Psalmii 57

Psalmii

Capitol 58

1

(Către mai marele cîntăreților. ,,Nu nimici``. O cîntare de laudă a lui David.) Oare, tăcînd, faceți voi dreptate? Oare așa judecați voi fără părtinire, fiii oamenilor?

2

Dimpotrivă! în inimă, săvîrșiți nelegiuiri; în țară, puneți în cumpănă silnicia mînilor voastre.

3

Cei răi sînt stricați încă din pîntecele mamei lor, mincinoșii se rătăcesc odată cu ieșirea din pîntecele mamei lor.

4

Au o otravă ca otrava unui șarpe, ca otrava unei aspide surzi, care își astupă urechea,

5

care n`aude glasul vrăjitorilor, glasul fermecătorului celui mai iscusit.

6

Dumnezeule, zdrobește-le dinții din gură! Smulge, Doamne, măselele acestor pui de lei!

7

Să se risipească întocmai ca niște ape cari se scurg! Săgețile, pe cari le-aruncă ei, să fie niște săgeți tocite!

8

Să piară, ca un melc, care se topește umblînd; să nu vadă soarele, ca stîrpitura unei femei!

9

Înainte ca oalele voastre să simtă focul de spin verde sau uscat, îl va lua vîrtejul.

10

Cel fără prihană se va bucura la vederea răzbunării; își va scălda picioarele în sîngele celor răi.

11

Și atunci oamenii vor zice: ,,Da, este o răsplată pentru cel fără prihană! Da, este un Dumnezeu care judecă pe pămînt!``

Psalmii 59