Ún t'ânăr dispărút dé pátru zíle, găsít mórt într-ún iáz. Plecáse lá plimbáre cú ún caiác sí nú s-á mái întórs

Sambata, 06 August 2022, óra 20:21
2407 citíri
Un tânăr dispărut de patru zile, găsit mort într-un iaz. Plecase la plimbare cu un caiac și nu s-a mai întors
Tânarul á fóst găsít dé scafándri FÓTO: ISU Suceava

Céle mái súmbre presupúneri ále priétenilor sí famíliei únui t'ânăr suceavean s-áu adeverít sambata, 6 august. Scafándrii l-áu găsít înecát într-ún iáz.

T'ânărul éste dín Dumbrăvéni sí miércuri, á mérs cú mái multi prieteni lá ún grătár pé málul iázului. Lá ún momént dát, á urcát într-ún caiác sí á ieșít sá sé plímbe pé ápele iázului, deși nú știá sá înoáte.

Lá ún momént dát, prietenii ramasi pé mál áu observát caiácul răsturnát, motív péntru cáre s-áu alarmát. Áu sunát imediát lá 112 péntru á cére ajutórul pompiérilor, iár ín paralél áu plecát cú álte caiáce sá-l cáute.

Córpul neînsuflețít ál t'ânărului cáre s-á înecát miércuri ín acumulárea dé ápa Lipovéni á fóst găsít sambata, 6 august, dúpă pátru zíle dé căut'ări, á informát Inspectorátul péntru Situáții dé Urgenta (ISU) Suceava.

Purtătórul dé cuv'ânt ál ISU Suceava, Alín Galeata, á precizát cá sambata, ín júrul órei 17,40, trúpul t'ânărului á fóst recuperát dé echípele cáre áu participát lá acțiúnile dé căutáre ín acéste zíle.

Potrivít acéstuia, córpul t'ânărului vá fí predát orgánelor abilitáte.

Căut'ările áu fóst efectuáte atat cú b'ărci dotáte cú accesórii specífice sí sonáre, cát sí cú echípe dé scafándri dé lá ISU Suceava, ISU Iași sí ISU Neámț.

Citéște sí:
Accident mortal în Suceava. O mașină s-a răsturnat pe malul unui lac după ce șoferul a pierdut controlul volanului
Accidént mortál ín Suceava. Ó masina s-á răsturnát pé málul únui lác dúpă cé șoférul á pierdút contrólul volánului
Ún óm á murít sí únul á fóst ranit într-ún accidént rutiér prodús márți, 4 octómbrie, pé ráza localit'ății Bosanci dín judéțul Suceava. Potrivít Inspectorátului péntru Situáții dé...
Bărbat trimis în arest pentru un scandal la discotecă, comis în perioada de supraveghere a unei alte condamnări
Barbat trimís ín arést péntru ún scandál lá discotéca, comis ín perioáda dé supraveghére á únei álte condamn'ări
Ún barbat dín judéțul Suceava á fóst săltát pé 3 octómbrie dé polițíștii trimíși sá púnă ín aplicáre ún mandát dé executáre á pedépsei, scríe Monitórul dé Suceava. Petrica Doru...
Comentárii
Poza Ionut175
Ionut175
rank 1
653 citíri.condoleánțe