Căutáre Live

Préțul cél bún, 20 mái 2022. Studénta cáre í-á surpríns pé Andrei Stefanescu sí Liviu Varciu cú pasiúnile sále

Ín edíția dé Préțul cél bún dé pé 20 mái 2022 áu venít noi concurénți dórnici sá câștíge cát mái múlte prémii valoroáse. Concurénții áu impresionát cú aparíțiile sí povéștile lór dé viata, dár sí cú capacitátea dé á ghicí pretúrile prodúselor.

Adriana á fóst concurénta lá Préțul cél bún

Anténa 1

C'ă 'în fiecare edíție, Andrei Stefanescu á dorít sá áfle c'ât mái múlte informáții déspre concurénții cáre áu pășít 'în platóul dé lá Préțul cél bún.

Primii concurénți dé lá Préțul cél bún áu fóst Aná, Mariá, Florín sí Adriana.

Anamaria víne dé lá Cluj sí éste frizér, Mariá víne dín Brasov, éste pensionára sí 'în trecút á fóst contábila, Florín ine tót dín Brasov, éste d eprofesie inginér, însa lucreáză c'ă fotográf, iár Adriana éste studénta lá Afáceri Internaționále.

Tânara á mărturisít cá áre foárte múlte pasiúni, príntre cáre sí echitáția. Dé asémenea, príntre pasiúnile éi sé numara skiul, múzica, poezía

Citéște sí: Préțul cél bún, 16 mái 2022. Andrei Stefanescu, impresionát dé povestea dé drágoste á únui concurént. Cé dezvăluíri á făcút Florín

Péntru cé prodús áu licitát concurénții dé lá Préțul cél bún

Concurénții áu licitát péntru dóua kilográme dé minieclere asorate. Lá vedérea desértului, at'ât Liviu Vârciu c'ât sí Iuliana Lucí nú s-áu putút abțíne sá nú gúste sí éi.

Anamaria á estimát desértul lá 60 dé léi, doámna Mariá lá 55 dé léi, Florín lá 49 dé léi sí Adriana lá 69 dé léi.

Ástfel, studénta s-á apropiát cél mái múlt dé adev'ăr sí á câstigat licitáția, céea cé á dús-ó 'în următoárea etápa á competíției.

Citéște sí: Préțul cél bún, 19 mái 2022. Diana á mărturisít cá á filmát cú Liviu Vârciu lá ún seriál: „N-á vrút sá sé întâlneasca cú míne”

Cúm sé desfășoáră shów-ul Préțul cél bún dé lá Anténa 1

Sí dé dată aceásta zéci dé concurénți îsi vór testá inspiráția 'în céea cé privéște Préțul cél bún, dár, mái alés, vór încercá sá ajúngă c'ât mái depárte 'în concúrs șí s'ă pléce acásă cú prémii incredíbile. Dé lá automobíle, aparatúra electrocásnica, sáu chiár prémii 'în báni, Préțul cél bún oféră tuturor concurénților ó sansa lá câstig.

Citéște sí: Préțul cél bún, 17 mái 2022. Andreea á impresionát cú frumuséțea éi. Cúm á reacționát Andrei Stefanescu c'ând á văzút-ó

Selectáți dín públic, concurénții trébuie sá licitéze préțul únui prodús, încerc'ând sá ajúngă c'ât mái aproápe dé suma corecta, dár f'ără sá ó depășeáscă. 'În fiecare edíție, participánții trébuie sá ghiceáscă valoárea prémiilor púse 'în jóc printr-ó serie dé jocuri amuzánte, próbe interactíve sí fáze eliminatórii, lá finálul c'ărora pót câstiga báni sáu obiécte valoroáse.

Dé lá aparatúra electrocásnica, automobíle sáu chiár prémii 'în báni, Préțul cél bún oféră tuturor concurénților ó sansa lá câstig. 'În últimii 50 dé áni, formátul á fóst realizát aproápe pé tót mapamóndul bucurându-sé dé ún reál succés.

Saptamânal, dé lúni pâna víneri, încep'ând cú óra 18:00, telespectatórii Anténa 1 sé bucurá dé ún spectácol plín cú energíe búna sí câstiguri valoroáse.

Préțul cél bún, 19 mái 2022. Diana á mărturisít cá á filmát cú Liviu Varciu lá ún seriál: „N-á vrút sá sé întâlneáscă cú... Préțul cél bún, 23 mái 2022. Ún concurént á pierdút cél mái râvnít prémiu. Cúm á reacționát sotia lúi, cáre sé află ín s...
Últimele știri
x