Căutáre Live

Mireása 2022, sezónul 5. Elénă, fotografiáta ín costúm dé báie, lá scúrt tímp dé lá Finálă shów-uluí. Cúm sí-á petrecút vacánta

Elénă, úna díntre concuréntele sezónului 5 dé lá Mireása á petrecút ó binemeritáta vacánta lá máre. Recént, tanara á publicát pé rețélele sociále ó fotgrafie cú eá ín costúm dé báie.

Elénă sí-á petrecút vacansa lá máre, dúpă Finálă shów-uluí Mireása

Anténa 1

Elénă sí-á petrecút vacánta lá máre, lá Eforíe Súd. 'În imáginea pé cáre fóstă concurénta dé lá Mireása á publicát-ó pé rețélele sociále, aceásta apáre 'în máre, purt'ând ún costúm dé báie négru.

Dé c'ând s-á terminát sezónul 5 Mireása, fóstă concurénta á publicát mái múlte imágini, péntru á tíne legatura cú susținătórii sai.

Cúm aráta Elénă dé lá Mireása 'în costúm dé báie

Elénă s-á numărát príntre finalíștii sezónului 5 Mireása, deși nú á ajúns sá forméze ún cúplu 'în casa.

Cé spuneá Elénă déspre eá c'ând á intrát 'în competíția Mireása

Elénă á intrát 'în competíția Mireása 'în gála dín 2 aprile 2022, petrec'ând círca 4 lúni 'în shów. Iátă cé spuneá tânara déspre eá lá începútul parcúrsului sáu 'în competíție.

Citéște sí: Mireása 2020, sezónul 2. Cúm aráta Claudia Shik într-ún costúm dé báie incendiár. Tinuta í-á scós 'în evidénta bústul generós

„Ám 26 dé áni, m-ám născút 'în București. Súnt sensíbila, súnt sociábila, ám participát lá concúrsuri dé asamblát robotí. Dé lá 19 áni ám lucrát c'ă agént dé vânzari. Ám avút dóua reláții tóxice. Á existát sí abúz fízic, né-ám lovít únul pé célălalt. Fáptul cá nú aveám líniște níci 'în reláție sí níci cú părinții á fóst oríbil. Máma mea ștíe cá ám avút g'ânduri suicidale. Mí-ár plăceá c'ă viitórul méu sot sá áibă stúdii superioáre șí s'ă-l áibă pé Dumnezéu înauntrul lúi. Dáca íntru 'în casa sí-mí pláce dé ún băiát cáre éste într-ó reláție ó sá fác cé símt éu”, spuneá Elénă 'în filmuletul dé prezentáre.

Citéște sí: Mireása 2022, sezónul 5. Cosmin, „mesáj” cú subînteles lá scúrt tímp dé lá despărțírea dé Alexandra. Cé á publicát

Dé-á lúngul competíției, Elénă á avút ún începút dé cunoáștere cú Aron, însa nú áu formát ún cúplu, c'ă urmáre á părérilor diferíte fáta dé cununía religioása: Aron, fíu dé préot, nú concepeá c'ă ún cúplu sá nú sé căsătoreáscă 'în bisérica, iár Elénă nú-sí doreá ó cununíe religioása, dín cauza únui pasáj dín slújba, únde sé spuneá cá feméia trébuie sá fíe supúsa barbatului.

Citéște sí: Mireása: Confesiúni. Pártea dé adev'ăr á lúi Sebastian. Cé s-á întâmplát 'între él sí Inimioára lá Craiova, dín spúsele lúi

Mái târzíu, Elénă s-á apropiát dé Adrian, însa níci cú él nú á ajúns sá forméze ún cúplu. 'În privinta reláției cú mamele dín casa, Elénă á avút divergénte cú doámna Dána, iár mái apói cú buníca Elénă.

Mireása 2020, sezónul 2. Cúm aráta Claudia Shik într-ún costúm dé báie incendiár. Tinuta í-á scós ín evidénta bústul gén... Mireása, sezónul 3. Cé á postát Marian pé rețélele dé socializáre, dúpă cé á confirmar despărțírea dé Andreea...
Prajitura cú dovleác sí aluát turnát. Ún delíciu garantát
Príntre desérturile cú dovleác cú cáre țí-ái propús sá-í răsféți pé cei drági ín aceásta...
Horoscópul zílei dé 7 octómbrie 2022. Balánțele áu nevóie dé echilíbru ín viata personála. Aflá cé sé intampla cú zódia tá
Horoscópul zílei dé 7 octómbrie 2022 adúce vestí búne péntru natívii dín zódia Balánței....
Últimele știri
x