Genesa 31

Genesa

Capitol 32

1

Iacov și -a văzut de drum; și l-au întîlnit îngerii lui Dumnezeu.

2

Cînd i -a văzut, Iacov a zis: ,,Aceasta este tabăra lui Dumnezeu!`` De aceea a pus locului aceluia numele Mahanaim (Tabără îndoită).

3

Iacov a trimes înainte niște soli la fratele său Esau, în țara Seir, în ținutul lui Edom.

4

El le -a dat porunca următoare: ,,Iată ce să spuneți domnului meu Esau: ,,Așa vorbește robul tău Iacov: ,,Am locuit la Laban, și am rămas la el pînă acum;

5

am boi, măgari, oi, robi și roabe, și trimet să dea de știre lucrul acesta domnului meu, ca să capăt trecere înaintea ta.``

6

Solii s`au întors înapoi la Iacov, și au zis: ,,Ne-am dus la fratele tău Esau; și el vine înaintea ta, cu patru sute de oameni.``

7

Iacov s`a spăimîntat foarte mult, și l -a apucat groaza. A împărțit în două tabere oamenii pe cari -i avea cu el, oile, boii și cămilele,

8

și a zis: ,,Dacă vine Esau împotriva uneia din tabere și o bate, tabăra care va rămînea, va putea să scape.``

9

Iacov a zis: ,,Dumnezeul tatălui meu Avraam, Dumnezeul tatălui meu Isaac! Tu Doamne, care mi-ai zis: ,,Întoarce-te în țara ta și în locul tău de naștere, și voi îngriji ca să-ți meargă bine!

10

Eu sînt prea mic pentru toate îndurările și pentru toată credincioșia, pe care ai arătat -o față de robul Tău; căci am trecut Iordanul acesta numai cu toiagul meu, și iată că acum fac două tabere.

11

Izbăvește-mă, Te rog, din mîna fratelui meu, din mîna lui Esau! Căci mă tem de el, ca să nu vină și să mă lovească, pe mine, pe mame și pe copii.

12

Și Tu ai zis: ,,Eu voi îngriji ca să-ți meargă bine, și-ți voi face sămînța ca nisipul mării, care, de mult ce este, nu se poate număra.``

13

Iacov a petrecut noaptea în locul acela. A luat din ce mai avea cu el, și a pus de -o parte, ca dar pentru fratele său Esau:

14

două sute de capre și douăzeci de țapi, două sute de oi și două zeci de berbeci,

15

treizeci de cămile alăptătoare cu mînjii lor, patruzeci de vaci și zece tauri, douăzeci de măgărițe și zece măgăruși.

16

Le -a dat robilor săi, turmă cu turmă deosebit, și a poruncit robilor săi: ,,Treceți înaintea mea, și lăsați o depărtare între fiecare turmă.``

17

A dat celui dintîi porunca următoare: ,,Cînd te va întîlni fratele meu Esau, și te va întreba: ,,Al cui ești? Unde te duci? Și a cui este turma aceasta dinaintea ta?``

18

să răspunzi: ,,A robului tău Iacov; ea este un dar, trimes domnului meu Esau; și el însuș vine în urma noastră.``

19

A dat aceeaș poruncă celui de al doilea, celui de al treilea, și tuturor celor ce mînau turmele: ,,Așa să vorbiți domnului meu Esau, cînd îl veți întîlni.

20

Să spuneți: ,,Iată, robul tău Iacov vine și el după noi.`` Căci își zicea el: ,,Îl voi potoli cu darul acesta, care merge înaintea mea; în urmă îl voi vedea față în față, și poate că mă va primi cu bunăvoință.``

21

Astfel darul a trecut înainte, iar el a rămas în tabără în noaptea aceea.

22

Tot în noaptea aceea s`a sculat, a luat pe cele două neveste ale lui, pe cele două roabe, și pe cei unsprezece copii ai lui, și a trecut vadul Iabocului.

23

I -a luat, i -a trecut pîrîul, și a trecut tot ce avea.

24

Iacov însă a rămas singur. Atunci un om s`a luptat cu el pînă în revărsatul zorilor.

25

Văzînd că nu -l poate birui, omul acesta l -a lovit la încheietura coapsei, așa că i s`a scrîntit încheietura coapsei lui Iacov, pe cînd se lupta cu el.

26

Omul acela a zis: ,,Lasă-mă să plec, căci se revarsă zorile.`` Dar Iacov a răspuns: ,,Nu Te voi lăsa să pleci pînă nu mă vei binecuvînta.``

27

Omul acela i -a zis: ,,Cum îți este numele?`` ,,Iacov,`` a răspuns el.

28

Apoi a zis: ,,Numele tău nu va mai fi Iacov, ci te vei chema Israel (Celce luptă cu Dumnezeu); căci ai luptat cu Dumnezeu și cu oameni, și ai fost biruitor.``

29

Iacov l -a întrebat: ,,Spune-mi, Te rog, numele Tău.`` El a răspuns: ,,Pentru ce Îmi ceri numele?`` Și l -a binecuvîntat acolo.

30

Iacov a pus locului aceluia numele Peniel (Fața lui Dumnezeu); ,,căci``, a zis el, ,,am văzut pe Dumnezeu față în față, și totuș am scăpat cu viață.``

31

Răsărea soarele cînd a trecut pe lîngă Peniel. Însă Iacov șchiopăta din coapsă.

32

Iată de ce, pînă în ziua de azi, Israeliții nu mănîncă vîna de la încheietura coapsei; căci Dumnezeu a lovit pe Iacov la încheietura coapsei în vînă.

Genesa 33