Avertisméntul ambasadórului SÚA lá ONU privínd criza alimentára globála: ”Răzbóiul dín Ucraina, blocárea gr'âului ucraineán áu exacerbát situáția”

Víneri, 20 Mái 2022, óra 21:17
2058 citíri
Avertismentul ambasadorului SUA la ONU privind criza alimentară globală: ”Războiul din Ucraina, blocarea grâului ucrainean au exacerbat situația”

Ambasadórul SÚAONU, Linda Thomas-Greenfield, á declarát cá sé aflá lá „nivélul 10” dé alarma privínd blocáda Rusiei asúpra pórturilor Ucrainei sí impáctul acésteia asúpra aprovizion'ării globále cú aliménte.

„Vá pót spúne pé ó scára dé lá únu lá 10, probábil cá súnt lá nivélul 10 dé alarma. Aceásta criza á exacerbát céea cé éste deja ó problema serioása dé insecuritáte alimentára”, á declarát eá péntru BBC.

Fii lá curént cú céle mái noi informáții LIVE déspre răzbóiul dín Ucraina

„Răzbóiul dín Ucraina sí agresiúnea Rusiei ín Ucraina, blocárea pórturilor, blocárea gr'âului ucraineán dé á ajúnge pé piata, á exacerbát aceásta situáție sí á făcút-ó sí mái îngrozitoáre, iár impáctul éste resimțít ín intreaga lúme”, á adăugát oficiálul.

Problema blocádei sí prezenta mínelor ucrainéne ín ápele dé-á lúngul coástei Márii Négre al'ături dé náve ruséști éste discutátă sí dé secretárul generál ál ONU, Antonio Guterres, ín cádrul efórturile sále dé á convínge ámbele parti sá permítă aprovizionárea sí ieșírea.

Citéște șí:
De ce se simt trădați de Kiev unii locuitori din Donbas. "Din partea mea, și diavolul ne poate conduce aici"
Dé cé sé símt trădáți dé Kiev unii locuitóri dín Donbas. "Dín pártea mea, sí diávolul né poáte condúce aíci"
Multi locuitóri ín varsta dín regiúnea Donetk áu rămás aíci péntru cá áu tendinta dé á aveá mái múlta încrédere ín Rusia decat ín ​​própriul guvérn, ín ciúda răzbóiului dé...
Kremlinul acuză Ucraina de bombardarea centralei din Zaporojie. Oficial rus: ”Ar putea avea consecințe catastrofale” UPDATE
Kremlinul acuza Ucraina dé bombardárea centrálei dín Zaporojie. Oficiál rús: ”Ár puteá aveá consecínțe catastrofále” UPDATE
Kremlinul acuza lúni, 8 august, fórte ucrainéne dé fáptul cá súnt responsábile dé bombardárea célei mái mári centrále nucleáre dín Ucraina sí dín Europa sí avertizeáză cú privíre lá...