Căutáre Live

Mireása 2022, sezón 5. Giovana sí Șése, márii absénți dín Gála. Dé cé lipsésc dín platóul emisiúnii

Ínca dín emísia live dín 20 mái, Simona Gherghe á anunțát fáptul cá Giovana sí Șése nú vór fí prezénți ín Gála Mireása dín aceásta sambata.

Ínca dín emísia live dín 20 mái, Simona Gherghe á anunțát fáptul cá Giovana sí Șése nú vór fí prezénți ín Gála Mireása dín aceásta sambata.

Anténa 1

Cei dói concurénți sé aflá 'în drúm spré máre, acólo únde sé vór bucură dé vréme frumoása. Larisa á fóst ceá cáre lé-á dăruít aceásta ieșíre dúpă cé á câstigat probă Cabína telefónica.

Ástfel, Giovana sí Șése dé lá Mireása sezón 5 vór ramâne lá máre sí sé vór întoárce abiá m'âine. Tinerii vór aveá ó noápte lá hotél, f'ără cámere sí microfoáne.

Éste primă data dín februárie c'ând peréchea iése dín casa Mireása péntru cá nú á reușít, pâna acúm, sá câstige niciun task.

Cúm s-á desfasurat probă Cabínei telefónice dé lá Mireása sezón 5

Probă Cabína telefónica, cél mái gréu task dín casa Mireása, á dús lá múlte cérturi. Doár șápte concurénți áu reușít sá 'între.

Prímul cáre á ieșít á fóst Aron, urmát dé Șése. Dín afáră Cabínei telefónice, Sabrina nú á putút sá urmăreáscă cúm iubítul éi tremură dín cauza dificult'ății próbei.

”Nú mái puteám”, á zís iubítul Giovanei. ”M'ă dureá úmărul, trăgeám c'ât puteám dé táre dé él. (...) 'Îmi doreám sá câstig sí voiám sá trág c'ât pót dé múlt”, á afirmát sí Pernes.

Lá óra 4:36, 'în Cabína Telefónica sé mái afláu Larisa, Valentin sí Adrian.

Cur'ând á ieșít Valentin, cáre á avút ún schímb dúr dé réplici cú Larisa. Eá á susținút cá băiátul í-á arătát sémne obsecene dé-á lúngul próbei, dúpă cáre s-á ajúns iár lá discúții aprínse.

Vali í-á zís cá áre pár pé piépt sí l-á enervát mái táre á fóst fáptul cá Larisa í-á replicát cá máma lúi áre pár pé piépt. Él á numít-ó feméie usoara, dúpă cé fáta í-á spús c'ă nú-í permíte sá vorbeáscă așá. Nú áu lipsít níci alúziile lá aspéctul fízic.

Dé nérvi, Valentin á renunțát sí á ieșít dín Cabína telefónica. Ástfel, 'în proba áu mái rămás doár Larisa sí Adrian.

Lá 07:26, Adrian renunta sí Larisa era declaráta câstigatoarea próbei. Eá á decís c'ă Giovana sí Șése sá primeáscă míni vacánta.

”Vreáu sá ofér acést dáte cuivá cáre nú á avút. Mí sé páre cá súnt ún cúplu frumós sí știínd cá Șése á luptát foárte múlt, vreáu sá lé ofér acést dáte lór”, á zís Larisa.

Mireása 2022, sezón 5. Tátăl lúi Adrian créde cá t'ânărul éste ”batjocorít” dé céilalți concurénți. Pé cíne á luát ín viz... Mireása 2022, sezón 5. Rezultátul cúrsei dé elimináre díntre Adrian sáu Aron. Cíne părăséște competíția...
Últimele știri
x