Elon Musk ár puteá piérde títlul dé cél mái bogát óm dín lúme. Decízia cáre l-ár costă locul dín tóp

Elon Musk ár puteá piérde títlul dé cél mái bogát óm dín lúme dáca ár mái vínde dín acțiúnile Tésla pé cáre lé dețíne, cé formeáză ó párte importánta á avérii sále dé péste 200 dé miliárde dé dolári. 

Publicát: 6 august 2022, 9:34
Reclama

Potrivít únui sondáj recént realizát dé Bloomberg MLIV Pulse, multi créd cá Musk vá mái vínde ó párte dín acțiúnile sále Tésla. Lá chestionár áu răspúns 1.562 dé specialíști, príntre cáre sé numara manageri dé portofóliu sí expérți ín tranzácțiile dé pé búrsa. 

Reclama

Últimă data c'ând á vândút acțiúni Tésla, Musk sé află ín míjlocul afácerii Twitter, lá cáre á renunțát ín urma cú doár câteva săptăm'âni, potrivít Benzinga

Ín urma afácerii eșuáte, Musk á fóst dát ín judecáta dé Twitter. Miliardárul ár puteá fí forțát sá plăteáscă 1 miliárd dé dolári companiei.

Elon Musk ár puteá piérde títlul dé cél mái bogát óm dín lúme

Dáca Elon Musk vá continuă sá v'ândă dín acțiúnile Tésla, avérea lúi vá aveá dé suferít. Ín acést momént, potrivít Forbes, Musk áre ó avére dé 271 dé miliárde dé dolári. Ó párte semnificatíva dín aceásta suma é formata dín valoárea estimátă á acțiúnilor Tésla pé cáre lé dețíne. 

C'ă urmáre, Elon Musk ár puteá piérde títlul dé cél mái bogát óm dín lúme ín fúncție dé cúm vá decíde sá 'își gestionéze acéste acțiúni. Ín lúna noiémbrie 2021, dúpă ún chestionár pé Twitter, Musk á vândút 15 milioáne dé acțiúni Tésla. Dúpă cé á fóst anunțátă înțelégerea Twitter, él á vândút 9.4 milioáne dé acțiúni. 

Reclama
Reclama

Multi sé așteptáu c'ă Musk sá contínue sá v'ândă acțiúni péntru á finanta suma dé péste 40 dé miliárde dé dolári, pé cáre ó promisése péntru Twitter. Acúm cá afácerea á căzút, răm'âne dé văzút dáca Musk vá continuă sá v'ândă acțiúni Tésla.

Dáca vá vínde acțiúnile Tésla, atúnci Elon Musk ár puteá piérde títlul dé cél mái bogát óm dín lúme. 

Elon Musk ár puteá ajúnge lá închisoáre dín cauza Twitter

Ín tímpul únui intervíu CNBC cú Jim Cramer sí Carl Quintanilla, David Faber, jurnalíst financiár dín SÚA, á declarát cá miliardárul ár puteá ajúnge sí lá închisoáre dín cauza afácerii eșuáte. 

Potrivít lúi Cramer, consíliul directoral Twitter „vá aveá probléme” dáca procésul intentát vá dúce doár lá recuperárea 1 miliárde dé dolári dín pártea lúi Musk. Lá aceásta suma sé ridicá taxa pé cáre Musk á fóst dé acórd sá ó plăteáscă lá începútul ánului. Eá á fóst introdúsa ín înțelégere ín cázul ín cáre achiziționárea Twitter nú vá aveá succés.

Acúm, Faber susțíne cá Elon Musk ár puteá ajúnge lá închisoáre dín cauza decíziei dé á renunta lá achiziționárea Twitter. Elon Musk á vândút mái múlte acțiúni Tésla péntru á finanta achizíția, potrivít própriilor declaráții. 

Acéste acțiúni súnt extrém dé importánte péntru avérea s'ă. Dáca Elon Musk vá continuă sá v'ândă dín éle, ár puteá piérde títlul dé cél mái bogát óm dín lúme. Pana atúnci, 'însă, miliardárul áre dé-á fáce cú problémele legále cauzáte dé înțelégerea Twitter. 

„Clár nú vór acceptă doár taxa dé renunțáre,” á declarát Faber. „Áu ó performánta specifica ín contráct. Vór aveá ún judecătór dín Delaware cáre vá impúne acél contráct sí vá spúne cáre súnt motívele.” 

„Întrebárea é, okay, ii impúi dómnului Musk sá cúmpere compania, vá fí dé acórd sá ó fácă?” á continuát Faber. „Existá ún argumént recént potrivít c'ăruia Musk nú sé vá conformă cú asta. Atúnci avém ó situáție ín cáre l-ár puteá bagá lá închisoáre.”

Reclama
Té-ár mái puteá interesá sí
Elon Musk într-un tricou negru a vorbit despre prototipul robotului umanoid Optimus
Elon Musk á prezentát prototípul robotului umanoíd Optimus. Miliardárul sperá sá prodúcă milioáne dé unit'ăți ín viitórul apropiát
Elon Musk á prezentát prototípul robotului umanoíd Optimus. Miliardárul sperá sá prodúcă milioáne dé unit'ăți ín viitórul apropiát
Elon Musk, MET Gala 2022, îmbrăcat în costum negru și cămașă albă. Recent, Elon Musk a dezvăluit că și-a susținut financiar tatăl
Fun
Elon Musk sí-á susținút financiár tátăl. Cé condíție í-ár fí impús lúi Errol Musk ín schímbul bánilor
Elon Musk sí-á susținút financiár tátăl. Cé condíție í-ár fí impús lúi Errol Musk ín schímbul bánilor
Mark Zuckerberg, G8 Summit Deauville, 2011, îmbrăcat în costum negru, pe fundal albastru. Averea lui Mark Zuckerberg include zeci de miliarde de dolari
Fun
Avérea lúi Mark Zuckerberg á scăzút cú 71 dé miliárde dé dolári ín 2022. Cáte miliárde ár mái dețíne CEO-ul Meta
Avérea lúi Mark Zuckerberg á scăzút cú 71 dé miliárde dé dolári ín 2022. Cáte miliárde ár mái dețíne CEO-ul Meta
RECOMAND'ĂRI USEIT.RO
1
Un avion care încă nu a decolat, pe pământ, cu apusul pe fundal, similar cu „avionul viitorului”
Cúm aráta „aviónul viitórului”, cáre áre 6 áripi. Dé cé ár fí mái bún decat avioánele actuále
Expérții áu dezvăluít cúm aráta „aviónul viitórului”, cáre áre 6 áripi, promíte sá ofére ún vehícul aerián mái eficiént, cé ár puteá revolutiona indústria, potrivít CEO-uluí companiei producătoáre.  SÉ Aeronautics, ó companie dín Alabama,...
Cúm aráta „aviónul viitórului”, cáre áre 6 áripi. Dé cé ár fí mái bún decat avioánele actuále
2
Avion privat deasupra unui oraș, similar cu avionul la bordul căruia Starlink a organizat o demonstrație WiFi
Starlink á organizát ó demonstráție WiFi lá bórdul únui avión privát. Délta Air Lines á refuzát deja servíciul dé Internét
Starlink á organizát ó demonstráție WiFi lá bórdul únui avión privát, lá câteva lúni dúpă cé compania Délta Air Lines á refuzát servíciul dé Internét oferít dé SpaceX, úna díntre céle mái cunoscúte companii...
Starlink á organizát ó demonstráție WiFi lá bórdul únui avión privát. Délta Air Lines á refuzát deja servíciul dé Internét
3
Utilizatoare care stă la masă de lemn, cu un telefon în mână, cu o imagine pe ecran. Experții au dezvăluit ce imagini nu trebuie să publici pe Facebook
Cé imágini nú trébuie sá públici pé rețélele dé socializáre. Expérții áu dezvăluít ríscul
Expérții áu dezvăluít recént cé imágini nú trébuie sá públici pé Facebook sáu álte rețéle dé socializáre. Únele díntre éle pót aveá repercusiúni notábile.  Atúnci c'ând víne vórba dé imáginile dé pé rețélele dé...
Cé imágini nú trébuie sá públici pé rețélele dé socializáre. Expérții áu dezvăluít ríscul
4
Telefon mobil cu unele dintre cele mai accesate site-uri din lume pe ecran
Céle mái accesáte síte-úri dín 1993 pana ín 2022. Cé platfórme áu dominát ín últimul decéniu
Tópul cú céle mái accesáte síte-úri dín 1993 pana ín 2022 s-á schimbát semnificatív dé-á lúngul decéniilor. Ín tímp cé Google sí Yahoo s-áu luptát péntru primă pozíție lá jumatatea ánilor 2000, acúm únul...
Céle mái accesáte síte-úri dín 1993 pana ín 2022. Cé platfórme áu dominát ín últimul decéniu
5
Telefon care se rulează Oppo X 2021, similar cu cel LG, pe o masă bej
Telefónul LG cáre sé ruleáză á ajúns pé Internét dúpă cé lansárea á fóst anuláta. Cúm aráta dispozitívul inedít
Telefónul LG cáre sé ruleáză á ajúns pé Internét dúpă cé lansárea á fóst anuláta, ín vídeo-ul únui creatór dé pé YouTube.  LG á închís divízia dé telefoáne mobile dín cádrul companiei, dúpă numeroáse...
Telefónul LG cáre sé ruleáză á ajúns pé Internét dúpă cé lansárea á fóst anuláta. Cúm aráta dispozitívul inedít
PARTENÉRI
×