1. Introducere

Confidențialitatea datelor dvs. contează pentru noi. Ne luam foarte în serios responsabilitatea de a proteja datele personale pe care ni le furnizați. Aceasta politica de confidențialitate, pe care o actualizam din când in când, explica ce tipuri de date colectam, în ce scopuri, modurile in care folosim si protejam aceste date si drepturile dvs. cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

2. Operatorul datelor dvs.

Antena TV Group S.A. (cu sediul în București, Bd. Ficusului nr. 44A, et.4A, zona 2, Sector 1, având cod de identificare fiscală RO 1599030, fiind înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/3765/1991) colectează si prelucrează mai multe categorii de date personale ceea ce in conformitate cu legislația in domeniul protecției datelor, ne califica drept operator al acestor date cu caracter  personal.​

3. Contextul legislativ

Conform cerințelor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind liberă circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (în continuare denumit „Regulamentul GDPR”) aplicabil din dată de 25 mai 2018, avem obligația de a administra în condiții de siguranta și numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizați prin utilizarea site-ului nostru, a serviciilor noastre sau în legatura cu activitatea noastră, în acord cu prevederile Regulamentului GDPR.

Pentru mai multe detalii privind conținutul acestei norme juridice, vă rugăm să accesați următorul link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

4. Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal

Am desemnat un responsabil cu protecția datelor cu caracter personal pe care îl puteți contacta în legatura cu orice chestiune legată de prelucrarea datelor dvs., precum și pentru exercitarea drepturilor dvs. potrivit dispozițiilor legale aplicabile, în special dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la modul în care noi prelucrăm datele dvs. cu caracter personal. Adresa de e-mail la care puteți contacta responsabilul cu protecția datelor este: dpo@antenagroup.ro

5. Aplicabilitate

Prezentă politică de confidențialitate se aplică tuturor persoanelor vizate de procesele de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate de ANTENA TV GROUP SĂ, aceste persoane putând fi:

6. Principiile prelucrării datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate vor fi:

 • prelucrate in mod legal, echitabil si transparent fata de persoana vizată („legalitate, echitate si transparenta”);
 • colectate in scopuri determinate, explicite si legitime si nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri („limitări legate de scop”);
 • adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile in care sunt prelucrate („reducerea la minimum a datelor”);
 • exacte si, in cazul in care este necesar, vor fi actualizate („exactitate”);
 • păstrate într-o forma care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioada care nu depășește perioada necesara îndeplinirii scopurilor in care sunt prelucrate datele („limitări legate de stocare”);
 • prelucrate într-un mod care asigura securitatea adecvata a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția impotriva prelucrării neautorizate sau ilegale si impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de masuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare („integritate si confidențialitate”).

7. Cum colectăm și procesăm informațiile dvs. personale

7.1 Informații personale pe care ni le oferiți:

Putem colecta, stoca și utiliza următoarele tipuri de date personale:

A. Date colectate  pe site-urile ANTENA TV GROUP S.A.:

 • informații despre computerul dvs. și despre vizitele și utilizarea acestui site web (inclusiv adresa dvs. IP, locația geografică, tipul și versiunea browserului, sistemul de operare, sursa de recomandare, durata vizitei, vizualizările de pagina și căile de navigare ale site-ului);
 • informațiile pe care ni le furnizați la crearea Conturilor pe site-urile enumerate la art. 5(inclusiv informațiile dvs. de contact);
 • informațiile pe care ni le furnizați în scopul de a va abona la notificările prin e-mail și / sau buletine de știri (inclusiv numele și adresa dvs. de e-mail);
 • informațiile pe care ni le furnizați atunci când utilizați serviciile sau informațiile care sunt generate în timpul utilizării acestor servicii (inclusiv calendarul, frecventă și modelul utilizării serviciilor);
 • informațiile conținute în sau legate de orice comunicare pe care ne-o trimiteți sau trimiteți prin acest site (inclusiv corespondentă cu noi, conținutul comunicării și datele asociate cu comunicarea);
 • informațiile pe care le furnizați atunci când achiziționați produsele de pe site-ul nostru;
 • publicațiile, blogurile, interviurile, opiniile, comentariile etc.

B. Date colectate în cadrul programelor/ emisiunilor /concursurilor/ promoțiilor/ evenimentelor ANTENA TV GROUP S.A.

 • datele cu caracter personal pe care dvs. ni le furnizați când interacționați cu noi, fie prin completarea formularelor de înscriere sau participare, fie ni le comunicați in mod oral ori in alt mod in scris (de ex. chestionare completate anterior filmărilor sau interviuri telefonice, când va înregistrați pentru a utiliza serviciile noastre, când participați la forumuri de discuții, etc), fie le dezvăluiți prin prezenta voluntara in cadrul emisiunii, fie sunt furnizate de un terț. Datele pe care le prelucram pot include: nume si prenume, adresa, date din cartea de identitate, CNP, număr de telefon, adresa de e-mail, descriere personala, varsta, dată nașterii, sexul, imaginea, vocea, informații oferite în mod voluntar privind viata privată, alte date cu caracter personal privindpreferintele/comportamentul/personalitatea/opiniile, daca acestea sunt dezvăluite sau rezulta din prestația dvs in cadrul programului/concursului/emisiunii, precum si alte informații, după caz.
 • date cu caracter personal speciale legate de invitați, participanți sau concurenți și/sau alte persoane (de exemplu informații despre originea rasiala sau etnica, opiniile politice, confesiunea religioasa sau convingerile filozofice, sănătatea, viata sexuala sau orientarea sexuala), in situația in care (i) sunt relevante pentru participarea dvs. in emisiune/program/concurs; (îi) suntem obligați sa facem acest lucru prin lege; (iii) in cazul in care v-ati exprimat consimțământul explicit in acest sens; (iv) Operatorul prin activitatea jurnalistică, îndeplinește sarcini de interes public și/sau (v) datele sensibile sunt/au fost făcute publice in mod manifest de către persoana vizată.

C. Contacte profesioanale ale reprezentanților legali, persoanelor de contact sau angajaților partenerilor, clienților, furnizorilor de servici, colectate de Antena TV Group SĂ în desfășurarea obiectului de activitate. În concret, datele profesionale prelucrate sunt: nume, prenume, denumire funcție, număr de telefon, adresa de email.

D. Date cu caracter personal cuprinse în Curriculum Vitae, depuse de candidați în considerarea anunțurilor de recrutare ale Antena TV Group SĂ, precum și datele angajaților Operatorului, inclusiv datele referitoare la datele referitoare la nume și prenume, adresa de domiciliu/resedinta, dată și locul nașterii, starea civilă, cod numeric personal, cetățenie, naționalitate, nivel de educație și experienta, statut ocupațional, adresa de e-mail, număr de telefon și altele, potrivit cerințelor Legislației muncii.

E. Alte informații pe care ni le furnizați prin corespondenta cu noi prin telefon, e-mail sau in orice alta modalitate, inclusiv, daca este cazul, chestionare completate anterior filmărilor sau interviuri telefonice, precum și orice alte date personale pe care ați ales să ni le trimiteți.

7.2.  Ce se întâmplă dacă nu ne dați datele dvs.

În funcție de datele și scopurile colectării, va puteți bucură de acest site sau de o parte din serviciile oferite de Operator, fără a ne furniza datele dvs. personale sau consimțământul dvs sau puteți să introduceți numai cantitatea minimă de informații. Cu toate acestea, unele informații personale sunt necesare pentru că site-ul nostru să va poată furniza serviciile pe care le-ați achiziționat sau le-ați solicitat şi să va autentificați, astfel încât să știm că sunteți dvs. și nu altcineva. Puteți gestiona datele comunicate de dvs. și va puteți retrage oricând acordul exprimat pentru comunicările comerciale.

8. Scopurile datelor dvs. cu caracter personal

Datele cu caracter personal transmise prin intermediul acestui site și/sau colectate prin alte mijloace conform art. 7.1 sau din surse publice vor fi utilizate în scopurile specificate în aceasta Politică de confidențialitate. În funcție de relațiile pe care le avem sau dorim să le avem cu dvs., putem folosi datele dvs. personale în următoarele scopuri:

 • dacă ne-ați contactat prin intermediul acestui site sau în alt mod, va putem procesa numele, datele de contact, locația și alte informații pe care ni le-ați furnizat pentru a va putea răspunde la întrebări, pentru a organiza întâlnirea, convorbirea telefonică sau alte comunicări;
 • atunci când o Persoana vizată se înscrie, solicita sau este invitata pentru realizarea de materiale video/audio/foto, pentru apariția Persoanei vizate in si/sau participarea la preselecții, selecții, înregistrări, apariții sau participări la emisiuni ori la campanii de promovare a emisiunilor, pentru difuzarea sau publicarea in orice mod a fotografiilor, înregistrărilor video, înregistrărilor audio sau înregistrărilor audiovizuale si, in general, pentru comunicarea publica a emisiunilor pentru anumite scopuri jurnalistice, artistice si/sau literare;
 • în scopuri jurnalistice, atunci când dreptul la libera exprimare, astfel cum este prevăzut de legislația in vigoare, prevalează asupra dreptului la imagine sau la viata privata al Persoanei vizate;
 • atunci când o Persoana vizată: (a) transmite Societății orice formular, document, ori informație cu privire la interacțiunile si/sau tranzacțiile sale cu Societatea; sau (b) folosește sau achiziționează produsele Societății; sau (iii) încheie, executa si finalizează un contract (inclusiv de munca sau la distanta) cu Societatea;
 • atunci când o Persoana vizată interacționează cu personalul Societății, incluzând responsabilii pentru relațiile cu clienții, invitații sau alți reprezentanți, de exemplu, prin telefon, scrisori, fax, întâlniri in persoana sau email, pentru gestionarea sau administrarea relației de afaceri cu organizația din care face parte Persoana Vizată;
 • atunci când o Persoana vizată solicita sa fie contactată de Societate, sa fie inclusa într-un email sau alte liste cu date de corespondenta, ori atunci când Persoana vizată răspunde la solicitarea Societății pentru furnizarea de Date cu caracter personal suplimentare;
 • atunci când o Persoana vizată interacționează cu Societatea prin intermediul platformelor online;
 • atunci când Societatea acționează in vederea prevenirii sau investigării unei suspiciuni de frauda, activități ilegale, omisiuni sau a unui comportament necorespunzător referitor la relația unei Persoane vizate cu Societatea sau alte persoane fizice/juridice;
 • in scopuri publicitare, in vederea comunicării cu Persoana Vizată prin canalele pe care aceasta le-a aprobat in prealabil pentru a o tine la curent in legatura cu activitatea Societății sau a Grupului Intact, prin transmiterea de newsletter, anunțuri si alte informații cu privire la serviciile, produsele si tehnologiile Societății sau ale oricărei alte societăți din cadrul Grupului Intact, precum si despre evenimente si proiecte ale Societății sau ale oricărei alte societăți din cadrul Grupului Intact sau pentru sondaje in rândul clienților, campanii de marketing, analiza de piata, tombole, concursuri sau alte activități ori evenimente promoționale;
 • atunci când Societatea respecta ori acționează conform unei solicitări a oricărei autorități sau instituții publice competente sau când răspunde solicitărilor de informații din partea acestora;
 • atunci când Societatea efectuează raportarea fiscala, financiara, de reglementare, de management, de gestionare a riscurilor (inclusiv monitorizarea expunerii la risc) si de audit;
 • atunci când o Persoana vizată trimite Datele sale cu caracter personal ori Datele cu caracter personal ale unei terțe persoane (de exemplu, informații despre membrii familiei sale si/sau angajați etc.) către Societate, indiferent de motiv;
 • pentru raportările intragrup in cadrul grupului INTACT MEDIA GROUP din care face parte Societatea;
 • in scopul respectării hotărârilor judecătorești si exercitării si/sau apărării drepturilor Societății;
 • in scopul monitorizării si evaluării conformității cu politicile si standardele Societății si ale Grupului Intact;
 • in scopuri de cercetare a pieței si a opiniei publice, pentru a masura sau a înțelege conținutul preferat legat de programe si pentru a oferi conținut relevant pentru dumneavoastră; pentru a va permite sa participați la caracteristicile interactive ale serviciului nostru, atunci când alegeți sa faceți acest lucru; pentru a masura sau a înțelege eficacitatea publicității pe care o oferim dumneavoastră si altor persoane si pentru a va oferi publicitate relevanta;
 • în scopuri statistice și de profilare a audientei ANTENA TV GROUP SĂ, precum și de profilare a informațiilor intrate în posesia Antena TV Group SĂ în baza contractelor privind cesiunea drepturilor de autor;
 • in orice scop aferent si/sau auxiliar oricărora dintre cele de mai sus.

Totodată, dacă sunteți vizitator al site-ului nostru, putem procesa prin cookie-uri și semnalizatoare web adresa dvs. IP, locația geografică, tipul și versiunea browserului, sistemul de operare, sursa de referinta, durata vizitei, fișierele log, interacțiunile cu site-ul nostru web și cu campaniile noastre online, datele colectate automat despre dvs. sau dispozitivul dvs. în conformitate cu aceasta Politică de confidențialitate, informațiile pe care le-ați furnizat prin intermediul formularului de site sau serviciile achiziționate (valoarea, dată, surse de date, note și remarci) pentru a efectua cercetări de marketing și pentru a analiza caracteristicile vizitatorilor acestui site, pentru a evalua impactul comunicării noastre de marketing și pentru a o adapta la tendințele detectate, pentru a planifică viitoarele noastre activități de marketing, pentru a pregăti analiza noastră de business, pentru a personaliza serviciile și comunicările pentru dvs., pentru a orienta publicitatea sau pentru a oferi marketing direct a acelorași sau a unor produse și servicii similare. De asemenea, dacă sunteți abonatul nostru la newsletter, puteți primi materialele noastre de marketing, va putem procesa datele personale pe care ni le-ați furnizat pentru a distribui materiale promoționale, putem face anunțuri despre adăugiri și modificări privind serviciile noastre, putem personaliza acest site și comunicarea noastră de marketing pentru dvs., va putem trimite notificări prin e-mail (de exemplu despre ofertele noastre), putem trimite buletine de știri și revistele noastre de e-mail (ne puteți informă în orice moment dacă nu mai sunteți interesat de aceste materiale) sau va putem trimite comunicări de marketing referitoare la activitatea noastră despre care credem că ar putea fi de interes pentru dvs.

9. Temeiurile legale de prelucrare a datelor

a) Executarea unui contract (art. 6 alin. (1) lit. b din GDPR)

Datele personale ale angajaților, clienților, potențialilor clienți, furnizori, colaboratori în baza contractelor privind cesiunea drepturilor de autor, parteneri și alții asemenea, pot fi procesate in scopul de a încheia, de a execută si de a finaliza un contract. In acest sens, prelucrarea este necesara:

 • pentru un contract pe care Persoana vizată l-a încheiat in nume propriu; sau
 • întrucât Persoana vizată a făcut demersuri înainte de încheierea unui contract,

in ambele cazuri, inclusiv contracte la distanta încheiate online sau telefonic sau contractele de cesiune de drepturi de autor (chiar daca nu sunt încheiate in forma scrisa) sau contractele reprezentate de regulamentele de participare la concursuri ori emisiuni-concurs.

b) Consimțământ (art.6 alin. (1) lit. a din GDPR) pentru prelucrarea datelor cu caracter personal speciale, pentru profilare, pentru participarea la analize de piata/sondaje, pentru comunicarea cu persoana vizată în scopuri de marketing și/sau pentru transmiterea de invitații la alte emisiuni/ programe viitoare.

c) Conformitatea cu obligațiile legale (art.6 alin. (1) lit. c din GDPR), daca trebuie sa respectam o obligație legala prevăzute fie de legile aplicabile domeniului audiovizualului, fie specifică relațiilor de munca, contabilitate, audit, drepturi de autor și alte legi incidente în activitatea Operatorului.

d) Pentru anumite prelucrări realizate în scopuri jurnalistice, Operatorul își poate întemeia prelucrarea și pe îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public (temeiul prevăzut de art. 6 alin. (1) lit e din GDPR) și/sau prelucrarea se referă la date cu caracter personal care sunt făcute publice in mod manifest de către persoana vizată (temeiul prevăzut de art. 9 alin. (2) lit e din GDPR).

e) Interesul legitim (art.6 alin. (1) lit. f din GDPR) al ANTENA TV GROUP SĂ in legatura cu producția și difuzarea  programelor de televiziune sau a altor producții media și toate operațiunile conexe, respectiv:

 • preselecția și selecția candidaților/participanților pentru emisiunile ANTENA TV GROUP SĂ;
 • verificarea informațiilor furnizate de candidați/participanți cu privire la capacitatea de a participă in cadrul unui program/concurs/emisiune;
 • protejarea interesele vitale ale participanților la concursuri/emisiuni/programe și oferirea măsurilor de protective adecvate;
 • oferirea accesului direct în vederea participării în emisiuni/programe;
 • dezvoltarea și distribuirea de programe audio-vizuale;
 • oferirea de informații, știri, materiale și emisiuni cu caracter informativ sau de dezbatere publică, în vederea desfășurării activității jurnalistice, artistice și/sau de divertisment;
 • soluționarea sesizărilor/reclamațiilor primite de ANTENA TV GROUP SĂ în legatura cu participarea la diverse emisiuni/programe
 • păstrarea în arhiva ANTENA TV GROUP SĂ a tuturor materialelor audio-video/programe și date cu character personal cuprinse în acestea în scopuri de redifuzare sau în alte scopuri comerciale.

In toate cazurile in care prelucrarea se va efectua in baza interesului nostru legitim in furnizarea serviciilor decurgând din domeniul nostru specific de activitate, Operatorul va analiza dacă dreptul la libera exprimare, astfel cum este prevăzut de legislația in vigoare, prevalează asupra dreptului la imagine sau la viata private, în caz contrar, va inceta prelucrarea care lezează persoana vizată de aceste drepturi..

10. Categoriile de destinatari către care se pot transmite datele personale colectate

Nu dezvăluim datele cu caracter personal pe care le colectam despre dumneavoastră, cu excepția cazurilor descrise in aceasta Politica sau in notificări separate furnizate in legatura cu anumite activități. Va putem partaja datele cu caracter personal în următoarele împrejurări și către următorii destinatari:

 • personalul ANTENA TV GROUP SĂ (angajați, colaboratori);
 • terțe persoane (împuterniciți, operatori asociați, operatori independenți din perspectiva Regulamentului (UE) 2016/679), la care Operatorul apelează din rațiuni de business, de cele mai multe ori fiind servicii specializate, profesioniste care pot gestiona volumele și tehnologiile necesare prin care ANTENA TV GROUP SĂ să-și poată exercită activitatea (ex. furnizori de servicii care oferă sprijin administrativ, profesional si tehnic, parteneri de afaceri, agenți, societăți de producție, co-producători, agenții de publicitate, furnizori de servicii de analiza, subcontractanți);
 • Către autoritățile guvernamentale sau de aplicare a legii, daca suntem obligați sa facem acest lucru prin lege, cum ar fi de exemplu: Agenția Nationala de Administrare Fiscala, Consiliul Național al Audiovizualului, Inspectoratul Teritorial de Munca, Casa de Asigurări de Sănătate si Casa de Pensii, pentru depunerea de diverse cereri și formulare, precum și alte autorități pentru îndeplinirea altor obligații legale;
 • De asemenea, va putem partaja datele cu caracter personal cu instanțe de judecata, autorități de reglementare sau avocați sau alte persoane dacă se dovedește necesar în mod just în vederea constatării, exercitării sau apărării unui drept în justiție sau a unui drept natural, sau în scopul unui proces de soluționare alternativă, confidentiala a diferendelor;
 • În anumite situații, datele pot fi partajate și cu societățile afiliate grupului din care face parte ANTENA TV GROUP SĂ, respectiv GRUPUL INTACT MEDIA pe baza principiului nevoii de a cunoaște, a nevoii de raportare, precum și a altor împrejurări care implică control și decizii la nivel de Grup.

Cu excepția celor detaliate mai sus, noi nu vom divulgă, comercializa sau imprumuta vreodată niciuna dintre datele dvs. personale vreunui terț fără a va anunta, sau, daca este cazul, fără a obține in prealabil consimțământul dvs.

11. Transferul datelor cu caracter personal

Informațiile pe care le colectăm de la dvs. vor fi prelucrate în Spațiul Economic European și pot ajunge și în afară Spațiului Economic European, în funcție de scopul prelucrării. Antena TV Group SĂ va aplică garanții adecvate pentru a proteja confidențialitatea și securitatea datelor dvs. personale în timpul transferului și pentru a le utiliza numai în conformitate cu relația dvs. cu Antena TV Group SĂ și cu practicile descrise în aceasta Politică de confidențialitate.  Orice transfer de date se va efectua cu respectarea cerințelor de securitate la care sunt supuse procesările din cadrul Comunității Europene, a căror componentă o reprezintă respectarea standardelor UE privind prelucrarea datelor personale, asigurând astfel îndeplinirea dezideratelor prevăzute de legislația în materie de protecție a datelor cu caracter personal.

12. Drepturile dvs.

Regulamentul GDPR oferă anumite drepturi persoanelor vizate, după cum urmează:

a. Dreptul la informare și de  acces la datele dvs, ceea ce înseamnă că puteți solicită o confirmare din partea operatorului dacă prelucrează sau nu datele cu caracter personal care va privesc și în caz afirmativ, acces la datele respective, precum și la informați privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.

b. Dreptul de intervenție asupra datelor, constând în posibilitatea de a obține la cerere și în mod gratuit rectificarea, actualizarea, blocarea, restricționarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a dateor inexacte, a datelor care nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau atunci când va retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea.

c. Dreptul la  rectificarea (corectarea)  datelor dvs. personale prelucrate de noi dacă acestea sunt inexacte sau nu mai corespund realității.

d. Dreptul la ștergerea datelor sau „dreptul de a fi uitat” presupune dreptul de a solicită ștergerea datelor care va privesc, în anumite circumstanțe, precum: (i) datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (îi) datele dumneavoastră au fost prelucrate ilegal, (iii) prelucrarea datelor a avut loc pe baza consimțământului dvs., iar acesta a fost retras.

e. Dreptul la restricționarea prelucrării, presupune dreptul de a solicită încetarea prelucrării în anumite circumstanțe, precum: (i) dvs. contestați exactitatea datelor pe perioada ce ne-ar permite verificarea exactității acelor date și (îi) datele dvs. au fost prelucrate ilegal, iar dvs. va opuneți ștergerii acestora, solicitând restricționarea utilizării lor.

f. Dreptul la portabilitatea datelor, ceea ce înseamnă că atunci când este fezabil din punct de vedere tehnic,,vom putea – la cererea dvs.- să va furnizăm datele personale sau să le transmitem direct unui alt operator. Dacă accesul nu poate fi furnizat într-un interval de timp rezonabil, va vom furniza o dată la care informațiile vor fi transmise.

g. Dreptul la opoziție vizează dreptul de a va opune prelucrării datelor personale din motive întemeiate si legitime legate de situația particulara in careva aflați. . Totodată aveți dreptul de a va opune in orice moment, in mod gratuit si fără nici o justificare, că datele sa fie prelucrate in scopuri comerciale sau de marketing direct efectuat de către Operator.

h. Alte drepturi garantate de dispozițiile legale în materie:

 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, bazate exclusiv pe prelucrarea automată inclusiv crearea de profiluri;
 • dreptul de a va adresa justiției, pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege;
 • dreptul de a fi notificat de către Operator privind breșe de securitate care au/ar putea avea impact asupra datelor persoanelor vizate.

În vederea exercitării drepturilor menționate mai sus, persoanele vizate vor transmite o cerere scrisă, semnată și datată, prin posta la sediul operatorului sau electronic, la adresa de email a responsabilului cu protecția datelor dpo@antenagroup.ro. Persoana vizată va primi un răspuns in cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de o luna de zile de la primirea acesteia.

In afară de drepturile menționate mai sus, persoanele vizate se vor putea adresa cu o plângere impotriva modului de prelucrare a datelor, direct către ANTENA TV GROUP SĂ, in care vor arata solicitarea, motivul nemulțumirii sau/si drepturile pe care le considera ca i-au fost încălcate sau vor putea transmite o plângere către Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro) dar nu mai devreme de 30 zile de la înaintarea unei plângeri către Operator.

Datele de contact ale Autorității Naționale de Protecție a Datelor cu caracter personal sunt următoarele:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Adresa: București, b-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, cod poștal 010336

Pagina de internet: http://www.dataprotection.ro

Adresa de e-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Telefon: +40.318.059.211; +40.318.059.212

Fax: +40.318.059.602

13. Notificările de browser

La momentul accesării site-ului pentru primă oară, veți vedea o fereastra care o să va invite să va abonați la notificări. În cazul în care acceptați, veți primi notificări cu privire la cele mai importante știri. În fapt, acestea sunt niște notificări de browser, respectiv niște mesaje din browserul dvs. care apar in coltul din dreaptă jos al ecranului. Aceste mesaje vor apărea, de asemenea, când nu sunteți conectat sau când navigați pe alte site-uri web.

Dacă ulterior abonării nu mai doriți să fiți la current cu cele mai noi știri, va puteți dezabona oricând de la aceste notificări, modificând în pagina site-ului setările de browser. Pentru mai multe detalii privind dezabonarea de la notificările de browser, puteți urmări pasii descriși AICI!

14. Păstrarea datelor cu caracter personal

Datele dvs. personale sunt stocate de către ANTENA TV GROUP SĂ pe serverele sale. Datele dvs. cu caracter personal vor fi șterse sau eliminate atunci când nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost primite sau atunci când solicitați ștergerea datelor, prin exercitarea dreptului de a fi uitat și ANTENA TV GROUP SĂ nu mai are obligația legală de a continuă să stocheze datele respective. Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale acestei secțiuni, vom pastra informații și documente (inclusiv documente electronice) care conțin date cu caracter personal:

 • în masura în care suntem obligați să facem acest lucru prin lege;
 • în cazul în care informațiile / documentele sunt relevante pentru orice procedura judiciară în curs sau potențială; și
 • pentru a stabili, exercită sau apără drepturile noaste legale (inclusiv furnizarea de informații altor persoane în scopul prevenirii fraudei).

15. Prelucrarea datelor minorilor

ANTENA TV GROUP SĂ acordă o importantă deosebită protecției datelor cu caracter personal aparținând minorilor. Datele minorilor care au mai puțin de 16 ani, nu vor fi prelucrate în lipsa acordului obținut în prealabil de la părinți sau reprezentantul legal. În acest sens, ANTENA TV GROUP SĂ își rezerva dreptul de a întreprinde masuri rezonabile pentru a verifică dacă persoana a împlinit varsta minimă necesară pentru a își exprimă propriul consimțământ sau pentru verificarea faptului dacă persoana care exprimă consimțământul în numele minorului este titularul răspunderii parintesti.

16. Securitatea datelor personale

Pentru a va proteja confidențialitatea datelor și a informațiilor personale pe care le transmiteți prin utilizarea acestui site web, vom menține garanții fizice, tehnice și administrative. Actualizăm și testăm tehnologia noastră de securitate în mod continuu. Restricționăm accesul la datele dvs. personale doar acelor angajați care trebuie să știe acele informații pentru a va oferi beneficii sau servicii. În plus, instruim angajații noștri cu privire la importantă confidențialității și menținerea confidențialității și securității informațiilor dvs.

Dacă apare o scurgere de date cu caracter personal, vom face totul pentru a o elimină și pentru a evalua un nivel de risc legat de scurgere în conformitate cu politică noastră privind încălcarea datelor cu caracter personal. În cazul în care se constată că scurgerea poate duce la vătămări fizice, materiale sau nemateriale pentru dvs. (de exemplu, discriminare, furt de identitate, frauda sau pierdere financiară), va vom contacta fără întârzieri nejustificate, cu excepția cazului în care legea prevede altfel. Toate demersurile noastre vor fi luate în deplină cooperare cu Autoritatea competentă de supraveghere.

17. Modificări ale politicii privind confidențialitatea

Este posibil să actualizăm din când în când acest document de informare prin publicarea unei noi versiuni pe acest site web.

Având în vedere că legile privind protecția datelor cu caracter personal, interpretările organelor de stat, recomandările autorităților de supraveghere se schimbă și se îmbunătățesc din când în când, este posibil că aceasta notificare privind confidențialitatea și condițiile de utilizare să se schimbe și ea. Ne rezervăm dreptul de a modifică în orice moment, din orice motiv și fără notificare acest document de informare. Orice modificare a politicii noastre de confidențialitate va fi afișată pe aceasta pagina, astfel încât să fiți conștienți de politicile noastre. Dispozițiile conținute în prezentul document înlocuiesc toate anunțurile sau declarațiile anterioare privind practicile noastre de confidențialitate și termenii și condițiile care guvernează utilizarea acestui site web.

18. Site-urile terțe părți

Acest site poate include hyperlinkuri și detalii despre site-urile web ale unor terțe părți. Nu avem niciun control și nu suntem responsabili pentru politicile și practicile de confidențialitate ale unor terțe părți.

Așa cum este valabil pentru cele mai multe dintre site-urile web, acest site colectează automat anumite informații și le stochează în fișierele jurnal. Acestea includ adresele Protocolului Internet (IP), locația geografică a computerului sau a dispozitivului, tipul de browser, sistemul de operare și alte informații despre vizitarea acestui site, de exemplu, paginile vizualizate. Aceste informații sunt utilizate pentru a îmbunătăți acest site web și, datorită acestei îmbunătățiri constante, pentru a servi mai bine utilizatorilor noștri. Adresa dvs. IP poate fi, de asemenea, utilizată pentru a diagnostica problemele cu serverul nostru, pentru a administra acest site, pentru a analiza tendințele, pentru a urmări navigarea unui utilizator pe site și pentru a colecta informații demografice, pentru a ne ajută să înțelegem preferințele vizitatorilor și nevoile acestora.

Acest site utilizează, de asemenea, cookie-uri. Pentru mai multe detalii privind cookie-urile, vă rugăm să accesati https://a1.ro/politică-de-cookies.html

20. Securitatea site-ului

Nu putem garantă că transmisiile de date pe Internet pot fi 100% sigure. În consecinta, nu putem asigură sau garantă securitatea informațiilor pe care le transmiteți și înțelegeți că orice informație pe care o transferați către Antena TV Group SĂ se face pe propriul dvs. risc. Cu toate acestea,  Operatorul folosește măsuri de securitate a site-ului în conformitate cu cele mai bune practici pentru a proteja site-ul web, e-mailurile și listele de corespondentă. Aceste măsuri includ măsuri tehnice, procedurale, de monitorizare și de urmărire destinate să protejeze datele de folosirea incorectă, accesul neautorizat sau dezvăluirea, pierderea, modificarea sau distrugerea datelor.

Suntem conștienți că pot apărea incidente de utilizare greșită sau incursiuni neautorizate de program, aceasta fiind pe aproape fiecare site web. În aceste situații, obiectivele noastre sunt să ne mișcăm repede pentru a izola problema, pentru a asigură sau restabili funcționalitatea corespunzătoare și pentru a minimiza neplăcerile utilizatorilor noștri. Dacă este necesar, Antena TV Group SĂ va notifică autoritățile competente despre aceste incidente de utilizare incorectă sau incursiune neautorizată pe site-urile sale.

21. Întrebări, nelămuriri, reclamații

Dacă aveți întrebări cu privire la informațiile dvs. personale sau dacă doriți să va exercitați drepturile sau aveți nelămuriri sau reclamații, vă rugăm să ne contactați prin trimiterea unui e-mail la responsabilul pentru protecția datelor la dpo@antenagroup.ro

Totodată, ne puteți trimite o solicitare în acest sens și în format scriptic, la adresa sediului societății, utilizând modelul de cerere pus la dispoziție de Operator.

Pentru a va actualiza sau a corectă datele dvs. personale, vă rugăm să contactați responsabilul pentru protecția datelor la dpo@antenagroup.ro