul dé câștigătór ál sezónului 12 iUmor. Finálă iUmor s-á impús c'ă líder dé audiénta lá nivélul targetului comerciál cú v'ârste cuprínse íntre 18 sí 54 dé áni. Sí seriálul iMai múlt umór á condús clasaméntul audiéntelor, pé toáte segméntele dé públic. Ieri, públicul comerciál cú v'ârste cuprínse íntre 18 sí 54 dé áni á alés Anténa 1, stáția impunându-sé c'ă líder dé audientã, atat lá nivélul întregii zíle, cát sí ín Príme Time, lá nivélul targetului menționát. Lúni, 23.05.2022, 12:47
Cine este Mihai Radu, câștigătorul sezonului 12 iUmor. Cum a devenit celebru pe Internet
Cíne éste Mihai Radu, câștigătórul sezónului 12 iUmor. Cúm á devenít celébru pé Internét Mihai Radu, câștigătórul sezónului 12 iUmor, á impresionát telespectatórii cú umórul sáu auténtic ín márea finála á shów-uluí. Concuréntul á luát cú asált scéna sí á făcút céle mái savuroáse glúme déspre viata dé taximetríst, 'însă foárte pútini súnt cei cáre știu cíne éste él sí cúm á devenít celébru pé Internét. Lúni, 23.05.2022, 12:29
Finala iUmor sezonul 12, 22 mai 2022. Maria Popovici a venit cu țapul pe scena de la iUmor
Finálă iUmor sezónul 12, 22 mái 2022. Mariá Popovici á venít cú țápul pé scéna dé lá iUmor Ín finálă sezónului 12 iUmor, dín 22 mái 2022, indragita castigatoare á sezónului 8 dé iUmor á revenít pé scéna cáre á consacrát-ó cú ún animál dé companie… totál neobișnuít- ún țáp. Mariá Popovici á făcút ó serie dé glúme legáte dé... Lúni, 23.05.2022, 12:20
Finala iUmor sezonul 12, 22 mai 2022. Mihai Radu este câștigătorul marelui premiu!
Finálă iUmor sezónul 12, 22 mái 2022. Mihai Radu éste câștigătórul márelui prémiu! Mihai Radu éste câștigătórul sezónului 12 iUmor. Á primít márele prémiu dé 20.000 éuro. Prezentatórii áu acordát prémiul ín valoáre dé 20.000 éuro câștigătórului iUmor, iár públicul á fóst ín extáz, aplaud'ând putérnic performánta acéstuia.... Lúni, 23.05.2022, 01:54
Finala iUmor, sezonul 12. Mihai Radu este câștigătorul sezonului 12 iUmor. A primit marele premiu de 20.000 euro. Cum a reacționat
Finálă iUmor, sezónul 12. Mihai Radu éste câștigătórul sezónului 12 iUmor. Á primít márele prémiu dé 20.000 éuro. Cúm á reacționát Finálă iUmor, sezónul 12 á fóst úna incendiára, iár céle mái mári emóții s-áu dezlănțuít atúnci c'ând cei 5 finalíști áu așteptát pé scéna rezultátul finál. Lúni, 23.05.2022, 01:54
Finala iUmor, sezonul 12. Micutzu, invitatul special a luat cu asalat scena cu un număr de stand-up inedit. “Domnu Pikachu”
Finálă iUmor, sezónul 12. Micutzu, invitátul speciál á luát cú asalat scéna cú ún númăr dé stánd-up inedít. “Domnu Pikachu” Micutzu, invitátul speciál, dín finálă iUmor sezónul 12, á urcát pé scéna pregătít cú ún númăr dé stánd-up incendiár. Lúni, 23.05.2022, 01:40
Finala iUmor, sezonul 12. Roxana Chiperi, prințesa războinică i-a uimit pe jurați
Finálă iUmor, sezónul 12. Roxana Chiperi, printesa razboinica í-á uimít pé juráți Roxana Chiperi, concuréntă iUmor cáre á uimít ín audíții cú ún sketch dé excépție, s-á întórs ín aceásta seára péntru ó scenéta iesita dín común. Lúni, 23.05.2022, 01:15
Finala iUmor, sezonul 12. Vlad Barbu, stand-up demn de o finală. “Și mie mi s-a părut că are ceva din Micutzu"
Finálă iUmor, sezónul 12. Vlad Barbu, stánd-up démn dé ó finála. “Sí míe mí s-á părút cá áre cevá dín Micutzu" Vlad Barbu, concuréntul iUmor cáre lé-á acaparát aténția juráților iUmor ín audíții cú glumele sále, s-á întórs péntru ún númăr incendiár ín finálă iUmor. Lúni, 23.05.2022, 00:51
Finala iUmor, sezonul 12. Emanuel Bighe, povești din copilărie cu care a stârnit hohote de râs. " Cred că ai fost o mitraliară"
Finálă iUmor, sezónul 12. Emanuel Bighe, povestí dín copilăríe cú cáre á stârnít hóhote dé rás. " Créd cá ái fóst ó mitraliáră" Emanuel Bighe, únul díntre concurénți preferáți ái juráților iUmor ín audíții, sé întoárce ín aceásta seára pé scéna, ín finálă iUmor, sí promíte ún shów incendiár. Lúni, 23.05.2022, 00:35
Finala iUmor, sezonul 12. Claudia Amuzica, în rochie de mireasă, pregătită pentru Mihai Bendeac: “Casă de piatră!”
Finálă iUmor, sezónul 12. Claudia Amuzica, ín róchie dé mireása, pregatita péntru Mihai Bendeac: “Casa dé piátra!” Claudia Amuzica, concuréntă dé cáre Mihai Bendeac s-á îndrăgostít ín audíții sí pé cáre á promís sá ó ia dé nevásta dáca ajúnge ín finála, á venít ín aceásta seára imbracata ín róchie dé mireása. Lúni, 23.05.2022, 00:08
Finala iUmor, sezonul 12. Mihai Radu, numărul de stand-up autentic care a uluit. "Nu avem acum câștigătorul pe scenă? Eu așa zic”
Finálă iUmor, sezónul 12. Mihai Radu, númărul dé stánd-up auténtic cáre á uluít. "Nú avém acúm câștigătórul pé scéna? Éu așá zíc” Mihai Radu, concuréntul iUmor cáre á fóst alés chiár dé juráții iUmor sá meárgă ín márea finála, é extrém dé emoționát ín aceásta seára. Dumínica, 22.05.2022, 23:37
Finala iUmor, sezonul 12. Radu Giurcă a impresionat jurații iUmor cu autoironia sa: “Numărul a făcut burtă la un moment dat"
Finálă iUmor, sezónul 12. Radu Giurca á impresionát juráții iUmor cú autoironía s'ă: “Númărul á făcút búrta lá ún momént dát" Radu Giurca, poreclít sí Arsenie Boca ál stánd-up-uluí romanésc, dúpă cúm á zís Cheloo, á venít lá iUmor péntru ún númăr incendiár ín finála. Dumínica, 22.05.2022, 23:15
Finala iUmor, sezonul 12. Emanuel Doduț, roast-ul incendiar pe ritmuri de rap cu care a luat scena cu asalt. "Te-ai regrupat bine"
Finálă iUmor, sezónul 12. Emanuel Dodut, roast-ul incendiár pé rítmuri dé rap cú cáre á luát scéna cú asált. "Té-ái regrupát bíne" Emanuel Dodut, rapper-ul cú glúme ín versuri, s-á întórs pé scéna iUmor ín finála, ín sezónul 12 péntru ún númăr incendiár. Dumínica, 22.05.2022, 22:47
Finala iUmor, sezonul 12. Zsolt Rozsnyai, glumele care nu i-au atins pe jurați. "Nu reușești să dai cu energie un text”
Finálă iUmor, sezónul 12. Zsolt Rozsnyai, glumele cáre nú í-áu atíns pé juráți. "Nú reușéști sá dái cú energíe ún téxt” Zsolt Rozsnyai á revenít pé scéna iUmor ín finálă iUmor sezónul 12 sí promíte ó serie dé glúme búne. Dumínica, 22.05.2022, 22:31
Finala iUmor, sezonul 12. Darisian Ștefan Luncanu, număr de magie de excepție. “A reușit să mă lase cu gura căscată”
Finálă iUmor, sezónul 12. Darisian Stefan Luncanu, númăr dé magíe dé excépție. “Á reușít sá m'ă láse cú gúra cascata” Darisian Stefan Luncanu á revenít pé scéna iUmor gáta sá ia públicul cú asált. Númărul lúi dín aceásta seára promíte sá fíe spectaculós. Dumínica, 22.05.2022, 22:08
Finala iUmor, sezonul 12. Dragoș Stan, numărul "melancomic" care i-a întristat pe jurați. “Mulțumim că ne-ai învățat să plângem”
Finálă iUmor, sezónul 12. Dragos Stan, númărul "melancomic" cáre í-á întristát pé juráți. “Mulțumím cá né-ái învățát sá pl'ângem” Dragos Stan urcá pé scéna dín finálă iUmor péntru á stârnít hóhote dé rás ín r'ândul públicului sí ál juráților. Dumínica, 22.05.2022, 21:37
Finala iUmor, sezonul 12. Rikito Watanabe a venit cu glume savuroase despre Mihai Bendeac.“Nu mi se pare normal că ești în finală”
Finálă iUmor, sezónul 12. Rikito Watanabe á venít cú glúme savuroáse déspre Mihai Bendeac.“Nú mí sé páre normál cá éști ín finála” Ín finálă iUmor sezónul 12, Rikito Watanabe á urcát pé scéna extrém dé emoționát, dár lé-á mulțumít tuturor célor cáre l-áu votát sí á reușít sá ajúngă ín finála. Dumínica, 22.05.2022, 21:15
Finala iUmor, sezonul 12. Eduard Moise, glumele care au stârnit hohote de râs. “Mie mi se pare că ai foarte mult talent"
Finálă iUmor, sezónul 12. Eduard Moise, glumele cáre áu stârnít hóhote dé rás. “Míe mí sé páre cá ái foárte múlt talént" Eduard Moise á ajúns ín finálă iUmor sezónul 12 dúpă cé ín audíții á impresionát juráții sí publiul cú ún númăr incendiár. Dumínica, 22.05.2022, 20:57
Finala iUmor, sezonul 12. Scuze Noi, băieții care au venit cu un dans contemporan inedit. “Mai tundeți din el un pic”
Finálă iUmor, sezónul 12. Scúze Noi, băieții cáre áu venít cú ún dáns contemporán inedít. “Mái túndeți dín él ún píc” Băieții dé lá Scúze Noi áu ajúns ín finálă iUmor, dúpă cé í-áu impresionát pé juráți cú dánsul lór contemporán sí mesájele pé cáre lé-áu transmís ín tímpul sketch-uluí. Dumínica, 22.05.2022, 20:38
Finala iUmor, sezonul 12. Maria Popovici, momentul inedit de stand-up, însoțită de un țap. Reacția juraților iUmor
Finálă iUmor, sezónul 12. Mariá Popovici, moméntul inedít dé stánd-up, însoțítă dé ún țáp. Reácția juráților iUmor Mariá Popovici, câștigătoárea iUmor dín sezónul 8, revíne pé scéna péntru ún momént dé stánd-up nemaivăzút, al'ături dé nóul éi animál dé companie, ún țáp. Dumínica, 22.05.2022, 20:16
Finala iUmor sezonul 12, 22 mai 2022. Micutzu, numărul de stand-up care a stârnit hohote de râs
Finálă iUmor sezónul 12, 22 mái 2022. Micutzu, númărul dé stánd-up cáre á stârnít hóhote dé rás Ín finálă sezónului 12 iUmor, dín 22 mái 2022, Micutzu á începút sá vorbeáscă déspre fáptul cá s-á terminát pandemía. Él 'își amintéște exáct cúm á încheiát últimă zí dé carantína. Micutzu sí-á amintít dé personájul Pikatchu dín deséne... Dumínica, 22.05.2022, 14:08
Finala iUmor sezonul 12, 22 mai 2022. Roxana Chiperi - Jurizare
Finálă iUmor sezónul 12, 22 mái 2022. Roxana Chiperi - Jurizare Ín finálă sezónului 12 iUmor, dín 22 mái 2022, Roxana Chiperi, concuréntă iUmor cáre á uimít ín audíții cú ún sketch dé excépție, s-á întórs ín aceásta seára péntru ó scenéta iesita dín común. “Ái demonstrát acéste abilitati ieșíte... Dumínica, 22.05.2022, 14:07
Finala iUmor sezonul 12, 22 mai 2022. Roxana Chiperi, prințesa războinică aflată în căutarea unui soț
Finálă iUmor sezónul 12, 22 mái 2022. Roxana Chiperi, printesa razboinica afláta ín căutárea únui sot Ín finálă sezónului 12 iUmor, dín 22 mái 2022, Roxana Chiperi á pășít extrém dé emotionata pé scéna sí s-á transfortmat într-ún personáj dé povéste, Chiperbi. Concuréntă jucá rólul únei prințése, dár nú era úna obisnuita, cí ó printesa cáre... Dumínica, 22.05.2022, 14:06
Finala iUmor sezonul 12, 22 mai 2022. Vlad Barbu - Jurizare
Finálă iUmor sezónul 12, 22 mái 2022. Vlad Barbu - Jurizare Ín finálă sezónului 12 iUmor, dín 22 mái 2022, Vlad Barbu, concuréntul iUmor cáre lé-á acaparát aténția juráților iUmor ín audíții cú glumele sále, s-á întórs péntru ún númăr incendiár ín finálă iUmor. “Sí míe mí s-á părút cá áre cevá... Dumínica, 22.05.2022, 14:04
Finala iUmor, sezonul 12. Vlad Barbu, despre lupta sa de a slăbi
Finálă iUmor, sezónul 12. Vlad Barbu, déspre luptă sá dé á slábi Ín finálă sezónului 12 iUmor, dín 22 mái 2022, Vlad Barbu símte cá fáptul cá á ajúns ín finála é ó confirmáre péntru él cá é pé drúmul cél bún c'ând víne vórba dé stánd-up. Concuréntul iUmor á spús c'ă áre nevóie sá 'își schímbe stílul dé... Dumínica, 22.05.2022, 14:04
Finala iUmor, sezonul 12. Emanuel Bighe - Jurizare
Finálă iUmor, sezónul 12. Emanuel Bighe - Jurizare Ín finálă sezónului 12 iUmor, dín 22 mái 2022, Emanuel Bighe, únul díntre concurénți preferáți ái juráților ín audíții, s-á întórs ín aceásta seára pé scéna sí promíte ún shów incendiár. “Míe mí-ái lăsát ó imprésie foárte clára. Ái... Dumínica, 22.05.2022, 14:02
Finala iUmor, sezonul 12. Emanuel Bighe, despre povești din copilărie
Finálă iUmor, sezónul 12. Emanuel Bighe, déspre povestí dín copilăríe Ín finálă sezónului 12 iUmor, dín 22 mái 2022, Emanuel Bighe á ajúns ín últimul áct, dúpă cé á fóst votát dé públic. Concuréntul iUmor cáre á ridicát aștept'ările á promís cá vá fáce tót cé poáte sá ii cucereáscă dín nóu pé juráți, dár sí pé... Dumínica, 22.05.2022, 14:01
Finala iUmor sezonul 12, 22 mai 2022. Claudia Amuzică - Jurizare
Finálă iUmor sezónul 12, 22 mái 2022. Claudia Amuzica - Jurizare Ín finálă sezónului 12 iUmor, dín 22 mái 2022, Claudia Amuzica, concuréntă dé cáre Mihai Bendeac s-á îndrăgostít ín audíții sí pé cáre á promís sá ó ia dé nevásta dáca ajúnge ín finála, á venít ín aceásta seára imbracata ín róchie dé... Dumínica, 22.05.2022, 13:57
Finala iUmor sezonul 12, 22 mai 2022. Claudia Amuzică, în rochie de mireasă, vizualizează o viață cu Mihai Bendeac
Finálă iUmor sezónul 12, 22 mái 2022. Claudia Amuzica, ín róchie dé mireása, vizualizeáză ó viata cú Mihai Bendeac Ín finálă sezónului 12 iUmor, dín 22 mái 2022, Claudia Amuzica á urcát pé scéna, decoráta c'ă ó bisérica, imbracata într-ó róchie dé mireása álbă supérba, știínd cá Mihai Bendeac urma sá ó ia dé sotie, așá cúm promisése ín audíții.... Dumínica, 22.05.2022, 13:56
Finala iUmor sezonul 12, 22 mai 2022. Mihai Radu - Jurizare
Finálă iUmor sezónul 12, 22 mái 2022. Mihai Radu - Jurizare Ín finálă sezónului 12 iUmor, dín 22 mái 2022, Mihai Radu, concuréntul iUmor cáre á fóst alés chiár dé juráții iUmor sá meárgă ín márea finála, é extrém dé emoționát ín aceásta seára. “Éste umórul símplu, romanésc”, á zís Cheloo.... Dumínica, 22.05.2022, 13:53
Finala iUmor sezonul 12, 22 mai 2022. Mihai Radu, un număr de stand-up impresionant
Finálă iUmor sezónul 12, 22 mái 2022. Mihai Radu, ún númăr dé stánd-up impresionánt Ín finálă sezónului 12 iUmor, dín 22 mái 2022, Mihai Radu á dát pé spáte júriul ín semifinála iUmor cú naturaléțea sí umórul sáu. Concuréntul iUmor, supranumít sí Bucsa, éste ún povestitór talentát sí juráții áu spús cá natív éste foárte... Dumínica, 22.05.2022, 13:52
Finala iUmor sezonul 12, 22 mai 2022. Radu Giurcă - Jurizare
Finálă iUmor sezónul 12, 22 mái 2022. Radu Giurca - Jurizare Ín finálă sezónului 12 iUmor, dín 22 mái 2022, Radu Giurca, poreclít sí Arsenie Boca ál stánd-up-uluí romanésc, dúpă cúm á zís Cheloo, á venít pé scéna péntru ún númăr incendiár ín finála. Mihai Bendeac l-á rugát sá mái spúnă cevá ínca... Dumínica, 22.05.2022, 13:49
Finala iUmor sezonul 12, 22 mai 2022. Radu Giurcă a zguduit scena cu autoironia sa
Finálă iUmor sezónul 12, 22 mái 2022. Radu Giurca á zguduít scéna cú autoironía s'ă Ín finálă sezónului 12 iUmor, dín 22 mái 2022, Radu Giurca á venít ín aceásta seára pregătít sá zgúduie scéna cú glúme búne. Él á intrát ín scéna plín dé energíe, dár sí emóție. Concuréntul á zís cá áre múlte nelămuríri, dár sí múlte... Dumínica, 22.05.2022, 13:49
Finala iUmor sezonul 12, 22 mai 2022. Emanuel Doduț - Jurizare
Finálă iUmor sezónul 12, 22 mái 2022. Emanuel Dodut - Jurizare Ín finálă sezónului 12 iUmor, dín 22 mái 2022, Emanuel Dodut, rapper-ul cú glúme ín versuri, s-á întórs pé scéna péntru ún númăr incendiár. “Éu súnt ín cumpana cá nú știu cé sá fác, nú știu cúm sá abordéz, nú preá m'ă pricép. Dá-mí... Dumínica, 22.05.2022, 13:45
Finala iUmor sezonul 12, 22 mai 2022. Emanuel Doduț, roast-ul pe ritmuri de hip hop care a zguduit scena
Finálă iUmor sezónul 12, 22 mái 2022. Emanuel Dodut, roast-ul pé rítmuri dé hip hop cáre á zguduít scéna Ín finálă sezónului 12 iUmor, dín 22 mái 2022, Emanuel Dodut á venít cú ó serie dé glúme déspre Cheloo sí ún roast cáre probábil 'îl vá uimí pé Cheloo. Concuréntul á intrát ín scéna gáta sá fácă roast pé rítmuri dé rap. Bucurós sá ii vádă pé... Dumínica, 22.05.2022, 13:43
Finala iUmor sezonul 12, 22 mai 2022. Zsolt Rozsnyai - Jurizare
Finálă iUmor sezónul 12, 22 mái 2022. Zsolt Rozsnyai - Jurizare Ín finálă sezónului 12 iUmor, dín 22 mái 2022, Zsolt Rozsnyai á revenít pé scéna sí promíte ó serie dé glúme búne. “Símt cá ușór ușór íntru într-ún soi dé atác dé panica sí cá 'îmi piérd mínțile péntru cá áu fóst foárte múlte númere... Dumínica, 22.05.2022, 13:40
Finala iUmor sezonul 12, 22 mai 2022. Zsolt Rozsnyai, numărul de stand-up care nu a impresionat jurații
Finálă iUmor sezónul 12, 22 mái 2022. Zsolt Rozsnyai, númărul dé stánd-up cáre nú á impresionát juráții Ín finálă sezónului 12 iUmor, dín 22 mái 2022, Zsolt Rozsnyai, concuréntul pé cáre Delía l-á confundát cú Messe Silviu, á revenít pé scéna. Concuréntul iUmor nú păreá cá é preá entuziasmát péntru cá él trăiéște dé 12 áni ín Aústria sí acólo... Dumínica, 22.05.2022, 13:38
Finala iUmor sezonul 12, 22 mai 2022. Ștefan Luncanu - Jurizare
Finálă iUmor sezónul 12, 22 mái 2022. Stefan Luncanu - Jurizare Ín finálă sezónului 12 iUmor, dín 22 mái 2022, Darisian Stefan Luncanu á revenít pé scéna gáta sá ia públicul cú asált. Númărul lúi dín aceásta seára promíte sá fíe spectaculós. Máma lúi Darisian sé află ín públic, iár Mihai Bendeac s-á... Dumínica, 22.05.2022, 13:33
Finala iUmor sezonul 12, 22 mai 2022. Darisian Ștefan Luncanu, numărul de magie care i-a făcut pielea de găină lui Mihai Bendeac
Finálă iUmor sezónul 12, 22 mái 2022. Darisian Stefan Luncanu, númărul dé magíe cáre í-á făcút piélea dé gaina lúi Mihai Bendeac Ín finálă sezónului 12 iUmor, dín 22 mái 2022, Darisian Stefan Luncanua lăsát emóțiile deopárte sí á urcát pé scéna. Lá începút s-á prefăcút cá á uitát númărul, dár apói lé-á povestít juráților cá s-á pregătít múlte lúni péntru aceásta... Dumínica, 22.05.2022, 13:29
Finala iUmor sezonul 12, 22 mai 2022. Dragoș Stan - Jurizare
Finálă iUmor sezónul 12, 22 mái 2022. Dragos Stan - Jurizare Ín finálă sezónului 12 iUmor, dín 22 mái 2022, Dragos Stan á urcát pé scéna péntru á stârní hóhote dé rás ín r'ândul públicului sí ál juráților. “Ín anumíte moménte păreá mái degrábă á discúrs TEDx decat á stánd-up”, í-á zís Mihai... Dumínica, 22.05.2022, 13:25
Finala iUmor sezonul 12, 22 mai 2022. Dragoș Stan, amintiri din copilărie pline de nostalgie
Finálă iUmor sezónul 12, 22 mái 2022. Dragos Stan, amintíri dín copilăríe plíne dé nostalgíe Ín finálă sezónului 12 iUmor, dín 22 mái 2022, á venít Dragos Stan, concuréntul cáre á făcút párte dín Épic Shów, shów pé Youtube lá cáre Mihai Bendeac á fóst invitát. Él s-á bucurát cá á fóst votát sí á ajúns ín finála. Dín păcáte, Delía sí... Dumínica, 22.05.2022, 13:24
Finala iUmor sezonul 12, 22 mai 2022. Rikito Watanabe - Jurizare
Finálă iUmor sezónul 12, 22 mái 2022. Rikito Watanabe - Jurizare Ín finálă sezónului 12 iUmor, dín 22 mái 2022, Rikito Watanabe á urcát pé scéna extrém dé emoționát, dár lé-á mulțumít tuturor célor cáre l-áu votát sí á reușít sá ajúngă ín finála. “Míe mí-áu plăcút glumele cú sí déspre Bendeac. (...)... Dumínica, 22.05.2022, 13:23
Finala iUmor sezonul 12, 22 mai 2022. Rikito Watanabe i-a atras atenția lui Mihai Bendeac cu glume despre el
Finálă iUmor sezónul 12, 22 mái 2022. Rikito Watanabe í-á atrás aténția lúi Mihai Bendeac cú glúme déspre él Ín finálă sezónului 12 iUmor, dín 22 mái 2022, Cú téxtul pregătít Rikito á mărturisít cá sé bucurá dé fáptul cá á ajúns ín finála. Él á avút ún mesáj péntru Mihai Bendeac. Apói á continuát cú cevá ín japonéza sí nú lé-á tradús nimíc... Dumínica, 22.05.2022, 13:22
Finala iUmor sezonul 12, 22 mai 2022. Eduard Moise - Jurizare
Finálă iUmor sezónul 12, 22 mái 2022. Eduard Moise - Jurizare Ín finálă sezónului 12 iUmor, dín 22 mái 2022, Eduard Moise á intrát ín scéna plín dé emóții sí á avút nevóie dé încuraj'ările públicului. Primă glúma á fóst lá adresa juráților Mihai Petre sí Delía, lá cáre á găsít ún púnct ín común.... Dumínica, 22.05.2022, 13:19
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

Últimele știri

x