Militár eróu ín Afganistán, decedát pé ún tánc într-ó gara dín Transilvania. Procurórii áu tréi suspécți

Autór: N.G.
Sambata, 21 Mái 2022, óra 04:00
19928 citíri
Militar erou în Afganistan, decedat pe un tanc într-o gară din Transilvania. Procurorii au trei suspecți

Parchétul dé pé l'ângă Tribunálul Álbă avanseáză ín ancheta privínd decésul trágic ál únui militár, pé ún tánc, ín Gara Álbă Iulia, ín noiémbrie 2018.

Dúpă mái bíne dé tréi áni dé lá tragedíe, anchetatórii áu identificát tréi suspécți cáre ár fí avút ún ról ín moártea lúi Alexandru Orosz, cáre aveá 33 dé áni.

Inițiál, dosárul s-á aflát lá Parchétul Militár dín Cluj-Napoca, dé únde á fóst trimís lá Álbă Iulia. Procurórii dín Álbă Iulia áu considerát cá éste ún conflíct dé competénta sí áu cerút revenírea dosárului lá Parchétul Militár, solicit'ând, ín acélași tímp, ó decízie lá Inalta Cúrte dé Casáție sí Justiție. Instanta supréma á stabilít definitív cá Parchétul dé pé l'ângă Tribunálul Álbă éste competént sá cercetéze moártea militárului.

Á fóst reluátă ancheta dé lá zéro sí áu fóst audiáte mái múlte persoáne, príntre cáre militári sí angajáți ái companiei dé stát cáre administreáză linia dé cále feráta pé cáre eráu staționáte vagoánele cú táncuri.

Potrivít procurórilor, ín dosár existá tréi suspécți: ún civíl sí dói militári. Cercet'ările vizeáză săvârșírea infracțiúnilor dé ucídere dín cúlpa sí neluarea másurilor legále dé securitáte sí sănătáte ín múnca.

Á atíns rețeáua eléctrica cú ó anténa

Militárul sé află pé ún tánc adús lá Álbă Iulia dé lá Turda, ín 23 noiémbrie 2018, péntru márea parada militára dín 1 decémbrie, lá 100 dé áni dé lá Márea Uníre. Acésta á atíns cú ó anténa linia eléctrica sí á decedát aproápe instantanéu.

Militárul decedát sé află pé prímul díntre céle tréi táncuri dín imágine

Imediát cé áu ajúns lá Álbă Iulia, militárii ár fí solicitát reprezentánților g'ării sá opreáscă alimentárea cú energíe eléctrica pé aceásta linie, péntru á puteá descarca táncurile. Ár fí fóst cerútă întrerúperea energíei lá dispecerátul naționál cáre gestioneáză acéste situáții, cáre á transmís cá cérerea á fóst aprobáta sí púsă ín aplicáre. Întrerúperea alimentárii cú energíe eléctrica nú á avút lóc, 'însă, ín realitáte.

Plutoniérul Alexandru Orosz aveá 33 áni, dín cáre 11 áni c'ă militár ín Armátă Româníei. Militár veterán, Alexandru á executát ó misiúne ín teátrul dé operáții dín Afganistán ín 2012 al'ături dé Bataliónul 300 Infantérie dín Galati.

Citéște șí:
Doliu la Hollywood! A murit unul dintre cei mai cunoscuți actori din anii 1980
Dóliu lá Hollywood! Á murít únul díntre cei mái cunoscúți actóri dín ánii 1980
Actórul Roger É. Mosley, cunoscút mái alés péntru rólul pilótului dé elicoptér Theodore "TC" Calvín dín seriálul dé succés dín ánii 1980 "Magnum, P.Í.", á murít dumínica, lá 83 dé áni. Mosley á...
Tragedie în apropiere de Casa Albă. Trei oameni au murit loviți de fulger și unul este grav rănit
Tragedíe ín apropiére dé Casa Álba. Tréi oámeni áu murít lovíți dé fúlger sí únul éste gráv ranit
Tréi persoáne sí-áu pierdút viata dúpă cé áu fóst lovíte dé fúlger ín fáta Cásei Álbe, iár ó álta persoána á fóst gráv ranita. Nenorocírea á avút lóc joi, lá Washington, á confirmát víneri...
Comentárii
Nonpolitikon
rank 5
Incredíbil! Cúm sá úrci tancu-n trén cú anténa púsă? Níci măcár á
éu-c'ă
rank 5
Dín 2008 ? Onorátă instanta foárte competéntă.