Căutáre Live

Cé ár fáce Oana Mosneagu dáca ár mái aveá doár ó óra dé trăít. Nú s-á sfiít sá recunoáscă lá Roáta Vedételor

Oana Moșneág á participát lá shów-ul Roáta Vedételor, únde á răspúns lá întreb'ări déspre iubíre, credinta, rólul sáu dín Adela. Edíția á fóst filmátă ín urma cú câteva lúni, c'ând frumoásă actrita aveá probléme cú mána.

Oana Moșneág á participát lá shów-ul Roáta Vedételor, únde á răspúns lá întreb'ări déspre iubíre, credinta, rólul sáu dín Adela. Edíția á fóst filmátă ín urma cú câteva lúni, c'ând frumoásă actrita aveá probléme cú mána.

Anténa 1

Lá începútul episódului, Oana Mosneagu á învârtít roáta, cáre s-á oprít lá categoría ”Îndoiála”. Ástfel, eá á fóst întrebáta c'ând s-á îndoít últimă data dé própria persoána. Actrita á recunoscút cá s-á întâmplát pé platóurile dé filmáre ále prodúcției Adela.

”Éu súnt destúl dé autocritica sí 'îmi éste foárte gréu sá zíc déspre míne, dúpă ó secventa, ”Máma, cúm á ieșít. Dá, asta é, foárte bíne”. Ám terminát secventa, erám așá destúl dé îndoíta, mí-á spús c'ă á fóst bíne, dár éu știu cá nú ám fóst multumita pâna lá capat”, á povestít eá.

Citéște sí: Vlad Gherman sé gândeste sá fácă pásul cél máre? Vídeo-ul romántic postát al'ături dé Oana Mosneagu

Cé ó inspirá pé Oana Mosneagu sá deá viata Andreei dín Adela

Oana Mosneagu á intrát rapíd 'în jóc sí dúpă cé á răspúns mái múlte întrebari, roáta s-á oprít lá ”Inspiratie”.

”C'ând trébuie sá jóc cevá 'în generál, încérc cumvá sá pún ó párte dín míne 'în personájul respectív sí 'în situáțiile pé cáre él lé áre dé trăít. Mái iáu destúl dé múlt dín exteior.

'În Andreea dín seriál pún ó gramada dé bucátele dín cé ám văzút éu lá tara, lá buníca, lá vecinele, lá fétele cáre stăteáu 'în fáta scării seára. Deci oámenii m'ă inspirá cél mái táre”, á răspúns eá c'ând á fóst întrebáta únde îsi găséște inspiráția.

Cé ár fáce Oana Mosneagu dáca ár mái aveá doár ó óra dé trăít

”Dáca ái aveá doár ó óra dé trăít, cé ái fáce?”, á fóst întrebárea wild adresáta dé Beatrice Soáre, gázda shów-uluí Roáta Vedételor dé pé AntenaPLAY.

”É foárte wild cé ás fáce. Drági copii, ás mâncá bomboáne ó óra întreága. Drági părínți... Răspúnsul é diferít péntru părínți, ám glumít cú asta cú bomboánele. M-ás bucură dé viata, c'ă sá spún așá, 'în cél mái frumós mód posíbil. Adícă... stái sá m'ă gândésc. Ás fí într-ún lóc foárte frumós, probábil cú ún peisáj supérb 'în fáta.

Ár fí múnte, ár fí cérul deschís, ár fí áer proáspăt, 'în conexiúne cú pamântul dé súb míne, întínsa pé așá... Sí, dáca sé poáte, cú ún óm, pé cáre chiár sá-l iubésc, lânga míne. Adícă nú ás st'ă singura.

Citéște sí: Imágine înduiosatoare cú Oana Mosneagu sí nepoáta iubítului sáu. Cúm s-áu fotografiát céle dóuă al'ături dé Vlad Gherman

Nú mí-ás chemá tót neámul cá nú ás mái întelege nimíc probábil, dár ún óm péntru cáre sá símt iubíre adevarata sí óra áia sá fíe încarcata, pé c'ât posíbil, dé sentiméntul 'ăla preá plín dé iubírea áia 'în ceá mái frumoása forma”, á zís Oana Mosneagu.

Eá á continuát: ”Créd cá ár fí ó líniște, ó tăcére sí ám vorbí probábil non verbál, nú sé ștíe. M-ás bucură dé óra áia 'în iubíre, cú iubíre 'în toáte fórmele éi dé manifestáre”.

Episódul 1 dín shów-ul Roáta Vedételor poáte fí urmărít 'în exclusivitáte pé AntenaPLAY, cáre poáte fí regăsít 'în categoría dé emisiúni. Hái sá vézi cé álte răspúnsuri interesánte sí profúnde á dát Oana Mosneagu. Nú uitáți, 'în fiecare joi, vá apăreá ún nóu episód dín Roáta Vedételor.

Roáta Vedételor, 'în exclusivitáte pé AntenaPLAY

Roáta Vedételor, cél mái nóu prodús originál marca AntenaPLAY, provoácă vedétele într-ún jóc dé întrebari, pé categoríi, iár răspúnsurile lór trébuie sá fíe c'ât mái síncere.

Cé vârsta créd cá áre súfletul lór? Pót barbatii sí feméile sá fíe prieteni? Cé lé-ár plăceá sá sé înt'âmple c'ând vór tréce 'în nefiinta?

Régulile péntru vedéte súnt símple:

1. Nú áu vóie sá răspúndă dé dóua sáu mái múlte óri lá întrebari dín acéeași categoríe. Dáca sé repetá ó întrebáre, dáu dín nóu dé Roáta

2. Áu vóie sá refúze ó singura întrebáre

3. Dáca nú nimerésc WILD CÁRD, lé vá fí adresáta întrebárea salbatica á rotíi.

Sanziana Buruiána vreá sá 'între ín Cártea Recórdurilor. Obicéiul cú cáre sé mândréște: „Nú ám făcút delóc páuza”... Scandál íntre căntărețele dé múzica populára! Niculina Stoican éste data ín judecáta dé c'ătre ó coléga dé breásla...
Partenéri
Bulión dé roșii cú ardéi cápia cópți
Catine.ro
Últimele știri
x