2 Imparati 11

2 Imparati

Capitol 12

1

Ioas s`a făcut împărat în al șaptelea an al lui Iehu, și a domnit patruzeci de ani la Ierusalim. Mamă-sa se chema Țibia, din Beer-Șeba.

2

Ioas a făcut ce este plăcut înaintea Domnului, în tot timpul cît a urmat îndrumările preotului Iehoiada.

3

Numai, că înălțimile n`au încetat; poporul tot mai aducea jertfe și tămîie pe înălțimi.

4

Ioas a zis preoților: ,,Tot argintul închinat și adus în Casa Domnului, argintul ieșit la numărătoare, și anume argintul pentru răscumpărarea oamenilor, după prețuirea făcută, și tot argintul pe care -i spune cuiva inima să -l aducă la Casa Domnului,

5

preoții să -l ia fiecare dela cei pe cari -i cunoaște, și să -l întrebuințeze la dregerea casei, ori unde se va găsi ceva de dres.``

6

Dar s`a întîmplat că, în al douăzeci și treilea an al împăratului Ioas, preoții încă nu dreseseră stricăciunile casei.

7

Împăratul Ioas a chemat pe preotul Iehoiada și pe ceilalți preoți, și le -a zis: ,,Pentruce n`ați dres stricăciunile casei?`` Acum, să nu mai luați argint de la cunoscuții noștri, ci să -l dați pentru dregerea stricăciunilor casei.``

8

Preoții s`au învoit să nu mai ia argint dela popor, și să nu mai fie însărcinați cu dregerea stricăciunilor casei.

9

Atunci preotul Iehoiada a luat o ladă, i -a făcut o gaură în capac, și a pus -o lîngă altar, la dreapta, în drumul pe unde se intra în Casa Domnului. Preoții cari păzeau pragul puneau în ea tot argintul care se aducea în Casa Domnului.

10

Cînd vedeau că este mult argint în ladă, se suia logofătul împăratului cu marele preot, și strîngeau și numărau argintul care se afla în Casa Domnului.

11

Încredințau argintul cîntărit în mînile celor însărcinați cu facerea lucrărilor la Casa Domnului. Și dădeau argintul acesta teslarilor și lucrătorilor cari lucrau în Casa Domnului,

12

zidarilor și cioplitorilor de pietre, pentru cumpărarea lemnelor și pietrelor cioplite, trebuitoare la dregerea stricăciunilor Casei Domnului, și pentru toate cheltuielile privitoare la stricăciunile casei.

13

Dar, cu argintul care se aducea în Casa Domnului, n`au făcut pentru Casa Domnului nici lighene de argint, nici mucări, nici potire, nici trîmbițe, nici un vas de aur sau de argint:

14

ci îl dădeau celor ce făceau lucrarea, ca să -l întrebuințeze pentru dregerea Casei Domnului.

15

Nu se cerea socoteală oamenilor în mînile cărora dădeau argintul ca să -l împartă lucrătorilor, căci lucrau cinstit.

16

Argintul jertfelor pentru vină și al jertfelor de ispășire nu era adus în Casa Domnului: ci era pentru preoți.

17

Atunci Hazael, împăratul Siriei, s`a suit și s`a bătut împotriva Gatului, și l -a cucerit. Hazael avea de gînd să se suie împotriva Ierusalimului.

18

Ioas, împăratul lui Iuda, a luat toate lucrurile închinate Domnului, și anume ce fusese închinat Domnului de Iosafat, de Ioram și de Ahazia, părinții săi, împărații lui Iuda, ce închinase el însuș, și tot aurul care se găsea în visteriile Casei Domnului și casei împăratului. Și a trimes totul lui Hazael, împăratul Siriei, care nu s`a suit împotriva Ierusalimului.

19

Celelalte fapte ale lui Ioas, și tot ce a făcut el, nu sînt scrise oare în cartea Cronicilor împăraților lui Iuda?

20

Slujitorii lui s`au răsculat, au făcut o uneltire și au lovit pe Ioas în casa Milo, care este la pogorîșul dela Sila.

21

Iozacar, fiul lui Șimeat, și Iozabad, fiul lui Șomer, slujitorii lui, l-au lovit și a murit. Apoi l-au îngropat cu părinții săi, în cetatea lui David. Și, în locul lui a domnit fiul său Amația

2 Imparati 13