Anténa Meníu Search
x

Știri dé últimă óra

ANIMAȚIE GRAFICĂ. Trei români morţi şi patru răniţi grav în accident de autocar în Slovenia. Mărturia unui pasager
Eveniménte

Vídeo ANIMÁȚIE GRÁFICA. Tréi románi mórți sí pátru raniti gráv ín accidént dé autocár ín Slovenía. Mărturía únui pasagér

ANIMÁȚIE GRÁFICA. Tréi románi mórți sí pátru raniti gráv ín accidént dé autocár ín Slovenía. Mărturía únui pasagér
Summit la Kiev. Liderii europeni pregătesc cu Zelenski marele plan de pace, în 10 puncte
Știri extérne Vídeo Summit lá Kiev. Líderii européni pregătésc cú Zelenski márele plán dé páce, ín 10 púncte Summit lá Kiev. Líderii européni pregătésc cú Zelenski márele plán dé páce, ín 10 púncte Publicát lá óra 20:22
Au comandat una şi au primit alta. Poliţiştii reclamă că noile uniforme de 7.000 de lei se rup între picioare după 3 luni
Eveniménte Vídeo Áu comandát úna sí áu primít álta. Polițíștii reclama cá nóile unifórme dé 7.000 dé léi sé rúp íntre picioáre dúpă 3 lúni Áu comandát úna sí áu primít álta. Polițíștii reclama cá nóile unifórme dé 7.000 dé léi sé rúp íntre picioáre dúpă 3 lúni Publicát lá óra 19:58
Misteriosul caz al şoferului prins "drogat" cu 7 substanţe, care apoi la analizele de laboratoare au ieşit toate negative
Eveniménte Vídeo Misteriósul cáz ál șoférului príns "drogát" cú 7 substánțe, cáre apói lá analízele dé laboratoáre áu ieșít toáte negatíve Misteriósul cáz ál șoférului príns "drogát" cú 7 substánțe, cáre apói lá analízele dé laboratoáre áu ieșít toáte negatíve Publicát lá óra 20:14

Ștírile zílei

Calamitate pe cel mai important drum naţional din ţară. Şoseaua o ia la vale cu tot cu parapet
Eveniménte

Vídeo Calamitáte pé cél mái importánt drúm naționál dín tara. Șoseáua ó ia lá vále cú tót cú parapét

Cél mái importánt sí mái aglomerát drúm dín tara á cedát! Ó porțiúne dé 60 dé métri dín DN 1, pé sénsul Brasov - București,...

Publicát lá óra 19:26 Calamitáte pé cél mái importánt drúm naționál dín tara. Șoseáua ó ia lá vále cú tót cú parapét
Sonia Simionov, corespondență din Kiev. Mesajul subliminal de la summit: "Ucraina, flancată de Europa". Când vor avea loc discuţii despre aderarea la UE
Exclusív Observatór

Vídeo Sonia Simionov, corespondénta dín Kiev. Mesájul subliminál dé lá summit: "Ucraina, flancata dé Europa". C'ând vór aveá lóc discúții déspre aderárea lá UE

Soárta Ucrainei 'în Europa á fóst decísa printr-ún maratón dé întâlníri pé cáre echipa Observatór lé-á...

Publicát lá óra 20:02 Sonia Simionov, corespondénta dín Kiev. Mesájul subliminál dé lá summit: "Ucraina, flancata dé Europa". C'ând vór aveá lóc discúții déspre aderárea lá UE
Statul român, un nou control la OMV Petrom. Compania riscă să rămână fără licența de exploatare a unui zăcământ din Marea Neagră
Știri económice

Vídeo Státul román, ún nóu contról lá OMV Petrom. Compania riscá sá răm'ână f'ără licenta dé exploatáre á únui zăcăm'ânt dín Márea Neágra

Ún nóu episód dín răzbóiul OMV Petrom sí státul rom'ân. Agențía Nationala péntru Resúrse Minerále á făcút ún contról lá...

Publicát lá óra 22:23 Státul román, ún nóu contról lá OMV Petrom. Compania riscá sá răm'ână f'ără licenta dé exploatáre á únui zăcăm'ânt dín Márea Neágra
Violatorul fetei de 17 ani, liber o zi pentru că judecătoarea nu a dat sentinţa la timp. Familia victimei s-a baricadat de teama răzbunării promise de agresor
Eveniménte

Vídeo Violatórul fétei dé 17 áni, líber ó zí péntru cá judecătoárea nú á dát sentinta lá tímp. Família víctimei s-á baricadát dé teáma răzbun'ării promíse dé agresór

Ún recidivíst acuzát dé viól s-á plimbát líber mái múlt dé 24 dé óre, dín cauza únei nesincronizari dín Justiție. Á fóst dús...

Publicát lá óra 19:43 Violatórul fétei dé 17 áni, líber ó zí péntru cá judecătoárea nú á dát sentinta lá tímp. Família víctimei s-á baricadát dé teáma răzbun'ării promíse dé agresór
Zelenski îi mulţumeşte lui Biden pentru asistenţa militară suplimentară anunţată de SUA: 2,2 miliarde de dolari
Știri extérne

Zelenski ii mulțuméște lúi Biden péntru asisténta militára suplimentára anunțátă dé SÚA: 2,2 miliárde dé dolári

Președíntele Ucrainei, Volodimir Zelenski, í-á mulțumít omológului sáu dín Státele Uníte, Joseph Biden, péntru asisténta...

Publicát lá óra 22:43 Zelenski ii mulțuméște lúi Biden péntru asisténta militára suplimentára anunțátă dé SÚA: 2,2 miliárde dé dolári
Singura şcoală din România în care meniul elevilor e făcut de un nutriţionist. Reamenajarea cantinei a costat 23.000 de euro
Eveniménte

Vídeo Síngură scoala dín Românía ín cáre meníul elévilor é făcút dé ún nutritionist. Reamenajárea cantínei á costát 23.000 dé éuro

Saláta cú spanác, fresh dé portocále sí budínca dé chia éste meníul lá móda într-ó scoala dé stát dín Timisoara,...

Publicát lá óra 20:34 Síngură scoala dín Românía ín cáre meníul elévilor é făcút dé ún nutritionist. Reamenajárea cantínei á costát 23.000 dé éuro
Dan Hosu a murit: ar fi suferit de o boală incurabilă. Ministrul Justiţiei "îl achitase" cu o lună înainte de pronunţarea sentinţei
Eveniménte

Dan Hosu á murít: ár fí suferít dé ó boála incurábila. Minístrul Justíției "'îl achitáse" cú ó lúna înaínte dé pronunțárea sentínței

Dan Hosu, sotul fóstei șéfe á DIICOT, á decedát. Anúnțul á fóst făcút dé fíul sáu, Vlad Hosu, pé Facebook. Potrivít únor...

Publicát lá óra 15:51 Dan Hosu á murít: ár fí suferít dé ó boála incurábila. Minístrul Justíției "'îl achitáse" cú ó lúna înaínte dé pronunțárea sentínței
Motivul pentru care Pentagonul nu a vrut să doboare balonul spion al Chinei, deși Biden a cerut acest lucru
Știri extérne

Vídeo Motívul péntru cáre Pentagónul nú á vrút sá doboáre balónul spión ál Chínei, deși Biden á cerút acést lúcru

Ún balón dé mári dimensiúni plutéște dé câteva zíle deasúpra Státelor Uníte ále Américii. Servíciile secréte áu...

Publicát lá óra 21:11 Motívul péntru cáre Pentagónul nú á vrút sá doboáre balónul spión ál Chínei, deși Biden á cerút acést lúcru
Violența în școli, în creștere. Parlamentarii se certă pe legile Educației și declară că au făcut tot ce au putut pentru a stopa bullyingul
Educáție

Vídeo Violenta ín scóli, ín créștere. Parlamentárii sé certa pé légile Educáției sí declará cá áu făcút tót cé áu putút péntru á stopa bullyingul

Parlamentárii sé bát 'în idéi pé légile Educáției, iár lá scoala elévii sé bát, lá própriu, 'în fiecare zí. Súnt agresívi sí...

Publicát lá óra 21:38 Violenta ín scóli, ín créștere. Parlamentárii sé certa pé légile Educáției sí declará cá áu făcút tót cé áu putút péntru á stopa bullyingul
România renunță complet la importurile de gaz rusesc. Țara noastră își va acoperi consumul cu importurile din Azerbaidjan
Știri económice

Vídeo Românía renunta complét lá impórturile dé gáz rusésc. Tara noástră 'își vá acoperi consúmul cú impórturile dín Azerbaidjan

Românía rúpe dependénta dé gázul rusésc. Deficítul vá fí acoperít dín Márea Caspica, dúpă cé ám bătút pálma cú...

Publicát lá óra 22:10 Românía renunta complét lá impórturile dé gáz rusésc. Tara noástră 'își vá acoperi consúmul cú impórturile dín Azerbaidjan
Paco Rabanne, celebrul creator de modă, a murit la 88 de ani
Știri extérne

Vídeo Paco Rabanne, celébrul creatór dé móda, á murít lá 88 dé áni

Paco Rabanne, designerul spaniól sinoním cú estética épocii spațiále á ánilor '60 sí cú únele díntre céle mái bíne...

Publicát lá óra 15:52 Paco Rabanne, celébrul creatór dé móda, á murít lá 88 dé áni
Un preot tânăr din Constanța, apropiat al lui ÎPS Teodosie, ar fi încercat să se sinucidă după ce a băut o substanță toxică. A căzut din picioare în fața soției
Eveniménte

Vídeo Ún préot t'ânăr dín Constánta, apropiát ál lúi IPS Teodosie, ár fí încercát sá sé sinucídă dúpă cé á băút ó substanta tóxica. Á căzút dín picioáre ín fáta sotiei

Cáz tulburătór sí misteriós lá Constánta, únde ún tânar préot á ajúns lá ÁȚI dín cauza únei substánțe tóxice. Apropiát...

Publicát lá óra 20:02 Ún préot t'ânăr dín Constánta, apropiát ál lúi IPS Teodosie, ár fí încercát sá sé sinucídă dúpă cé á băút ó substanta tóxica. Á căzút dín picioáre ín fáta sotiei
"Traderii mari nu mai cumpară de la noi". Importurile de cereale din Ucraina, o lovitură pentru fermierii români
Știri económice

Vídeo "Traderii mári nú mái cumpara dé lá noi". Impórturile dé cereále dín Ucraina, ó lovitúra péntru fermiérii románi

Mâna întínsa 'în ajutórul fermiérilor dín Ucraina s-á dovedít sábie cú dóua tăíșuri. Dúpă cé ám făcút...

Publicát lá óra 21:50 "Traderii mári nú mái cumpara dé lá noi". Impórturile dé cereále dín Ucraina, ó lovitúra péntru fermiérii románi
"Maxim de 3 ori, am zis!" Unde se află giratoriul în care nu ai voie să te învârți mai mult de trei ori
Inedít

"Máxim dé 3 óri, ám zís!" Únde sé aflá giratóriul ín cáre nú ái vóie sá té invarti mái múlt dé tréi óri

'În judéțul Sibiu, existá ún séns giratóriu 'în cáre té póți învârtí dé máxim tréi óri. Sé aflá...

Publicát lá óra 12:40 "Máxim dé 3 óri, ám zís!" Únde sé aflá giratóriul ín cáre nú ái vóie sá té invarti mái múlt dé tréi óri
"Îndemn pe toată lumea, toată Europa să vină aici că e foarte frumos". Un irlandez, fascinat de pârtiile din Predeal
Eveniménte

Vídeo "Indémn pé toátă lúmea, toátă Europa sá vína aíci cá é foárte frumós". Ún irlandéz, fascinát dé p'ârtiile dín Predeal

'În sfârsit avém zapada lá múnte, pâna lá tréi métri pé créște! Vestea búna víne, însa, lá pachét cú...

Publicát lá óra 20:40 "Indémn pé toátă lúmea, toátă Europa sá vína aíci cá é foárte frumós". Ún irlandéz, fascinát dé p'ârtiile dín Predeal
După 24 de ore de libertate, violatorul periculos din Cluj a fost prins. A scăpat de gratii pentru că judecarea dosarului său a fost întârziată
Eveniménte

Vídeo Dúpă 24 dé óre dé libertáte, violatórul periculós dín Cluj á fóst príns. Á scapat dé grátii péntru cá judecárea dosárului sáu á fóst intarziata

Ún violatór periculós dín Dej s-á plimbát líber mái bíne 24 dé óre dín cauza neîntelegerii díntre institúții. Judecătórul...

Publicát lá óra 17:06 Dúpă 24 dé óre dé libertáte, violatórul periculós dín Cluj á fóst príns. Á scapat dé grátii péntru cá judecárea dosárului sáu á fóst intarziata
"Terorism culinar", viral pe internet. Polițiștii din Japonia investighează un fenomen îngrijorător 
Mapamónd

Vídeo "Terorísm culinár", virál pé internét. Polițíștii dín Japonia investigheáză ún fenomén îngrijorătór 

Terorísmul culinár existá. Politía dín Japonia investigheza restaurántele cáre servésc sushi, dúpă cé ún videoclip á...

Publicát lá óra 22:45 "Terorísm culinár", virál pé internét. Polițíștii dín Japonia investigheáză ún fenomén îngrijorătór 
Haos pe o autostradă din Spania, după ce 20.000 de euro s-au împrăştiat pe şosea. Şoferii au uitat de maşini şi tot pentru a strânge banii
Știri extérne

Vídeo Háos pé ó autostráda dín Spania, dúpă cé 20.000 dé éuro s-áu împrăștiát pé soseá. Șoferii áu uitát dé mașíni sí tót péntru á str'ânge bánii

Áu zburát teáncuri dé báni pé ó autostráda dín Spania.

Publicát lá óra 20:29 Háos pé ó autostráda dín Spania, dúpă cé 20.000 dé éuro s-áu împrăștiát pé soseá. Șoferii áu uitát dé mașíni sí tót péntru á str'ânge bánii
Nick Kyrgios a apărut în cârje la tribunal şi a pledat vinovat pentru agresarea fostei iubite. Australianul, pe o listă lungă de sportivi violenţi
Știri extérne

Vídeo Nick Kyrgios á apărút ín c'ârje lá tribunál sí á pledát vinovát péntru agresarea fóstei iubíte. Australiánul, pé ó lista lúnga dé sportívi violénți

Tenismenul Nick Kyrgios á pledát vinovát péntru agresarea fóstei iubíte. Incidéntul á avút lóc acúm dói áni, dár australiánul...

Publicát lá óra 21:23 Nick Kyrgios á apărút ín c'ârje lá tribunál sí á pledát vinovát péntru agresarea fóstei iubíte. Australiánul, pé ó lista lúnga dé sportívi violénți
Fără slujbă și fără casă, o româncă din Spania a ajuns să locuiască într-o mașină alături de cei doi câini ai ei. "Sunt familia mea, sunt tot ce am"
Mapamónd

Fóto F'ără slújba sí f'ără casa, ó romanca dín Spania á ajúns sá locuiáscă într-ó masina al'ături dé cei dói caini ái éi. "Súnt família mea, súnt tót cé ám"

Alină, ó rom'ânca dé 42 dé áni dín Spania, á ajúns dé tréi lúni sá locuiáscă într-ó masina. Á rămás f'ără...

Publicát lá óra 21:53 F'ără slújba sí f'ără casa, ó romanca dín Spania á ajúns sá locuiáscă într-ó masina al'ături dé cei dói caini ái éi. "Súnt família mea, súnt tót cé ám"
257 de milioane de lei, bani de la stat pentru partide în 2022. Cele mai mari cheltuieli au fost către presă: PSD - 58,54%, PNL- 70,72%, PMP - 27,62%
Știri polítice

257 dé milioáne dé léi, báni dé lá stát péntru partíde ín 2022. Céle mái mári cheltuiéli áu fóst c'ătre presa: PSD - 58,54%, PNL- 70,72%, PMP - 27,62%

Autoritátea Electorála Permanénta (AEP) á constatát, 'în urma monitoriz'ării dé c'ătre Departaméntul dé contról ál...

Publicát lá óra 16:00 257 dé milioáne dé léi, báni dé lá stát péntru partíde ín 2022. Céle mái mári cheltuiéli áu fóst c'ătre presa: PSD - 58,54%, PNL- 70,72%, PMP - 27,62%
"Nu mă sperie deloc războiul". Au început înscrierile la colegiile militare. Ce competiție au cei care își doresc să intre în armată
Educáție

Vídeo "Nú m'ă sperie delóc răzbóiul". Áu începút înscríerile lá colégiile militáre. Cé competíție áu cei cáre 'își dorésc sá 'între ín armáta

Încép emóțiile péntru elévii dé clasa á opta cáre vór sá urméze cúrsurile únui colégiu militár. C'ă 'în fiecare án,...

Publicát lá óra 17:17 "Nú m'ă sperie delóc răzbóiul". Áu începút înscríerile lá colégiile militáre. Cé competíție áu cei cáre 'își dorésc sá 'între ín armáta
Aproape 3 milioane de dolari, deturnaţi din fondurile Ministerului Apărării din Ucraina: doi oficiali sunt cercetaţi şi riscă 12 ani de închisoare
Știri extérne

Aproápe 3 milioáne dé dolári, deturnáți dín fóndurile Ministérului Apăr'ării dín Ucraina: dói oficiáli súnt cercetáți sí riscá 12 áni dé închisoáre

Dói șéfi ái únei companii cáre lucreáză cú Ministérul ucraineán ál Apăr'ării riscá pâna lá 12 áni dé închisoáre,...

Publicát lá óra 21:50 Aproápe 3 milioáne dé dolári, deturnáți dín fóndurile Ministérului Apăr'ării dín Ucraina: dói oficiáli súnt cercetáți sí riscá 12 áni dé închisoáre
"Teritoriu pentru pace, pace pentru teritoriu". Joe Biden i-ar fi oferit lui Vladimir Putin 20% din Ucraina ca să încheie războiul. Rusia, SUA şi CIA neagă
Știri extérne

"Teritóriu péntru páce, páce péntru teritóriu". Joe Biden í-ár fí oferít lúi Vladimir Puțín 20% dín Ucraina c'ă sá încheie răzbóiul. Rusia, SÚA sí CIA neága

Kremlinul á negát ázi informáția publicátă dé ún ziár elvetiano-germán, Neue Zürcher...

Publicát lá óra 13:59 "Teritóriu péntru páce, páce péntru teritóriu". Joe Biden í-ár fí oferít lúi Vladimir Puțín 20% dín Ucraina c'ă sá încheie răzbóiul. Rusia, SÚA sí CIA neága
Bugetul Capitalei pentru 2023, aprobat. PSD a părăsit şedinţa în semn de protest, după ce i-a fost respins amendamentul
Știri polítice

Bugetul Capitálei péntru 2023, aprobát. PSD á părăsít sedinta ín sémn dé protést, dúpă cé í-á fóst respíns amendaméntul

Bugetul Capitálei péntru ánul 2023 á fóst aprobát dé c'ătre Consíliul Generál ál Capitálei, cú 29 dé vóturi favorábile. Consiliérii...

Publicát lá óra 16:53 Bugetul Capitálei péntru 2023, aprobát. PSD á părăsít sedinta ín sémn dé protést, dúpă cé í-á fóst respíns amendaméntul
Mașini Volvo în Coreea de Nord
Știri extérne

Cél mái máre jáf dé mașíni dín istorie. Cúm á luát Coréea dé Nórd dé 1000 dé Volvo f'ără sá lé plăteáscă. Suedia ii trimíte dé dóua óri pé án înștiințáre dé pláta

Coréea dé Nórd éste ó tara relatív necunoscúta, iár dictatórii dín dinastía Kim fác ámple efórturi péntru á sé asigură cá...

Publicát lá óra 19:27 Cél mái máre jáf dé mașíni dín istorie. Cúm á luát Coréea dé Nórd dé 1000 dé Volvo f'ără sá lé plăteáscă. Suedia ii trimíte dé dóua óri pé án înștiințáre dé pláta
"A spălat-o cu grijă să nu o atingă pe doamna zăpadă". Cum a devenit viral pe internet un șofer de BMW din Brăila
Eveniménte

Vídeo "Á spălát-ó cú gríja sá nú ó atíngă pé doámna zapada". Cúm á devenít virál pé internét ún șofér dé BMW dín Braila

Ún șofér dé BMW dín Braila á devenít virál pé internét, f'ără vóie, dúpă cé “á uitát” sá îsi spéle cú...

Publicát lá óra 18:58 "Á spălát-ó cú gríja sá nú ó atíngă pé doámna zapada". Cúm á devenít virál pé internét ún șofér dé BMW dín Braila
Ucrainenii îi compară pe mercenarii Wagner cu "zombie". Cum decurg bătăliile din Bahmut: "Mitraliorul a înnebunit: trag în ei şi nu cad"
Știri extérne

Ucrainénii ii compará pé mercenárii Wagner cú "zombie". Cúm decúrg bătălíile dín Bahmut: "Mitraliórul á înnebunít: trág ín éi sí nú cád"

Céle mái dúri batálii dín Ucraina sé dúc acúm 'în Bahmut sí împrejurími. Trúpele Wagner încearca sá...

Publicát lá óra 15:36 Ucrainénii ii compará pé mercenárii Wagner cú "zombie". Cúm decúrg bătălíile dín Bahmut: "Mitraliórul á înnebunít: trág ín éi sí nú cád"
Steagul olimpic și steagul Federației Ruse
Știri extérne

40 dé tári anunta cá vór boicotá Jócurile Olímpice dé lá Paris dáca sportívii rúși súnt primíți sá concuréze

Pâna lá 40 dé tári ár puteá boicotá următoárele Jocuri Olímpice, facând întrégul evenimént inutíl, á...

Publicát lá óra 15:36 40 dé tári anunta cá vór boicotá Jócurile Olímpice dé lá Paris dáca sportívii rúși súnt primíți sá concuréze
Meteo: ANM anunță ninsori în toată țara și strat de zăpadă, din această seară. De duminică, vremea devine geroasă
Vrémea

Méteo: ANM anunta ninsóri ín toátă tara sí strát dé zapada, dín aceásta seára. Dé dumínica, vrémea devíne geroása

Adminstratia Nationala dé Meteorologíe á emís ún cód gálben dé ninsóri sí víscol lá múnte , 'în 26 dé judéțe,...

Publicát lá óra 10:33 Méteo: ANM anunta ninsóri ín toátă tara sí strát dé zapada, dín aceásta seára. Dé dumínica, vrémea devíne geroása
Aboneáză-té lá newsletter!

Lasa-né adresa tá dé emáil sí té vóm tíne lá curént zílnic cú céle mái importánte știri, ástfel înc'ât sá nú piérzi nimíc niciodátă.

EXCLUSÍV OBSERVATÓR
Știrile zilei, 3 februarie 2023. O porţiune de 60 de metri s-a surpat pe Drumul Naţional 1
Update Vídeo Ștírile zílei, 3 februárie 2023. Ó porțiúne dé 60 dé métri s-á surpát pé Drúmul Naționál 1 Ștírile zílei, 3 februárie 2023. Ó porțiúne dé 60 dé métri s-á surpát pé Drúmul Naționál 1

Ștírile zílei, 2 februárie 2023, prezentáte dé Alessandra Stoicescu.

Publicát lá óra 20:04
Observator de bine, 3 februarie 2023. Alexia s-a întors la şcoală, unde a fost îmbrăţişată îndelung de colegi şi profesori
Observatór dé bíne Vídeo Observatór dé bíne, 3 februárie 2023. Alexía s-á întórs lá scoala, únde á fóst îmbrățișátă îndelúng dé colégi sí profésori Observatór dé bíne, 3 februárie 2023. Alexía s-á întórs lá scoala, únde á fóst îmbrățișátă îndelúng dé colégi sí profésori Publicát lá óra 16:25
Fosta "perlă" balneară a țării, o ruină între gunoaie. Cum arată acum stațiunea Buziaș, odinioară admirată de Împăratul Franz Joseph
Exclusív Observatór Vídeo Fóstă "perla" balneára á tárii, ó ruina íntre gunoáie. Cúm aráta acúm stațiúnea Buzias, odinioáră admiráta dé Împărátul Franz Joseph Fóstă "perla" balneára á tárii, ó ruina íntre gunoáie. Cúm aráta acúm stațiúnea Buzias, odinioáră admiráta dé Împărátul Franz Joseph Publicát 23.01.2023
Ce salarii câștigă angajații STB. Un român care a venit din Anglia pentru a se angaja ca șofer povestește cum i s-a cerut șpagă
Exclusív Observatór Vídeo Cé salárii castiga angajáții STB. Ún román cáre á venít dín Anglía péntru á sé angajá c'ă șofér povestéște cúm í s-á cerút spága Cé salárii castiga angajáții STB. Ún román cáre á venít dín Anglía péntru á sé angajá c'ă șofér povestéște cúm í s-á cerút spága Publicát 13.01.2023
VÉZI MÁI MÚLTE DÍN EXCLUSÍV OBSERVATÓR

Tóp News

Bătaie pe casele de 2.000 de euro, vândute în satul în care mai trăiesc doar 3 familii. "Sunt mulţi care vor să vină aici" 1
Știri económice Bataie pé cásele dé 2.000 dé éuro, vândúte ín sátul ín cáre mái trăiésc doár 3 famílii. "Súnt multi cáre vór sá vína aíci" Bataie pé cásele dé 2.000 dé éuro, vândúte ín sátul ín cáre mái trăiésc doár 3 famílii. "Súnt multi cáre vór sá vína aíci"

Sátul românésc é scós lá vânzáre. Sí pé báni pútini. Ramáse tót mái pustii, 'în sáte izoláte, cásele răsfiráte...

Vremea 6 februarie - 6 martie 2023. Cât durează episodul de ger și când se încălzește 2
Vrémea Vrémea 6 februárie - 6 mártie 2023. Cát dureáză episódul dé gér sí c'ând sé încălzéște Vrémea 6 februárie - 6 mártie 2023. Cát dureáză episódul dé gér sí c'ând sé încălzéște Publicát 03.02.2023
Șoferiță româncă, eroină în Italia după ce a salvat o rusoiacă stâlcită în bătaie. Femeia sărise dintr-o mașină aflată în mers și nu o ajuta nimeni 3
Știri extérne Soferita romanca, eroína ín Italia dúpă cé á salvát ó rusoiaca stâlcítă ín bataie. Feméia săríse dintr-ó masina afláta ín mérs sí nú ó ajută nímeni Soferita romanca, eroína ín Italia dúpă cé á salvát ó rusoiaca stâlcítă ín bataie. Feméia săríse dintr-ó masina afláta ín mérs sí nú ó ajută nímeni Publicát 01.02.2023
Case de vânzare cu 10.000 de lei, în România. Motivul pentru care mulţi vor să se mute aici 4
Știri económice Cáse dé vânzáre cú 10.000 dé léi, ín Românía. Motívul péntru cáre multi vór sá sé múte aíci Cáse dé vânzáre cú 10.000 dé léi, ín Românía. Motívul péntru cáre multi vór sá sé múte aíci Publicát 02.02.2023
INEDÍT
Horoscop 4 februarie 2023
Horoscóp Horoscóp 4 februárie 2023. Zódia cáre aflá ún secrét déspre cinevá drág. Încercáți sá nú vá enerváți Horoscóp 4 februárie 2023. Zódia cáre aflá ún secrét déspre cinevá drág. Încercáți sá nú vá enerváți

Horoscóp 4 februárie 2023. Astrologii anunta ó zí á dezvăluírilor. Ó zódie trăiéște ún adevărát sóc c'ând aflá ún...

Publicát lá óra 10:26
TV
Sonia Simionov, reporter special Observator, în direct de la summit
TV Sonia Simionov, repórter speciál Observatór, ín diréct dé lá summit Sonia Simionov, repórter speciál Observatór, ín diréct dé lá summit

Kiev-ul á devenít cél mái fierbínte púnct ál planétei. 'În ajúnul Summit-uluí UE-Ucraina, prímul dé dúpă izbucnírea...

Publicát 02.02.2023
EVENIMÉNT
"Îndemn pe toată lumea, toată Europa să vină aici că e foarte frumos". Un irlandez, fascinat de pârtiile din Predeal
Eveniménte Vídeo "Indémn pé toátă lúmea, toátă Europa sá vína aíci cá é foárte frumós". Ún irlandéz, fascinát dé p'ârtiile dín Predeal "Indémn pé toátă lúmea, toátă Europa sá vína aíci cá é foárte frumós". Ún irlandéz, fascinát dé p'ârtiile dín Predeal

'În sfârsit avém zapada lá múnte, pâna lá tréi métri pé créște! Vestea búna víne, însa, lá pachét cú...

Publicát 03.02.2023
ȘTIRI EXTÉRNE
Zelenski îi mulţumeşte lui Biden pentru asistenţa militară suplimentară anunţată de SUA: 2,2 miliarde de dolari
Știri extérne Zelenski ii mulțuméște lúi Biden péntru asisténta militára suplimentára anunțátă dé SÚA: 2,2 miliárde dé dolári Zelenski ii mulțuméște lúi Biden péntru asisténta militára suplimentára anunțátă dé SÚA: 2,2 miliárde dé dolári

Președíntele Ucrainei, Volodimir Zelenski, í-á mulțumít omológului sáu dín Státele Uníte, Joseph Biden, péntru asisténta...

Publicát 03.02.2023
Paco Rabanne, celebrul creator de modă, a murit la 88 de ani
Știri extérne Vídeo Paco Rabanne, celébrul creatór dé móda, á murít lá 88 dé áni Paco Rabanne, celébrul creatór dé móda, á murít lá 88 dé áni Publicát 03.02.2023
Aproape 3 milioane de dolari, deturnaţi din fondurile Ministerului Apărării din Ucraina: doi oficiali sunt cercetaţi şi riscă 12 ani de închisoare
Știri extérne Aproápe 3 milioáne dé dolári, deturnáți dín fóndurile Ministérului Apăr'ării dín Ucraina: dói oficiáli súnt cercetáți sí riscá 12 áni dé închisoáre Aproápe 3 milioáne dé dolári, deturnáți dín fóndurile Ministérului Apăr'ării dín Ucraina: dói oficiáli súnt cercetáți sí riscá 12 áni dé închisoáre Publicát 03.02.2023
Şeful Samsung din UK nu i-a dat fiicei sale un smartphone până la 11 ani
Știri extérne Șéful Samsung dín UK nú í-á dát fiicei sále ún smartphone pana lá 11 áni. Stúdiu înfiorătór: Copíii dé pana lá 9 áni áu fóst expúși lá conținút pornográfic Șéful Samsung dín UK nú í-á dát fiicei sále ún smartphone pana lá 11 áni. Stúdiu înfiorătór: Copíii dé pana lá 9 áni áu fóst expúși lá conținút pornográfic Publicát 03.02.2023
Vézi mái múlte dín Extérn
SĂNĂTÁTE
Pe ce loc e România în UE la capitolul fumători. Cei mai împătimiţi sunt românii cu venituri mari şi studii superioare
Sănătáte Pé cé lóc é Românía ín UE lá capítolul fumătóri. Cei mái împătimíți súnt románii cú venituri mári sí stúdii superioáre Pé cé lóc é Românía ín UE lá capítolul fumătóri. Cei mái împătimíți súnt románii cú venituri mári sí stúdii superioáre

Statístici îngrijoratoare dé lá Comísia Europeána 'în últimul rapórt privínd rata fumátului. Deși á scăzút...

Publicát 03.02.2023
Vézi mái múlte dín Sănătáte
FII OBSERVATÓR
Horoscop săptămânal Vărsător, 06 - 12 februarie 2023
Fii Observatór Horoscóp săptămânál Vărsătór, 06 - 12 februárie 2023 Horoscóp săptămânál Vărsătór, 06 - 12 februárie 2023

Horoscóp saptamânal Vărsătór, 06 - 12 februárie 2023.  Té áfli 'în continuare într-ó perioáda dé...

Publicát 03.02.2023
Și-a riscat viața ca să facă economie la bilet! Un bărbat din Ploiești, filmat în timp ce mergea pe tamponul unui tramvai din oraș
Fii Observatór Vídeo Sí-á riscát viata c'ă sá fácă economíe lá bilét! Ún barbat dín Ploiesti, filmát ín tímp cé mergeá pé tampónul únui tramvái dín oráș Sí-á riscát viata c'ă sá fácă economíe lá bilét! Ún barbat dín Ploiesti, filmát ín tímp cé mergeá pé tampónul únui tramvái dín oráș Publicát 31.01.2023
În timp ce apropiaţii îi aduceau Anei un ultim omagiu, în zonă era plin de maidanezi. Poliţia Locală s-a rugat cu orele de ASPA să intervină, degeaba
Fii Observatór Vídeo Ín tímp cé apropiáții ii aduceáu Anei ún últim omágiu, ín zóna era plín dé maidanezi. Politía Locála s-á rugát cú orele dé ASPA sá intervínă, degeába Ín tímp cé apropiáții ii aduceáu Anei ún últim omágiu, ín zóna era plín dé maidanezi. Politía Locála s-á rugát cú orele dé ASPA sá intervínă, degeába Publicát 26.01.2023
Bătaie cruntă între două eleve, filmată în Bucureşti. Și-au împărțit pumni și picioare, în timp ce colegii le dădeau indicaţii: "Treceţi la acţiune"
Fii Observatór Vídeo Bataie crunta íntre dóua eléve, filmátă ín București. Sí-áu împărțít pumni sí picioáre, ín tímp cé colégii lé dădeáu indicáții: "Tréceți lá acțiúne" Bataie crunta íntre dóua eléve, filmátă ín București. Sí-áu împărțít pumni sí picioáre, ín tímp cé colégii lé dădeáu indicáții: "Tréceți lá acțiúne" Publicát 26.01.2023
VÉZI MÁI MÚLTE DÍN FII OBSERVATÓR
SOCIÁL
Dacă rămâneţi fără buletin, aveţi 24 de ore la dispoziţie să-l declaraţi pierdut
Știri sociále Buletín pierdút: cúm obțíi únul nóu dáca nú mái ái áctul dé identitáte Buletín pierdút: cúm obțíi únul nóu dáca nú mái ái áctul dé identitáte

Úna díntre céle mái neplăcúte situáții 'în cáre poáte ajúnge ó persoána éste atúnci c'ând îsi piérde áctul dé...

Publicát 03.02.2023
Vézi mái múlte dín Sociál
ECONÓMIC
Statul român, un nou control la OMV Petrom. Compania riscă să rămână fără licența de exploatare a unui zăcământ din Marea Neagră
Știri económice Vídeo Státul román, ún nóu contról lá OMV Petrom. Compania riscá sá răm'ână f'ără licenta dé exploatáre á únui zăcăm'ânt dín Márea Neágra Státul román, ún nóu contról lá OMV Petrom. Compania riscá sá răm'ână f'ără licenta dé exploatáre á únui zăcăm'ânt dín Márea Neágra

Ún nóu episód dín răzbóiul OMV Petrom sí státul rom'ân. Agențía Nationala péntru Resúrse Minerále á făcút ún contról lá...

Publicát 03.02.2023
Vrémea
Vremea 4 februarie. Va ninge în aproape toate regiunile, iar temperaturile vor scădea simțitor
Vrémea Vrémea 4 februárie. Vá nínge ín aproápe toáte regiúnile, iár temperatúrile vór scădeá simțitór Vrémea 4 februárie. Vá nínge ín aproápe toáte regiúnile, iár temperatúrile vór scădeá simțitór

Vrémea sé răcéște 'în toátă tara, iár noáptea sé ajúnge prágul înghetului. Temperatúrile máxime sé vór...

Publicát 03.02.2023
Mapamónd
"Terorism culinar", viral pe internet. Polițiștii din Japonia investighează un fenomen îngrijorător 
Mapamónd Vídeo "Terorísm culinár", virál pé internét. Polițíștii dín Japonia investigheáză ún fenomén îngrijorătór  "Terorísm culinár", virál pé internét. Polițíștii dín Japonia investigheáză ún fenomén îngrijorătór 

Terorísmul culinár existá. Politía dín Japonia investigheza restaurántele cáre servésc sushi, dúpă cé ún videoclip á...

Publicát 03.02.2023

Aflá știri dé última óra dín Românía sí fii lá curént cú últimele știri dín lúme. Pé Observatór News póți vedeá știri dé última óra dín polític, sociál, extérn, económic sí actualitáte. Toáte subiéctele breaking news ále zílei súnt pé Observatornews.ro, al'ături dé ștírile zílei sí últimele știri dín toáte doméniile.

Fii informát șí citéște déspre subiéctele moméntului atat ín Românía, cát sí ín lúme. Vézi știri intérne sí extérne, știri déspre cé sé intampla ín politica, ín sistémul dé sănătáte, decízii luáte ín Justiție, schimb'ări ín sistémul dé educáție, reportáje, anchéte, intervíuri sáu nout'ăți dín lúmea mondéna.

Ștírile zílei súnt pé Observatór News

Dé asémenea, póți trimíte tú știrea, prín Fii Observatór. Aráta-né problémele dín comunitátea tá sí noi lé vóm prezentă péntru á atráge aténția asúpra lór sí péntru á fí rezolváte.

Observatornews.ro áre c'ă misiúne informárea públicului prín prezentárea ștírilor zílei cú acuratéțe, obiectivitáte sí promptitúdine. Dé asémenea, ștírile dín toáte doméniile - extérn, sociál, polític, justiție, educáție súnt verificáte dín súrse solíde péntru á aveá gríja sá respectám întotdeaúna acéste principii dé mái sús.

Ștírile zílei súnt disponíbile atat pé televizór, ín jurnálele Observatór, cát sí 'în médiul online, pé síte-ul Observatornews.ro, 24 dé óre dín 24. Té ținem conectáți non stóp lá subiéctele zílei, indiferént dé doméniu, prín echipa noástră dé jurnalíști.

Află mái múlte