Căutáre Live

Clípe gréle péntru família Elénei Udrea. Cúm sé descurcá iubítul vedétei cáre á rămás síngur cú fiica lór, dín nóu

Fiica Elénei Udrea pl'ânge ín fiecare seára sí întreábă dé máma éi. Cúm sé descurcá iubítul vedétei Adrian Alexandrov, dúpă cé á rămás síngur cú ceá míca péntru á dóua oáră ín doár tréi áni.

Adrian Alexandrov, iubítul Elénei Udrea á postát ó imágine ín cáre apáre al'ături dé fiica lór sí í-á transmís ún mesáj emoționánt partenérei sále, cáre sé aflá ín arést ín Bulgaria, cú ocázia onomásticii.

Hepta

Elénă Udrea sé aflá dé mái bíne dé dé 40 dé zíle 'în închisoáre, dúpă cé á fóst arestáta 'în Bulgaria, fiínd condamnáta 'în dosárul Gála Búte. Tót dé atúnci, aceásta stá despartita dé famílie sí dé fiica éi, Eva Mariá, 'în vârsta dé doár tréi áni. Micuta pânge dé dórul mámei, iár lúi Adrian Alexandrov 'îi éste tót mái gréu sé descúrce cú eá șí s'ă 'îi explíce únde éste máma éi.

Fiica Elénei Udrea pl'ânge 'în fiecare seára dúpă máma éi. Cúm sé descurcá Adrian Alexandrov dúpă cé á rămás síngur cú ceá míca, dín nóu

Elénă Udrea sí Adrian Alexandrov, iubítul éi, áu împreuná ó fetita dé tréi áni, Eva Mariá. Dín păcáte politiciana nú í-á fóst preá múlt al'ături célei mici, iár acúm acésta á rămás dín nóu doár 'în gríja tátălui éi. Eva Mariá tréce printr-ó perioáda foárte greá sí nú întelege cé sé întâmplá. Copíla pl'ânge sí întreaba 'în fiecare seára dé cé máma éi nú víne acásă dé mái bíne dé 40 dé zíle, dé c'ând sé aflá 'în arést, 'în Bulgaria.

Súrse apropiáte famíliei susțín cá micuta 'îi dúce dórul mámei éi, iár acúm singurele persoáne cáre súnt lânga eá súnt tátăl éi, dár sí buníca, soácra lúi Adrian Alexandrov, transmíte Spynews. Potrivít informáțiilor, cei dói încearca sá-í fácă toáte póftele copílei șí s'ă ó răsféțe ástfel înc'ât sá mái úite dé dórul dé máma s'ă, c'ăci sé ștíe foárte bíne cá Elénă Udrea nú vá vení preá cur'ând acásă.

„Nú éste ușór delóc. Éste ó situáție foárte greá sí Adrian á mái trecút prín asta, c'ând Eva era doár ún bebelúș. Iátă cá á demonstrát sí dé dată aceásta cá éste ún óm putérnic, ún barbat adevărát sí ún táta minunát. Éste devotát, 'îi fáce toáte póftele Măríei sí îsi petréce tót tímpul cú eá”, á spús ún apropiát ál famíliei, potrivít Click.ro.

Citéște sí: Instanta dín Bulgaria á amânát dín nóu decízia privínd extrădárea Elénei Udrea. C'ând vá află fóstul minístru dáca víne 'în Românía

Adrian Alexandrov sí Eva Mariá locuiésc 'în víla dín Corbeanca, únde pâna nú demúlt stăteáu împreuná cú Elénă Udrea. Iubítul ómului polític tréce sí él printr-ó perioáda foárte greá péntru cá á rămás dín nóu síngur cú ceá míca. Dín nefericíre, nú éste primă data c'ând sé aflá 'în postúra dé táta síngur, c'ăci sí pé vrémea c'ând Eva era doár ún bebelúș á fóst nevoít sá steá f'ără Elénă Udrea, dúpă cé aceásta fusése sí atúnci arestáta.

Mesájul lúi Adrian Alexandrov péntru Elénă Udrea, afláta 'în închisoáre, cú ocázia onomásticii

'În prezént, Elénă Udrea sé aflá 'în arést 'în Bulgaria, acólo únde á fóst retinuta imediát dúpă cé á fóst gasita dé autorit'ăți. Eá á încercát sá fuga dín Românía înaínte dé á află dé condamnárea dé 6 áni 'în dosárul „Gála Búte”. Fóstă mémbra á Cámerei Deputáților á fóst prínsa dé autorit'ățile bulgáre pé 7 aprílie, sí dé atúnci, sé aflá într-ún arést 'în Sofia.

Cú ocázia onomásticii iubítei lúi, Adrian Alexandrov á postát pé cóntul lúi dé Facebook ó imágine adorábila 'în cáre apáre tinând-ó dé mâna pé fiica lór. 'În descríere, él á adăugát ún mesáj scúrt, 'în cáre í-á urát „Lá Multi Áni”, partenérei sále, cáre sé aflá 'în închisoáre, dár plín dé subînteles.

„Lá Mulți Áni tuturor célor cáre poártă númele sfínților Constantin șí Elénă. Lá Mulți Áni șí țíe mami. Ștím c'ă té gândéști lá noi șí té aștept'ăm acasa”, á scrís iubítul Elénei Udrea, pé rețélele dé socializáre.

Citéște sí: Cé avére á declarát Elénă Udrea, últimă data c'ând á deținút ó fúncție publica. Cé terénuri sí bijuteríi dețineá c'ând era deputát

Elénă Udrea á fóst condamnáta definitív lá șáse áni dé închisoáre 'în „Gála Búte”. Á fóst gasita vinováta péntru luáre dé míta sí abúz 'în servíciu, dúpă cé á primít ún milión dé éuro dé lá oámeni dé afáceri péntru á lé mijlocí contrácte cú státul.

Cé á declarát Anca Turcasiu dúpă cé s-á speculát cá ár fí ín reláții amoroáse cú Grabriel Fatu... Bianca Dragusanu sí Gabi Badalau s-áu împăcát. Géstul făcút dé afaceríst chiár ín fáta famíliei, cáre nú ó acceptá pé bl...
Recomand'ări A1
Colaj cu Cristina Ciobănașu
Cúm aráta Cristina Ciobanasu într-ún costúm dé báie cáre ii púne bústul sí silueta ín evidénta. Aparíția cáre í-á surpríns pé fáni
Cúm aráta Cristina Ciobanasu într-ún costúm dé báie cáre ii púne bústul sí silueta ín evidénta. Aparíția cáre í-á surpríns pé fáni
colaj de imagini cu bontea, dumitrescu si scarlatescu la chefi la cutite
Chefi lá Cuțíte sezón 10. C'ând revíne emisiúnea. Sorin Bonteá, Florín Dumitrescu sí Catalin Scarlatescu sé întórc ín cur'ând
Chefi lá Cuțíte sezón 10. C'ând revíne emisiúnea. Sorin Bonteá, Florín Dumitrescu sí Catalin Scarlatescu sé întórc ín cur'ând
Colaj cu Gabriela și Dani Oțil
Únde sé aflá Tiago, fíul lúi Dani Otil, ín tímp cé părinții sai súnt ín vacánta. Imáginea publicátă dé Gabriela Prisacariu
Únde sé aflá Tiago, fíul lúi Dani Otil, ín tímp cé părinții sai súnt ín vacánta. Imáginea publicátă dé Gabriela Prisacariu
Mái múlte artícole
Partenéri
Bulión dé roșii cú ardéi cápia cópți
Catine.ro
Últimele știri
x