1 Samuel 10

1 Samuel

Capitol 11

1

Nahaș, Amonitul, a venit și a împresurat Iabesul din Galaad. Toți locuitorii din Iabes au zis lui Nahaș: ,,Fă... legămînt cu noi, și-ți vom fi supuși.``

2

Dar Nahaș, Amonitul, le -a răspuns: ,,Voi face legămînt cu voi dacă mă lăsați să vă scot la toți ochiul drept, și să arunc astfel o ocară asupra întregului Israel.``

3

Bătrînii din Iabes i-au zis: ,,Dă-ne un răgaz de șapte zile, ca să trimetem soli în tot ținutul lui Israel; și dacă nu va fi nimeni să ne ajute, ne vom supune ție``.

4

Solii au ajuns la Ghibea, cetatea lui Saul, și au spus aceste lucruri în auzul poporului. Și tot poporul a ridicat glasul, și a plîns.

5

Saul tocmai se întorcea dela cîmp, în urma boilor, și a întrebat: ,,Ce are poporul de plînge?`` I-au istorisit ce spuseseră cei din Iabes.

6

Cum a auzit Saul aceste lucruri, Duhul lui Dumnezeu a venit peste el, și s`a mîniat foarte tare.

7

A luat o păreche de boi, i -a tăiat în bucăți, și le -a trimes prin soli în tot ținutul lui Israel, zicînd: ,,Oricine nu va merge după Saul și Samuel, își va vedea boii tăiați la fel``. Groaza Domnului a apucat pe popor, care a pornit ca un singur om.

8

Saul le -a făcut numărătoarea la Bezec; copiii lui Israel erau trei sute de mii, și bărbații lui Iuda treizeci de mii.

9

Ei au zis solilor cari veniseră: ,,Așa să vorbiți locuitorilor Iabesului din Galaad: Mîne, cînd va dogorî soarele, veți avea ajutor``. Solii au dus vestea aceasta celor din Iabes, cari s`au umplut de bucurie,

10

și au zis Amoniților: ,,Mîine ne vom supune vouă, și ne veți face ce vă va plăcea``.

11

A două zi, Saul a împărțit poporul în trei cete. Au pătruns în tabăra Amoniților în straja dimineței, și i-au bătut pînă la căldura zilei. Ceice au scăpat, au fost risipiți, și n`au mai rămas doi laolaltă dintre ei.

12

Poporul a zis lui Samuel: ,,Cine zicea: ,Saul să domnească peste noi? `Dați încoace pe oamenii aceia, ca să -i omorîm.``

13

Dar Saul a zis: ,,Nimeni nu va fi omorît în ziua aceasta, căci astăzi Domnul a dat o izbăvire lui Israel``.

14

Și Samuel a zis poporului: ,,Veniți, și să mergem la Ghilgal, ca să întărim acolo împărăția.``

15

Tot poporul s`a dus la Ghilgal, și au pus pe Saul împărat, înaintea Domnului, la Ghilgal. Acolo, au adus jertfe... de mulțămire înaintea Domnului; și Saul și toți oamenii lui Israel s`au veselit foarte mult acolo.

1 Samuel 12