Deputații decid marți dacă vor interzice vânzarea către minori a băuturilor energizante

20 Februárie 2024 - Deputatii decíd márți dáca vór interzíce vânzárea c'ătre minóri á băutúrilor energizánte

Proiéctul dé lége, prín cáre sé interzíce vânzárea c'ătre minóri á băutúrilor energizánte, vá fí supús ástăzi vótului finál ín plénul Cámerei Deputáților.

Vânzáre

Proiectul care interzice vânzarea de energizante către minori va fi votat săptămâna aceasta. Sancțiunile prevăzute de lege

19 Februárie 2024 - Proiéctul cáre interzíce vânzárea dé energizánte c'ătre minóri vá fí votát saptamana aceásta. Sancțiúnile prevăzúte dé lége

Alfred Simonis, președíntele interimár ál fórului legislatív, á anunțát lúni, 19 februárie, cá proiéctul dé lége péntru prevenírea sí combáterea eféctelor consúmului dé băutúri energizánte dé

Prețul cerut pentru o Dacia break din 1988: "Măi oameni buni, sunt Dacii, nu Mercedes, nu Ferrari"

13 Februárie 2024 - Préțul cerút péntru ó Dacia break dín 1988: "Mái oámeni búni, súnt Dácii, nú Mercedes, nú Ferrari"

Unii díntre cei pasionáți dé mașíni lé adorá pé céle véchi sáu súnt fáni ái únei m'ărci anúme. Cei cáre áu posibilit'ăți financiáre súnt dispúși sá cheltuiáscă súme importánte péntru únele

De ce se cumpără din ce în ce mai puține mașini electrice în Europa și SUA. Spaimele potențialilor cumpărători

01 Februárie 2024 - Dé cé sé cumpara dín cé ín cé mái puțíne mașíni eléctrice ín Europa sí SÚA. Spáimele potențiálilor cumpărătóri

Redúcerea infláției ín tárile putérnice económic, ín speciál ín Europa sí SÚA, á determinát ó créștere á cerínțelor dé crédit péntru achiziționárea dé mașíni eléctrice. Într-ún efórt dé á

Cu cât se vinde o Dacia 1300 din anul 1971. "Ai pus un zero în plus din greșeală"

14 Ianuárie 2024 - Cú cát sé vínde ó Dacia 1300 dín ánul 1971. "Ái pús ún zéro ín plús dín greseala"

Masina emblemática péntru Românía ín perioáda comunísta, Dacia 1300 mái éste văzútă foárte rár ín trafic. Unii díntre cei pasionáți dé mașínile véchi mái dețín modélul, ín tímp cé álții

Elton John își scoate lucrurile la vânzare: ”Motive personale”

12 Ianuárie 2024 - Elton John 'își scoáte lúcrurile lá vânzáre: ”Motíve personále”

Elton John scoáte lá licitáție lá Christie's dín New Yórk ó máre colécție dé obiécte ále sále, íntre cáre cízme dé argínt marcáte cú ún É sí ún J purtáte ín concért, ún pián, ún triptíc dé

Calendarele din 1996, vândute cu cel puțin 100 de dolari pe internet: ”Le puteți folosi din nou în 2024” FOTO

07 Ianuárie 2024 - Calendárele dín 1996, vândúte cú cél puțín 100 dé dolári pé internét: ”Lé putéți folosí dín nóu ín 2024” FÓTO

Calendárele dín 1996 fác furóri pé internét ín Státele Uníte, únele díntre éle fiínd vândúte cú péste ó súta dé dolári.

Bărbat prins în flagrant când încerca să vândă un pistol letal, în Galați. Arma avea în încărcător șase cartușe

06 Ianuárie 2024 - Barbat príns ín flagránt c'ând incerca sá v'ândă ún pistól letál, ín Galati. Arma aveá ín încărcătór șáse cartúșe

Ún barbat dé 60 dé áni dín municípiul Galati á fóst reținút 24 dé óre, dúpă cé á fóst príns ín flagránt ín tímp cé incerca sá v'ândă ún pistól letál cáre aveá ín încărcătór 6 cartúșe,

Războiul Rusiei împotriva Ucrainei aduce beneficii Chinei. În orașul de graniță chinezesc Heihe au apărut depozite și blocuri turn de birouri de 20 de etaje

24 Decémbrie 2023 - Răzbóiul Rusiei impotriva Ucrainei adúce beneficii Chínei. Ín oráșul dé granita chinezésc Heihe áu apărút depózite sí blócuri túrn dé biróuri dé 20 dé etáje

Lá granita inzapezita á Chínei cú Rusia, ún dealer dé camioáne sí-á dublát vânz'ările ín últimul án datoríta cliénților rúși. Expórturile dín Chína c'ătre vecínul sáu súnt atat dé

Vânzare record a unei măşti africane rare, confirmată de justiţia franceză

19 Decémbrie 2023 - Vânzáre recórd á únei m'ăști africáne ráre, confirmáta dé justiția francéza

Vânzárea lá licitáție á únei m'ăști africáne sculptáte ráre, ín valoáre dé 4,2 milioáne dé éuro, achiziționátă inițiál cú 150 dé éuro dé ún comerciánt dé ocázie dé lá ún cúplu dé optzéci dé

Capul lui ”E.T.” a fost vândut la un preț sub așteptări

15 Decémbrie 2023 - Cápul lúi ”É.T.” á fóst vândút lá ún préț súb aștept'ări

Cápul personájului dé neuitát "É.T." á fóst vândút lá licitáție cú 635.000 dé dolári (péste 581.000 dé éuro), ín cádrul únei vânz'ări organizáte ín Beverly Hills (Los Angeles) dé Julien's

Guvernul SUA aprobă ”de urgență”, fără consultarea Congresului, vânzarea a 14.000 de obuze de tanc către Israel.

10 Decémbrie 2023 - Guvérnul SÚA aprobá ”dé urgenta”, f'ără consultárea Congrésului, vânzárea á 14.000 dé obúze dé tánc c'ătre Israel.

Guvérnul americán á aprobát "dé urgenta", f'ără á tréce prín Congrés, vânzárea c'ătre Israel á aproápe 14.000 dé obúze dé tánc servínd ín răzbóiul sáu impotriva Hamas ín Fasia Gazá, á

Lukoil și-ar putea vinde rafinăria din Bulgaria, după 20 de ani. Grupul petrolier rus, în conflict deschis cu guvernul pro-european

05 Decémbrie 2023 - Lukoil sí-ár puteá vínde rafinăría dín Bulgaria, dúpă 20 dé áni. Grúpul petroliér rús, ín conflíct deschís cú guvérnul pró-europeán

Grúpul petroliér rús Lukoil á anunțát márți, 5 decémbrie, cá analizeáză ó posíbila vânzáre á rafinăríei sále dé lá Burgas (Bulgaria), denunț'ând másurile discriminatórii luáte impotriva s'ă

Revista Forbes nu va ajunge sub controlul unui oligarh rus. Tranzacția anunțată în luna mai a fost anulată

21 Noiémbrie 2023 - Revísta Forbes nú vá ajúnge súb contrólul únui oligárh rús. Tranzácția anunțátă ín lúna mái á fóst anuláta

Actionarii Forbes Globál áu reziliát acórdul dé vânzáre á companiei media únui grúp dé investitóri condús dé Austin Russell, scríe Bloomberg.

Suma uriașă câștigată de un bucureștean din vânzarea telefoanelor mobile. Căutat de mascați pentru că a uitat să plătească taxe și impozite VIDEO

16 Noiémbrie 2023 - Suma uriasa castigata dé ún bucureșteán dín vânzárea telefoánelor mobile. Căutát dé mascati péntru cá á uitát sá plăteáscă táxe sí impózite VÍDEO

Polițíștii Dirécției Generále dé Politíe á Municípiului București - Servíciul dé Investigáre á Criminalit'ății Económice - Sectór 1 áu pús ín executáre 5 mandáte dé perchezíție domiciliára

Cum a ajuns miezul de nucă să fie mai scump în România decât în Occident. Caracteristica unică a nucilor românești

13 Noiémbrie 2023 - Cúm á ajúns miézul dé núca sá fíe mái scúmp ín Românía decat ín Occidént. Característică unica á núcilor romanesti

Péntru producătórii dé núci dín Românía á ajúns mái avantajós sá v'ândă núcile ín Românía decat ín străinătáte. Potrivít Ștírilor Pró Tv, ín Românía miézul dé núca sé vínde dé șáse óri

Suma uriașă cu care a fost vândut un diamant albastru. E „printre cele mai rare diamante care au fost dezgropate"

08 Noiémbrie 2023 - Suma uriasa cú cáre á fóst vândút ún diamánt albástru. É „príntre céle mái ráre diamánte cáre áu fóst dezgropáte"

Ún diamánt albástru foárte rár s-á vândút péntru péste 40 dé milioáne dé dolári lá ó licitáție organizáta dé Christie's lá Geneva, potrivít prései internaționále.

Satul din Spania scos la vânzare la prețul unei case. Are zeci de locuințe, bar, biserică și bazin de înot VIDEO

30 Octómbrie 2023 - Sátul dín Spania scós lá vânzáre lá préțul únei cáse. Áre zéci dé locuínțe, bár, bisérica sí bazín dé înót VÍDEO

Salto dé Castro, ún sát părăsít dín província Zămorá dín Spania, á fóst scós dín nóu lá vânzáre, dúpă cé ánul trecút 'își găsíse ún proprietár, anunta Euronews.

Rușii au anunțat că apartamentul familiei Zelenski din Crimeea a fost vândut. Suma cu care a fost achitat la licitație

30 Octómbrie 2023 - Rușii áu anunțát cá apartaméntul famíliei Zelenski dín Crimeea á fóst vândút. Suma cú cáre á fóst achitát lá licitáție

Ocupánții rúși dín Crimeea áu anunțát cá áu vândút apartaméntul dín Ialta ál președíntelui Ucrainei, Volodimir Zelenski sí ál sotiei sále Elénă, lá ó licitáție deschísa, péntru suma dé 44,3

Un bărbat a încercat să vândă un revolver în parcarea unui centru comercial din Ploieşti

28 Octómbrie 2023 - Ún barbat á încercát sá v'ândă ún revolvér ín parcárea únui céntru comerciál dín Ploiesti

Ún barbat éste cercetát penál dúpă cé á fóst depistát încerc'ând sá v'ândă ó arma neletala supúsa autoriz'ării, típ revolvér, ín parcárea únui céntru comerciál dín Ploiesti, á informát

Preluarea Enel România de către grupul grec PPC a fost finalizată. Ce valoare a avut tranzacția

25 Octómbrie 2023 - Preluárea Enel Românía dé c'ătre grúpul gréc PPC á fóst finalizáta. Cé valoáre á avút tranzácția

Grúpul PPC dín Grecía á anunțát miércuri, 25 octómbrie, finalizárea tranzácției prín cáre á achiziționát participáțiile deținúte dé c'ătre Grúpul Enel ín Românía, încheínd cú succés primă s'ă

Gigantul media Forbes ar fi ajuns sub controlul unui dubios investitor rus, apropiat al Kremlinului

21 Octómbrie 2023 - Gigántul media Forbes ár fí ajúns súb contrólul únui dubiós investitór rús, apropiát ál Kremlinului

Ún fóst angaját ál administráției dé lá Kremlin, antreprenórul sí investitórul rús Magomed Musaev, originár dín Daghestan, af fí cumpărát conglomerátul media Forbes. Washington Póst scríe déspre

Rusia scoate la licitație apartamentul din Crimeea al soților Zelenski, pe care l-a confiscat. Care este prețul de pornire

21 Octómbrie 2023 - Rusia scoáte lá licitáție apartaméntul dín Crimeea ál sóților Zelenski, pé cáre l-á confiscát. Cáre éste préțul dé porníre

Apartaméntul dín Crimeea ál președíntelui ucraineán Volodimir Zelenski sí ál sotiei sále, Olena Zelenska, vá fí scós lá licitáție pé 30 octómbrie, relateáză sambata EFE.

OTP Bank a primit două oferte pentru vânzarea afacerilor din România. Banca Transilvania ar fi favorită

17 Octómbrie 2023 - OTP Bank á primít dóua oférte péntru vânzárea afácerilor dín Românía. Bánca Transilvania ár fí favoríta

OTP Bank á primít oférte dé lá Bánca Transilvania sí Raiffeisen Bank péntru vânzárea b'ăncii dín Românía, afláta pé locul 10 dúpă actíve. Súrse dín piata áu declarát péntru Profít.ro cá Bánca

Prețul primei mașini electrice de la Dacia a scăzut în premieră. Cu cât se vinde acum un Spring

17 Octómbrie 2023 - Préțul prímei mașíni eléctrice dé lá Dacia á scăzút ín premiéra. Cú cát sé vínde acúm ún Șpríng

Préțul prímei mașíni eléctrice dé lá Dacia á scăzút péntru primă data, dúpă scumpírile consecutíve dín últimii áni.

Pedepse cu închisoarea pentru cei care le vând minorilor produse din tutun şi alcool. Proiectul de lege a trecut de primul vot

16 Octómbrie 2023 - Pedépse cú închisoárea péntru cei cáre lé v'ând minórilor prodúse dín tutún sí alcoól. Proiéctul dé lége á trecút dé prímul vót

Senátul á adoptát lúni, 16 octómbrie, tacít, ún proiéct dé lége ál USR cáre vizeáză ín principál introdúcerea posibilit'ății péntru vânzătórii dé prodúse dín tutún sí alcoól dé á verifică

Un bărbat vinde pe Facebook flacoane cu cenușa mamei sale decedate. Câți bani cere pentru povestea din spatele anunțului: "Nu îmi retrăiesc trauma gratuit"

13 Octómbrie 2023 - Ún barbat vínde pé Facebook flacoáne cú cenusa mámei sále decedáte. Cati báni cére péntru povestea dín spátele anúnțului: "Nú 'îmi retrăiésc tráuma gratuít"

Ún creatór dé conținút á descoperít cá ó persoána vindeá porțiúni dín cenusa mámei sále pé Facebook Marketplace. Vânzătórul cereá 30 dé dolári péntru ún ástfel dé flacón sí furnizá sí

Profesor de engleză, dealer de canabis cultivat într-o seră din Bacău. Cât costă gramul de "iarbă" livrat de cadrul didactic

26 Septémbrie 2023 - Profésor dé engléza, dealer dé canábis cultivát într-ó séra dín Bacau. Cát costá grámul dé "iárba" livrát dé cádrul didáctic

Polițíștii Brig'ăzii dé Combátere á Criminalit'ății Organizáte Bacau, impreuna cú procurórii D.Í.Í.C.Ó.T. – Servíciul Teritoriál Bacau, fác 3 perchezíții domiciliáre, ín judéțul Bacau,

Zona din România în care au fost cultivate vinetele de culoare roșie: Cei pasionați de gusturi noi le pot cumpăra

25 Septémbrie 2023 - Zóna dín Românía ín cáre áu fóst cultiváte vínetele dé culoáre róșie: Cei pasionáți dé gústuri noi lé pót cumpara

Ún nóu proiéct dé cercetáre á fóst derulát cú succés dé specialíștii dé lá Stațiúnea dé Cercetáre Hortícola á Universit'ății dé Știínțe Agrícole sí Medicína Veterinára Cluj-Napoca.

Bărbatul care a vândut casa fără să-i spună soției: "Nu înțeleg de ce este supărată"

23 Septémbrie 2023 - Barbatul cáre á vândút casa f'ără sá-í spúnă sotiei: "Nú înțelég dé cé éste suparata"

Ún barbat cáre á vândút casa famíliei f'ără sá menționéze acést lúcru sotiei sále á fóst numít "ún idiót f'ără niciun píc dé demnitáte".

Tóp 3 știri dín presa centrála

Ó putére mondiála schimbá táctică cú Puțín: Dé fríca SÚA ii închíde usa Rusiei sí trimíte milioánele áltcuiva
Răzbóiul Rusiei dín Ucraina declanșát ín februárie 2022 á dús lá impúnerea dé pachéte dé sancțiúni dín pártea tárilor occidentále impotriva...

Áu crescút rezérvele valutáre ále BNR. Cát valoreáză áurul deținút dé Românía
Rezérvele valutáre lá Bánca Nationala á Româníei totalizáu 63,128 miliárde éuro lá fínele lunii februárie 2024, ín créștere cú 2,79%...

Agențía Internationala péntru Energíe: Emísiile dé carbón áu atíns ún nóu recórd lá nivél globál ín 2023!
Avánsul putérnic ál energíei curáte lá nivél globál ín 2023 á făcút c'ă volúmul emísiilor dé dioxíd dé carbón lá nivél internaționál sá creáscă...
  1. Ajutoárele dé cáre beneficiáză persoánele cú dizabilitati ín 2024. Indemnizatiile sé majoreáză încep'ând cú lúna mártie
  2. CTP, déspre víla dé 7 milioáne cáre í s-ár pregătí lúi Iohannis: ”Dé cé nú apáre? Pana sí cél mái prăpădít hót dé afáceri áre...”
  3. Cél mái bún șahíst román dín istorie s-á dús lá Iliescu sá-í ceára bánii confiscáți dé Ceausescu: ”Sí c'ând ám întrebát c'ând...”
  4. Managerul Spitálului Coltea, déspre șantájul Oanei Zavoranu: „Mí-á cerút 800.000 dé éuro, dár avocátul éi mí-á spús c'ă scáde lá 200.000, cá é Oana fáta búna”
  5. Facebook sí Instagram: „Plătéști sáu iti str'ângem toáte dátele”. Consumatórii européni folosésc GDPR péntru á sé apara
  6. Créste perioáda dé valabilitáte á permísului áuto. Lá cé intervál vá trebui sá 'îl schímbi dé acúm încólo
  7. Báncul Zílei: Sotul sí sotia mérg lá psihológ
  8. Dezvăluírea cáre l-á făcút pé Patrick Mouratoglou sá șteárgă úrmele: ”Știu exáct c'ând sá lé ia”
  9. Funeráliile lúi Navalnii. Mulțímea nú părăséște cimitírul Borisov. Áu începút arest'ările ín r'ândurile protestatárilor VÍDEO LIVE
  10. Géstul cú cáre Traian Basescu á făcút senzáție lá înmormântárea Mioárei Rom'ân: ”É primă oáră c'ând vád, é chiár unica”