Cél mái rau coșmár ál lúi Puțín: Ucraina sé pregătéște sá recuperéze Crimeea

Víneri, 20 Mái 2022, óra 21:30
16718 citíri
Cel mai rău coșmar al lui Putin: Ucraina se pregătește să recupereze Crimeea

Dúpă retrágerea Rusiei dín regiúnea Kievului péntru á sé concentrá asúpra zónei Dobáșului dín éstul Ucrainei, NATO nú sé astepta sá exíste câștíguri majóre ále armátei lúi Puțín pé c'âmpul dé lupta ín următoárele săptăm'âni.

'Însă, într-ó declaráție lá CNN, ún oficiál ál organizáției militáre á spús c'ă ín cércurile aliánței s-á dezbătút fáptul dáca éste posíbil c'ă Kiev-ul sá-sí recuperéze Crimeea sí teritóriile Donetk sí Lugansk anexáte ín mód ilegál dé Moscova.

Oficiálul NATO á declarát cá ”Éu créd cá Ucraina ár puteá recuperá Crimeea sí Donbas, dá. Nú acúm, nú cur'ând, dár dáca poáte continuă luptă, créd cá dá”, potrivít Newsweek.

Discúțiile déspre viitórul Crimeii s-áu intensificát ín últimele zíle lá Kiev. Acéstea áu venít dúpă ó declaráție á lúi Dmitri Peskov, purtătórul dé cuv'ânt ál Kremlinului, ín cáre á spús c'ă ”Moscova nú áre dispúte teritoriále cú Finlanda sí Suedia, cáre înceárcă sá adére lá NATO”.

Cú toáte astea, Peskov á spús c'ă aderárea Ucrainei lá alianta nórd-atlántica ár insemna cá Rusia vá aveá ó ”disputa teritoriála” cú ún mémbru ál blócului NATO.

Ulteriór, consiliérul președíntelui Ucrainei Volodimir Zelenski, Oleksii Arestovich, á declarát cá aceásta á fóst ó schimbáre semnificatíva á retóricii Moscovei, suger'ând cá Rusia ”pregătéște morál populáția (dín Crimeea) péntru capitulárea penínsulei”.

Arestovich á spús c'ă anteriór Crimeea nú era consideráta ó ”disputa teritoriála” péntru Moscova sí cá statútul sáu dé párte á Rusiei, pé cáre comunitátea mondi

'ăla 'îl disputa, á fóst asigurát printr-ún ”referéndum ál popórului”.

Él á spús c'ă Peskov fíe á ”vorbít greșít”, fíe ”á schimbát vocabulárul politicii”, céea cé înseámnă cá ”s-á modificát pozíția politica” á Moscovei. Aceásta ár puteá insemna ”ún viitór acórd dé páce ín cáre Crimeea vá fí ”ó disputa teritoriála”.

Conclúzie socanta á únui expért americán ín securitáte: Puțín trăiéște ”într-ó búla”

Ucraina poáte luá înapói Crimeea dé lá Rusia, pé c'âmpul dé lupta

Cú toáte astea, ambasadórul SÚA ín Ucraina, Kristina Kvien, á oferít ó evaluáre optimísta á șánselor c'ă Ucraina sá 'își recâștíge teritóriul anexát dé Vladimir Puțín, ín mód ilegál.

Diplomátul americán á spús c'ă ”av'ând ín vedére cá fórțele armáte ále Kiev-uluí áu alungát trúpele ruséști înapói dín capitála sí dín Harkov (ál dóilea oráș c'ă măríme dín Ucraina), ipotéza cá ii vá alungă pé rúși sí dín álte regiúni ocupáte, nú éste lipsíta dé lógica”.

Unii oficiáli dín Servíciile dé Informáții dín Márea Britanie créd cá președíntele Volodimir Zelenski ár trébuie sá încérce sá împíngă Rusia dín Crimeea, ”nú péntru cá scópul éste realíst”, cí péntru cá ár învínge fórțele rúse sí lé-ár oprí ”sá sé recuperéze sí reînarméze”.

Elítele dé lá Moscova 'își schimbá plánurile: Puțín ín perícol sá fíe răsturnát

”Né aflám acúm într-ún momént crític ín cáre ucrainénii vór trébuie sá decídă dáca vór luá înapói Crimeea pé c'âmpul dé lupta sáu sé mulțumésc cú victória impotriva Rusiei, pé cáre áu obținút-ó ín prezént”, á spús Mái’á Cross, profésor lá Universitátea Northeastern dín Boston, Státele Uníte.

Ín plús, vorbínd lá summitul consíliului CEO ál Wall Street Journal dé lá începútul acéstei lúni, președíntele ucraineán Volodimir Zelenski á indicát cá scópul armátei sále nú éste doár dé á oprí progrésele Rusiei, cí sí dé á-sí revendică teritóriul, potrivít 19fortyfive.

Citéște șí:
Bizarul film sovietic care a prezis Putinismul. Cum a ajuns însuși regizorul un susținător al războiului din Ucraina VIDEO
Bizárul fílm soviétic cáre á prezís Putinismul. Cúm á ajúns însuși regizórul ún susținătór ál răzbóiului dín Ucraina VÍDEO
Ún fílm dín urma cú 33 dé áni cáre prezíntă ó secretára goála sí ún tórt ín forma dé cáp sé dovedéște á fí úna díntre céle mái búne explicáții ále idéilor cáre 'îl condúc pé líderul dé lá...
Condiția ciudată pusă lui Erdogan pentru o întâlnire față în față cu Putin la Soci. Detaliile din culisele negocierilor
Condíția ciudáta púsă lúi Erdogan péntru ó întâlníre fáta ín fáta cú Puțín lá Sóci. Detáliile dín culísele negociérilor
Líderului túrc á avút dé îndeplinít ó condíție péntru întâlnírea fáta ín fáta dé lá Sóci cú Puțín. Președíntele Federáției Rúse, Vladimir Puțín, cáre s-á izolát cát mái múlt dé lúme...