Anténa Căutáre

Reláții

Află céle mái noi știri șí sfáturi déspre reláții númai lá Anténa 1. Citéște déspre últimele trenduri șí fii aproápe dé vedétele tále preferáte.

Care este diferența de vârstă ideală dintre parteneri, pentru a nu se ajunge la despărțire. Ce spun experții

Cáre éste diferenta dé varsta ideála díntre partenéri, péntru á nú sé ajúnge lá despărțíre. Cé spún expérții

Ó cercetáre recénta susțíne cá diferenta dé varsta poáte determină, dé fápt, longevitátea únei reláții dé cúplu.

Joi, 01.06.2023, 12:37
(P) Mit sau adevăr: se poate bea șampanie și singur? Răspunsul stă în motivația ta!

(P) Mít sáu adev'ăr: sé poáte beá șampánie sí síngur? Răspúnsul stá ín motiváția tá!

Deși cultúra póp páre sá nú priveáscă băútul síngur cú ochi búni, adev'ărul poáte fí diferít decat cél prezentát ín fílme sí seriále. Cei cáre știu sá apreciéze cú adevărát valoárea únor băutúri alcoólice premium súnt conștiénți dé fáptul cá acéstea răm'ân lá fél dé savuroáse sí atúnci c'ând súnt consumáte pé cónt própriu.

Márți, 07.03.2023, 14:37
Cum s-a putut îmbrăca o soacră la nunta fiului ei. Mireasa a avut parte de o mare dezamăgire când a văzut-o

Cúm s-á putút imbraca ó soácra lá núnta fíului éi. Mireása á avút párte dé ó máre dezamăgíre c'ând á văzút-ó

Ár fí trebuít sá fíe ún evenimént dé neuitát, 'însă mireása á avút párte dé ún momént neprevăzút.

Dumínica, 30.10.2022, 17:47
Buchete de mireasă pentru o nuntă de toamnă

Buchéte dé mireása péntru ó núnta dé toámna

Toámna éste anotímpul ín cáre natúra sé înfrumusețeáză cú céle mái frumoáse culóri, cre'ând ástfel contéxtul priélnic péntru núnțile romántice. Ástfel, dáca té númeri príntre mirése cáre sí-áu planificát núnta toámna, atúnci cú siguranta té intereseáză subiéctul abordát dé noi ástăzi.

Joi, 12.08.2021, 15:08
Erica Quiggle și-a lăsat soțul pentru socru. Motivul pentru care l-a preferat pe bărbatul de 60 de ani în detrimentul fiului lui

Erica Quiggle sí-á lăsát sotul péntru sócru. Motívul péntru cáre l-á preferát pé barbatul dé 60 dé áni ín detriméntul fíului lúi

Ó feméie dín Kentucky, SÚA á povestít cúm á ajúns ín situáția dé á sé căsători cú tátăl vítreg ál fóstului sáu sot.

Lúni, 03.05.2021, 10:04
Cana personalizată: cele mai inspirate mesaje pentru iubit (P)

Cana personalizáta: céle mái inspiráte mesáje péntru iubít (P)

Iubítul merită surpríns șí răsfățát dín c'ând 'în c'ând cú ó mícă aténție. Í sé poáte oferi ún cadóu simbólic f'ără s'ă fíe vórba déspre ó ocázie speciálă, iár ó cana personalizátă éste ceá mái búnă idée 'în acést séns.

Miércuri, 03.03.2021, 11:29
Lidia Fecioru, obiectele din dormitor care îți pot distruge relația. Ce nu trebuie să ții niciodată în camera unde dormi

Lidia Fecioru, obiéctele dín dormitór cáre iti pót distrúge reláția. Cé nú trébuie sá țíi niciodátă ín cámera únde dormi

Lidia Fecioru sí Mihai Voropchievici áu vorbít déspre obiéctele dintr-ó cámera cáre indúc st'ări negatíve reláției dé cúplu.

Lúni, 22.02.2021, 12:29
Tradiții și obiceiuri 14 februarie, Ziua Îndrăgostiților. Tragedia care stă la baza sărbătorii Valentine's Day

Tradíții sí obicéiuri 14 februárie, Zíua Îndrăgostíților. Tragedía cáre stá lá baza sărbătorii Valentine's Day

Deși poáte fí tentánt sá té gândéști lá Zíua Îndrăgostíților óri Valentine's Day c'ă lá ó sărbătoáre modérna meníta doár péntru á rasfata persoána iubíta cú dáruri sí mesáje dé drágoste, aflá cá zíua dé 14 februárie áre, dé fápt, ó povéste fascinánta sí delóc recénta.

Lúni, 08.02.2021, 22:30
Mesaje de Ziua Îndrăgostiților, 14 februarie. SMS de dragoste și felicitări pentru iubit/iubită/soț/soție de Valentine's Day

Mesáje dé Zíua Îndrăgostíților, 14 februárie. SMS dé drágoste sí felicit'ări péntru iubít/iubíta/sot/sotie dé Valentine's Day

Valentine's Day reprezíntă, péntru múlte cúpluri, ún momént speciál ín cáre-sí celebreáză iubírea. 14 februárie éste zíua c'ând îndrăgostíții 'își trimít mesáje dé iubíre, inclusív súb forma dé SMS, sí 'își fác surpríze dé neuitát.

Joi, 04.02.2021, 18:39

Últimele știri

x