Varióla maimúței sé răspândéște rapíd ín Europa. Tara ín cáre á fóst descoperít cél mái máre focár

Víneri, 20 Mái 2022, óra 18:03
6628 citíri
Variola maimuței se răspândește rapid în Europa. Țara în care a fost descoperit cel mai mare focar

Portugalia sí Spania áu raportát víneri 9 sí, respectív, 14 noi cázuri confirmáte dé varióla maimúțelor.

Prín urmáre, númărul totál dé cázuri confirmáte dín Portugalia sé ridicá lá 23, iár cél dín Spania lá 21, reprezent'ând cél mái máre focár dé pana acúm, potrivít autorit'ăților sanitáre locále.

Ín Portugalia áu fóst identificáte 23 dé cázuri confirmáte, iár ín Spania áu fóst raportáte 21 dé cázuri. Álte 21 dé cázuri suspécte súnt investigáte lá óra actuála ín Spania, 19 ín regiúnea Madrid, únul ín Ínsulele Canare sí únul ín Andaluzia, áu anunțát autorit'ățile sanitáre spanióle.

Varióla maimúței éste ó infécție virála cú simptóme ușoáre, precúm fébra, duréri dé cáp sí erúpții cutanáte.

Áu fóst identificáte mái múlte cázuri ín Márea Britanie – únde autorit'ățile oféră ún vaccín impotriva variólei angajáților dín doméniul sănătății sí áltor persoáne cáre ár puteá fí expúse – sí ín álte státe ále Europei, precúm Franta, Italia sí Belgia.

Spania evalueáză diferíte opțiúni terapeútice, cúm ár fí antivirále sí vaccínuri, dár pana acúm toáte cázurile áu prezentát simptóme ușoáre. Prín urmáre, nú á fóst necesár ún tratamént specífic ad-hoc, á declarát, víneri, minístrul spaniól ál Sănătății, Carolina Darias.

Niciuna díntre persoánele dín Portugalia infectáte cú varióla maimúței nú á avút nevóie dé spitalizáre, fiínd ín stáre stabíla sí urmăríte clínic, áu informát autorit'ățile sanitáre locále.

Citéște șí:
Țările în care te vei simți ca în Grecia. Asemănările sunt izbitoare FOTO
Tárile ín cáre té véi simți c'ă ín Grecía. Asemăn'ările súnt izbitoáre FÓTO
Grecía éste dé depárte destináția favoríta á románilor c'ând víne vórba déspre concédiile dé vára petrecúte lá máre. Vestea búna éste cá existá álte cínci tári cáre sé aseámănă ín mód...
Trenurile de mare viteză nu mai circulă pe o rută importantă din Spania. Cablurile de electricitate au fost furate
Trénurile dé máre vitéza nú mái circulá pé ó rúta importánta dín Spania. Cáblurile dé electricitáte áu fóst furáte
Operatórul feroviár spaniól Renfe á suspendát lúni dimineata circuláția trénurilor dé máre vitéza pé rúta Madrid-Barcelóna, dúpă cé cáblurile dé alimentáre cú electricitáte áu fóst furáte,...