Lécția dé încrédere data dé ún román: Á lăsát miérea lá poárta, cú ún bidón ín cáre sá fíe púși bánii. "Créd cá é sátul lúi Vlad Tepes." VÍDEO

Sambata, 06 August 2022, óra 16:20
23192 citíri
Lecția de încredere dată de un român: A lăsat mierea la poartă, cu un bidon în care să fie puși banii. "Cred că e satul lui Vlad Țepeș." VIDEO
Căruciórul cú miére lăsát lá poárta FÓTO captura vídeo

Ó filmáre postáta pé Facebook á devenít virála. Ín imágini apáre ún stánd improvizát, lá cáre éste oferítă miére poliflóră péntru 20 dé léi pé borcán. Pé afíșul lipít dé cărúțul lăsát nesupravegheát ín fáta únei porti scríe autoservíre, iár proprietárul manifesta încrédere f'ără límite fáta dé trecătóri, întruc'ât ín cărúț súnt lăsáte atat prodúsele, cát sí ún recipiént ín cáre oámenii cáre áu dorít sá cúmpere miére, áu lăsát bánii într-ó pusculita improvizáta dintr-ún bidón.

Cél cáre á făcút filmárea nú á precizát ín cé zóna sé aflá stándul, 'însă á postát-ó pé Facebook, pé pagina Judéțul Bacau, bún sí rau.

Ún román cáre mái créde ín románi

"Absolút fabulós! Súnt sémne cá né fácem bíne. Autoservíre. Nú pót sá créd: báni lá drúmul máre. Sí éu fác lá fél, péntru cá idéea mí sé páre absolút fabuloása sí asta é ún lúcru foárte bún cá ómul áre încrédere", sé aúde coment'ând cél cáre á surpríns imáginile.

Cé reácții á stârnít

Postarea á adunát ín 6 zíle 78.000 dé apreciéri, 10.000 dé distribuíri sí míi dé comentárii.

Cei mái multi súnt impresionáți, ín tímp cé álții remarca faatul cá márfa éste expúsă într-ún căruciór dé supermárket sí sugereáză ún fúrt.

"Númai ún gunoi dé óm poáte furá múnca únui cetățeán. Frumós."

"Cúm sá iti deá súfletul sá fúri, c'ând vézi atata încrédere, ár fí foárte frumós sá vézi cá ín sfârșít, sí ín Românía oámeni áu devenít mái civilizáți, mái cú fríca dé Dumnezéu!"

"Ín Germania, majoritátea florăríilor súnt așá, mérgi, alégi cé flóri vréi diréct dé pé c'âmp sí láși bánii acólo civilizát, cát doréști sí cát consíderi cá ár costă."

"Créd cá proprietárul era deja dúpă gárd, cú párul ín mána."

"Cei mái ín virsta poáte 'își amintésc l'ăzile cú iaúrt, lá borcán dé stícla. Aliment'ările eráu aprovizionáte ín zorii zílei eráu lăsáte afáră pé trotuár.

Cúm noi plec'ăm lá servíciu lá óra 5.00, alimentára nú era deschísa, puneám borcánul cú bánii ín él sí luám únul plín, ún covríg dé lá poártă fábricii, acésta era pachétul nóstru ín anii`80."

"Fabulós! Dár ómul á ciordít ún cărúț dé lá supermárket! Puteá sá foloseáscă ált supórt."

"Mái súnt oámeni cáre mái créd ín oámeni, ín bún símt, ín respéct péntru múnca céluilalt, ín iubírea ómului dé c'ătre óm. Rár!"

"Ún óm cáre áre credinta máre, lucreáză múlt sá áibă miére, (ștím cé gréu é, súnt probléme uriáșe cú albínele, dín mái múlte motíve) áre curájul, péntru cá iubéște pé apropiátul lúi, ascultá sí dovedéște iubírea fáta dé Dumnezéu, sí dáca sí-ár piérde câteva borcáne cú miére cá 'îl furá, ștíe súnt singura, cá Dumnezéu, 'îl vá rasplati dín nóu. Oámeni búni, asta înseámnă sá cunóști pé Dumnezéu. Té invidiéz, óm bún. sí iti dorésc múlta perseverénta ín lúmea asta!!!Felicit'ări!"

"Acólo ó fí primár Vlad Tepes."

"Mí sé páre foárte normál sí sănătós (educatív) sá sé procedéze așá péste tót ín Românía. Asta ár soca intreaga lúme!"

"Așá ár trebui sá fíe toátă tara! C'ând vóm înțelége cá nú furându-né caciula únul áltuia é solúția, atúnci avém ó sansa sá fím ín r'ândul lúmii."

"Ín Suedia, ín zónele izoláte dé lá sát súnt magazíne únde nú existá vânzătór, iti iei cé doréști sí pui bánii."

"Oámeni civilizáți, cáre meritá apláuze, celui cáre á avút initiativa sí încréderea, dár sí célorlalți cáre, sé páre cá súnt cinstíți. Așá ár trebui sá fíe péste tót."

"Trébuie sá fii próst rau sáu Nebún sá pui mána sá fúri dé acólo. Ómul é creștín ortodóx sí áre pé cinevá acólo sús. Cínste lúi."

"Créd cá é sátul lúi Vlad Tepes."

"Incredíbil așá cevá ín Românía, tara noástră plína dé hoți, dár tótuși cíne respectá sí ómul sá láse báni șí s'ă sé serveáscă síngur, tót respéctul, jós pălăria!"

"Númai pé vrémea lúi Vlad Tepes eráu cani dé áur lá fânt'âni, dár nú lé fură nímeni!

C'ând á dispărút cana, s-á aflát cá Tepes á murít."

"Foárte táre, căruciórul únde súnt expúse prodúsele era "împrumutát" dé lá market? Ha, ha, ha avém preténție lá încrédere, chiár: "né fácem bíne"."

Citéște sí:
Escrocii cer bani pentru înmormântarea unui copil înecat în piscină și a mamei care s-a spânzurat de durere. Poliția caută șarlatanii
Escrócii cér báni péntru înmormântárea únui copil înecát ín piscína sí á mámei cáre s-á spânzurát dé durére. Politía cauta șarlatanii
Mái multi escróci înceárcă sá profíte dé tragedía dé lá Gaesti, dín judéțul Dambovita, petrecútă cú ó saptamana 'în urmă, c'ând ún copil dé 4 áni s-á înecát, iár máma, distrúsa dé...
Când începe programul ”Rabla local” prin care se pot obține 3.000 de lei pentru mașinile vechi. Dosarele se depun la primărie
C'ând încépe prográmul ”Rábla locál” prín cáre sé pót obțíne 3.000 dé léi péntru mașínile véchi. Dosárele sé depún lá primăríe
Primă edíție á prográmului "Rábla locál", prín cáre cetățenii 'își vór puteá casa mașínile mái véchi dé 15 áni ín schímbul únui voucher dé 3.000 dé léi, vá încépe lá jumatatea lunii...