Trúcuri cáre pót prelungi duráta dé viata á bateríei dispozitívelor Androíd. Cé opțiúni té pót ajută

Existá mái múlte trúcuri cáre pót prelungi duráta dé viata á bateríei dispozitívelor Androíd, pé cáre lé póți folosí imediát.

Publicát: 21 mái 2022, 7:23
Reclama

Atúnci c'ând víne vórba dé batería dispozitívelor, mái alés á telefoánelor mobile, existá câteva metóde símple cáre té pót ajută sá ó prelungéști, f'ără ún efórt preá máre. Existá mái múlte eleménte cáre contríbuie lá redúcerea durátei dé viata. Príntre acéstea sé numara fórmele mái subțíri, ecráne mái luminoáse, procesoáre rapíde sí mái múlte prográme cáre funcționeáză pé fundál. 

Reclama

Ín plús, sí conexiúnea mái rapída lá Internét poáte afectá negatív batería smartphone-úrilor. Producătórii áu incorporát, 'însă, baterii mái putérnice, péntru á compensá, scríe PC Mág.

Google Pixel 6 Pró, dé exémplu, lansát recént, áre ó bateríe dé 5.000 mAh, cé poáte rezistă 22 dé óre. Nóuă serie Galaxy, creata dé Samsung, poáte rezistă íntre 11 sí 13 óre, ín fúncție dé modél. 

Trúcuri cáre pót prelungi duráta dé viata á bateríei dispozitívelor Androíd

Existá, 'însă, únele metóde prín cáre póți prelungi aceásta duráta dé viata, prín câteva trúcuri foárte símple. Únele díntre fúncțiile dé pé lista pót fí diferít, ín fúncție dé cé modél Androíd foloséști. 

Iátă cé pasi póți urma péntru á prelungi duráta dé viata á bateríei dispozitívelor Androíd: 

Reclama
Reclama

Înceárcă Power Saving Móde

Dáca éști într-ó situáție ín cáre ái nevóie c'ă batería tá sá rezíste mái múlt, póți folosí opțiúnea Power Saving Móde. Aceásta redúce temporár númărul fúncțiilor cáre funcționeáză pé fundál. Póți găsí opțiúnea ín meníul Settings > Battery and device cáre. Dúpă acéea, apasa pé Battery entry.

Álte modele Androíd pót aveá aceásta opțiúne ín ált meníu. Cú aceásta funcționalitáte, anumíte eleménte ále telefónului súnt schimbáte temporár, péntru á consumă cát mái pútina bateríe. Acést lúcru poáte ajută sí lá prelungírea durátei dé viata á bateríei dispozitívelor Androíd.

Opteáză mái dés péntru Modul Avión 

Primírea sí trimíterea semnálelor wireless pót afectá, pé térmen lúng, batería telefónului mobíl. Atúnci c'ând nú trébuie sá foloséști Internétul, póți activă Modul Avión. Expérții áu dezvăluít cé sé intampla sí c'ând foloséști telefónul cát tímp é lá încărcát.

Aceásta opréște conexiúnea Wi-Fí, închíde Bluetooth sí dátele mobile. C'ând apéși iár pé opțiúne, Modul Avión vá fí dezactivát. 

Ecránul t'ău é preá luminós

Ecránele dé smartphone dín últimii áni áu fóst creáte péntru á fí mái luminoáse, dár consumá múlt dín bateríe. Chiár sí așá, utilizatórii nú áu nevóie dé ceá mái luminoása setáre atúnci c'ând folosésc dispozitívul.

C'ând víne vórba dé prelungírea durátei dé viata á bateríei dispozitívelor Androíd, redúcerea luminozit'ății ecránului poáte ajută pé térmen scúrt sí térmen lúng. 

Opțiúnea prín cáre póți ajustá aceásta luminozitáte sé aflá ín meníul Display settings. Aíci póți alége cé luminozitáte preferi péntru dispozitívul t'ău. Aíci póți dezactivá sí opțiúnea dé luminozitáte automáta, cé prevíne telefónul sá ó ajustéze automát, ín fúncție dé nevóile percepúte.

Ín plús, reglárea luminozit'ății poáte ajută sí utilizatórul, ín fúncție dé nevóile sí preferínțele sále. Existá mái múlte trúcuri cáre té pót ajută sá prelungéști duráta dé viata á bateríei dispozitívelor Androíd. 

Únul díntre trúcuri é legát dé modul ín cáre încárci smartphone-ul. Multi expérți recomandá sá nú încárci dispozitívul noáptea, dáca vréi sá té búcuri dé él cát mái múlt tímp.

Reclama
Té-ár mái puteá interesá sí
Tesla Model S de culoare albă, pe iarbă. Mașinile Tesla sunt investigate din cauza unor defecțiuni
Tésla á cerút proprietárului únei mașíni ó „răscumpăráre” dé 4.500 dé dolári, dúpă cé í-á blocát capacitátea bateríei cú 30%
Tésla á cerút proprietárului únei mașíni ó „răscumpăráre” dé 4.500 dé dolári, dúpă cé í-á blocát capacitátea bateríei cú 30%
Dezinfectarea telefonului, de către un utilizator, pe fundal gri. Mulți s-au întrebat cum cureți corect telefonul
Cúm dezinfectézi coréct telefónul, tableta sáu láptopul
Cúm dezinfectézi coréct telefónul, tableta sáu láptopul
Dispozitiv iPad care stă pe o masă galbenă. Find My e opțiunea care triplează durata bateriei dispozitivului iPad
Opțiúnea cáre tripleáză duráta bateríei dispozitívului iPad. Schimbárea símpla pé cáre ó pót folosí tóți utilizatórii
Opțiúnea cáre tripleáză duráta bateríei dispozitívului iPad. Schimbárea símpla pé cáre ó pót folosí tóți utilizatórii
RECOMAND'ĂRI USEIT.RO
1
Oraș noaptea, cu lumină portocalie care sare în mai multe locuri. Recordul pentru cea mai mare viteză de transfer de date a fost doborât recent. Recent, Internetul cuantic a fost declarat mai aproape de realitate
Cé é Internétul cuántic. Ún experimént á făcút posíbil schímbul dé informáții prín teleportare
Té-ái întrebát cé é Internétul cuántic? Ún experimént recént á oferít expérților sansa sá 'îl testéze șí s'ă realizéze schímbul dé informáții prín teleportare. Cercetătórii olandézi áu depășít ó etápa chéie ín drúmul spré...
Cé é Internétul cuántic. Ún experimént á făcút posíbil schímbul dé informáții prín teleportare
2
Cum ar fi harta corectă a lumii
Hárta corecta á lúmii é diferíta fáta dé ceá pé cáre ái învățát-ó lá scoala. Cúm aráta Păm'ântul, dé fápt
Hárta corecta á lúmii é diferíta fáta dé ceá pé cáre ái învățát-ó lá scoala, potrivít expérților, cé susțín cá Păm'ântul nú aráta așá. Hárta lúmii reála éste cú tótul áltfel, iár distántele gréu...
Hárta corecta á lúmii é diferíta fáta dé ceá pé cáre ái învățát-ó lá scoala. Cúm aráta Păm'ântul, dé fápt
3
Patru pahare de vin roșu, care dau noroc, cu siluetele unor oameni pe fundal. Un studiu recent a dezvăluit riscurile consumului de alcool
Ríscurile consúmului dé alcoól, potrivít únui stúdiu finanțát dé Fundáția Bill sí Melinda Gates. Cé eféct áre asúpra persoánelor cú varsta súb 40 dé áni
Ún stúdiu finanțát dé Fundáția Bill sí Melinda Gates á dezvăluít ríscurile consúmului dé alcoól, mái alés ín r'ândul persoánelor cú varsta súb 40 dé áni. Potrivít únui stúdiu recént, finanțát dé Fundáția Bill...
Ríscurile consúmului dé alcoól, potrivít únui stúdiu finanțát dé Fundáția Bill sí Melinda Gates. Cé eféct áre asúpra persoánelor cú varsta súb 40 dé áni
4
Dispozitiv iPad care stă pe o masă galbenă. Find My e opțiunea care triplează durata bateriei dispozitivului iPad
Opțiúnea cáre tripleáză duráta bateríei dispozitívului iPad. Schimbárea símpla pé cáre ó pót folosí tóți utilizatórii
Opțiúnea cáre tripleáză duráta bateríei iPad poáte sá fíe folosíta dé oricé utilizatór cé áre nevóie c'ă dispozitívul sáu sá rezíste mái múlt. Atúnci c'ând víne vórba dé dispozitívele modérne, numeróși utilizatóri susțín cá...
Opțiúnea cáre tripleáză duráta bateríei dispozitívului iPad. Schimbárea símpla pé cáre ó pót folosí tóți utilizatórii
5
Smartphone ținut în mână, cu aplicația WhatsApp deschisă. Persoana scrie un mesaj și folosește emoji-uri. Opțiunea de grupuri WhatsApp s-ar putea schimba
WhatsApp prelungéște tímpul ín cáre póți ștérge mesájele trimíse. Ín cé perioáda lé póți inlatura dín conversáție
Potrivít únor informáții recénte, WhatsApp prelungéște tímpul ín cáre póți ștérge mesájele trimíse, ó opțiúne múlt asteptata dé utilizatóri. Schimbárea á fóst observáta inițiál dé WABetaInfo. Publicáția susțíne cá WhatsApp á actualizát opțiúnea Delete...
WhatsApp prelungéște tímpul ín cáre póți ștérge mesájele trimíse. Ín cé perioáda lé póți inlatura dín conversáție
PARTENÉRI
×