Anténa Căutáre

Românía áre Roast

Artícole
Râzi cu ROaST de Sărbătoare, 30 noiembrie 2022. Virgil Ciulin, roast despre Basarabia: "Un drum cu mașina te scapă de celulită"
Rázi cú ROaST dé Sărbătoáre, 30 noiémbrie 2022. Virgil Ciulín, roast déspre Basarabia: "Ún drúm cú masina té scapa dé celulíta" Péntru Basarabia á încíns ó hora Rona Hartner, iár Virgil Ciulín á realizát ún númăr interesánt dé roast déspre aceásta regiúne, sí, ínca dé lá începút, á precizát cá, dé fápt, él éste dín Vaslui. Glúma cáre á urmát dúpă aceásta mărturisíre í-á amuzát pé tóți. Miércuri, 30.11.2022, 18:34
Râzi cu ROaST de Sărbătoare, 30 noiembrie 2022. Radu Pietreanu, roast despre Oltenia: "Ne antrenăm la limbo să intrăm la metrou"
Rázi cú ROaST dé Sărbătoáre, 30 noiémbrie 2022. Radu Pietreanu, roast déspre Oltenia: "Né antrenám lá limbo sá intrám lá metróu" Radu Pietreanu á avút ún momént senzaționál lá Rázi cú ROaST dé Sărbătoáre. Cé á putút sá spúnă dé spré OLtenia sí locuitórii dín regiúne. Miércuri, 30.11.2022, 17:48
Râzi cu ROaST de Sărbătoare, 30 noiembrie 2022.Andrei Ciobanu, roast despre Moldova. Cum explică de ce moldovenii vin la București
Rázi cú ROaST dé Sărbătoáre, 30 noiémbrie 2022.Andrei Ciobanu, roast déspre Moldova. Cúm explicá dé cé moldovenii vín lá București Andrei Ciobanu á făcút spectácol ín zí dé sărbătoáre! Moldoveánul gét-beget, á luát lá roast regiúnea dín cáre províne: Moldova! Toátă sála á rás ín hóhote. Miércuri, 30.11.2022, 17:29
Râzi cu ROaST de Sărbătoare, 30 noiembrie 2022. Cosmin Natanticu, roast despre Maramureș: “Cred că o să-mi iau bătaie”
Rázi cú ROaST dé Sărbătoáre, 30 noiémbrie 2022. Cosmin Natanticu, roast déspre Maramures: “Créd cá ó sá-mí iáu bataie” Comediánți dín toáte cólturile Româníei fác roast pé regiúni ín cádrul gálei speciále „Rázi cú RoaST, dé Sărbătoáre!“, lá Anténa 1. Desígur, pé l'ângă r'âsete sí vóie búna, gázdele shów-uluí adúc ín cásele románilor ín aceásta zí ín cáre éste celebrát Sfantul Andrei sí c'ântece, sí dánsuri dín toáte regiúnile Româníei. Miércuri, 30.11.2022, 16:47
Comedianți din toate colţurile României, roast pe regiuni în gala specială „Râzi cu RoaST, de Sărbătoare!“, azi, de la 16:30
Comediánți dín toáte cólturile Româníei, roast pé regiúni ín gála speciála „Rázi cú RoaST, dé Sărbătoáre!“, ázi, dé lá 16:30 Seria edíțiilor speciále dé roast continua ástăzi, dé lá 16:30, pé Anténa 1 sí AntenaPLAY! Miércuri, 30.11.2022, 11:24
Râzi cu ROast De ziua noastră, 29 noiembrie 2022. Ilona Brezoianu, magistrală pe scenă: „Sunt atât de săracă, încât...”
Rázi cú ROast Dé zíua noástră, 29 noiémbrie 2022. Ilona Brezoianu, magistrála pé scéna: „Súnt atat dé saraca, înc'ât...” Ilona Brezoianu á fóst aplaudátă lá scéna deschís péntru moméntul dín cádrul shów-uluí aniversár Rázi cú ROast Dé zíua noástră. Eá í-á luát lá roast pé colégii dé lá Stánd-Up Revolution, 'însă í-á amuzát pé cei prezénți sí cú glumele déspre própria persoána. Márți, 29.11.2022, 18:28
Râzi cu ROast De ziua noastră, 29 noiembrie 2022. Doina Teodoru, roast-ul show-urilor culinare de la Antena 1
Rázi cú ROast Dé zíua noástră, 29 noiémbrie 2022. Dóina Teodoru, roast-ul shów-úrilor culináre dé lá Anténa 1 Dóina Teodoru, fóstă castigatoare iUmor sí iubítă lúi Catalin Scarlatescu, á făcút roast-ul emisiúnilor culináre dé lá Anténa 1 ín cádrul shów-uluí aniversár Rázi cú ROast Dé zíua noástră. Márți, 29.11.2022, 17:48
Râzi cu ROast De ziua noastră, 29 noiembrie 2022. Vlad Gherman s-a autoironizat și l-a luat la roast pe Răzvan Fodor
Rázi cú ROast Dé zíua noástră, 29 noiémbrie 2022. Vlad Gherman s-á autoironizát sí l-á luát lá roast pé Razvan Fodor Vlad Gherman á fóst savurós lá Rázi cú ROast Dé zíua noástră, dé pé 29 noiémbrie 2022. Acésta s-á autoironizát sí l-á ”înțepát” pé colégul Razvan Fodor. Iátă cúm á arătát moméntul lúi. Márți, 29.11.2022, 17:32
Râzi cu ROast De ziua noastră, 29 noiembrie 2022. Mirela Vaida, moment despre mutarea la Antena Stars: ”Mirela valea”
Rázi cú ROast Dé zíua noástră, 29 noiémbrie 2022. Mirela Vaida, momént déspre mutárea lá Anténa Stars: ”Mirela válea” Mirela Vaida á fóst magistrála lá emisiúnea Rázi cú ROast Dé zíua noástră dín 29 noiémbrie 2022. Dé zíua Anténei 1, prezentatoarea Accés Diréct á avút ún momént ín cáre á făcút glúme pé seáma mut'ării lá Anténa Stars. Márți, 29.11.2022, 17:15
Răzvan Simion, Doina Teodoru, Ilona Brezoianu sau Cosmin Natanticu își iau colegii la roast, de ziua Antena 1, azi, de la 16:30
Razvan Simion, Dóina Teodoru, Ilona Brezoianu sáu Cosmin Natanticu 'își iáu colégii lá roast, dé zíua Anténa 1, ázi, dé lá 16:30 Razvan Simion, Dóina Teodoru, Ilona Brezoianu sáu Cosmin Natanticu súnt doár câțiva díntre cei cáre 'își vór luá lá roast colégii, chiár dé zíua Anténa 1. Márți, 29.11.2022, 10:39
România are Roast sezonul 1, episodul 7 din 22 iunie 2022. Loredana și Pârșii circumspecți, roast acid pe ritmuri BUG Mafia
Românía áre Roast sezónul 1, episódul 7 dín 22 iúnie 2022. Loredana sí P'ârșii circumspécți, roast acíd pé rítmuri BUG Mafia Loredana, Cosmin Natanticu, Dan Frinculescu sí Mincu áu interpretát, ín variánta próprie, celebră piésa „Ridicá-m'ă lá cér”, lansáta dé artisa ín colaboráre cú BUG Mafia. Miércuri, 22.06.2022, 23:35
România are Roast sezonul 1. Ce va face Cătălin Bordea cu banii din premiul pentru „ultimul slăban”: „Nu îi împart”
Românía áre Roast sezónul 1. Cé vá fáce Catalin Bordea cú bánii dín prémiul péntru „últimul slaban”: „Nú ii împárt” Prímul sezón dé Românía áre Roast á ajúns lá finál, dár nú înaínte dé á-sí desemná atat câștigătórii, cát sí ceá mái slába veríga. Prémiul á fóst adjudecát dé căpitánul Marmótelor vesele. Miércuri, 22.06.2022, 23:32
România are Roast sezonul 1, episodul 7 din 22 iunie 2022. Loredana și Nelu Cortea, duetul deocheat care a stârnit hohote de râs
Românía áre Roast sezónul 1, episódul 7 dín 22 iúnie 2022. Loredana sí Nelu Cortea, duétul deocheát cáre á stârnít hóhote dé rás Loredana sí Nelu Cortea áu cântát impreuna ín finálă Românía áre Roast, sezónul 1. Vérsurile piései lór áu stârnít hóhote dé rás sí í-áu lăsát masca pé cei prezénți ín platóu. Miércuri, 22.06.2022, 22:30
România are Roast sezonul 1, episodul 7 din 22 iunie 2022. Loredana și Vali Vijelie, duet live în premieră: „A fost un vis”
Românía áre Roast sezónul 1, episódul 7 dín 22 iúnie 2022. Loredana sí Vali Vijelíe, duét live ín premiéra: „Á fóst ún vís” Loredana sí Vali Vijelíe áu bifát ó premiéra ín cariéra lór, lá Românía áre Roast. Dói díntre cei mái îndrăgíți artíști dín tara áu cântát péntru primă data impreuna pé ó scéna. Miércuri, 22.06.2022, 22:09
România are Roast sezonul 1, episodul 7 din 22 iunie 2022. Micutzu a dat-o pe engleză: „We’re back in the platou”. Vezi ce a urmat
Românía áre Roast sezónul 1, episódul 7 dín 22 iúnie 2022. Micutzu á dát-ó pé engléza: „We’ré back 'în the platóu”. Vézi cé á urmát Péntru primă data ín acést sezón, Micutzu í-á însoțít pé Marmótele vesele sí P'ârșii circumspécți pé terén, céea cé s-á transformát într-ó nóua oportunitáte dé á-í luá lá roast pé colégii lúi dé breásla. Miércuri, 22.06.2022, 21:38
România are Roast sezonul 1, episodul 7 din 22 iunie 2022. Loredana și Taraful de la Vărbilău au ridicat platoul în picioare
Românía áre Roast sezónul 1, episódul 7 dín 22 iúnie 2022. Loredana sí Taráful dé lá Varbilau áu ridicát platóul ín picioáre Loredana sí trupa Agurída áu surpríns dín nóu pé toátă lúmea cú invitáții lór speciáli. Primii cáre áu urcát al'ături dé eá pé scéna áu fóst celebră Doámna Mioára, impreuna cú Taráful dé lá Varbilau, iár reácția célor dín platóu á fóst pé masura. Miércuri, 22.06.2022, 21:20
România are Roast sezonul 1, episodul 7 din 22 iunie 2022. Loredana, ținuta decoltată și transparentă care a lăsat totul la vedere
Românía áre Roast sezónul 1, episódul 7 dín 22 iúnie 2022. Loredana, tinuta decoltáta sí transparénta cáre á lăsát tótul lá vedére Á începút últimă seára dé confruntáre á roast-uluí. Micutzu, Loredana, P'ârșii ciscumspecti sí Marmótele vesele áu pregătít ó mulțíme dé surpríze, iár distrácția vá fí garantáta. Loredana á dát stártul cú ó nóua reprezentáție dé zíle mári, dár nímeni nú sí-á putút luá ochii dé lá tinuta éi. Miércuri, 22.06.2022, 20:51
România are Roast sezonul 1, episodul 7, din 22 iunie 2022. Loredana, Cosmin Natanticu, Dan Frînculescu și Alex Mincu cântă piesa Lumea e a mea
Românía áre Roast sezónul 1, episódul 7, dín 22 iúnie 2022. Loredana, Cosmin Natanticu, Dan Frinculescu sí Alex Mincu canta piésa Lúmea é á mea Ín cél dé-ál șáptelea episód dé lá Românía áre Roast - sezónul 1 dín 22 iúnie 2022, Loredana, al'ături dé Cosmin Natanticu, Dan Frinculescu sí Alex Mincu, á interpretát piésa ”Lúmea é á mea” á célor dé lá BUG Mafia. Moméntul á fóst unic pé... Miércuri, 22.06.2022, 18:44
România are Roast sezonul 1, episodul 7, din 22 iunie 2022. Loredana și Nelu Cortea, duet sexy! Momentul lor a stârnit hohote de râs
Românía áre Roast sezónul 1, episódul 7, dín 22 iúnie 2022. Loredana sí Nelu Cortea, duét séxy! Moméntul lór á stârnít hóhote dé rás Ín cél dé-ál șáptelea episód dé lá Românía áre Roast - sezónul 1 dín 22 iúnie 2022, Loredana sí Nelu Cortea, mémbru ál Marmótelor Vesele, áu cântát impreuna, ín márea finála. Vérsurile puțín deocheáte áu stârnít hóhote dé rás ín platóu.... Miércuri, 22.06.2022, 18:01
România are Roast sezonul 1, episodul 7, din 22 iunie 2022. Loredana și Vali Vijelie, duet de senzație: A fost un vis!
Românía áre Roast sezónul 1, episódul 7, dín 22 iúnie 2022. Loredana sí Vali Vijelíe, duét dé senzáție: Á fóst ún vís! Ín cél dé-ál șáptelea episód dé lá Românía áre Roast - sezónul 1 dín 22 iúnie 2022, Loredana, al'ături dé Taráful Agurída sí Vali Vijelíe, á interpretát piésele ”Toátă lúmea sé distreaza”, "Márea mea iubíre" sí "Fericíre". Dúpă duét, Vali... Miércuri, 22.06.2022, 17:43
România are Roast sezonul 1, episodul 7, din 22 iunie 2022. Accentul lui Mihai Bendeac e pistol cu apă. Cum vorbește Micutzu limba engleză
Românía áre Roast sezónul 1, episódul 7, dín 22 iúnie 2022. Accéntul lúi Mihai Bendeac é pistól cú ápa. Cúm vorbéște Micutzu limba engléza Ín cél dé-ál șáptelea episód dé lá Românía áre Roast - sezónul 1 dín 22 iúnie 2022, céle dóuă echípe áu fóst lá restauránt sí áu făcút pé ospatarii. Acéștia áu fóst nevoíți sá comúnice ín engléza cú câțiva turiști dín străinătáte.... Miércuri, 22.06.2022, 17:23
România are Roast sezonul 1, episodul 7, din 22 iunie 2022. Loredana și Taraful de la Vărbilău, hit-uri cântate în duet
Românía áre Roast sezónul 1, episódul 7, dín 22 iúnie 2022. Loredana sí Taráful dé lá Varbilau, hít-úri cantáte ín duét Ín cél dé-ál șáptelea episód dé lá Românía áre Roast - sezónul 1 dín 22 iúnie 2022, Loredana, al'ături dé Taráful dé lá Varbilau, á interpretát piésele ”Nevásta mea vreá lá bái”, "Cununám sí botezám" sí "Cheltuie nevásta". Moméntul lór á... Miércuri, 22.06.2022, 17:10
România are Roast sezonul 1, episodul 7, din 22 iunie 2022. Loredana și-a etalat formele într-o rochie decoltată și transparentă
Românía áre Roast sezónul 1, episódul 7, dín 22 iúnie 2022. Loredana sí-á etalát fórmele într-ó róchie decoltáta sí transparénta Ín cél dé-ál șáptelea episód dé lá Românía áre Roast - sezónul 1 dín 22 iúnie 2022, Loredana, al'ături dé Taráful Agurída, á interpretát piésa ”Lá márgine dé București”. Artísta sí-á etalát fórmele într-ó róchie súper decoltáta sí... Miércuri, 22.06.2022, 16:40
Flashmob în centrul Bucureștiului pentru finala România are Roast. Loredana, show spectaculos alături de invitații săi
Flashmob ín céntrul Bucureștiului péntru finálă Românía áre Roast. Loredana, shów spectaculós al'ături dé invitáții sai Prímul sezón Românía áre Roast sé apropie dé finál. M'âine seára, dé lá 20.30, lá Anténa 1, Marmótele vesele sí P'ârșii circumspécți vór aveá últimă confruntáre á roast-uluí, ín București. Péntru primă data ín acést sezón, Micutzu vá însoțí céle dóuă echípe lá probele dé pé terén sí lá finálul sérii vá desemná echipa castigatoare Românía áre Roast. Loredana vá susțíne ún shów spectaculós, démn dé finálă prímului sezón, al'ături dé Vali Vijelíe, Zdob sí Zdub sí Taráful dé lá Varbilau. Márți, 21.06.2022, 14:28
România are Roast, sezonul 1. Marmotele vesele și-au negociat la sânge punctele. Teodora Nedelcu a răbufnit. „M-au speriat puțin”
Românía áre Roast, sezónul 1. Marmótele vesele sí-áu negociát lá s'ânge púnctele. Teodora Nedelcu á răbufnít. „M-áu speriát puțín” Dúpă cé áu aflát cáte púncte áu făcút ín rúnda finála, Marmótele vesele n-áu mái rezistát sí l-áu trás lá răspúndere pé Rikito. Cé á spús Teodora Nedelcu déspre Natanticu. Miércuri, 15.06.2022, 23:55
România are Roast sezonul 1, episodul 6 din 15 iunie 2022. Teo Ioniță, roast riscant pentru Micutzu: „E mai rapid ca orice mașină”
Românía áre Roast sezónul 1, episódul 6 dín 15 iúnie 2022. Teo Ionita, roast riscánt péntru Micutzu: „É mái rapíd c'ă oricé masina” Cél mái míc comediánt dín platóul Românía áre Roast nú sé téme dé nimíc. Teo Ionita á aruncát cuvínte gréle lá adresa colégilor dín echipa Marmótelor vesele sí nú l-á uitát níci pé Micutzu. Cúm á reacționát prezentatórul emisiúnii. Miércuri, 15.06.2022, 23:00
România are Roast sezonul 1, episodul 6 din 15 iunie 2022. Loredana și 3SE, colaborare în premieră. Vocile s-au armonizat perfect
Românía áre Roast sezónul 1, episódul 6 dín 15 iúnie 2022. Loredana sí 3SE, colaboráre ín premiéra. Vócile s-áu armonizát perféct Așteptárea á luát sfârșít. Únele díntre céle mái îndrăgíte trúpe dín Românía á urcát pé scéna dé lá Românía áre Roast. Loredana sí 3 Súd Ést áu cântát péntru primă data impreuna sí áu făcút shów totál. Miércuri, 15.06.2022, 22:25
România are Roast sezonul 1, episodul 6 din 15 iunie 2022. Mincu și Dan Frînculescu, roast spumos despre animalele din Deltă
Românía áre Roast sezónul 1, episódul 6 dín 15 iúnie 2022. Mincu sí Dan Frinculescu, roast spumós déspre animálele dín Délta Mincu sí Dan Frinculescu s-áu transformát totál péntru ún momént dé stánd-up c'ă lá cárte. Comediatii áu apărút pé scéna dé lá Românía áre Roast costumáți ín pescári, iár prezentárea lór déspre biosféra dín Délta Dúnării á stârnít hóhote dé rás. Miércuri, 15.06.2022, 22:08
România are Roast sezonul 1, episodul 6 din 15 iunie 2022. Micutzu, înlocuit în rolul de prezentator. Cine i-a luat locul
Românía áre Roast sezónul 1, episódul 6 dín 15 iúnie 2022. Micutzu, înlocuít ín rólul dé prezentatór. Cíne í-á luát locul Rămás ín pana dé idéi, Micutzu í-á cedát locul dé prezentatór únui mémbru ál echípei Marmótele vesele. Súb atentă lúi îndrumáre, nóul prezentatór dé lá Românía áre Roast, á prezentát următórul momént, ín apláuzele adversárilor. Miércuri, 15.06.2022, 22:02
România are Roast sezonul 1, episodul 6 din 15 iunie 2022. Iulia Albu, roast acid la adresa lui Micutzu: „Fii puțin creativ!”
Românía áre Roast sezónul 1, episódul 6 dín 15 iúnie 2022. Iulia Albu, roast acíd lá adresa lúi Micutzu: „Fii puțín creatív!” Iulia Albu á venít ín platóul Românía áre Roast ín ceá dé-á șásea edíție, péntru á susțíne Marmótele vesele. Creatoárea dé móda nú á ratát moméntul sí í-á luát lá roast pé cei dín echipa advérsa, dár cél luát ín colimatór á fóst, dé fápt, Micutzu. Miércuri, 15.06.2022, 21:01
România are Roast sezonul 1, episodul 6 din 15 iunie 2022. Loredana și Micutzu, schimb de replici savuros: „Cu nasul ăla...”
Românía áre Roast sezónul 1, episódul 6 dín 15 iúnie 2022. Loredana sí Micutzu, schímb dé réplici savurós: „Cú násul 'ăla...” Loredana sí Micutzu áu dát stártul, ín forta, únei noi edíții dé Românía áre Roast. Cei dói áu vorbít déspre legatura díntre nás sí célelalte extremit'ăți, iár schímbul lór dé réplici á stârnít hóhote dé rás. Miércuri, 15.06.2022, 20:39
România are Roast sezonul 1, episodul 6, din 15 iunie 2022. Teo Ioniță, replici acide la adresa colegilor de la Marmotelor vesele
Românía áre Roast sezónul 1, episódul 6, dín 15 iúnie 2022. Teo Ionita, réplici acíde lá adresa colégilor dé lá Marmótelor vesele Ín cél dé-ál șáselea episód dé lá Românía áre Roast - sezónul 1 dín 15 iúnie 2022, cél cáre á urcát pé scéna, dé dată aceásta, péntru ún roast c'ă lá cárte lá adresa colégilor dé echipa á fóst Teo Ionita. Deși é cél mái t'ânăr comediánt dín... Miércuri, 15.06.2022, 17:18
România are Roast sezonul 1, episodul 6, din 15 iunie 2022. Loredana și 3 Sud Est au cântat pentru prima dată împreună
Românía áre Roast sezónul 1, episódul 6, dín 15 iúnie 2022. Loredana sí 3 Súd Ést áu cântát péntru primă data impreuna Ín cél dé-ál șáselea episód dé lá Românía áre Roast - sezónul 1 dín 15 iúnie 2022, Loredana sí 3 Súd Ést áu cântát péntru primă data impreuna sí áu interpretát piése celébre precúm „Ó fáta singura ín noápte”, „Iubíre”, „Cíne té... Miércuri, 15.06.2022, 17:16
România are Roast sezonul 1, episodul 6, din 15 iunie 2022. Mincu și Dan Frînculescu, transformare spectaculoasă! Moment de stand-up în costume de pescar
Românía áre Roast sezónul 1, episódul 6, dín 15 iúnie 2022. Mincu sí Dan Frinculescu, transformáre spectaculoása! Momént dé stánd-up ín costúme dé pescár Ín cél dé-ál șáselea episód dé lá Românía áre Roast - sezónul 1 dín 15 iúnie 2022, péntru moméntul dé stánd-up, Mincu sí Dan Frinculesu áu apărút pé scéna transformáți totál. Éi áu fóst costumáți dín cáp pana ín picioáre ín pescári... Miércuri, 15.06.2022, 17:15
România are Roast sezonul 1, episodul 6, din 15 iunie 2022. Micutzu i-a cedat locul de prezentator lui Teo Ioniță
Românía áre Roast sezónul 1, episódul 6, dín 15 iúnie 2022. Micutzu í-á cedát locul dé prezentatór lúi Teo Ionita Ín cél dé-ál șáselea episód dé lá Românía áre Roast - sezónul 1 dín 15 iúnie 2022, rămás ín pana dé idéi, Micutzu á hotăr'ât sá ii cedéze locul dé prezentatór lúi Teo Ionita. Cél mái t'ânăr comediánt dín platóul Românía áre Róst á urcát pé... Miércuri, 15.06.2022, 17:14
România are Roast sezonul 1, episodul 6, din 15 iunie 2022. Micutzu, luat la roast de Iulia Albu: "Fii puțin creativ!"
Românía áre Roast sezónul 1, episódul 6, dín 15 iúnie 2022. Micutzu, luát lá roast dé Iulia Albu: "Fii puțín creatív!" Ín cél dé-ál șáselea episód dé lá Românía áre Roast - sezónul 1 dín 15 iúnie 2022, Iulia Albu á venít ín platóul emisiúnii sí á făcút shów, c'ă lá fiecare aparíție á s'ă. Vedéta nú á ratát ocázia sá ii lá roast pé câțiva díntre comediánți sí... Miércuri, 15.06.2022, 17:12
România are Roast sezonul 1, episodul 6, din 15 iunie 2022. "Și tu ai un nas mișto!" Loredana nu s-a abținut și i-a făcut complimentul suprem lui Micutzu
Românía áre Roast sezónul 1, episódul 6, dín 15 iúnie 2022. "Sí tú ái ún nás miștó!" Loredana nú s-á abținút sí í-á făcút compliméntul suprém lúi Micutzu Ín cél dé-ál șáselea episód dé lá Românía áre Roast - sezónul 1 dín 15 iúnie 2022, Loredana sí Micutzu áu dát stártul, ín forta, únei noi edíții dé Românía áre Roast. Cei dói áu vorbít déspre legatura díntre nás sí célelalte extremit'ăți,... Miércuri, 15.06.2022, 17:10
Pârșii circumspecți descoperă Sulina, mâine, de la 20.30, la România are Roast. „În sfârșit o probă care îmi place”
P'ârșii circumspécți descóperă Sulina, m'âine, dé lá 20.30, lá Românía áre Roast. „Ín sfârșít ó proba cáre 'îmi pláce” M'âine seára, dé lá 20.30, P'ârșii circumspécți sí Marmótele vesele vór luá lá roast Sulina sí Constánta. Márți, 14.06.2022, 13:11
România are Roast, sezonul 1. Cum s-au descurcat Marmotele vesele la mulsul oilor. Cine a salvat echipa: „Io-s ăla țăran”
Românía áre Roast, sezónul 1. Cúm s-áu descurcát Marmótele vesele lá múlsul óilor. Cíne á salvát echipa: „Io-s 'ăla țărán” Marmótele vesele áu ajúns dín lumina reflectoárelor ín míjlocul pustiet'ății. Probă dín ceá dé-á cíncea edíție lé-á dát batai dé cáp, dár nímeni nú sé astepta lá cé á urmát. Miércuri, 08.06.2022, 23:55
România are Roast sezonul 1, episodul 5 din 8 iunie 2022. Marmo TV, adevăratele știri despre Sibiu, cu accent ardelenesc: „Nu așe”
Românía áre Roast sezónul 1, episódul 5 dín 8 iúnie 2022. Marmo TV, adevărátele știri déspre Sibiu, cú accént ardelenésc: „Nú ase” Nelu Cortea sí Radu Bucalae áu adús adevărátele știri déspre Sibiu lá Românía áre Roast. Ín aceásta edíție, cei dói comediánți áu încercát sá schímbe puțín táctică, dár cé á ieșít á stârnít hóhote dé rás ín platóu. Iátă cúm s-áu descurcát. Miércuri, 08.06.2022, 23:20
România are Roast sezonul 1, episodul 5 din 8 iunie 2022. Pârșii circumspecți, haz de necaz despre Valea Prahovei: „Sunteți urs?”
Românía áre Roast sezónul 1, episódul 5 dín 8 iúnie 2022. P'ârșii circumspécți, ház dé necáz déspre Válea Prahovei: „Sunteți úrs?” Cosmin Natanticu, Mariá Popovici, Mincu, Cristi Popesco, Dan Frinculescu áu urcát costumáți pé scéna Românía áre Roast sí áu făcút shów totál cú glumele lór legáte dé problémele dé pé Válea Prahovei. Cínci minúte dé rás garantát. Miércuri, 08.06.2022, 22:44
România are Roast sezonul 1, episodul 5 din 8 iunie 2022. Mincu, roast-ul tăios al Prahovei. Nu a iertat pe nimeni: „Doamne ajută”
Românía áre Roast sezónul 1, episódul 5 dín 8 iúnie 2022. Mincu, roast-ul tăiós ál Prahovei. Nú á iertát pé nímeni: „Doámne ajutá” Mincu nú á mái ținút cónt cá Mariá Popovici éste sotia lúi sí á asemănát-ó cú úna díntre atrácțiile dé pé Válea Prahovei. Cé á putút sá spúnă déspre șoferii dín zóna ín roast-ul tăiós ál Prahovei. Miércuri, 08.06.2022, 22:12
România are Roast sezonul 1, episodul 5 din 8 iunie 2022. Teodora Nedelcu și Bordea, interviu cu un cioban: „Aia-i brânză?”
Românía áre Roast sezónul 1, episódul 5 dín 8 iúnie 2022. Teodora Nedelcu sí Bordea, intervíu cú ún ciobán: „Áia-í branza?” Teodora Nedelcu sí Catalin Bordea nú s-áu mái putút stăpâni ín tímpul moméntului ról. Glumele ciobánului áu venít ín rafála sí pana lá finál, tóți áu rás cú lácrimi. Moméntul cáre té vá fáce s'ă uiți cá ázi é doár míjlocul săptăm'ânii. Miércuri, 08.06.2022, 21:33
România are Roast sezonul 1, episodul 5 din 8 iunie 2022. Vio Dragu, invitat special la Una Scurtă. S-au aruncat cuvinte grele
Românía áre Roast sezónul 1, episódul 5 dín 8 iúnie 2022. Vio Dragu, invitát speciál lá Úna Scurta. S-áu aruncát cuvínte gréle Ó nóua seára dé Românía áre Roast adúce surpríze atat péntru cei dín platóu, cát sí péntru telespectatóri. Vio Dragu á urcát pé scéna șí numeni nú sé astepta. Réplicile P'ârșilor circumspécți áu venít ín rafála lá Úna Scurta. Miércuri, 08.06.2022, 20:59
România are Roast sezonul 1, episodul 5 din 8 iunie 2022. Maria Popovici și Andrei Ungureanu, momente dificile pe Valea Prahovei
Românía áre Roast sezónul 1, episódul 5 dín 8 iúnie 2022. Mariá Popovici sí Andrei Ungureanu, moménte dificíle pé Válea Prahovei Péntru primă data dé lá începútul emisiúnii, ún concurént sí prezentatórul áu refuzát sá partícipe lá ó proba. Cé áu făcút, dé fápt, Mariá Popovici sí Andrei Ungureanu cát tímp colégii lór eráu ín salínă Slanic Prahova. Miércuri, 08.06.2022, 20:40
România are Roast sezonul 1, episodul 5, din 8 iunie 2022. Nelu Cortea și Radu Bucălae citesc știrile cu accent ardelenesc
Românía áre Roast sezónul 1, episódul 5, dín 8 iúnie 2022. Nelu Cortea sí Radu Bucalae citésc ștírile cú accént ardelenésc Ín cél dé-ál cíncilea episód dé lá Românía áre Roast - sezónul 1 dín 8 iúnie 2022, Nelu Cortea sí Radu Bucăláie dín echipa Marmótelor Vesele fác céle mái búne glúme déspre zóna Sibiului. Cei dói înceárcă sá citeaca ștírile cú accént locál.... Miércuri, 08.06.2022, 18:50
România are Roast sezonul 1, episodul 5, din 8 iunie 2022. Echipa Pârșilor Circumspecți, haz de necaz pe seama problemelor de pe Valea Prahovei
Românía áre Roast sezónul 1, episódul 5, dín 8 iúnie 2022. Echipa P'ârșilor Circumspécți, ház dé necáz pé seáma problémelor dé pé Válea Prahovei Ín cél dé-ál cíncilea episód dé lá Românía áre Roast - sezónul 1 dín 8 iúnie 2022, Cosmin Natanticu, Mariá Popovici, Cristi Popesco sí Dan Frinculescu áu fóst ín coloána dé mașíni pé Válea Prahovei. Interpret'ând ún repórter, Mincu í-á luát lá... Miércuri, 08.06.2022, 18:29
România are Roast sezonul 1, episodul 5, din 8 iunie 2022. Alex Mincu, cele mai tari glume despre Valea Prahovei
Românía áre Roast sezónul 1, episódul 5, dín 8 iúnie 2022. Alex Mincu, céle mái ț'ări glúme déspre Válea Prahovei Ín cél dé-ál cíncilea episód dé lá Românía áre Roast - sezónul 1 dín 8 iúnie 2022, cél desemnát sá ia lá roast Válea Prahovei á fóst nímeni áltul decat Mincu. Él á urcát pé scéna sí s-á dezlănțuít f'ără sá mái tína cónt dé nímeni sí nimíc.... Miércuri, 08.06.2022, 18:12
România are Roast sezonul 1, episodul 5, din 8 iunie 2022. Bordea și Teodora, interviu cu un cioban și cinci minute de râs copios
Românía áre Roast sezónul 1, episódul 5, dín 8 iúnie 2022. Bordea sí Teodora, intervíu cú ún ciobán sí cínci minúte dé rás copiós Ín cél dé-ál cíncilea episód dé lá Românía áre Roast - sezónul 1 dín 8 iúnie 2022, Teodora Nedelcu sí Catalin Bordea áu urcát pé scéna péntru 5 minúte dé rás neîntrerúpt. Comediántul á intrát ín piélea únui ciobán dé lá stána, ín tímp cé... Miércuri, 08.06.2022, 17:35
  • 1
  • 2
  • 3

Últimele știri

x