2 Cronici 2

2 Cronici

Capitol 3

1

Solomon a început zidirea Casei Domnului la Ierusalim, pe muntele Moria, care fusese arătat tatălui său David, în locul pregătit de David în aria lui Ornan, Iebusitul.

2

A început să zidească în a doua zi a lunii a doua, în al patrulea an al domniei lui.

3

Iată pe ce temelii a zidit Solomon Casa lui Dumnezeu. Lungimea, în coți de măsura cea veche a coților, era de șasezeci de coți, iar lățimea de douăzeci de coți.

4

Pridvorul dinainte avea douăzeci de coți lungime, cît era de lată casa, și o sută douăzeci de coți înălțime; Solomon l -a acoperit pe dinlăuntru cu aur curat.

5

A îmbrăcat cu lemn de chiparos casa cea mare, a acoperit -o cu aur curat, și a săpat pe ea finici și împletituri de lănțișoare.

6

A acoperit casa cu pietre scumpe ca podoabă; și aurul era aur din Parvaim.

7

A acoperit cu aur casa, bîrnele, pragurile, pereții și ușile, și a pus să sape heruvimi pe pereți.

8

A făcut casa Locului prea sfînt. Ea era lungă de douăzeci de coți, cît lărgimea casei, și largă de douăzeci de coți. A acoperit -o cu aur curat, care prețuia șase sute de talanți.

9

Greutatea aurului pentru cuie se ridica la cincizeci de sicli. A îmbrăcat cu aur și odăile de sus.

10

A făcut în casa Locului prea sfînt doi heruvimi săpați, și i -a acoperit cu aur.

11

Aripile heruvimilor aveau o lungime de douăzeci de coți. Aripa celui dintîi, lungă de cinci coți, atingea zidul casei; și cealaltă aripă, lungă tot de cinci coți, atingea aripa celui de al doilea heruvim.

12

Aripa celui de al doilea heruvim, lungă de cinci coți, atingea zidul casei; și cealaltă aripă, lungă tot de cinci coți, se unea cu aripa celui dintîi heruvim.

13

Aripile acestor heruvimi, întinse, aveau douăzeci de coți. Ei stăteau în picioare, cu fața întoarsă spre casă.

14

A făcut perdeaua albastră, purpurie și cărmizie, și de in supțire, și a lucrat heruvimi pe ea.

15

A făcut înaintea casei doi stîlpi de treizeci și cinci de coți înălțime, cu un cap de cinci coți în vîrful lor.

16

A făcut niște rețele ca acelea cari erau în Locul prea sfînt, și le -a pus pe vîrful stîlpilor. Apoi a făcut o sută de rodii pe cari le -a pus pe rețele.

17

A așezat stîlpii în partea dinainte a Templului, unul la dreapta și altul la stînga; a numit pe cel dela dreapta Iachin, și pe cel dela stînga Boaz.

2 Cronici 4