Psalmii 136

Psalmii

Capitol 137

1

Pe malurile rîurilor Babilonului, ședeam jos și plîngeam, cînd ne aduceam aminte de Sion.

2

În sălciile din ținutul acela ne atîrnaserăm arfele.

3

Căci acolo, biruitorii noștri ne cereau cîntări, și asupritorii noștri ne cereau bucurie, zicînd: ,,Cîntați-ne cîteva din cîntările Sionului!`` -

4

Cum să cîntăm noi cîntările Domnului pe un pămînt străin?

5

Dacă te voi uita, Ierusalime, să-și uite dreapta mea destoinicia ei!

6

Să mi se lipească limba de cerul gurii, dacă nu-mi voi aduce aminte de tine, dacă nu voi face din Ierusalim culmea bucuriei mele!

7

Adu-Ți aminte, Doamne, de copiii Edomului, cari, în ziua nenorocirii Ierusalimului, ziceau: ,,Radeți -l, radeți -l din temelii!``

8

Ah! fiica Babilonului, sortită pustiirii, ferice de cine-ți va întoarce la fel răul pe care ni l-ai făcut!

9

Ferice de cine va apuca pe pruncii tăi, și -i va zdrobi de stîncă!

Psalmii 138