Psalmii 61

Psalmii

Capitol 62

1

(Către mai marele cîntăreților. După Iedutun. Un psalm al lui David.) Da, numai în Dumnezeu mi se încrede sufletul; dela El îmi vine ajutorul.

2

Da, El este Stînca și Ajutorul meu, Turnul meu de scăpare; nicidecum nu mă voi clătina.

3

Pînă cînd vă veți năpusti asupra unui om, pînă cînd veți căuta cu toții să -l doborîți ca pe un zid gata să cadă, ca pe un gard gata să se surpe?

4

Da, ei pun la cale să -l doboare din înălțimea lui: le place minciuna; cu gura binecuvintează, dar cu inima blastămă. -

5

Da, suflete, încrede-te în Dumnezeu, căci dela El îmi vine nădejdea.

6

Da, El este Stînca și Ajutorul meu, Turnul meu de scăpare: nicidecum nu mă voi clătina.

7

Pe Dumnezeu se întemeiază ajutorul și slava mea; în Dumnezeu este stînca puterii mele, locul meu de adăpost.

8

Popoare, în orice vreme, încredeți-vă în El, vărsați-vă inimile înaintea Lui! Dumnezeu este adăpostul nostru. -

9

Da, o nimica sînt fiii omului! Minciună sînt fiii oamenilor! Puși în cumpănă toți la olaltă, ar fi mai ușori decît o suflare

10

Nu vă încredeți în asuprire, și nu vă puneți nădejdea zădarnică în răpire; cînd cresc bogățiile, nu vă lipiți inima de ele.

11

Odată a vorbit Dumnezeu, de două ori am auzit că ,,Puterea este a lui Dumnezu.``

12

A Ta, Doamne, este și bunătatea, căci Tu răsplătești fiecăruia după faptele lui.

Psalmii 63