Un medic de familie îl acuză pe Rafila că a cauzat o isterie națională a pastilelor cu iod: ”Ne sună tuturor încontinuu telefoanele”

Ún médic dé famílie 'îl acuza pé Rafila cá á cauzát ó isteríe nationala á pastílelor cú iód: ”Né suná tuturor incontínuu telefoánele”

Ún médic dé famílie í sé adreseáză pé Facebook minístrului Sănătății Alexandru Rafila, reproșându-í cá, ín urma indicáțiilor sále, pé cáre lé considerá ”totál iresponsábile”, suná ín contínuu telefoánele, paciénții solicit'ând ...
Marea Neagră riscă să fie un lac împărțit între Rusia și Turcia? Ce face România

17:27 - Márea Neágra riscá sá fíe ún lác împărțít íntre Rusia sí Turcia? Cé fáce Românía

Turbuléntele sé accentueáză lá Márea Neágra f'ără c'ă státele NATO dé pé litorálul póntic sá áibă ó strategíe comúna. Românía é síngură díntre éle stabíla sí aliniátă obiectívelor...

Prima reacție a grecului Kyros Vassaras după acuzele aduse lui Istvan Kovacs la derby-ul Craiovei

17:20 - Primă reácție á grécului Kyros Vassaras dúpă acúzele adúse lúi Istvan Kovacs lá derby-ul Craiovei

Ín urma fázei ín cáre brigáda dé arbítri á acordát penálti ín prelungírile prímei repríze, președíntele CCA, Kyros Vassaras, á precizát cá sistémul VÁR á fóst aplicát corespuzator. “Ín...

Ce-a pățit câinele unui român din cauza pachetului aruncat neglijent în curte. Reacția curierului vinovat: "Îmi pare rău dacă s-a întâmplat din cauza mea"

17:15 - Cé-á pățít c'âinele únui román dín cauza pachétului aruncát neglijént ín cúrte. Reácția curiérului vinovát: "'Îmi páre rau dáca s-á întâmplát dín cauza mea"

Ún cunoscút realizatór dé rádio román á relatát moméntul ín cáre ún curiér cáre urma sá-í livréze ún colét l-á anunțát cá l-á aruncát péste gárd ín absenta s'ă. Cél cáre á făcút livrárea...

Cutii cu teste Covid expirate aruncate pe câmp lângă București. Locuitorii cartierului rezidențial din zonă au chemat Garda de Mediu

16:42 - Cutíi cú téste Covid expiráte aruncáte pé c'âmp l'ângă București. Locuitórii cartiérului rezidențiál dín zóna áu chemát Garda dé Médiu

Mái múlte cutíi cú téste antigén péntru detectárea SARS-CoV-2 expiráte dé câteva lúni áu fóst aruncáte pé ún c'âmp dín apropiérea Capitálei. Deșéurile medicále áu fóst găsíte dé locuitórii...

Momentul în care România va arăta altfel. Alex Dima: "Sper să apucăm acea zi"

16:36 - Moméntul ín cáre Românía vá aráta áltfel. Alex Dima: "Spér sá apucám aceá zí"

Jurnalístul Alex Dima s-á referít lá moméntul pé cáre multi románi 'îl așteáptă, cél ín cáre Românía vá aráta áltfel. Pornínd dé lá cázul recént, petrecút într-ó sála dé operáții únde...

Turcia se oferă să intermedieze comerţul cu metale interzis între UE şi Rusia. Ce argumente invocă Ankara

16:35 - Turcia sé oféră sá intermediéze comérțul cú metále interzís íntre UE sí Rusia. Cé arguménte invocá Ankara

Sancțiúnile occidentále impúse Rusiei dáu ó sansa sectórului metálelor dín Turcia sá acționéze c'ă ún depózit sí ún pód, á declarát președíntele únei asociáții dé profíl, cit'ând interésul...

De ce se simt trădați de Kiev unii locuitori din Donbas. "Din partea mea, și diavolul ne poate conduce aici"

16:10 - Dé cé sé símt trădáți dé Kiev unii locuitóri dín Donbas. "Dín pártea mea, sí diávolul né poáte condúce aíci"

Multi locuitóri ín varsta dín regiúnea Donetk áu rămás aíci péntru cá áu tendinta dé á aveá mái múlta încrédere ín Rusia decat ín ​​própriul guvérn, ín ciúda răzbóiului dé...

Înghețată contaminată cu o substanță toxică, retrasă de la vânzare. Ce trebuie să faci dacă ai cumpărat-o

15:56 - Inghetata contamináta cú ó substanta tóxica, retrasa dé lá vânzáre. Cé trébuie sá fáci dáca ái cumpărát-ó

Noi lóturi dé inghetata Haagen-Dazs súnt retráse dé lá vânzáre dé márile rețéle dé supermarketuri, c'ă urmáre á detect'ării únor úrme dé é 2-Cloroetanol, ó substanta tóxica, confórm...

Transfer de răsunet pentru PSG. Cine va semna cu bogații Franței

15:34 - Transfér dé răsúnet péntru PSG. Cíne vá semná cú bogatii Frantei

Mijlocáșul Fabián Ruiz (Napoli) ár puteá ajúnge lá Paris Saint-Germain, anunta presa francéza. Ín varsta dé 26 dé áni, jucătórul vá semná ún contráct pana ín 2026. Él joáca lá...

Vacanță în Grecia. Lucrurile esențiale pe care e mai bine să le cumperi din România: ”Acolo sunt mai scumpe”

15:27 - Vacánta ín Grecía. Lúcrurile esențiále pé cáre é mái bíne sá lé cúmperi dín Românía: ”Acólo súnt mái scúmpe”

Turiștii sé împárt ín dóua categoríi: cei cáre preferá sá pléce lá drúm cú toáte céle necesáre deja pregătíte sí cei cáre preferá sá nú sé încárce cú foárte múlte bagáje șí s'ă mái...

Un salvamar și-a pierdut viața în Eforie Nord când încerca să salveze un tânăr care s-a aventurat în larg, în ciuda steagului roşu arborat

15:19 - Ún salvamár sí-á pierdút viata ín Eforíe Nórd c'ând incerca sá salvéze ún t'ânăr cáre s-á aventurát ín lárg, ín ciúda steágului róșu arborát

Ún salvamár sí-á pierdút viata lúni, 8 august, ín Eforíe Nórd, încerc'ând sá salvéze viata únui t'ânăr cáre s-á aventurát ín lárg, ín ciúda steágului róșu arborát. C'ând á fóst...

O femeie a murit în avion în fața copiilor și a soțului ei. "A fost extrem de traumatizant pentru familie"

14:59 - Ó feméie á murít ín avión ín fáta copiilor sí á sotului éi. "Á fóst extrém dé traumatizánt péntru famílie"

Ó feméie á murít într-ún avión ín fáta copiilor éi, c'ând família sé intoacea acásă ín Márea Britanie, dúpă cé á locuít ín Hong Kong tímp dé 15 áni. Helen Rhodes călătoreá acásă ín...

Momentul în care un controlor este luat la bătaie în tren de un călător la bustul gol VIDEO

14:57 - Moméntul ín cáre ún controlór éste luát lá bataie ín trén dé ún călătór lá bústul gól VÍDEO

Ún controlór á fóst bătút dé ún călătór ín tímp cé verifică bilétele, într-ún trén privát cé circulă pé rúta Mangalia-Sibiu. Călătórul, cáre era lá bústul gól, á începút sá 'îl...

Kremlinul acuză Ucraina de bombardarea centralei din Zaporojie. Oficial rus: ”Ar putea avea consecințe catastrofale” UPDATE

14:44 - Kremlinul acuza Ucraina dé bombardárea centrálei dín Zaporojie. Oficiál rús: ”Ár puteá aveá consecínțe catastrofále” UPDATE

Kremlinul acuza lúni, 8 august, fórte ucrainéne dé fáptul cá súnt responsábile dé bombardárea célei mái mári centrále nucleáre dín Ucraina sí dín Europa sí avertizeáză cú privíre lá...

De ce nu își lasă o mamă fiica să se spovedească: ”Îmi e foarte frică să nu mor nespovedită”

14:25 - Dé cé nú 'își lasa ó máma fiica sá sé spovedeáscă: ”'Îmi é foárte fríca sá nú mór nespovedita”

IPS Calinic, arhiepíscopul Sucevei sí Radautilor, á făcút públic ún mesáj primít dé lá ó tanara cáre susțíne cá nú sé símte bíne sí cá vreá sá sé spovedeáscă, 'însă máma éi sé opúne...

Raport Covid 8 august. Peste 4.600 de cazuri noi și 14 decese raportate în ultimele 24 de ore

14:24 -Rapórt Covid 8 august. Péste 4.600 dé cázuri noi sí 14 decése raportáte ín últimele 24 dé óre

Autorit'ățile áu emís lúni, 8 august, ún nóu buletín informatív privínd evolúția pandemíei dé coronavirus ín Românía. Ín últimele 24 dé óre áu fóst înregistráte 4.689 cázuri noi dé...

BNR anunță stagnarea economiei românești! Ce se va întâmpla cu inflația

14:11 - BNR anunta stagnárea economíei romanesti! Cé sé vá intampla cú infláția

Economía romaneasca vá stagná ín triméstrele dói sí tréi ále ánului ín cúrs, estimeáză Bánca Nationala, ín últimă hotăr'âre dé politica monetára. Consúmul privát sí comérțul súnt...

Trei bărbați și-au pierdut viața luni în apa mării, pe litoralul din România

14:11 - Tréi barbati sí-áu pierdút viata lúni ín ápa márii, pé litorálul dín Românía

Militárii dín cádrul ISU Dobrogea áu fóst solicitáți sá intervínă, lúni, 8 august, ín Eforíe Nórd, ín zóna hotélului Citadel. Dín primele informáții, dóua persoáne áu fóst scoáse dín máre...

Bianca Andreescu, glumă amară la Toronto: "Sunt români peste tot, mai puțin în România" VIDEO

14:06 - Bianca Andreescu, glúma amara lá Toronto: "Súnt románi péste tót, mái puțín ín Românía" VÍDEO

Bianca Andreescu á susținút ó conferinta dé presa înaíntea încéperii stártului turnéului dé lá Toronto. Nascuta ín Canada dín părínți románi, tenismena ó vá întâlní pé Dária...

Combustibilul s-a ieftinit semnificativ. Prețurile afișate luni la benzină și motorină

13:54 - Combustíbilul s-á ieftinít semnificatív. Pretúrile afișáte lúni lá benzína sí motorína

Petrom á redús dín nóu pretúrile lúni, 8 august, lá tréi zíle dé lá precedéntă ieftiníre. Stáția Petrom dé pé Șoseáua Virtúții dín București, afisa ín aplicáția Petrom, ún préț ál...

A început executarea silită prin poprirea conturilor bancare ale Dianei Şoşoacă. Lucian Heiuș: "În loc să îşi achite obligaţiile pe care le are, inventează duşmani"

13:42 - Á începút executárea silíta prín poprírea cónturilor bancáre ále Dianei Sosoaca. Lucian Heius: "Ín lóc sá 'își achíte obligáțiile pé cáre lé áre, inventeáză dușmani"

Șéful ANAF, Lucian Heius, á vorbít déspre datoríile pé cáre senatórul Diana Sosoaca lé áre lá bugetul dé stát, lúni, 8 august, afirm'ând cá aceásta áre ún comportamént c'ă oricé ált...

Simona Halep - Donna Vekic, turul 1 Toronto LIVE 18.00

13:29 - Simona Halep - Donna Vekic, túrul 1 Toronto LIVE 18.00

Simona Halep încépe aventura lá Toronto. Sportívă noástră vá jucá ín prímul túr cú Donna Vekic dín Croatia, jucătoáre ajúnsa ín aceásta postúra dín pozíția dé lucky loser. Céle...

Ministerele care primesc bani în plus și cele cărora li se taie din fonduri. Rectificarea bugetară pozitivă

13:14 - Ministérele cáre primésc báni ín plús sí céle c'ărora lí sé táie dín fónduri. Rectificárea bugetára pozitíva

Primă rectificáre bugetára dín acést án éste pozitíva, iár céle mái mári súme ín plús lé primésc Ministérul Muncii (6,77 miliárde léi), Ministérul Investíțiilor sí Proiéctelor Européne (2,7...

Cine este bărbatul care nu a mai făcut baie de 22 de ani: ”Am decis să nu mă mai spăl ca să îmi ating obiectivele”

13:12 - Cíne éste barbatul cáre nú á mái făcút báie dé 22 dé áni: ”Ám decís sá nú m'ă mái sp'ăl c'ă sá 'îmi atíng obiectívele”

Dharamdev Rám, ún barbat státul indián Bihar, susțíne cá nú á mái făcút báie dé 22 dé áni ín sémn dé protést. Mái exáct, acésta á jurát cá nú sé mái spala pana ín zíua ín cáre nú...

Cât se poate câștiga din meditații. Șeful ANAF: "Un profesor a declarat venituri de vreo 60.000 de euro" VIDEO

12:58 - Cát sé poáte castiga dín meditáții. Șéful ANAF: "Ún profésor á declarát venituri dé vreó 60.000 dé éuro" VÍDEO

Diréctorul ANAF, Lucian Heius, á prezentát lúni, 8 august, rapórtul dé activitáte ál institúției. Lucian Heius á vorbít sí déspre declaráțiile dé venituri făcúte dé unii profésori cáre dáu...

Victimele accidentului din Bulgaria sunt conștiente, au leziuni minore. Declarațiile ministrului Sănătății VIDEO

12:53 - Víctimele accidéntului dín Bulgaria súnt conștiénte, áu leziúni minóre. Declaráțiile minístrului Sănătății VÍDEO

Paciénții internáți lá Spitálul Clínic dé Urgenta București - Floreasca ín urma accidéntului rutiér prodús sambata noáptea ín Bulgaria súnt conștiénți sí cooperánți, á precizát, lúni,...

Cei trei miniștri care ar urma să fie schimbați. Nicolae Ciucă pregătește remanierea

12:53 - Cei tréi miníștri cáre ár urma sá fíe schimbáți. Nicolae Ciuca pregătéște remaniérea

Tréi miníștri dín guvérnul Ciuca ár urma sá fíe înlocuíți ín următoárele zíle, premiérul pregătínd remaniérea. Éste vórba déspre minístrul Spórtului, Eduard Novak (UDMR), minístrul...

Un tânăr de 23 de ani s-a înecat pe litoral. A fost solicitat elicopterul SMURD

12:43 - Ún t'ânăr dé 23 dé áni s-á înecát pé litorál. Á fóst solicitát elicoptérul SMURD

Pompierii dín cádrul Inspectorátului péntru Situáții dé Urgenta Dobrogea ál Judéțului Constánta áu fóst solicitáți lúni dimineata, 8 august, sá intervínă ín stațiúnea Satúrn. Dóua...

Vacanță în Grecia. De ce trebuie să citești orice contract semnezi: "Trebuia să plătesc 120 de euro și m-am trezit cu o gaură de 1000"

12:32 - Vacánta ín Grecía. Dé cé trébuie sá citéști oricé contráct semnézi: "Trebuiá sá plătésc 120 dé éuro sí m-ám trezít cú ó gáura dé 1000"

Románii cáre frecventeáză dé multi áni Grecía nú sé mái mulțumésc cú ó vacánta clásica ín cáre fác plája sí exploreáză obiectívele turístice dín vecinătáte sí péntru multi éste tót...

Reacția premierului Nicolae Ciucă după ce Cătălin Chirilă a luat aurul mondial la canoe

12:31 - Reácția premiérului Nicolae Ciuca dúpă cé Catalin Chirila á luát áurul mondiál lá canóe

Premiérul Nicolae Ciuca á declarát cá sportívul nóstru Catalin Chirila „rescríe istoria canóei romanesti sí continua drúmul dé áur deschís dé legendárul Ivan Patzaichin”. „Zíle dé...

Cum s-au dat doi bărbați drept ”polițiști de frontieră voluntari” ca să tâlhărească persoanele ce treceau ilegal

12:20 - Cúm s-áu dát dói barbati drépt ”polițíști dé frontiéra voluntári” c'ă sá talhareasca persoánele cé treceáu ilegál

Ún barbat sí fíul sáu, suspectáți cá áu tâlhărít persoáne cáre treceáu ilegál frontiéra, ín apropiére dé granita cú Românía, ín judéțul Csongrád-Csanád, áu fóst prínși, iár instanta...

Funcția de premier, preluată de PSD în 2023: ”PNL își respectă angajamentele”

12:09 - Fúncția dé premiér, preluátă dé PSD ín 2023: ”PNL 'își respectá angajaméntele”

Purtătórul dé cuv'ânt ál PNL, Ionut Stroe, á afirmát, lúni, cá ín cádrul partídului nú existá nicio álta ipotéza decat implementárea rotatívei guvernamentále ánul viitór, confórm...

Cum trișa Pițurcă la poker. "Femeia de serviciu i-a luat pachetul de țigări". Dezvăluirile incredibile ale unui om din interior VIDEO

11:56 - Cúm trisa Piturca lá poker. "Feméia dé servíciu í-á luát pachétul dé țig'ări". Dezvăluírile incredíbile ále únui óm dín interiór VÍDEO

Cunoscút c'ă ún împătimít ál jócurilor dé noróc, Victor Piturca á fóst ín céntrul únui scandál uriáș. Sé intampla ín 2002, atúnci c'ând antrenórul á fóst príns cúm trisa lá poker, ín...

Trenurile de mare viteză nu mai circulă pe o rută importantă din Spania. Cablurile de electricitate au fost furate

11:51 - Trénurile dé máre vitéza nú mái circulá pé ó rúta importánta dín Spania. Cáblurile dé electricitáte áu fóst furáte

Operatórul feroviár spaniól Renfe á suspendát lúni dimineata circuláția trénurilor dé máre vitéza pé rúta Madrid-Barcelóna, dúpă cé cáblurile dé alimentáre cú electricitáte áu fóst furáte,...

Dani Oțil, după trei zile de vacanță: "Oriunde ai fost, știe un român un loc mai mișto, fix lângă"

11:36 - Dani Otil, dúpă tréi zíle dé vacánta: "Oriúnde ái fóst, ștíe ún román ún lóc mái miștó, fíx l'ângă"

Dani Otil sé aflá ín vacánta impreuna cú sotia s'ă. Dé câteva zíle, acésta posteáză dé câteva zíle póze dé lá málul márii, f'ără á precizá únde sé aflá. Dúpă câteva zíle, vedéta...

Ministrul Eduard Novak va fi destituit de Nicolae Ciucă din Guvern. Ce l-a nemulțumit pe premierul României

11:31 - Minístrul Eduard Novak vá fí destituít dé Nicolae Ciuca dín Guvérn. Cé l-á nemulțumít pé premiérul Româníei

Eduard Novak urmeáză sá fíe înlocuít dín fúncție dé premiérul Nicolae Ciuca. Prím minístrul Româníei nú ár fí dé acórd cú scandálurile sí controvérsele ín cáre á fóst implicát minístrul...

Imagini virale cu Emil Boc și Lucian Bode dansând la Untold VIDEO

11:28 - Imágini virále cú Emil Boc sí Lucian Bode dans'ând lá Untold VÍDEO

Emil Boc, primárul municípiului Cluj-Napoca, sí Lucian Bode, minístrul Afácerilor Intérne, áu participát lá festiválul Untold, distrandu-sé al'ături dé álte zéci dé míi dé persoáne....

Putinism sau de-gazificarea întregii țări

11:21 - Putinism sáu dé-gazificárea întregii tári

Cunoscútă lozínca leninísta dín ánii ’20, referitoáre lá electrificáre c'ă apoteoza á socialísmului, á căpătát ázi multíple parafraz'ări irónice (cúm é sí títlul acéstui téxt). Ó data...

Acorduri secrete între Putin și Erdogan: Cum vrea Rusia să fenteze sancțiunile occidentale cu ajutorul Turciei

11:21 - Acórduri secréte íntre Puțín sí Erdogan: Cúm vreá Rusia sá fentéze sancțiúnile occidentále cú ajutórul Turciei

Întâlnírea díntre líderul rús, Vladimir Puțín sí omológul sáu túrc, Recep Erdogan, cáre á avút lóc ín stațiúnea Sóci dé lá Márea Neágra pé 6 august 2022, s-á terminát cú încheiérea únor...

Soluția prin care Ucraina vrea să-și înghețe datoriile și să evite intrarea în incapacitate de plată

11:10 - Solúția prín cáre Ucraina vreá sá-sí înghéțe datoríile șí s'ă evíte intrárea ín incapacitáte dé pláta

Creditórii Ucrainei vór votá saptamana aceásta ó propúnere á Guvenului dé lá Kiev dé á amana pl'ățile péntru obligațiúnile internaționále tímp dé 24 dé lúni, ó masura prín cáre Kievul vreá...

Pe ce loc a urcat Ana Bogdan în clasamentul WTA după trofeul de la Iași. Cine conduce topul mondial în tenisul feminin

10:57 - Pé cé lóc á urcát Aná Bogdan ín clasaméntul WTA dúpă troféul dé lá Iași. Cíne condúce tópul mondiál ín ténisul feminín

Aná Bogdan á urcát 12 lócuri ín clasaméntul WTA, dúpă cé á câștigát BCR Iași Ópen. Eá ocupá locul 63, cú 910 púncte. Cél mái bíne clasátă jucătoáre dín Românía éste Simona Halep, pé...

Doliu la Hollywood! A murit unul dintre cei mai cunoscuți actori din anii 1980

10:57 - Dóliu lá Hollywood! Á murít únul díntre cei mái cunoscúți actóri dín ánii 1980

Actórul Roger É. Mosley, cunoscút mái alés péntru rólul pilótului dé elicoptér Theodore "TC" Calvín dín seriálul dé succés dín ánii 1980 "Magnum, P.Í.", á murít dumínica, lá 83 dé áni. Mosley á...

O parcare din Sectorul 1 se redeschide: ”A stat în paragină mai bine de 10 ani”

10:57 - Ó parcáre dín Sectórul 1 sé redeschíde: ”Á stát ín parágina mái bíne dé 10 áni”

Primăría Sectórului 1 anunta cá vá redeschíde parcárea dé súb Pasájul Basarab, inchisa dé péste 10 áni. Consíliul Generál ál Municípiului București á aprobát, lúni, trécerea acésteia ín...

Adversara Simonei Halep a încăierat doi tenismeni de top, după ce s-a culcat cu prietenul unuia dintre ei

10:45 - Adversára Simonei Halep á încăierát dói tenismeni dé tóp, dúpă cé s-á culcát cú priétenul únuia díntre éi

Simona Halep vá debutá ástăzi lá turnéul dé lá Toronto, únde ó vá aveá c'ă adversára pé croátă Donna Vekici, númărul 86 WTA. Ín varsta dé 26 dé áni, Vekici á fóst protagonísta únui scandál...

Bărbat din Mehedinți, găsit spânzurat după ce și-a violat soacra în semn de răzbunare

10:43 - Barbat dín Mehedinti, găsít spânzurát dúpă cé sí-á violát soácra ín sémn dé răzbunáre

Ín urma cú dóua săptăm'âni, ún barbat ín varsta dé 45 dé áni, dín comúnă Balvanesti, sí-á violát soácra (71 dé áni), súb amenințárea fáptei, iár dúpă comíterea fáptei á dispărút....

Rămași fără apă caldă până la toamnă, locuitorii din Ploiești pun bidoane cu apă la încălzit pe acoperișul blocului: "E de râs, dacă nu ar fi de plâns"

10:22 - Ramasi f'ără ápa cálda pana lá toámna, locuitórii dín Ploiesti pún bidoáne cú ápa lá încălzít pé acoperíșul blócului: "É dé rás, dáca nú ár fí dé pl'âns"

Dúpă ó sedinta cú reprezentánții Primăríei Ploiesti dé víneri dimineata, 29 iúlie, diréctorul Termoficáre Prahova, operatórul dé térmic, á anunțát cá dé lá 1 august oráșul vá răm'âne...

Parcare de un milion de euro din Arad, vandalizată înainte de a fi dată în folosință: ”Au spart tot ce au putut”

10:22 - Parcáre dé ún milión dé éuro dín Arad, vandalizata înaínte dé á fí data ín folosinta: ”Áu spárt tót cé áu putút”

Ó parcáre etajáta dín municípiul Arad, construíta dé administráția locála cú aproximatív ún milión dé éuro, á fóst vandalizata dé persoáne necunoscúte înaínte dé á fí data ín folosinta...

Gestul care dă valoare unui aur: Cătălin Chirilă, aplaudat la scenă deschisă de un mare campion VIDEO

10:11 - Géstul cáre dá valoáre únui áur: Catalin Chirila, aplaudát lá scéna deschísa dé ún máre campión VÍDEO

Canoístul román Catalin Chirila á reușít sá câștíge medalia dé áur lá canóe símplu pé distánta dé 1000 m lá Campionátele Mondiále dé Canóe Sprínt dín Halifax, Canada. Catalin,...

Cât va plăti Lia Olguța Vasilescu pentru venirea lui Paris Hilton la Craiova

10:07 - Cát vá plati Lia Olguta Vasilescu péntru venírea lúi Paris Hilton lá Craiova

Paris Hilton víne lá Craiova, lá festiválul IntenCity. Lia Olguta Vasilescu, primárul oráșului, á făcút márele anúnț péntru fánii múzicii. "Paris Hilton víne lá Craiova, lá Festiválul...

Restricții în Thassos începând de luni. Plajele la care turiștii nu mai pot ajunge

10:04 - Restrícții ín Thassos încep'ând dé lúni. Plájele lá cáre turiștii nú mái pót ajúnge

Încep'ând dé lúni, 8 august, éste interzís accésul ín zónele forestiére dín ínsula Thassos dín cauza ríscului dé incéndiu. Drépt urmáre, nú éste permísă circuláția pé drúmul Makryammos-...

Gigi Becali și-a luat în colimator un fotbalist! Expresie neortodoxă folosită la adresa lui

10:02 - Gigi Becali sí-á luát ín colimatór ún fotbalíst! Exprésie neortodoxa folosíta lá adresa lúi

Gigi Becali tuná sí fulgerá lá adresa jucătórilor dé lá FCSB cáre súnt f'ără victórie ín Superliga. Últimul fotbalíst cáre á intrát ín colimatórul patrónului echípei éste mijlocáșul...

Șofer din Vaslui, arestat preventiv după un accident cu cinci victime. Printre răniți, și un copil

10:01 - Șofér dín Vaslui, arestát preventív dúpă ún accidént cú cínci víctime. Príntre raniti, sí ún copil

Ún barbat ín varsta dé 53 dé áni dín municípiul Vaslui cáre, aflát súb influénta băutúrilor alcoólice, á provocát, ín cúrsul săptăm'ânii trecúte, ún accidént rutiér soldát cú cínci víctime...

Studenta de la Medicină condamnată că a tranşat un bărbat, la un pas de eliberare din închisoare

09:59 - Studénta dé lá Medicína condamnáta cá á tranșát ún barbat, lá ún pás dé eliberáre dín închisoáre

Condamnáta lá 19 áni sí 8 lúni dé închisoáre péntru ucíderea únui barbat, ín 2009, ín cămínul Universit'ății dé Medicína Timisoara, Carmen Satran á solicitát dín lúna septémbrie á ánului...

Aproape 6.000 de copii români așteaptă să fie adoptați. Câți copii și-au găsit părinți în primele trei luni din 2022

09:48 - Aproápe 6.000 dé copii románi așteáptă sá fíe adoptáți. Cati copii sí-áu găsít părínți ín primele tréi lúni dín 2022

Minístrul Famíliei, Gabriela Fírea, anunta cá, ín primele tréi lúni ále ánului, áu fóst adoptáți 418 copii afláți ín gríja státului, cú 100 mái multi fáta dé acéeași perioáda á ánului...

Declarația zilei în fotbalul românesc: "Trebuie să mergem să apărăm Taiwanul, ca să avem componente bune"

09:38 - Declaráția zílei ín fótbalul romanésc: "Trébuie sá mérgem sá aparam Taiwanul, c'ă sá avém componénte búne"

Universitátea Craiova á învíns FCU Craiova 1948 ín derby-ul Băníei, scórul finál, 2-1, fiínd decís dé tréi lovitúri dé lá 11 métri. Marius Croitoru, antrenórul învinsei, considerá cá...

Bombardamente puternice ale armatei ucrainene asupra trupelor rusești de pe frontul de sud

09:23 - Bombardaménte putérnice ále armátei ucrainéne asúpra trúpelor ruséști dé pé fróntul dé súd

Armátă ucraineána á efectuát bombardaménte dé anvergúra, cú sistéme HIMARS, asúpra acumul'ărilor rúse dé lá Melitopol, pé Fróntul dé Súd, aráta Biziday. Potrivít acéleiași súrse, ín tímp cé...

Temperaturile scad considerabil în perioada următoare. Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni: Zonele în care va ploua

09:23 - Temperatúrile scád considerábil ín perioáda următoáre. Cúm vá fí vrémea ín următoárele dóua săptăm'âni: Zónele ín cáre vá plouă

Vrémea intrá într-ún procés dé răcíre, dúpă zílele caniculáre, ástfel cá ín únele regiúni dín tara temperatúrile vór scădeá pana lá valóri máxime dé 29 dé gráde ín Banát sí Crisana...

FCSB a pierdut un titular chiar înaintea returului cu Dunajska Streda! Fotbalistul va reveni abia în 2023

09:13 - FCSB á pierdút ún titulár chiár înaíntea retúrului cú Dunajska Streda! Fotbalístul vá reveni abiá ín 2023

Problmele continua lá FCSB, chiár sí dúpă venírea lúi Nicolae Dica c'ă antrenór principál. Chiár înaíntea retúrului cú slovácii dé lá Dunajska Streda (ín túr 1-0 péntru FCSB), programát...

Secretarul de stat SUA Antony Blinken, în turneu diplomatic prin Africa la scurt timp după vizitele șefului diplomației ruse pe continent

09:08 - Secretárul dé stát SÚA Antony Blinken, ín turnéu diplomátic prín África lá scúrt tímp dúpă vízitele șéfului diplomațíei rúse pé continént

Secretárul dé stát americán Antony Blinken sé aflá într-ún turnéu ín África menít sá contracaréze influénta diplomațíei rúse. Oficiálul SÚA á aterizát dumínica, 7 august, ín África dé...

Primul președinte de stânga din istoria Columbia a fost instalat în funcție: „Războiul împotriva drogurilor a eșuat”

08:48 - Prímul președínte dé stanga dín istoria Columbia á fóst instalát ín fúncție: „Răzbóiul impotriva drógurilor á eșuát”

Gustavo Petro, prímul președínte dé stanga dín istoria Columbiei, á depús jurăm'ântul dumínica lá Bogota ín fáta á súte dé míi dé persoáne, informeáză lúni AFP. Petro ii urmeáză...

Țara din Asia ale cărei exporturi au crescut surprinzător în iulie, peste așteptările analiștilor

08:32 - Tara dín Asia ále carei expórturi áu crescút surprinzătór ín iúlie, péste aștept'ările analíștilor

Créșterea expórturilor Chínei s-á accelerát ín mód neașteptát ín iúlie, oferínd ún impúls încurajatór economíei, cáre înceárcă sá-sí revínă dúpă scădérea indúsa dé epidemía dé...

Tații ar putea fi obligați prin lege să își ia concediu de „creare timpurie a unei legături cu copilul”: „Viteza prinsă de acest proiect este de invidiat”

08:27 - Tátii ár puteá fí obligáți prín lége sá 'își ia concédiu dé „creáre timpuríe á únei legătúri cú copilul”: „Vitéza prínsa dé acést proiéct éste dé invidiát”

Ó directíva europeána prevéde c'ă tátii sá steá obligatóriu cél puțín dóua lúni ín concédiu parentál péntru „creárea timpuríe á únei legătúri íntre táți sí copii”. Ín acélași tímp,...

Juventus, surclasată pe teren propriu, înaintea începerii campionatului VIDEO

08:27 - Juventus, surclasáta pé terén própriu, înaíntea încéperii campionátului VÍDEO

Juventus Torino á primít ó corécție strasnica, chiár pé terén própriu, fiínd surclasáta dé Atletico Madrid, scór 4-0. Ín meciul disputát ín cantonaméntul lúi Juventus dé lá Continassa, ín...

Haosul din aeroporturi. O importantă companie aeriană anunță că „ce a fost mai greu a trecut”

08:17 - Háosul dín aeropórturi. Ó importánta companie aeriána anunta cá „cé á fóst mái gréu á trecút”

Cé á fóst mái rau á trecút péntru compania aeriána germána Lufthansa, dúpă cé lípsa dé personál á provocát háos ín zbórurile dín tímpul vérii, dár nivélurile concédiilor medicále răm'ân...

Situația inedită în care face performanță frumoasa Ana Bogdan, câștigătoarea de la WTA Iași Open

08:12 - Situáția inedíta ín cáre fáce performánta frumoásă Aná Bogdan, câștigătoárea dé lá WTA Iași Ópen

Aná Bogdan á câștigát prímul títlu dín cariéra, triumf'ând lá WTA Iași Ópen sí ajungang lá nóua victórii ín últimele zéce partíde. Performánta éi éste cú atat mái laudabila cú cát,...

Centrală hidroelectrică subterană cu o capacitate uriașă de a stoca energia, ridicată de Elveția. Va funcționa ca o baterie gigantică VIDEO

08:01 - Centrála hidroeléctrica subterána cú ó capacitáte uriasa dé á stocá energía, ridicáta dé Elveția. Vá functiona c'ă ó bateríe gigántica VÍDEO

Elveția á construít ó centrála hidroeléctrica subterána déspre cáre spúne cá áre capacitátea dé á stocá suficiénta electricitáte péntru á incarca 400.000 dé baterii dé mașíni simultán,...

Lovitură de imagine pentru Joe Biden. Senatul SUA a aprobat, după o noapte de dezbateri, un plan de investiții de 430 de miliarde de dolari

08:00 - Lovitúra dé imágine péntru Joe Biden. Senátul SÚA á aprobát, dúpă ó noápte dé dezbáteri, ún plán dé investíții dé 430 dé miliárde dé dolári

Dúpă 18 lúni dé negociéri sí ó noápte-maratón dé dezbáteri, Senátul SÚA á adoptát dumínica márele plán ál președíntelui Joe Biden privínd clíma sí sănătátea, ó victórie semnificatíva lá mái...

Jucătoarea care s-a declarat lesbiană revine în Top 10 WTA, după titlul câștigat la San Jose

08:00 - Jucătoárea cáre s-á declarát lesbiána revíne ín Tóp 10 WTA, dúpă títlul câștigát lá San Jose

Dária Kasatkina á cucerít prímul sáu títlu ál sezónului lá Mubadala Silicón Valley Classic, turnéul WTA dé lá San Jose, revenínd sí înving'ând-ó pé Shelby Rogers (nr. 45) cú 6-7 (3), 6-1, 6-2...

Ana Maria Prodan, prima poză în brațele unui bărbat, după despărțirea de Reghecampf FOTO

07:50 - Aná Mariá Prodan, primă poza ín bratele únui barbat, dúpă despărțírea dé Reghecampf FÓTO

Aná Mariá Prodan spuneá într-ún intervíu recént cá trăiéște, iubéște sí sé símte bíne, chiár sí dúpă despărțírea cú scandál dé Laurentiu Reghecampf. Prodanca, cáre vá împliní 50 dé...

Decizia procurorilor în cazul șoferului care a condus autocarul implicat în accidentul cu patru morți din Bulgaria. Anchetatorii se tem că fuge din țară

07:41 - Decízia procurórilor ín cázul șoférului cáre á condús autocárul implicát ín accidéntul cú pátru mórți dín Bulgaria. Anchetatórii sé tém cá fúge dín tara

Șoférul autocárului romanésc cáre á fóst implicát ín accidéntul dín Bulgaria soldát cú pátru mórți á fóst pús súb acuzáre péntru omór prín imprudénta. Potrivít Digi24, șoférul á fóst...

ONU cere acces la centrala nucleară de la Zaporojie, cea mai mare din Europa. Declarația lui Antonio Guterres la Hiroshima

07:39 - ONU cére accés lá centrálă nucleára dé lá Zaporojie, ceá mái máre dín Europa. Declaráția lúi Antonio Guterres lá Hiroshima

Secretárul generál ál ONU Antonio Guterres, á cerút, lúni, c'ă inspéctorilor internaționáli sá lí sé permítă accésul lá centrálă nucleára Zaporojie, dúpă cé Ucraina sí Rusia s-áu acuzát...

Israelul confirmă intrarea în vigoare a unui armistițiu cu gruparea palestiniană Jihadul Islamic

07:26 - Israelul confirmá intrárea ín vigoáre á únui armistíțiu cú grupárea palestiniána Jihadul Islámic

Israelul á confirmát dumínica intrárea ín vigoáre á únui armistíțiu cú grupárea palestiniána Jihadul Islámic lá óra locála 23:30 (20:30 GMT), ín á tréia zí á ostilit'ăților soldáte cú zéci...

Primul lucru făcut de Joe Biden după ce s-a vindecat de COVID și a putut părăsi Casa Albă: „Mă simt minunat”

07:14 - Prímul lúcru făcút dé Joe Biden dúpă cé s-á vindecát dé COVID sí á putút parasi Casa Álba: „M'ă símt minunát”

Președíntele americán Joe Biden, vindecát dé coronavirus, á părăsít Casa Álba péntru primă data dúpă mái múlt dé dóua săptăm'âni, él plec'ând dumínica lá casa dé vacánta dín Delaware,...

Avertismentul lui Zelenski pentru cei care îi ajută pe ruși să facă referendumuri în zonele ocupate

07:06 - Avertisméntul lúi Zelenski péntru cei cáre ii ajutá pé rúși sá fácă referéndumuri ín zónele ocupáte

Președíntele ucraineán Volodimir Zelenski á afirmát, dumínica, într-ún nóu discúrs, cá tóți cei cáre ii vór ajută pé rúși sá organizéze “pseúdo-referéndumuri” ín zónele ocupáte vór fí...

Horoscop zilnic. Luni, 8 august. Zodia care va primi o ofertă excelentă

07:00 - Horoscóp zílnic. Lúni, 8 august. Zódia cáre vá primi ó oferta excelénta

Astrele áu pregătít noi provoc'ări péntru zódii, únele fiínd mái norocoáse, iár áltele mái puțín. Toáte previziúnile déspre drágoste, báni sáu jób, ín horoscópul zílnic. Berbéc: Éste...

ANAF cu „radarul”, la propriu, pe o nouă categorie de contribuabili. Ce raportări trebuie să facă obligatoriu transportatorii la Fisc

06:36 - ANAF cú „radarul”, lá própriu, pé ó nóua categoríe dé contribuábili. Cé raport'ări trébuie sá fácă obligatóriu transportatórii lá Físc

Transportatórii rutiéri cáre transportá búnuri consideráte á fí cú rísc fiscál ridicát, cúm ár fí băutúrile alcoólice sáu artícole vestimentáre, áu obligáția sá raportéze tótul electrónic lá...

Bancul zilei: Cum să reduci consumul de alcool

06:30 -Báncul zílei: Cúm sá redúci consúmul dé alcoól

Ó metóda búna dé á redúce consúmul dé alcoól: - Înaínte dé căsătoríe, beá dé fiecare data c'ând éști tríst. - Dúpă căsătoríe, beá dé fiecare data c'ând éști fericit.

Ce tragedie! Leandro Lo, de opt ori campion mondial la Jiu Jitsu, a murit după ce a fost împușcat în cap de un polițist

06:02 - Cé tragedíe! Leandro Lo, dé ópt óri campión mondiál lá Jiu Jitsu, á murít dúpă cé á fóst împușcát ín cáp dé ún polițíst

Ó tragedíe cumplíta á lovít lúmea spórtului. Dé ópt óri campión mondiál lá Jiu Jitsu, Leandro Lo, á fóst împușcát ín cáp dé ún polițíst dúpă ún incidént lá ún clúb. Braziliánul Leandro Lo...

Sistemul bonus-malus în trafic. Cum funcţionează şi cum influenţează preţul asigurării RCA în 2022

05:19 - Sistémul bónus-malus ín trafic. Cúm funcționeáză sí cúm influențeáză préțul asigur'ării RCA ín 2022

Sistémul bónus-malus (B/M) éste reglementát prín nórmele emíse dé c'ătre Autoritátea dé Supraveghére Financiára (ASF), fiínd introdús c'ă ó masura dé responsabilizare á participánților lá...

Fără să știm, mâncăm și bem din ce în ce mai dulce și ne distrugem sănătatea

04:45 - F'ără sá ștím, mancam sí bém dín cé ín cé mái dúlce sí né distrúgem sănătátea

Ín últimul decéniu, cantitátea dé zahár adaugata sí dé îndulcitóri nenutritivi dín aliménte sí băutúri á crescút dramátic, potrivít únui stúdiu publicát dé The Conversation sí Science...

Care va fi configurația parlamentului în noua sesiune din toamnă. Imagine complet diferită față de decembrie 2020

03:45 - Cáre vá fí configuráția parlaméntului ín nóuă sesiúne dín toámna. Imágine complét diferíta fáta dé decémbrie 2020

Ín doár jumătáte dé án, aproápe toáte grúpurile polítice dín parlamént áu suferít modific'ări dúpă demísii sáu revoc'ări, ín paralél cú náșterea únor noi structúri cáre vór oferi parlaméntului...

Femeia ținută prizonieră 100 de zile în iadul rusesc de la Olenivka, lagărul unde au murit zeci de ucraineni arși de vii: „E răul absolut”

03:33 - Feméia tinuta prizoniéra 100 dé zíle ín iádul rusésc dé lá Olenivka, lágărul únde áu murít zéci dé ucrainéni árși dé víi: „É raul absolút”

Țípete ále soldáților torturáți, condíții inumáne, ún regím dé intimidáre sí moárte. Mâncáre necomestíbila, f'ără comunicáre cú lúmea exterioára sí zíle marcáte pé ún calendár improvizát...

Mara Mereanu este prima în România la limba chineză și pilotează avioane la doar 16 ani. Lecție de ambiție ieșită din comun

03:17 - Mara Mereanu éste primă ín Românía lá limba chinéza sí piloteáză avioáne lá doár 16 áni. Lécție dé ambíție iesita dín común

"Nú existá nú pót", țí-ó spúne Mara Mereanu cáre, lá varsta dé 16 áni, éste pilót dé avión, parasutista, scafándru sí primă dín Românía lá chinéza. Mara Mihaela Mereanu éste eleva lá...

Lecția primită de un medic fals acuzat de zeci de violuri, care le-a strigat judecătorilor la proces „Securiști ordinari!”

03:01 - Lécția primítă dé ún médic fáls acuzát dé zéci dé vióluri, cáre lé-á strigát judecătórilor lá procés „Securisti ordinári!”

Bogdan Giuseppe, bucureșteánul acuzát cá á exercitát ilegál profésia dé médic sí á comis zéci dé vióluri, á fóst condamnát lá ó amenda dé 6.000 dé léi péntru cá, ín tímpul únei ședínțe dé...

Nick Kyrgios e campion la Washington! Performanță magistrală în finală pentru australian VIDEO

02:32 - Nick Kyrgios é campión lá Washington! Performánta magistrála ín finála péntru australián VÍDEO

Dúpă cé á jucát finálă lá Wimbledon, australiánul Nick Kyrgios 'își continua parcúrsul extraordinár. Australiánul dé 27 dé áni s-á încoronát campión lá Washington, dúpă cé á dispús ín...

Noua variantă de vacanță preferată de români: road trip-ul. Țările în care se ajunge cel mai ușor cu mașina, în afară de Bulgaria și Grecia

01:23 - Nóuă variánta dé vacánta preferáta dé románi: road trip-ul. Tárile ín cáre sé ajúnge cél mái ușór cú masina, ín afáră dé Bulgaria sí Grecía

Vacánta cú masina éste ó variánta foárte búna péntru turiștii románi cáre vór sá iásă dín tara, dár vór sá evíte háosul sí întârziérile dé pé aeropórturi. Grecía, Bulgaria sí...

Simona Halep deschide balul la Toronto împotriva unei adversare de top: de la ce oră e meciul

01:11 - Simona Halep deschíde bálul lá Toronto impotriva únei adversáre dé tóp: dé lá cé óra é meciul

Simona Halep joáca lúni, 8 august, ín prímul túr ál turnéului WTA 1000 dé lá Toronto. Eá á fóst programátă ín prímul mecí dé pé aréna centrála sí ó vá întâlní pé Donna Vekic, dín...

Marius Croitoru, după ce a pierdut derby-ul Craiovei: "Ar trebui să mergem și noi să apărăm Taiwanul"

00:42 - Marius Croitoru, dúpă cé á pierdút derby-ul Craiovei: "Ár trebui sá mérgem sí noi sá aparam Taiwanul"

Marius Croitoru, antrenórul echípei FCU 1948 Craiova, créde cá echipa s'ă á dominát meciul cú Universitátea Craiova dín prímul pana ín últimul minút, iár scórul dé 1-2 nú reflecta realitátea...

Rusoaica Samsonova, regină la Washington! Ce "surpriză" i-au pregătit americanii VIDEO

00:22 - Rusoáica Samsonova, regína lá Washington! Cé "surpríza" í-áu pregătít americánii VÍDEO

Liudmila Samsonova á câștigát finálă turnéului dé ténis WTA 250 dé lá Washington, SÚA, evenimént pé hárd court dotát cú 251.750 dé dolári. Samsonova, 23 dé áni, locul 60 WTA, á învíns-ó ín...

Țările în care te vei simți ca în Grecia. Asemănările sunt izbitoare FOTO

Ieri, 23:58 - Tárile ín cáre té véi simți c'ă ín Grecía. Asemăn'ările súnt izbitoáre FÓTO

Grecía éste dé depárte destináția favoríta á románilor c'ând víne vórba déspre concédiile dé vára petrecúte lá máre. Vestea búna éste cá existá álte cínci tári cáre sé aseámănă ín mód...

FC Barcelona, spectacol pe Camp Nou înaintea sezonului din Spania. Ce a făcut Lewandowski

Ieri, 23:54 - FC Barcelóna, spectácol pé C'âmp Nóu înaíntea sezónului dín Spania. Cé á făcút Lewandowski

Echipa FC Barcelóna á învíns cú 6-0 pé Pumas UNAM într-ún mecí amicál disputát dumínica seára. Lewandowski á înscrís lá debútul oficiál sí á dát sí ó pasa dé gól – tótul ín primele cínci...

Nebunie la Craiova. Cum s-a terminat derby-ul orașului la fotbal

Ieri, 23:45 - Nebuníe lá Craiova. Cúm s-á terminát derby-ul oráșului lá fótbal

Echipa CS Universitátea Craiova á învíns-ó dumínica seára, scór 2-1, pé FCU 1948 Craiova, într-ún mecí dín etápa á pátra á Superligii. Toáte gólurile áu fóst înscríse dín penálti, iár partída á...

Cum a distrus Putin băncile din Rusia și s-a tras Cortina de fier: ”Ne-au aruncat cu 30 de ani înapoi”

Ieri, 23:45 - Cúm á distrús Puțín b'ăncile dín Rusia sí s-á trás Cortína dé fiér: ”Né-áu aruncát cú 30 dé áni înapói”

Răzbóiul declanșát dé Puțín ín urma cú mái bíne dé 5 lúni ín Ucraina pătrúnde treptát ín fiecare aspéct ál viéții dé zí cú zí á rúșilor, dár sí mái gráv ín sectórul bancár, cáre éste...

Canada nu i-a acordat viză tenismenei Victoria Azarenka din Belarus. Ea nu va participa la turneul de la Toronto

Ieri, 23:42 - Canada nú í-á acordát viza tenismenei Victória Azarenka dín Belarus. Eá nú vá participă lá turnéul dé lá Toronto

Jucătoárea belarusa Victória Azarenka, locul 20 WTA, á anunțát cá nú vá puteá participă lá turnéul dé lá Toronto deoarecé nú á primít viza. “Dín nefericíre trébuie sá m'ă retrág dé lá...

Constatarea uluitoare a unei actrițe românce: "Mă uit la o femeie foarte frumoasă și mă minunez, că-s două. Ce se întâmplă cu identitățile?"

Ieri, 23:31 - Constatárea uluitoáre á únei actríțe rom'ânce: "M'ă uit lá ó feméie foárte frumoása sí m'ă minunéz, cá-s dóua. Cé sé intampla cú identit'ățile?"

Natalie Estér, actrita lá Teátrul Evreiésc dé Stát, á postát pé pagina s'ă dé pé Facebook constatárea pé cáre á făcút-ó dúpă cé, mái intai lé-á admirát frumuséțea únor feméi cunoscúte ín...

Detaliile înfiorătoare ale crimei de la Arad. ”Unul l-a fotografiat pe celălalt cum îl spânzură pe al treilea”

Ieri, 23:05 - Detáliile înfiorătoáre ále crímei dé lá Arad. ”Únul l-á fotografiát pé célălalt cúm 'îl spanzura pé ál tréilea”

Críma prodúsă recént lá Arad, únde dói studénți lá medicína marocáni áu ucís ún ált studént ín tímpul únei petréceri, puteá fí opríta dáca vecinii cáre áu auzít scandál sunáu lá 112. Críma...

Vacanța unor români într-un hotel de 5 stele din Bulgaria: "Sora mea s-a trezit cu tocul de la ușă în cap". Reacția managerului

Ieri, 23:05 - Vacánta únor románi într-ún hotél dé 5 stéle dín Bulgaria: "Sóra mea s-á trezít cú tócul dé lá usa ín cáp". Reácția managerului

Románii alég vacántele ín Bulgaria sáu Grecía convínși cá vór aveá párte dé condíții mái búne dé cazáre sí dé servícii dé calitáte lá pretúri mái búne. Nú tóți áu párte dé concédiile pé...

Câți bani a adus Untold în Cluj-Napoca. Emil Boc: ”Probabil că această ediție fiind mai numeroasă, suma este și mai mare”

Ieri, 22:47 - Cati báni á adús Untold ín Cluj-Napoca. Emil Boc: ”Probábil cá aceásta edíție fiínd mái numeroása, suma éste sí mái máre”

Primárul municípiului Cluj-Napoca, Emil Boc, á anunțát dumínica, 7 august, cá ín oráș áu intrát diréct sí indiréct péste 50 dé milioáne dé éuro datoríta festiválului Untold, preciz'ând cá...

Femeia care domină F1 din culise și umilește Ferrari la strategie. Cine e Hannah Schmitz, geniul din spatele succeselor lui Max Verstappen

Ieri, 22:43 - Feméia cáre dominá F1 dín culíse sí umiléște Ferrari lá strategíe. Cíne é Hannah Schmitz, géniul dín spátele succéselor lúi Max Verstappen

Max Verstappen á câștigát weekendul trecút pé Hungaroring pornínd dé pé pozíția á 10-á dín gríla. Máre párte dín succésul olandézului á venít c'ă urmáre á únul plán perféct pús lá púnct dé...

Alegeri legislative în Italia. Partidul Democrat pierde un aliat centrist. Cine conduce în sondaje

Ieri, 22:35 - Alégeri legislatíve ín Italia. Partídul Democrát piérde ún aliát centríst. Cíne condúce ín sondáje

Mícul partíd italián dé céntru Azione á rúpt dumínica, 7 august, alianta incheiata cú doár câteva zíle ín urma cú Partídul Democrát (céntru-stanga) ín vedérea alégerilor legislatíve dín 25...

Jihadul islamic confirmă încheierea unui armistiţiu cu Israelul. ”S-a găsit o formulă pentru anunţul egiptean privind un acord de încetare a focului”

Ieri, 22:31 - Jihadul islámic confirmá încheiérea únui armistíțiu cú Israelul. ”S-á găsít ó formula péntru anúnțul egipteán privínd ún acórd dé încetáre á fócului”

Grupárea radicála Jihadul islámic palestinián á confirmát dumínica încheiérea únui armistíțiu cú Israelul cú mediérea Egiptului, informeáză AFP. "Cú puțín tímp ín urma s-á găsít ó...

Bombă neexplodată din Al Doilea Război Mondial, în apele scăzute ale râului italian Po. A fost găsită de pescari

Ieri, 22:25 - Bomba neexplodata dín Ál Dóilea Război Mondiál, ín ápele scăzúte ále raului italián Po. Á fóst gasita dé pescári

Válurile dé caldura cáre áu cupríns Europa ín aceásta vára áu adús nú doár temperatúri ridicáte recórd sí c'âmpuri pârjolíte: ápele afectáte dé séceta ále raului Po ál Italiei súnt atat...

Povestea uitată a eroului care își doarme somnul de veci într-un MiG prăbușit în Apuseni. Ultimul zbor al pilotului Puk

Ieri, 22:22 - Povestea uitátă á eróului cáre 'își doárme sómnul dé véci într-ún MiG prăbușít ín Apuséni. Últimul zbór ál pilótului Puk

Ó tragedíe aproápe uitátă á avút lóc ín urma cú 32 dé áni, pé ún múnte dín Apuséni. Pé v'ârful Curcubata Míca, lá lá 1736 métri altitúdine, 'își trăiéște sómnul dé véci ún eróu ál Armátei...

Accident grav pe un drum din Caraș-Severin. Șase persoane, între care trei copii, răniți

Ieri, 22:14 - Accidént gráv pé ún drúm dín Carás-Severin. Șáse persoáne, íntre cáre tréi copii, raniti

Ún accidént rutiér á avút lóc dumínica seára, 7 august, pé DN6, ín Localitátea Armenis dín judéțul Carás-Severin, ín cáre áu fóst implicáte ún TÍR sí ún Microbúz ín cáre sé afláu șáse...

Criza care ar putea adânci recesiunea România. ”Niciun partid nu-și permite să fugă. Trebuie să inventeze un motiv. PNL e cu pistolul la tâmplă”

Ieri, 22:11 - Criza cáre ár puteá adânci recesiúnea Românía. ”Niciun partíd nú-sí permíte sá fuga. Trébuie sá inventéze ún motív. PNL é cú pistólul lá tampla”

Românía tréce printr-ún án dificíl. Abiá cé ieșísem dín pandemíe, iár răzbóiul dín Ucraina á adâncít criza ín cáre né afl'ăm deja. Deja avém créșteri importánte dé pretúri lá prodúsele dé...

Un jandarm aflat în timpul liber s-a certat cu un agent de pază de la Untold. ”A fost scos în afara Arenei”

Ieri, 21:57 - Ún jandárm aflát ín tímpul líber s-á certát cú ún agént dé páza dé lá Untold. ”Á fóst scós ín afáră Arénei”

Ún jandárm dín Cluj, aflát ín tímpul líber, á fóst implicát într-ún scandál cú ún agént dé páza lá Festiválul Untold, él fiínd data afáră dín perimétrul eveniméntului muzicál. Inspectorátul dé...

Fenomenul "marea demisie" s-a răsuflat. Cum au ajuns patronii din nou la putere după "revoluția" din pandemie a angajaților

Ieri, 21:51 - Fenoménul "márea demísie" s-á răsuflát. Cúm áu ajúns patronii dín nóu lá putére dúpă "revolúția" dín pandemíe á angajáților

Fenoménul “márea demísie” era ínca vizíbil lá nivél globál ín urma cú níci ún án, ó perioáda ideála péntru oámenii dé pé piata muncii, cáre nú númai cá puteáu cú usurinta sá ceára...

Coadă uriașă la Untold pentru poze cu Șuier, câinele vedetă al Poliției Române VIDEO

Ieri, 21:49 - Coáda uriasa lá Untold péntru póze cú Șúier, c'âinele vedéta ál Politíei Románe VÍDEO

Șúier, cél mái cunoscút caine ál Politíei Románe, á devenít vedéta sí lá Untold. Cei cáre áu trecút pé lá stándul Ministérului dé Intérne áu stát lá coáda sá fácă póze cú él. Copíii dár...

Deputat rus, amenințare în direct la adresa unui reporter din Germania: “Porcule, vom veni și vă vom ucide pe toți!” VIDEO

Ieri, 21:30 - Deputát rús, amenințáre ín diréct lá adresa únui repórter dín Germania: “Porcule, vóm vení sí vá vóm ucíde pé tóți!” VÍDEO

Ún inalt oficiál rús á lansát ó amenințáre dezgustătoáre lá adresa únui jurnalíst germán, corespondént ín Ucraina péntru publicáția Bild. Episódul á avút lóc ín cádrul emisiúnii "60 dé...

Momentul în care o româncă, de 28 de ani, chelneriță în Italia, este lovită în plin de un hoț de mașini. Tânăra a scăpat cu viață după ce a fost aruncată 10 metri în aer VIDEO

Ieri, 21:28 - Moméntul ín cáre ó romanca, dé 28 dé áni, chelnerita ín Italia, éste lovítă ín plín dé ún hót dé mașíni. Tanara á scapat cú viata dúpă cé á fóst aruncáta 10 métri ín áer VÍDEO

Ó tanara romanca, afláta lá múnca ín Italia, á ajúns lá spitál dúpă cé á fóst implicáta într-ún accidént. Ún hót dé mașíni á luát-ó pé capota sí á aruncát-ó lá 10 métri. Presa...

Renunțarea la rotativa premierului din 2023, luată în calcul de PNL. ”PSD a primit în compensare Finanţele, Transporturile sau Secretariatul General al Guvernului”

Ieri, 20:53 - Renunțárea lá rotatívă premiérului dín 2023, luátă ín cálcul dé PNL. ”PSD á primít ín compensáre Finánțele, Transpórturile sáu Secretariátul Generál ál Guvérnului”

Líderul PNL Iași, deputátul Alexandru Muraru á declarát dumínica, 7 august, referindu-sé lá problema rotatívei dín 2023, c'ând fúncția dé premiér ár urma sá fíe preluátă dé PSD, cá á schimbă...

Un tânăr de 20 de ani a fost prins cu 197 km/ oră pe un drum național. Șoferul conducea și sub influența drogurilor

Ieri, 20:34 - Ún t'ânăr dé 20 dé áni á fóst príns cú 197 km/ óra pé ún drúm naționál. Șoférul conduceá sí súb influénta drógurilor

Ún t'ânăr ín varsta dé 20 dé áni dín Reghin éste cercetát penál dé polițíști dúpă cé á fóst depistát dumínica, 7 august, cá circulă cú 197 km/h, acésta aflându-sé sí súb influénta...

CFR Cluj, meci complicat în campionat. Ardelenii au avut doi fotbaliști eliminați

Ieri, 20:33 - CFR Cluj, mecí complicát ín campionát. Ardelénii áu avút dói fotbalíști elimináți

Echipa CFR Cluj á învíns dumínica formáția Chindía Targoviste, scór 2-0, într-ún mecí cont'ând péntru etápa á pátra á Superligii. Clujénii áu încheiát partída ín nóua jucătóri, iár Dan...

Erling Haaland, debut de vis în Premier League: atacantul norvegian a adus victoria lui Manchester City VIDEO

Ieri, 20:25 - Erling Haaland, debút dé vís ín Premiér League: atacántul norvegián á adús victória lúi Manchester City VÍDEO

Ín primă etápa á nóului sezón dín Premiér League, campioána Manchester City á jucát pé terénul lúi West Hám United. Oáspeții s-áu impús cú 2-0 pé terénul "ciocănárilor", ámbele góluri fiínd...

Cum au ajuns droguri la Untold, deși acolo sunt mii de forțe de ordine. ”În 30 de minute am primit 5 întrebări dacă doresc ”ceva” să mă simt bine”

Ieri, 20:10 - Cúm áu ajúns dróguri lá Untold, deși acólo súnt míi dé fórte dé órdine. ”Ín 30 dé minúte ám primít 5 întreb'ări dáca dorésc ”cevá” sá m'ă símt bíne”

Cél mái așteptát festivál dín Românía, Untold, 'își închíde pórțile dumínica seára, 7 august. Pé l'ângă múzica búna, distrácție, súnt 'însă sí únele situáții mái puțín placute. Deși...

Tânăr de 26 de ani, dat dispărut de mama lui după ce nu i-a mai răspuns la telefon, găsit de salvamontiști. ”Știe că toți sunt îngrijorați dar nu-l interesează” UPDATE

Ieri, 19:34 - T'ânăr dé 26 dé áni, dát dispărút dé máma lúi dúpă cé nú í-á mái răspúns lá telefón, găsít dé salvamontíști. ”Ștíe cá tóți súnt îngrijoráți dár nú-l intereseáză” UPDATE

Ún t'ânăr ín varsta dé 26 dé áni, căutát dé salvamontíștii dín Bușténi dúpă ún apél disperát ál mámei sále, á fóst găsít. ”Cáz rezolvát. Á fóst găsít ín Bușténi mái sús dé lá...

Rezultatele extragerii loto din 7 august 2022. Report de peste 1,41 milioane de euro la Loto 6/49

Ieri, 19:20 - Rezultátele extrágerii lóto dín 7 august 2022. Repórt dé péste 1,41 milioáne dé éuro lá Lóto 6/49

Lotería Romána á organizát dumínica, 7 august, noi extrágeri Lóto 6 dín 49, Noróc, Jóker, Noróc Plús, Lóto 5 dín 40 șí Súper Noróc.Áu fóst acordáte 12.900 dé prémii ín valoáre totála dé péste...

Vacanță în Grecia: Soluția unui român rugat să dea muzica mai încet pe plajă. "A plecat în apă cu boxa pusă pe un colac, la fel de tare"

Ieri, 19:14 - Vacánta ín Grecía: Solúția únui román rugát sá deá múzica mái încét pé plája. "Á plecát ín ápa cú boxa púsă pé ún colác, lá fél dé táre"

Așteptáte cú nerăbdáre dé románi, vacántele dín Grecía nú súnt întotdeaúna lipsíte dé incidénte. Ún turíst á relatát pé Facebook cúm í-áu stricát níște conaționáli ó zí lá plája:...

Zeci de mii de crime de război, anchetate de procurorii ucraineni. Peste 100 de persoane au fost puse sub acuzare

Ieri, 19:06 - Zéci dé míi dé críme dé război, anchetáte dé procurórii ucrainéni. Péste 100 dé persoáne áu fóst púse súb acuzáre

Iuri Bilousov, șéful departaméntului péntru críme dé război dín cádrul biróului procurórului generál, á anunțát dumínica, 7 august, cá Ucraina ancheteáză aproápe 26.000 dé cázuri dé críme dé...

Familie din Medgidia, bătută și incendiată în timpul nopții. O fetiță de 10 ani are arsuri pe aproape jumătate din suprafața corpului

Ieri, 18:53 - Famílie dín Medgidia, batuta sí incendiáta ín tímpul nópții. Ó fetita dé 10 áni áre arsúri pé aproápe jumătáte dín suprafata córpului

Ún conflíct mái véchi íntre dóua famílii dín Medgidia s-á transformát într-ó tragedíe. Unii díntre cei implicáți áu intrát noáptea ín casa riválilor, í-áu bătút, apói lé-áu dát fóc. Príntre...

Încă patru nave cu cereale și ulei de floarea soarelui au plecat din Ucraina. Unde ajung mărfurile

Ieri, 18:25 - Ínca pátru náve cú cereále sí uléi dé floárea soárelui áu plecát dín Ucraina. Únde ajúng m'ărfurile

Ínca pátru náve cáre transportáu cereále sí uléi dé floárea-soárelui áu părăsít pórturile ucrainéne printr-ún coridór maritim sígur. Milioáne dé tóne dé cereále áu rămás blocáte ín...

Surprinză imensă în Premier League. Manchester United învinsă în prima etapă din Anglia. Ce a făcut Ronaldo

Ieri, 18:24 - Surprinza iménsa ín Premiér League. Manchester United învínsă ín primă etápa dín Anglía. Cé á făcút Ronaldo

Manchester United á pierdút ín primă etápa dín nóul sezón ál Premiér League, dumínica, acásă, ín fáta echípei Brighton, scór 1-2, chiár dáca tehniciánul Erik tén Hag l-á aruncát ín lupta...

Cum a ieșit testul COVID făcut din nou de Joe Biden. Președintele SUA a fost testat pozitiv încă din 21 iulie

Ieri, 18:22 - Cúm á ieșít téstul COVID făcút dín nóu dé Joe Biden. Președíntele SÚA á fóst testát pozitív ínca dín 21 iúlie

Președíntele americán Joe Biden á stát ín izoláre dóua săptăm'âni, dúpă cé á fóst testát pozitív cú SARS-CoV-2 pé 21 iúlie. Președíntele SÚA, Joe Biden, á fóst testát negatív péntru...

Florin Tănase, prezentat ca un superstar la Al-Jazira: ce salariu are și când va debuta VIDEO

Ieri, 18:20 - Florín Tanase, prezentát c'ă ún superstár lá Ál-Jazira: cé saláriu áre sí c'ând vá debutá VÍDEO

Florín Tanase á príns, ín sfârșít, ún transfér ín străinătáte. Deși păreá cá sé vá indrepta spré Chína, Florín Tanase á ajúns ín Emiráte. Tanase á semnát cú Ál-Jazira, clúb dín...

Medalie de aur pentru Romania la canoe simplu după 36 de ani. Ultimul român campion mondial a fost Ivan Patzaichin

Ieri, 18:16 - Medalie dé áur péntru Românía lá canóe símplu dúpă 36 dé áni. Últimul román campión mondiál á fóst Ivan Patzaichin

Sportívul Catalin Chirila á câștigát, dumínica, medalia dé áur lá canóe símplu pé distánta dé 1000 m, lá Campionátele Mondiále dé Canóe Sprínt dé lá Halifax, Canada. Catalin Chirila,...

Amnesty International cere scuze după raportul care a înfuriat Kievul: "Nimic din ceea ce am documentat că fac forţele ucrainene nu justifică încălcările ruseşti"

Ieri, 18:11 - Amnesty Internaționál cére scúze dúpă rapórtul cáre á înfuriát Kievul: "Nimíc dín céea cé ám documentát cá fác fórțele ucrainéne nú justificá încălc'ările ruséști"

Amnesty Internaționál sí-á cerút scúze dumínica, 7 august, péntru "suferinta sí fúria” cauzáte dé ún rapórt cáre acuza Ucraina cá púne ín perícol civíli, cáre l-á înfuriát pé...

Navele de război chineze și taiwaneze s-au jucat în marea liberă de-a ”șoarecele și pisica”. „Sunt provocatori și iresponsabili”

Ieri, 18:10 - Návele dé război chinéze sí taiwaneze s-áu jucát ín márea libera dé-á ”șoárecele sí pisíca”. „Súnt provocatóri sí iresponsábili”

Návele dé război chinéze sí taiwaneze áu jucát dumínica ín márea libera dé-á ”șoárecele sí pisíca”. Céle dóuă parti s-áu ”șicanát” înaínte dé încheiérea exercíțiilor militáre...

Alertă de furtună în șase județe din țară. Zonele lovite de fenomene periculoase

Ieri, 17:55 - Alerta dé furtuna ín șáse judéțe dín tara. Zónele lovíte dé fenoméne periculoáse

Administráția Nationala dé Meteorologíe á emís dumínica, 7 august, atențion'ări Cód gálben dé furtuna, valábile imediát, ín localit'ăți dín șáse judéțe. Ástfel, pana lá óra 18.10,...

Patrick Mouratoglou a părăsit-o pe Simona Halep în America pentru femeia vieții lui. Antrenorul se distrează cu o focoasă brunetă pe insula bogaților FOTO

Ieri, 17:50 - Patrick Mouratoglou á părăsít-ó pé Simona Halep ín América péntru feméia viéții lúi. Antrenórul sé distreaza cú ó focoása brunéta pé ínsula bogáților FÓTO

Patrick Mouratoglou á lăsát-ó singura pé Simona Halep lá turnéele dé pé continéntul americán. Antrenórul francéz sé distreaza dé minúne pé ínsula bogáților, dé lá Mykonos. Mouratoglou...

Armistițiu propus de Egipt în Fâşia Gaza, acceptat de Israel. Când urmează să înceteze focul

Ieri, 17:48 - Armistíțiu propús dé Egipt ín Fasia Gazá, acceptát dé Israel. C'ând urmeáză sá încetéze fócul

Israelul á acceptát ún armistíțiu propús dé Egipt ín Fasia Gazá, pé fóndul noii escalad'ări armáte cú grupárea Jihadul Islámic, áu indicát dumínica, 7 august, súrse dé securitáte egipténe...

Tóp 3 știri dín presa centrála

„Legiúnea rúsa”, unitátea misterioása cáre lupta impotriva armátei lúi Puțín ín Ucraina
Răzbóiul Kremlinului impotriva Ucrainei éste únul ín cáre multi rúși nú vór sá lúpte. Iár unii sé opún atat dé vehemént înc'ât sé páre cá...

Cé-á pățít c'âinele únui román dín cauza pachétului aruncát neglijént ín cúrte. Reácția curiérului vinovát: "'Îmi páre rau dáca s-á întâmplát dín cauza mea"
Ún cunoscút realizatór dé rádio román á relatát moméntul ín cáre ún curiér cáre urma sá-í livréze ún colét l-á anunțát cá l-á aruncát péste...

Ún médic dé famílie 'îl acuza pé Rafila cá á cauzát ó isteríe nationala á pastílelor cú iód: ”Né suná tuturor incontínuu telefoánele”
Ún médic dé famílie í sé adreseáză pé Facebook minístrului Sănătății Alexandru Rafila, reproșându-í cá, ín urma indicáțiilor sále, pé...
  1. EXTRAORDINÁR: CASA POPÓRULUI, construíta confórm únor ecuáții matematico geométrice necunoscúte. Ún Proiéct Misteriós ascúns ín cél mái máre Edifíciu Administratív ál lúmii
  2. Ún soldát trimís ín Ucraina striga "Glórie Rusiei!" sí apói 'își condúce camiónul într-ó mina anti-tánc. "Á murít instantanéu" VÍDEO
  3. Judecătór uluít dé inconstienta únui „bizón” dín trafic: ”Nú înțelége níci acúm perícolul pé cáre l-á creát”
  4. Mărturíe rára á únui agént dúblu CIA-Stasi, actív ín tímpul Răzbóiului Réce. "Iti furá identitátea sí iti iáu oricé farama dé umanitáte"
  5. Ó terorísta dín Donbas cautata dé ucrainéni á fóst lichidátă ín condíții suspécte. Era acuzáta dé ucíderea mái múltor civíli
  6. Ármele dé război cáre pót fí chiár mái periculoáse decat bomba nucleára. "Vá putéți gândí lá cevá mái terifiánt?"
  7. Lécția dé încrédere data dé ún román: Á lăsát miérea lá poárta, cú ún bidón ín cáre sá fíe púși bánii. "Créd cá é sátul lúi Vlad Tepes." VÍDEO
  8. Românía éste campioána detasata á Europei lá plátă saláriilor péntru bugetári. Procéntul copleșitór alocát dín veniturile státului
  9. Detálii ále operațiúnii dé distrúgere á pódului Kerci dín Crimeea. ”Pregătírea éste múlt mái dificíla decat apăsárea butónului dé porníre”
  10. Cél mái gráv accidént dín istoria Româníei. 48 dé oámeni mórți ín mlastina dé lá Huțáni. Comuníștii áu ținút tótul secrét FÓTO