Genesa 19

Genesa

Capitol 20

1

Avraam a plecat de acolo în țara de meazăzi, s`a așezat între Cades și Șur, și a locuit ca străin în Gherar.

2

Avraam zicea despre Sara, nevastă-sa: ,,Este sora-mea!`` S`a temut să spună că este nevastă-sa, ca să nu -l omoare oamenii din cetate din pricina ei. Abimelec, împăratul Gherarei, a trimes și a luat pe Sara.

3

Atunci Dumnezeu S`a arătat noaptea în vis lui Abimelec, și i -a zis: ,,Iată, ai să mori din pricina femeii, pe care ai luat -o, căci este nevasta unui bărbat.``

4

Abimelec, care nu se apropiase de ea, a răspuns: ,,Doamne, vei omorî Tu oare chiar și un neam nevinovat?

5

Nu mi -a spus el că este soră-sa? Și n`a zis ea însăș că el este frate-său? Eu am lucrat cu inimă curată și cu mîni nevinovate.``

6

Dumnezeu i -a zis în vis: ,,Știu și Eu că ai lucrat cu inimă curată: deaceea te-am și ferit să păcătuiești împotriva Mea. Iată de ce n`am îngăduit să te atingi de ea.

7

Acum, dă omului nevasta înapoi; căci el este prooroc, se va ruga pentru tine, și vei trăi. Dar, dacă n`o dai înapoi, să știi că vei muri negreșit, tu și tot ce -i al tău.``

8

Abimelec s`a sculat disdedimineață, a chemat pe toți slujitorii săi, și le -a spus tot ce se întîmplase. Și oamenii aceia au fost cuprinși de o mare spaimă.

9

Abimelec a chemat și pe Avraam și i -a zis: ,,Ce ne-ai făcut? Și cu ce am păcătuit eu împotriva ta, de ai făcut să vină peste mine și peste împărăția mea un păcat atît de mare? Ai făcut față de mine lucruri cari nu trebuiau nicidecum făcute.``

10

Și Abimelec a zis lui Avraam: ,,Ce ai văzut de ai făcut lucrul acesta?``

11

Avraam a răspuns: ,,Îmi ziceam că, fără îndoială, nu -i nici o frică de Dumnezeu în țara aceasta, și că au să mă omoare din pricina nevestei mele.

12

Dealtfel este adevărat că este sora mea, fiica tatălui meu; numai că nu -i fiica mamei mele; și a ajuns să-mi fie nevastă.

13

Cînd m`a scos Dumnezeu din casa tatălui meu, am zis Sarei: ,Iată hatîrul pe care ai să mi -l faci: în toate locurile unde vom merge, spune despre mine că sînt fratele tău.``

14

Abimelec a luat oi și boi, robi și roabe, și le -a dat lui Avraam; și i -a dat înapoi și pe Sara, nevastă-sa.

15

Abimelec a zis: ,,Iată, țara mea este înaintea ta; locuiește unde-ți va plăcea.``

16

Și Sarei i -a zis: ,,Iată, dau fratelui tău o mie de arginți; aceasta să-ți fie o dovadă de cinste, față de toți cei ce sînt cu tine, așa că înaintea tuturor vei fi fără vină.``

17

Avraam s`a rugat lui Dumnezeu, și Dumnezeu a însănătoșat pe Abimelec, pe nevasta și roabele lui, așa că au putut să nască.

18

Fiindcă Domnul încuiase pîntecele tuturor femeilor din casa lui Abimelec, din pricina Sarei, nevasta lui Avraam.

Genesa 21