Leviticul 7

Leviticul

Capitol 8

1

Domnul a vorbit lui Moise, și a zis:

2

,,Ia pe Aaron și pe fiii lui împreună cu el, veșmintele, untdelemnul pentru ungere, vițelul pentru jertfa de ispășire, cei doi berbeci și coșul cu azimile,

3

și cheamă toată adunarea la ușa cortului întîlnirii.``

4

Moise a făcut cum îi poruncise Domnul; și adunarea s`a strîns la ușa cortului întîlnirii.

5

Moise a zis adunării: ,,Iată ce a poruncit Domnul să se facă.``

6

Moise a adus pe Aaron și pe fiii lui, și i -a spălat cu apă.

7

A pus tunica pe Aaron, l -a încins cu brîul, l -a îmbrăcat cu mantia, și a pus pe el efodul, pe care l -a strîns cu brîul efodului cu care l -a îmbrăcat.

8

I -a pus pieptarul, și a pus în pieptar Urim și Tumim.

9

I -a pus mitra pe cap, iar pe partea dinainte a mitrei a așezat placa de aur, cununa împărătească sfîntă, cum poruncise lui Moise Domnul.

10

Moise a luat untdelemnul pentru ungere, a uns sfîntul locaș și toate lucrurile, cari erau în el, și le -a sfințit.

11

A stropit cu el altarul de șapte ori, și a uns altarul și toate uneltele lui, și ligheanul cu piciorul lui, ca să le sfințească.

12

Din untdelemnul pentru ungere a turnat pe capul lui Aaron, și l -a uns, ca să -l sfințească.

13

Moise a adus și pe fiii lui Aaron; i -a îmbrăcat cu tunicile, i -a încins cu brîiele, și le -a legat scufiile, cum poruncise lui Moise Domnul.

14

A apropiat apoi vițelul adus ca jertfă de ispășire; și Aaron și fiii lui și-au pus mînile pe capul vițelului adus ca jertfă de ispășire.

15

Moise l -a junghiat, a luat sînge, și a uns cu degetul coarnele altarului de jur împrejur, și a curățit altarul; celalt sînge l -a turnat la picioarele altarului, și l -a sfințit astfel, făcînd ispășire pentru el.

16

A luat apoi toată grăsimea care acopere măruntaiele, prapurul ficatului, cei doi rărunchi cu grăsimea lor, și le -a ars pe altar.

17

Iar cealaltă parte care a mai rămas din vițel și anume: pielea, carnea și balega, le -a ars în foc, afară din tabără, cum poruncise lui Moise Domnul.

18

A apropiat apoi berbecele pentru arderea de tot; și Aaron și fiii lui și-au pus mînile pe capul berbecelui.

19

Moise l -a junghiat, și a stropit sîngele pe altar de jur împrejur.

20

A tăiat berbecele în bucăți, și a ars capul, bucățile și grăsimea.

21

A spălat cu apă măruntaiele și picioarele, și a ars tot berbecele pe altar: aceasta a fost arderea de tot, o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului, cum poruncise lui Moise Domnul.

22

A adus apoi celalt berbece, adică berbecele pentru închinarea în slujba Domnului; și Aaron și fiii lui și-au pus mînile pe capul berbecelui.

23

Moise a junghiat berbecele, a luat din sîngele lui, și a pus pe marginea urechii drepte a lui Aaron, pe degetul cel mare al mînii drepte și pe degetul cel mare de la piciorul lui cel drept.

24

A adus pe fiii lui Aaron, a pus sînge pe marginea urechii lor drepte, pe degetul cel mare al mînii drepte și pe degetul cel mare dela piciorul lor cel drept, iar sîngele rămas l -a stropit pe altar de jur împrejur.

25

A luat grăsimea, coada, toată grăsimea care acopere măruntaiele, prapurul ficatului, cei doi rărunchi cu grăsimea lor, și spata dreaptă;

26

a luat de asemenea din coșul cu azimi, pus înaintea Domnului, o turtă fără aluat, o turtă de pîne făcută cu untdelemn și o plăcintă, și le -a pus pe grăsime și pe spata dreaptă.

27

Toate aceste lucruri le -a pus în mînile lui Aaron și în mînile fiilor săi, și le -a legănat într`o parte și într`alta, ca dar legănat înaintea Domnului.

28

Apoi Moise le -a luat din mînile lor, și le -a ars pe altar, deasupra arderii de tot; aceasta a fost jertfa de închinare în slujba Domnului, o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului.

29

Moise a luat pieptul berbecelui de închinare în slujba Domnului și l -a legănat într`o parte și într`alta ca dar legănat înaintea Domnului; aceasta a fost partea lui Moise, cum poruncise lui Moise Domnul.

30

Moise a luat din untdelemnul pentru ungere și din sîngele de pe altar; a stropit cu el pe Aaron și veșmintele lui, pe fiii lui Aaron și veșmintele lor; și a sfințit astfel pe Aaron și veșmintele lui, pe fiii lui Aaron și veșmintele lor împreună cu el.

31

Moise a zis lui Aaron și fiilor lui: ,,Fierbeți carnea la ușa cortului întîlnirii; acolo s`o mîncați, împreună cu pînea care este în coș pentru jertfa de închinare în slujba Domnului, cum am poruncit, zicînd: ,Aaron și fiii lui s`o mănînce.`

32

Iar partea care va mai rămînea din carne și din pîne, s`o ardeți în foc.

33

Timp de șapte zile, să nu ieșiți de loc din ușa cortului întîlnirii, pînă se vor împlini zilele pentru închinarea voastră în slujba Domnului; căci șapte zile se vor întrebuința pentru închinarea voastră în slujba Domnului.

34

Ce s`a făcut azi, Domnul a poruncit să se facă și deacum încolo ca ispășire pentru voi.

35

Să rămîneți dar șapte zile la ușa cortului întîlnirii, zi și noapte, și să păziți poruncile Domnului, ca să nu muriți; căci așa mi s`a poruncit.``

36

Aaron și fiii lui au făcut toate cele poruncite de Domnul prin Moise.

Leviticul 9