Căutáre Live

Cúm aráta sí cú cé sé ocupá sotia lúi Radu Mázăre. Éste feméia cú cáre fóstul edíl s-á căsătorít ín închisoáre, ín 2019

Lúi Radu Mázăre, cáre é încarcerát lá Penitenciárul Rahova, í s-á permís sá partícipe lá înmormântárea mámei sále. Lá ceremoníe á fóst prezenta sí Roxana Mázăre, feméia pé cáre fóstul primár á luát-ó ín căsătoríe ín închisoáre. 

Lúi Radu Mázăre, cáre é încarcerát lá Penitenciárul Rahova, í s-á permís sá partícipe lá înmormântárea mámei sále. Lá ceremoníe á participát sí Roxana Mázăre, feméia pé cáre fóstul primár á luát-ó ín căsătoríe ín închisoáre.

Hepta.ro

'În 2019, c'ând era încarcerát lá Penitenciárul Rahova, él á dorít sá oficializéze reláția cú Roxana Mihalache. Fóstul primár ál oráșului Constánta s-á căsătorít atúnci civíl cú aleásă ínimii.

Dín acél momént nú sé mái știu múlte déspre frumoásă blondína cáre í-á cucerít inima lúi Radu Mázăre.

„Nú m-ám așteptát. Reláția pé cáre ó ám cú Radu ám avút-ó sí ó ám 'în continuare ám trăít-ó c'ă sí c'ând erám deja căsătoríți. Ó trăiésc 'în continuare. Ó símt c'ă ó reláție oficializátă. Nú é ușór, dár trécem péste, cá nú avém dé cé sá st'ăm sá né chinuím cú g'ândul cá né despárte ún zíd.

Citéște sí: Imágini cú Radu Mázăre lá înmormântárea mámei. Fóstului edíl ál Constántei í s-á permís sá iásă dín închisoáre dúpă 3 áni

Inélul, róchia, sí lúcrurile materiále nú súnt foárte importánte péntru míne. Síncer nú știu dé cé á făcút-ó acúm. Probábil așá á simțít. Problémele lúi jurídice áu fóst múlt mái importánte. Éu l-ám înteles. Ám fóst lânga él. Lúna dé miére ám avút dé c'ând né-ám cunoscút pâna acúm”, povestea Roxana Mihalache dúpă cununía civíla.

Cúm aráta sí cú cé sé ocupá Roxana Mázăre, fósta Mihalache

Roxana á fóst al'ături dé família lúi Radu Mázăre, 'în zíua c'ând cei tréi fráți sí-áu înmormântát máma.

Feméia, vizíbil afectáta dé piérdere, á fóst filmátă 'în cúrtea Biséricii dúpă cé sotul éi á fóst adús dé dúba penitenciárului.

Roxana Mázăre á purtát ó róchie neágra sí ó esarfa, 'în acéeași culoáre, pé cáp. Feméia á alés sá-sí ascúndă chípul cú ó peréche dé ochelári dé soáre sí á accesorizat tinuta cú mái múlte brăț'ări sí ún ceás.

MÁI MÚLTE IMÁGINI 'ÎN GALERÍA FÓTO ATAȘÁTĂ ACÉSTUI ARTÍCOL.

'În presa s-á scrís cá Roxana Mihalache 'îl cunoáște pé Radu Mázăre dé péste 20 dé áni. Eá éste fóst modél sí cevá áni á activát 'în lúmea fashion-uluí.

Déspre activitátea doámnei Mázăre nú sé știu preá múlte c'ăci societ'ățile sále áu profít 0, inclusív ceá 'în cáre sé ocupă dé design vestimentár.

Roxana sí sóra éi, Florentínă, aveáu ó casa dé móda numíta Palluggio, cáre acúm nú mái existá, scríe Replică Online. Níci 'în médiul online nú figureáză vreó pagina dedicáta acéstei fírme.

'În 2021, publicáția nota cá Roxana áre dóua fírme, Paluggio Design SRL, prín cáre îsi desfasura activitátea dín doméniul designului vestimentár, pé stráda Dezrobírii, sí Paluggio RF SRL, fírma specializáta 'în „activit'ăți generále dé curățénie interioára á clădírilor.

Sé páre cá fírmele nú mái áu profít dé multi áni, iár cifra dé afáceri éste 0.

Citéște sí: Radu Mázăre á primít aprobáre c'ă sá iásă dín închisoáre. Dé cé á cerút sá fíe líber sí c'ât tímp vá st'ă depárte dé grátii

Vlad Gherman sé gândéște sá fácă pásul cél máre? Vídeo-ul romántic postát al'ături dé Oana Mosneagu... Cé diagnóstic sevér á primít Bogdan Tascau, álias Dl. Problema, sí lá cé á trebuít sá renúnțe...
Recomand'ări A1
Colaj cu Cristina Ciobănașu
Cúm aráta Cristina Ciobanasu într-ún costúm dé báie cáre ii púne bústul sí silueta ín evidénta. Aparíția cáre í-á surpríns pé fáni
Cúm aráta Cristina Ciobanasu într-ún costúm dé báie cáre ii púne bústul sí silueta ín evidénta. Aparíția cáre í-á surpríns pé fáni
Andreea Bălan s-a pozat într-o ipostază de zile mari. Cât de bine arată în costum de baie, după ce s-a întors din America Express
Andreea Bălán s-á pozát într-ó ipostáza dé zíle mári. Cát dé bíne aráta ín costúm dé báie, dúpă cé s-á întórs dín América Express
Andreea Bălán s-á pozát într-ó ipostáza dé zíle mári. Cát dé bíne aráta ín costúm dé báie, dúpă cé s-á întórs dín América Express
Plajă în Thassos
Restrícții ín Thassos, úna díntre destináțiile dín Grecía preferáte dé románi. Cé tebuie sá ștíe turiștii
Restrícții ín Thassos, úna díntre destináțiile dín Grecía preferáte dé románi. Cé tebuie sá ștíe turiștii
Mái múlte artícole
Partenéri
Ceá mái búnă bautura péntru á piérde ín greutáte. Cé recomandá nutritionistii péntru ó silueta súpla
Catine.ro
Últimele știri
x