2 Cronici 17

2 Cronici

Capitol 18

1

Iosafat a avut bogății și slavă din belșug, și s`a încuscrit cu Ahab.

2

După cîțiva ani, s`a pogorît la Ahab în Samaria. Ahab a tăiat pentru el și pentru poporul care era cu el un mare număr de oi și boi, și l -a rugat să se suie la Ramot din Gallad.

3

Ahab, împăratul lui Israel, a zis lui Iosafat, împăratul lui Iuda: ,,Vrei să vii cu mine la Ramot în Galaad?`` Iosafat i -a răspuns: ,,Eu ca tine, și poporul meu ca poporul tău, vom merge la luptă împotriva lui cu tine.``

4

Apoi Iosafat a zis împăratului lui Israel: ,,Întreabă acum, te rog, cuvîntul Domnului.``

5

Împăratul lui Israel a strîns pe prooroci, în număr de patru sute, și le -a zis: ,,Să ne ducem la luptă împotriva Ramotului din Galaad, sau să-mi văd de treabă?`` Și ei au răspuns: ,,Suie-te, și Dumnezeu o va da în mînile împăratului.``

6

Dar Iosafat a zis: ,,Nu mai este aici nici un prooroc al Domnului, prin care să -L putem întreba?``

7

Împăratul lui Israel a răspuns lui Iosafat: ,,Mai este un om prin care am putea să întrebăm pe Domnul; dar îl urăsc, căci nu-mi proorocește nimic bun, nu proorocește niciodată decît rău: este Mica, fiul lui Imla.`` Și Iosafat a zis: ,,Să nu vorbească așa împăratul!``

8

Atunci împăratul lui Israel a chemat un dregător, și i -a zis: ,,Trimete să vină îndată Mica, fiul lui Imla.``

9

Împăratul lui Israel și Iosafat, împăratul lui Iuda, ședeau fiecare pe scaunul lui de domnie, îmbrăcați cu hainele lor împărătești; ședeau în locul de la intrarea porții Samariei. Și toți proorocii prooroceau înaintea lor.

10

Zedechia, fiul lui Chenaana, își făcuse niște coarne de fer, și a zis: ,,Așa vorbește Domnul: ,,Cu aceste coarne, vei bate pe Sirieni pînă îi vei nimici.``

11

Și toți proorocii au proorocit la fel, zicînd: ,,Suie-te la Ramot în Galaad, căci vei avea izbîndă și Domnul o va da în mînile împăratului.``

12

Solul care se dusese să cheme pe Mica, i -a vorbit așa: ,,Iată, proorocii cu un gînd proorocesc de bine împăratului; cuvîntul tău să fie dar ca și cuvîntul fiecăruia din ei! Vestește de bine!``

13

Mica a răspuns: ,,Viu este Domnul că voi vesti ce va spune Dumnezeul meu.``

14

Cînd a venit la împărat, împăratul i -a zis: ,,Mica, să ne ducem la luptă împotriva Ramotului din Galaad, sau să-mi văd de treabă?`` El a răspuns: ,,Suiți-vă! Căci veți avea izbîndă, și vor fi dați în mînile voastre.``

15

Și împăratul i -a zis: ,,De cîte ori va trebui să te pun să juri că nu-mi vei spune decît adevărul în Numele Domnului?``

16

Mica a răspuns: ,,Văd tot Israelul risipit pe munți, ca niște oi cari n`au păstor; și Domnul a zis: ,,Oamenii aceștia n`au stăpîn, fiecare să se întoarcă în pace acasă!``

17

Împăratul lui Israel a zis lui Iosafat: ,,Nu ți-am spus eu? El nu-mi proorocește nimic bun, nu-mi proorocește decît rău.``

18

Și Mica a zis: ,,Ascultați dar cuvîntul Domnului! Am văzut pe Domnul stînd pe scaunul Său de domnie, și toată oastea cerurilor stînd la dreapta și la stînga Lui.

19

Și Domnul a zis: ,,Cine va amăgi pe Ahab, împăratul lui Israel, ca să se suie la Ramot în Galaad și se peară acolo?`` Au răspuns unul într`un fel, altul într`altul.

20

Și un duh a venit și s`a înfățișat înaintea Domnului, și a zis: ,,Eu îl voi amăgi.`` Domnul i -a zis: ,Cum?`

21

,Voi ieși,` a răspuns el, ,și voi fi un duh de minciună în gura tuturor proorocilor lui.` Domnul a zis: ,,Îl vei amăgi, și vei izbuti; ieși, și fă așa.``

22

Și acum, iată că Domnul a pus un duh de minciună în gura proorocilor tăi cari sînt de față. Dar Domnul a vorbit rău împotriva ta.``

23

Atunci Zedechia, fiul lui Chenaana, apropiindu-se, a lovit pe Mica peste obraz, și a zis: ,,Pe ce drum a ieșit duhul Domnului din mine ca să-ți vorbească?``

24

Mica a răspuns: ,,Vei vedea în ziua cînd vei umbla, din odaie în odaie, ca să te ascunzi.``

25

Împăratul lui Israel a zis: ,,Luați pe Mica, și duceți -l la Amon, căpetenia cetății, și la Ioas, fiul împăratului.

26

Și spuneți: ,,Așa vorbește împăratul: ,,Băgați pe omul acesta în temniță, și hrăniți -l cu pînea și cu apa întristării, pînă mă voi întoarce în pace.``

27

Și Mica a zis: ,,Dacă te vei întoarce în pace, n`a vorbit Domnul prin mine!`` Apoi a mai zis: ,,Voi, toate popoarele, auziți!``

28

Împăratul lui Israel și Iosafat, împăratul lui Iuda, s`au suit la Ramot în Galaad.

29

Împăratul lui Israel a zis lui Iosafat: ,,Vreau să-mi schimb hainele ca să mă duc la luptă; dar tu, îmbracă-te cu hainele tale.`` Și împăratul lui Israel și -a schimbat hainele, și s`au dus la luptă.

30

Împăratul Siriei dăduse următoarea poruncă mai marilor peste carăle lui: ,,Să nu vă luptați nici cu cel mic nici cu cel mare, ci să vă luptați numai cu împăratul lui Israel.``

31

Cînd au zărit mai marii carălor pe Iosafat, au zis: ,,Este împăratul lui Israel.`` Și l-au înconjurat ca să lupte cu el. Iosafat a scos un țipăt. Domnul l -a ajutat, și Dumnezeu i -a îndepărtat dela el.

32

Mai marii carălor, văzînd că nu era împăratul lui Israel, s`au depărtat de el.

33

Atunci un om a tras cu arcul la întîmplare, și a lovit pe împăratul lui Israel între încheieturile armăturii. Împăratul a zis celui ce -i mîna carul: ,,Întoarce, și scoate-mă din cîmpul de bătaie, căci sînt rănit.``

34

Lupta a fost înverșunată în ziua aceea. Împăratul lui Israel a stat în car, în fața Sirienilor, pînă seara, și a murit pela apusul soarelui.

2 Cronici 19