Deuteronomul 1

Deuteronomul

Capitol 2

1

Ne-am întors, și am plecat în pustie, pe drumul care duce la marea Roșie, cum îmi poruncise Domnul; și am ocolit multă vreme munte Seir.

2

Domnul mi -a zis:

3

,,Vă ajunge de cînd ocoliți muntele acesta. Întoarceți-vă spre miazănoapte.

4

Dă următoarea poruncă poporului: ,,Acum aveți să treceți prin hotarele fraților voștri, copiii lui Esau, cari locuiesc în Seir. Ei se vor teme de voi; dar să vă păziți bine.

5

Să nu vă încăierați cu ei; căci nu vă voi da în țara lor nici măcar o palmă de loc: muntele Seir l-am dat în stăpînire lui Esau.

6

Să cumpărați de la ei cu preț de argint, hrana pe care o veți mînca, și să cumpărați dela ei cu preț de argint, chiar și apa pe care o veți bea.

7

Căci Domnul, Dumnezeul tău, te -a binecuvîntat în tot lucrul mîinilor tale și ți -a cunoscut călătoria în această mare pustie. Iată, de patruzeci de ani de cînd Domnul Dumnezeul tău este cu tine, și n`ai dus lipsă de nimic.``

8

Am trecut pe departe de frații noștri, copiii lui Esau, cari locuiesc în Seir, și pe departe de drumul care duce în cîmpie, departe de Elat și de Ețion-Gheber; apoi ne-am întors și am apucat spre pustia Moabului.

9

Domnul mi -a zis: ,,Nu face război cu Moab, și nu te apuca la luptă cu el; căci nu-ți voi da nimic să stăpînești în țara lui: ,Arul l-am dat în stăpînire copiilor lui Lot.

10

(Mai înainte aici locuiau Emimii: un popor mare, mult la număr și de statură înaltă, ca Anachimii.

11

Ei treceau drept Refaimiți, ca și Anachimii; dar Moabiții îi numeau Emimi.

12

Seir era locuit altă dată de Horiți; copiii lui Esau i-au izgonit, i-au nimicit dinaintea lor, și s`au așezat în țara pe care o stăpînește și pe care i -a dat -o Domnul.)

13

Acum sculați-vă și treceți pîrîul Zered.`` Am trecut pîrîul Zered.

14

Vremea cît au ținut călătoriile noastre dela Cades-Barnea pînă la trecerea pîrîului Zered a fost de treizeci și opt de ani, pînă a perit din mijlocul taberei tot neamul oamenilor de război, cum le jurase Domnul.

15

Mîna Domnului a fost împotriva lor ca să -i nimicească din mijlocul taberei, pînă ce au perit.

16

După ce au perit toți bărbații de război, murind în mijlocul poporului,

17

Domnul mi -a vorbit și a zis:

18

,,Să treci azi hotarul Moabului, la cetatea Ar,

19

și să te apropii de copiii lui Amon. Să nu faci război cu ei, și să nu te iei la luptă cu ei; căci nu-ți voi da nimic de stăpînit în țara copiilor lui Amon: am dat -o în stăpînire copiilor lui Lot.

20

Țara aceasta trecea deasemenea ca o țară a lui Refaim; mai înainte locuiau în ea Refaimiții; și Amoniții îi numeau Zamzumimi:

21

un popor mare, mult la număr și de statură înaltă, ca Anachimii. Domnul i -a nimicit dinaintea Amoniților, cari i-au izgonit și s`au așezat în locul lor.

22

(Așa a făcut Domnul și pentru copiii lui Esau cari locuiesc în Seir, cînd a nimicit pe Horiți dinaintea lor; ei i-au izgonit și s`au așezat în locul lor, pînă în ziua de azi.

23

Deasemenea, Aviții, cari locuiau în sate pînă la Gaza, au fost nimiciți de Caftoriți, ieșiți din Caftor, cari s`au așezat în locul lor.)

24

Sculați-vă, plecați, și treceți pîrîul Arnon. Iată, îți dau în mîini pe Sihon, împăratul Hesbonului, Amoritul, și țara lui. Începe cucerirea, fă război cu el!

25

De azi încolo voi băga groaza și frica de tine în toate popoarele de subt cer; și, la auzul faimei tale, vor tremura și se vor îngrozi de tine.``

26

Din pustia Chedemot, am trimes soli la Sihon, împăratul Hesbonului, cu vorbe de pace. Am trimes să -i spună:

27

,,Lasă-mă să trec prin țara ta; voi ținea drumul mare, fără să mă abat nici la dreapta nici la stînga.

28

Să-mi vinzi pe preț de argint hrana pe care o voi mînca, și să-mi dai cu preț de argint apa de care o voi bea; nu voi face altceva decît să trec cu piciorul, -

29

lucru pe care mi l-au îngăduit copiii lui Esau cari locuiesc în Seir, și Moabiții cari locuiesc în Ar-îngăduiește-mi și tu lucrul acesta, pînă voi trece Iordanul ca să intru în țara pe care ne -o dă Domnul, Dumnezeul nostru.``

30

Dar Sihon, împăratul Hesbonului, n`a vrut să ne lase să trecem pela el; căci Domnul, Dumnezeul tău, i -a făcut duhul neînduplecat, și i -a împietrit inima, ca să -l dea în mîinile tale, cum vezi azi.

31

Domnul mi -a zis: ,,Vezi, acum încep să-ți dau pe Sihon și țara lui; începe și tu dar să -i iei în stăpînire țara ca s`o moștenești.``

32

Sihon ne -a ieșit înainte, cu tot poporul lui, ca să lupte împotriva noastră, la Iahaț.

33

Domnul, Dumnezeul nostru, ni l -a dat în mîni, și l-am bătut, pe el, și pe fiii lui, și pe tot poporul lui.

34

I-am luat atunci toate cetățile, și le-am nimicit cu desăvîrșire: bărbați, femei și prunci i-am nimicit cu desăvîrșire, și n`am lăsat să scape niciunul măcar.

35

Numai vitele le-am răpit pentru noi, precum și prada din cetățile pe cari le luaserăm.

36

Dela Aroer, care este pe malurile pîrîului Arnon, și dela cetatea care este în vale, pînă la Galaad, n`a fost nici o cetate prea tare pentru noi: Domnul, Dumnezeul nostru, ni le -a dat pe toate în mînă.

37

Dar de țara copiilor lui Amon nu te-ai apropiat, de toate malurile pîrîului Iaboc, de cetățile dela munte, și de toate locurile pe cari te -a oprit Domnul, Dumnezeul tău, să le lovești.

Deuteronomul 3