1 Imparati 18

1 Imparati

Capitol 19

1

Ahab a spus Izabelei tot ce făcuse Ilie, și cum ucisese cu sabia pe toți proorocii.

2

Izabela a trimes un sol la Ilie, să -i spună: ,,Să mă pedepsească zeii cu toată asprimea lor, dacă mîne, la ceasul acesta, nu voi face cu viața ta ce ai făcut tu cu viața fiecăruia din ei.``

3

Ilie, cînd a văzut lucrul acesta, s`a sculat și a plecat, ca să-și scape viața. A ajuns la Beer-Șeba, care ține de Iuda, și și -a lăsat slujitorul acolo.

4

El s`a dus în pustie unde, după un drum de o zi, a șezut subt un ienuper, și dorea să moară, zicînd: ,,Destul! Acum, Doamne, ia-mi sufletul, căci nu sînt mai bun decît părinții mei.``

5

S`a culcat și a adormit subt un ienuper. Și iată, l -a atins un înger și i -a zis: ,,Scoală-te și mănîncă.``

6

El s`a uitat, și la căpătîiul lui era o turtă coaptă pe niște pietre încălzite și un ulcior cu apă. A mîncat și a băut, apoi s`a culcat din nou.

7

Îngerul Domnului a venit a doua oară, l -a atins, și a zis: ,,Scoală-te și mănîncă, fiindcă drumul pe care -l ai de făcut este prea lung pentru tine.``

8

El s`a sculat, a mîncat și a băut; și, cu puterea pe care i -a dat -o mîncarea aceasta, a mers patruzeci de zile și patruzeci de nopți pînă la muntele lui Dumnezeu, Horeb.

9

Și acolo, Ilie a intrat într`o peșteră, și a rămas în ea peste noapte. Și cuvîntul Domnului i -a vorbit astfel: ,,Ce faci tu aici, Ilie?``

10

El a răspuns: ,,Am fost plin de rîvnă pentru Domnul, Dumnezeul oștirilor; căci copiii lui Israel au părăsit legămîntul Tău, au sfărîmat altarele Tale, și au ucis cu sabia pe proorocii Tăi; am rămas numai eu singur, și caută să-mi ia viața!``

11

Domnul i -a zis: ,,Ieși, și stai pe munte înaintea Domnului!`` Și iată că Domnul a trecut pe lîngă peșteră. Și înaintea Domnului a trecut un vînt tare și puternic, care despica munții și sfărîma stîncile. Domnul nu era în vîntul acela. Și după vînt, a venit un cutremur de pămînt. Domnul nu era în cutremurul de pămînt.

12

Și după cutremurul de pămînt, a venit un foc: Domnul nu era în focul acela. Și după foc, a venit un susur blînd și supțire.

13

Cînd l -a auzit Ilie, și -a acoperit fața cu mantaua, a ieșit și a stătut la gura peșterii.

14

El a răspuns: ,,Am fost plin de rîvnă pentru Domnul, Dumnezeul oștirilor; căci copiii lui Israel au părăsit legămîntul Tău, au sfărîmat altarele Tale, și au ucis cu sabia pe proorocii Tăi; am rămas numai eu singur, și caută să-mi ia viața.``

15

Domnul i -a zis: ,,Du-te, întoarce-te pe drumul tău prin pustie pînă la Damasc; și cînd vei ajunge, să ungi pe Hazael ca împărat al Siriei.

16

Să ungi și pe Iehu, fiul lui Nimși, ca împărat al lui Israel; și să ungi pe Elisei, fiul lui Șafat, din Abel-Mehola, ca prooroc în locul tău.

17

Și se va întîmpla că pe cel ce va scăpa de sabia lui Hazael îl va omorî Iehu; și pe cel ce va scăpa de sabia lui Iehu, îl va omorî Elisei.

18

Dar voi lăsa în Israel șapte mii de bărbați, și anume pe toți cei ce nu și-au plecat genunchii înaintea lui Baal, și a căror gură nu l-au sărutat.``

19

Ilie a plecat de acolo, și a găsit pe Elisei, fiul lui Șafat, arînd. Înaintea lui erau douăsprezece perechi de boi, și el era cu a douăsprezecea. Ilie s`a apropiat de el, și și -a aruncat mantaua pe el.

20

Elisei a părăsit boii, a alergat după Ilie, și a zis: ,,Lasă-mă să sărut pe tatăl meu și pe mama mea, și te voi urma.`` Ilie i -a răspuns: ,,Du-te, și apoi întoarce-te: dar gîndește-te la ce ți-am făcut.``

21

După ce s`a depărtat de Ilie, s`a întors și a luat o păreche de boi pe cari i -a adus jertfă; cu uneltele boilor le -a fiert carnea, și a dat -o oamenilor s`o mănînce. Apoi s`a sculat, a urmat pe Ilie, și a fost în slujba lui.

1 Imparati 20