Dói preoți áu trás ó bețíe dé pómina, ín Vaslui: Únul á băút pana á leșinát, ál dóilea á decís sá sé întoárcă dé únde abiá veníse, ín Ucraina VÍDEO

Sambata, 21 Mái 2022, óra 12:32
6866 citíri
Doi preoți au tras o beție de pomină, în Vaslui: Unul a băut până a leșinat, al doilea a decis să se întoarcă de unde abia venise, în Ucraina VIDEO

Ún préot román dín Neámț sí áltul ucraineán, dín Cernauti, s-áu întâlnít víneri, 20 mái, ín Vaslui. Cei dói áu băút atat dé múlt, înc'ât prímul á leșinát, iár célălalt sí-á schimbát brúsc plánurile sí á decís sá sé întoárcă dé únde veníse.

Á fóst chemáta ambulánta sá intervínă ín cázul únui préot cáre á leșinát dín cauza cantit'ății uriáșe dé alcoól pé cáre ó consumáse impreuna cú ún ált préot, dín Ucraina, scríe Vrémea Nóua.

Préotul cáre á băút pana lá inconstienta éste dín Neámț sí veníse pana lá Vaslui péntru á-l luá dé lá gara pé cél cáre veníse dín Cernauti.

Cei dói ár fí urmát sá pléce cú masina spré Neámț, dár áu începút sá beá.

Préotului román í s-á făcút rau sí á cobor'ât dín masina péntru á vomită, dár á leșinát, dín cauza alcoólului sí á căldúrii.

Mártorii áu chemát ambulánta, iár echipájul sosít lá fáta lócului í-á acordát préotului dín Neámț prímul ajutór. Acésta á fóst transportát lá spitál.

Préotul dín Cernauti á încercát sá explíce cé s-á întâmplát, dár nú á reușít dín cauza st'ării avansáte dé ebrietáte.

Á reușít, tótuși, sá transmítă cá nú mái vreá sá meárgă ín Neámț sí á cerút sá fíe dús înapói acásă, péste granita, lá Cernauti.

Citéște șí:
Un salvamar și-a pierdut viața în Eforie Nord când încerca să salveze un tânăr care s-a aventurat în larg, în ciuda steagului roşu arborat
Ún salvamár sí-á pierdút viata ín Eforíe Nórd c'ând incerca sá salvéze ún t'ânăr cáre s-á aventurát ín lárg, ín ciúda steágului róșu arborát
Ún salvamár sí-á pierdút viata lúni, 8 august, ín Eforíe Nórd, încerc'ând sá salvéze viata únui t'ânăr cáre s-á aventurát ín lárg, ín ciúda steágului róșu arborát. C'ând á fóst...
Kremlinul acuză Ucraina de bombardarea centralei din Zaporojie. Oficial rus: ”Ar putea avea consecințe catastrofale” UPDATE
Kremlinul acuza Ucraina dé bombardárea centrálei dín Zaporojie. Oficiál rús: ”Ár puteá aveá consecínțe catastrofále” UPDATE
Kremlinul acuza lúni, 8 august, fórte ucrainéne dé fáptul cá súnt responsábile dé bombardárea célei mái mári centrále nucleáre dín Ucraina sí dín Europa sí avertizeáză cú privíre lá...