1 Imparati 16

1 Imparati

Capitol 17

1

Ilie, Tișbitul, unul din locuitorii Galaadului, a zis lui Ahab: ,,Viu este Domnul, Dumnezeul lui Israel, al cărui slujitor sînt, că în anii aceștia nu va fi nici rouă, nici ploaie, decît după cuvîntul meu.``

2

Și cuvîntul Domnului a vorbit lui Ilie, cu aceste vorbe:

3

,,Pleacă de aici, îndreaptă-te spre răsărit, și ascunde-te lîngă pîrîul Cherit, care este în fața Iordanului.

4

Vei bea apă din pîrîu, și am poruncit corbilor să te hrănească acolo.``

5

El a plecat și a făcut după cuvîntul Domnului. S`a dus și s`a așezat lîngă pîrîul Cherit, care este în fața Iordanului.

6

Corbii îi aduceau pîne și carne dimineața, și pîne și carne seara, și bea apă din pîrîu.

7

Dar după cîtăva vreme pîrîtul a secat, căci nu căzuse ploaie în țară.

8

Atunci cuvîntul Domnului i -a vorbit astfel:

9

,,Scoală-te, du-te la Sarepta care ține de Sidon, și rămîi acolo. Iată că am poruncit acolo unei femei văduve să te hrănească.``

10

Ilie s`a sculat, și s`a dus la Sarepta. Cînd a ajuns la poarta cetății, acolo era o femeie văduvă care strîngea lemne. El a chemat -o, și a zis: ,,Du-te și adu-mi, te rog, puțină apă într`un vas, ca să beau.``

11

Pe cînd se ducea ea să -i aducă, a chemat -o din nou, și a zis: ,,Adu-mi, te rog, și o bucată de pîne în mîna ta.``

12

Și ea a răspuns: ,,Viu este Domnul, Dumnezeul tău, că n`am nimic copt, n`am decît un pumn de făină într`o oală și puțin untdelemn într-un ulcior. Și iată, strîng două bucăți de lemne, apoi mă voi întoarce și voi pregăti ce am pentru mine și pentru fiul meu: vom mînca și apoi vom muri.``

13

Ilie i -a zis: ,,Nu te teme, întoarce-te și fă cum ai zis. Numai, pregătește-mi întîi mie cu untdelemnul și făina aceea o mică turtă, și adu-mi -o; pe urmă să faci și pentru tine și pentru fiul tău.

14

Căci așa vorbește Domnul, Dumnezeul lui Israel: ,Făina din oală nu va scădea și untdelemnul din ulcior nu se va împuțina, pînă în ziua cînd va da Domnul ploaie pe fața pămîntului.``

15

Ea s`a dus, și a făcut după cuvîntul lui Ilie. Și multă veme a avut ce să mănînce, ea și familia ei, și Ilie.

16

Făina din oală n`a scăzut, și untdelemnul din ulcior nu s`a împuținat, după cuvîntul pe care -l rostise Domnul prin Ilie.

17

După aceea, fiul femeii, stăpîna casei, s`a îmbolnăvit. Și boala lui a fost atît de cumplită încît n`a mai rămas suflare în el.

18

Femeia a zis atunci lui Ilie: ,,Ce am eu a face cu tine, omule al lui Dumnezeu? Ai venit la mine doar ca să aduci aminte lui Dumnezeu de nelegiuirea mea, și să-mi omori astfel fiul?``

19

El i -a răspuns: ,,Dă-mi încoace pe fiul tău.`` Și l -a luat dela sînul femeii, l -a suit în odaia de sus unde locuia el, și l -a culcat pe patul lui.

20

Apoi a chemat pe Domnul, și a zis: ,,Doamne, Dumnezeule, oare atît de mult să mîhnești Tu chiar pe văduva aceasta, la care am fost primit ca oaspete, încît să -i omori fiul?``

21

Și s`a întins de trei ori peste copil, a chemat pe Domnul, și a zis: ,,Doamne, Dumnezeule, Te rog, fă să se întoarcă sufletul copilului în el!``

22

Domnul a ascultat glasul lui Ilie, și sufletul copilului s`a întors în el, și a înviat.

23

Ilie a luat copilul, l -a pogorît jos în casă din odaia de sus, și l -a dat mamei sale. Și Ilie a zis: ,,Iată, fiul tău este viu.``

24

Și femeia a zis lui Ilie: ,,Cunosc acum că ești un om al lui Dumnezeu, și cuvîntul Domnului în gura ta este adevăr!``

1 Imparati 18