2 Samuel 11

2 Samuel

Capitol 12

1

Domnul a trimes pe Natan la David. Și Natan a venit la el și i -a zis: ,,Într`o cetate erau doi oameni, unul bogat și altul sărac.

2

Bogatul avea foarte multe oi și foarte mulți boi.

3

Săracul n`avea nimic decît o mielușa, pe care o cumpărase; o hrănea, și o creștea la el împreună cu copiii lui; ea mînca din aceeaș bucată de pîne cu el, bea din acelaș pahar cu el, dormea la sînul lui, și o privea ca pe fata lui.

4

A venit un călător la omul acela bogat. Și bogatul nu s`a îndurat să se atingă de oile sau de boii lui, ca să pregătească un prînz călătorului care venise la el; ci a luat oaia săracului, și a gătit -o pentru omul care venise la el.``

5

David s`a aprins foarte tare de mînie împotriva omului acestuia, și a zis lui Natan: ,,,Viu este Domnul că omul care a făcut lucrul acesta este vrednic de moarte.

6

Și să dea înapoi patru miei, pentrucă a săvîrșit fapta aceasta, și n`a avut milă.``

7

Și Natan a zis lui David: ,,Tu ești omul acesta!`` Așa vorbește Domnul, Dumnezeul lui Israel: ,Eu te-am uns împărat peste Israel, și te-am scăpat din mîna lui Saul;

8

te-am făcut stăpîn pe casa stăpînului tău, am pus la sînul tău nevestele stăpînului tău, și ți-am dat casa lui Israel și Iuda. Și dacă ar fi fost puțin atîta, aș mai fi adăugat.

9

Pentruce dar au disprețuit tu cuvîntul Domnului, făcînd ce este rău înaintea Lui? Ai lovit cu sabia pe Urie..., Hetitul; ai luat de nevastă pe nevastă-sa, și pe el l-ai ucis cu sabia fiilor lui Amon.

10

Acum niciodată nu se va depărta sabia din casa ta, pentrucă M`ai disprețuit, și pentrucă ai luat de nevastă pe nevasta lui Urie, Hetitul.`

11

Așa vorbește Domnul. ,Iată, din casa ta voi ridica nenorocirea împotriva ta, și voi lua de subt ochii tăi, pe nevestele tale și le voi da altuia care se va culca cu ele în fața soarelui acestuia.

12

Căci ai lucrat pe ascuns; Eu însă voi face lucru acesta în fața întregului Israel și în fața soarelui.``

13

David a zis lui Natan: ,,Am păcătuit împotriva Domnului!`` Și Natan a zis lui David: ,,Domnul îți iartă păcatul..., nu vei muri.

14

Dar, pentrucă ai făcut pe vrăjmașii Domnului să -L hulească, săvîrșind fapta aceasta, fiul care ți s`a născut, va muri.``

15

Și Natan a plecat acasă. Domnul a lovit copilul pe care -l născuse lui David nevasta lui Uirie, și a fost greu bolnav.

16

David s`a rugat lui Dumnezeu pentru copil, și a postit; și cînd a venit acasă, toată noaptea a stat culcat pe pămînt.

17

Bătrînii casei au stăruit de el să se scoale dela pămînt; dar n`a voit, și n`a mîncat nimic cu ei.

18

A șaptea zi, copilul a murit. Slujitorii lui David s`au temut să -i dea de veste că a murit copilul. Căci ziceau: ,,Cînd copilul trăia încă, i-am vorbit, și nu ne -a ascultat: cum să îndrăznim să -i spunem: ,A murit copilul?` Are să se întristeze și mai mult.``

19

David a băgat de seamă că slujitorii lui vorbeau în șoaptă între ei, și a înțeles că murise copilul. El a zis slujitorilor săi: ,,A murit copilul?`` Și ei au răspuns: ,,A murit.``

20

Atunci David s`a sculat de la pămînt. S`a spălat, s`a uns, și și -a schimbat hainele; apoi s`a dus în casa Domnului, și s`a închinat. Întorcîndu-se acasă, a cerut să i se dea să mănînce, și a mîncat.

21

Slujitrii lui i-au zis: ,,Ce însemnează ceeace faci? Cînd trăia copilul, posteai și plîngeai; și acum, cînd a murit copilul, te scoli și mănînci!``

22

El a răspuns: ,,Cînd trăia copilul, posteam și plîneam, căci ziceam: ,Cine știe dacă nu Se va îndura Domnul de mine și dacă nu va trăi copilul?`

23

Acum, cînd a murit, pentruce să mai postesc? Pot să -l întorc în viață? Eu mă voi duce la el, dar el nu se va întoarce la mine.``

24

David a mîngîiat pe nevastă-sa Bet-Șeba, și a intrat la ea și s`a culcat cu ea. Ea a născut un fiu, pe care l -a numit Solomon, și care a fost iubit de Domnul.

25

El l -a încredințat în mînile proorocului Natan, și Natan i -a pus numele Iedidia (Iubitul Domnului), pentru Domnul.

26

Ioab, care împresura Raba fiilor lui Amon, a pus mîna pe cetatea împărătească,

27

și a trimes soli lui David să -i spună: ,,Am început lupta împotriva Rabei, și am pus stăpînire pe cetatea apelor;

28

strînge acum cealaltă parte a poporului, tăbărăște împotriva cetății, și ia -o, ca să n`o iau eu și să vină asupra mea cinstea.``

29

David a strîns tot poporul, și a mers asupra cetății Raba; a bătut -o și a luat -o.

30

A luat cununa de pe capul împăratului ei, care cîntărea un talant de aur și era împodobită cu pietre scumpe. Au pus -o pe capul lui David, care a luat o foarte mare pradă din cetate.

31

A scos pe locuitori, și i -a trecut prin ferestraie, prin grape de fer și securi de fer, și i -a pus în cuptoarele de cărămizi; așa a făcut tuturor cetăților fiilor lui Amon. David s`a întors la Ierusalim cu tot poporul.

2 Samuel 13