Deuteronomul 29

Deuteronomul

Capitol 30

1

,,Cînd se vor întîmpla toate aceste lucruri, binecuvîntarea și blestemul pe cari le pun înaintea ta, dacă le vei pune la inimă în mijlocul tuturor neamurilor între cari te va risipi Domnul, Dumnezeul tău,

2

dacă te vei întoarce la Domnul, Dumnezeul tău, și dacă vei asculta de glasul Lui din toată inima ta și din tot sufletul tău, tu și copiii tăi, potrivit cu tot ce-ți poruncesc azi,

3

atunci Domnul, Dumnezeul tău, va aduce înapoi robii tăi și va avea milă de tine, te va strînge iarăș din mijlocul tuturor popoarelor la cari te va împrăștia Domnul, Dumnezeul tău.

4

Chiar dacă ai fi risipit pînă la cealaltă margine a cerului, chiar și de acolo te va strînge Domnul, Dumnezeul tău, și acolo Se va duce să te caute.

5

Domnul, Dumnezeul tău, te va aduce în țara pe care o stăpîneau părinții tăi, și o vei stăpîni; îți va face bine, și te va înmulți mai mult decît pe părinții tăi.

6

Domnul, Dumnezeul tău, îți va tăia împrejur inima ta și inima seminței tale, și vei iubi pe Domnul Dumnezeul tău, din toată inima ta și din tot sufletul tău, ca să trăiești.

7

Domnul, Dumnezeul tău, va face ca toate aceste blestemuri să cadă peste vrăjmașii tăi, peste cei ce te vor urî și te vor prigoni.

8

Și tu, te vei întoarce la Domnul, vei asculta de glasul Lui, și vei împlini toate aceste porunci pe cari ți le dau astăzi.

9

Domnul, Dumnezeul tău, te va umplea de bunătăți, făcînd să propășească tot lucrul mînilor tale, rodul trupului tău, rodul turmelor tale și rodul pămîntului tău; căci Domnul se va bucura din nou de fericirea ta, cum se bucura de fericirea părinților tăi,

10

dacă vei asculta de glasul Domnului, Dumnezeului tău, păzind poruncile și rînduielile Lui scrise în cartea aceasta a legii, dacă te vei întoarce la Domnul, Dumnezeul tău, din toată inima ta și din tot sufletul tău.

11

Porunca aceasta pe care ți -o dau eu azi, nu este mai pesus de puterile tale, nici departe de tine.

12

Nu este în cer, ca să zici: ,,Cine se va sui pentru noi în cer și să ne -o aducă, pentru ca s`o auzim și s`o împlinim?``

13

Nu este nici dincolo de mare, ca să zici: ,,Cine va trece pentru noi dincolo de mare și să ne -o aducă, pentru ca s`o auzim și s`o împlinim?``

14

Dimpotrivă, este foarte aproape de tine, în gura ta și în inima ta, ca s`o împlinești.

15

Iată, îți pun azi înainte viața și binele, moartea și răul.

16

Căci îți poruncesc azi să iubești pe Domnul, Dumnezeul tău, să umbli pe căile Lui, și să păzești poruncile Lui, legile Lui și rînduielile Lui, ca să trăiești și să te înmulțești, și ca Domnul, Dumnezeul tău să te binecuvinteze în țara pe care o vei lua în stăpînire.

17

Dar dacă inima ta se va abate, dacă nu vei asculta, și te vei lăsa amăgit să te închini înaintea altor dumnezei și să le slujești,

18

vă spun astăzi că veți peri, și nu veți avea zile multe în țara pe care o veți lua în stăpînire, după ce veți trece Iordanul.

19

Iau azi cerul și pămîntul martori împotriva voastră că ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvîntarea și blestemul. Alege viața, ca să trăiești, tu și sămînța ta,

20

iubind pe Domnul, Dumnezeul tău, ascultînd de glasul Lui, și lipindu-te de El: căci de aceasta atîrnă viața ta și lungimea zilelor tale, și numai așa vei putea locui în țara pe care a jurat Domnul că o va da părinților tăi, lui Avraam, Isaac și Iacov``.

Deuteronomul 31