2 Samuel 15

2 Samuel

Capitol 16

1

Cînd trecuse David puțin de vîrf, iată că Țiba, slujitorul lui Mefiboșet, a venit înaintea lui cu doi măgari înșălați, pe cari erau două sute de pîni, o sută de turte de stafide, o sută de roade de vară, și un burduf cu vin.

2

Împăratul a zis lui Țiba: ,,Ce vrei să faci cu acestea?`` Și Țiba a răspuns: ,,Măgarii sînt pentru casa împăratului, pentru călărie, pînile și roadele de vară sînt pentru hrana tinerilor, și vinul pentru potolirea setei celor ce vor fi obosiți în pustie.

3

Împăratul a zis: ,Unde este fiul stăpînului tău?` Și Țiba a răspuns împăratului: ,Iată, a rămas la Ierusalim, căci a zis: ,Astăzi casa lui Israel îmi va da înapoi împărăția tatălui meu.``

4

Împăratul a zis lui Țiba: ,,Tot ce este al lui Mefiboșet este al tău.`` Și Țiba a zis: ,,Mă închin cu plecăciune! Să capăt trecere înaintea ta, împărate, domnul meu!``

5

David ajunsese pînă la Bahurim. Și de acolo a ieșit un om din familia și din casa lui Saul, numit Șimei, fiul lui Ghera. El îaninta blestemînd,

6

și a aruncat cu pietre după David și după toți slujitorii împăratului David, în timp ce tot poporul și toți vitejii stăteau la dreapta și la stînga împăratului.

7

Șimei vorbea astfel cînd blestema: ,,Du-te, du-te, om al sîngelui, om rău!

8

Domnul face să cadă asupra ta pedeapsa pentru tot sîngele casei lui Saul, al cărui scaun de domnie l-ai luat, și Domnul a dat împărăția în mînile fiului tău Absalom; și iată-te nenorocit, căci ești un om al sîngelui!``

9

Atunci Abișai, fiul Țeruiei, a zis împăratului: ,,Pentruce bleastămă acest cîne mort pe domnul meu împăratul? Lasă-mă, te rog, să mă duc să -i tai capul.``

10

Dar împăratul a zis: ,,Ce aveți voi cu mine, fiii Țeruiei? Dacă bleastămă, înseamnă că Domnul i -a zis: ,Bleastămă pe David!` Cine -i... va zice dar: ,Pentruce faci așa?``

11

Și David a zis lui Abișai și tuturor slujitorilor săi: ,,Iată că fiul meu, care a ieșit din trupul meu, vrea să-mi ia viața; cu cît mai mult Beniamitul acesta! Lăsați -l să blesteme, căci Domnul i -a zis.

12

Poate că Domnul se va uita la necazul meu, și-mi va face bine în locul blestemelor de azi.``

13

David și oamenii lui și-au văzut de drum. Șimei mergea pe coasta muntelui, în dreptul lui David, și mergînd, blestema, arunca cu pietre împotriva lui, și vîntura praf.

14

Împăratul și tot poporul care era cu el au ajuns la Aiefim, și acolo s`au odihnit.

15

Absalom și tot poporul, bărbații lui Israel, intraseră în Ierusalim. Ahitofel era și el cu Absalom.

16

Cînd a ajuns Hușai, Architul, prietenul lui David, la Absalom, i -a zis: ,,Trăiască împăratul! Trăiască împăratul!``

17

Și Absalom a zis lui Hușai: ,,Iată cît de mult ții tu la prietenul tău! Pentru ce nu te-ai dus cu prietenul tău?``

18

Hușai a răspuns lui Absalom: ,,Pentru că vreau să fiu al aceluia pe care l -a ales Domnul și tot poporul acesta și toți bărbații lui Israel, și cu el vreau să rămîn.

19

De altfel, cui îi voi sluji? Nu fiului său? Cum am slujit tatălui tău, așa îți voi sluji și ție.``

20

Absalom a zis lui Ahitofel: ,,Sfătuiți-vă împreună; ce avem de făcut?``

21

Și Ahitofel a zis lui Absalom: ,,Intră la țiitoarele pe cari le -a lăsat tatăl tău pentru paza casei; astfel, tot Israelul va ști că te-ai făcut urît tatălui tău, și mînile tuturor... celor ce sînt cu tine se vor întări.``

22

Au întins un cort pentru Absalom pe acoperiș, și Absalom a intrat la țiitoarele tatălui său, în fața întregului Israel.

23

Sfatul dat pe vremea aceea de Ahitofel avea tot atîta putere ca și cînd ar fi întrebat chiar pe Dumnezeu. Tot așa era cu toate sfaturile lui Ahitofel, fie pentru David, fie pentru Absalom.

2 Samuel 17