Estera 9

Estera

Capitol 10

1

Împăratul Ahașveroș a pus un bir asupra țării și asupra ostroavelor mării.

2

Toate faptele privitoare la puterea și isprăvile lui, și amănuntele despre mărimea la care a ridicat împăratul pe Mardoheu, nu sînt scrise în cartea Cronicilor împăraților Mezilor și Perșilor?

3

Căci Iudeul Mardoheu era cel dintîi după împăratul Ahașveroș. El era cu vază între Iudei și iubit de mulțimea fraților săi, căci a căutat binele poporului său și a vorbit pentru fericirea întregului său neam

Iov 1