Iov 42

Psalmii

Capitol 1

1

Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși, și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori!

2

Ci își găsește plăcerea în Legea Domnului, și zi și noapte cugetă la Legea Lui!

3

El este ca un pom sădit lîngă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea lui, și ale cărui frunze nu se veștejesc: tot ce începe, duce la bun sfîrșit.

4

Nu tot așa este cu cei răi: ci ei sînt ca pleava, pe care o spulberă vîntul.

5

Deaceea cei rău nu pot ținea capul sus în judecății, nici păcătoșii în adunarea celor neprihăniți.

6

Căci Domnul cunoaște calea celor neprihăniți, dar calea păcătoșilor duce la pieire.

Psalmii 2