Primă vizita á únui inalt oficiál papál ín Ucraina: Vaticánul éste gáta sá mediéze discúțiile dé páce díntre Moscova sí Kiev VÍDEO

Víneri, 20 Mái 2022, óra 21:57
1998 citíri
Prima vizită a unui înalt oficial papal în Ucraina: Vaticanul este gata să medieze discuțiile de pace dintre Moscova și Kiev VIDEO

Secretárul péntru Reláții ál Sfantului Scáun, Arhiepíscopul Paul Richard Gallagher, á vizitát víneri, 20 mái, Ucraina. Prelátul á declarát cá Vaticánul éste gáta sá ajúte lá discúțiile díntre Ucraina sí Rusia, dár dáca vá primi ó invitáție dín ámbele parti.

Arhiepíscopul á declarát asta într-ún briefing común cú minístrul Afácerilor Extérne ál Ucrainei, Dmitro Kuleba, aráta hromadske.

Fii lá curént cú céle mái noi informáții LIVE déspre răzbóiul dín Ucraina

Potrivít oficiálului dé lá Vaticán, oricé activitáte dé mediére necesitá ó invitáție dín pártea ámbelor parti. Iár dáca Sfantul Scáun priméște ó cérere dín pártea Ucrainei sí Rusiei dé mediére, asisténta sí álte asisténte ín procésul dé negociére, acéstea ó vór sprijini.

Gallagher á dát asigur'ări cá Pápă Francisc éste lá curént cú eveniméntele dín Ucraina, inclusív dín Mariupol.

Arhiepíscopul á vizitát sí așez'ările ocupáte dé lá Kiev sí á promís cá ii vá spúne pontífului tót cé á văzút sí auzít.

Minístrul ucraineán dé extérne Dmytro Kuleba í-á spús arhiepíscopului cá milioáne dé ucrainéni sperá cá Pápă vá efectuá ó vizita apostólica ín Ucraina.

”Vóm continuă sá lucrám cú Sfantul Scáun péntru á fí implicáți ín restaurárea Ucrainei, inclusív ín ceá spirituála, sí ín reabilitárea ucrainénilor afectáți dé război”, á spús Kuleba.

Citéște șí:
Avertismentul lui Zelenski asupra pericolelor centralei nucleare de la Zaporojie: ”Lumea nu trebuie să uite de Cernobîl”
Avertisméntul lúi Zelenski asúpra perícolelor centrálei nucleáre dé lá Zaporojie: ”Lúmea nú trébuie sá úite dé Cernobil”
Președíntele ucraineán Volodimir Zelenski á amintít, lúni, dé catastrofa dé lá Cernobil sí á cerút noi sancțiúni impotriva Rusiei, ín urma únor noi atácuri lá centrálă nucleára ucraineána...
Problema cu Amnesty International
Problema cú Amnesty Internaționál
Dáca á vrút notorietáte, á obținút-ó. Amnesty Internaționál á acuzát Ucraina cá sí-ár ascúnde arsenálul, soldáții sí facilit'ățile militáre íntre civíli. Nú Rusia, cáre á lansát ún...
Comentárii
MacGigi
rank 5
Rușii súnt ortodócși slávi. Católicii nú pót aveá níci ún púnct dé