Proverbele 13

Proverbele

Capitol 14

1

Femeia înțeleaptă își zidește casa, iar femeia nebună o dărîmă cu înseși mînile ei. -

2

Cine umblă cu neprihănire, se teme de Domnul, dar cine apucă pe căi strîmbe, Îl nesocotește. -

3

În gura nebunului este o nuia pentru mîndria lui, dar pe înțelepți îi păzesc buzele lor. -

4

Unde nu sînt boi, ieslea rămîne goală, dar puterea boilor aduce belșug de roduri. -

5

Un martor credincios nu minte, dar un martor mincinos spune minciuni.

6

Batjocoritorul caută înțelepciunea și n`o găsește, dar pentru omul priceput știința este lucru ușor. -

7

Depărtează-te de nebun, căci nu pe buzele lui vei găsi știința. -

8

Înțelepciunea omului chibzuit îl face să vadă pe ce cale să meargă, dar nebunia celor nesocotiți îi înșală pe ei înșiși. -

9

Cei nesocotiți glumesc cu păcatul, dar între cei fără prihană este bunăvoință. -

10

Inima își cunoaște necazurile, și nici un străin nu se poate amesteca în bucuria ei. -

11

Casa celor răi va fi nimicită, dar cortul celor fără prihană va înflori. -

12

Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. -

13

De multe ori chiar în mijlocul rîsului inima poate fi mîhnită, și bucuria poate sfîrși prin necaz. -

14

Cel cu inima rătăcită se satură de căile lui, și omul de bine se satură și el de ce este în el. -

15

Omul lesne crezător crede orice vorbă, dar omul chibzuit ia seama bine cum merge. -

16

Înțeleptul se teme și se abate dela rău, dar nesocotitul este îngîmfat și fără frică. -

17

Cine este iute la mînie face prostii, și omul plin de răutate se face urît. -

18

Cei proști au parte de nebunie, dar oamenii chibzuiți sînt încununați cu știință. -

19

Cei răi se pleacă înaintea celor buni, și cei nelegiuiți înaintea porților celui neprihănit. -

20

Săracul este urît chiar și de prietenul său, dar bogatul are foarte mulți prieteni. -

21

Cine disprețuiește pe aproapele său face un păcat, dar ferice de cine are milă de cei nenorociți. -

22

În adevăr ceice gîndesc răul se rătăcesc. dar ceice gîndesc binele lucrează cu bunătate și credincioșie.

23

Oriunde se muncește este și cîștig, dar oriunde numai se vorbește, este lipsă. -

24

Bogăția este o cunună pentru cei înțelepți, dar cei nesocotiți n`au altceva decît nebunie. -

25

Martorul care spune adevărul scapă suflete, dar cel înșelător spune minciuni. -

26

Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în El, și copiii lui au un loc de adăpost la El. -

27

Frica de Domnul este un izvor de viață, ea ne ferește de cursele morții. -

28

Mulțimea poporului este slava împăratului, lipsa poporului este pieirea voivodului. -

29

Cine este încet la mînie are multă pricepere, dar cine se aprinde iute, face multe prostii. -

30

O inimă liniștită este viața trupului, dar prizma este putrezirea oaselor. -

31

Cine asuprește pe sărac, batjocorește pe Ziditorul său, dar cine are milă de cel lipsit, cinstește pe Ziditorul său. -

32

Cel rău este doborît de răutatea lui, dar cel neprihănit chiar și la moarte trage nădejde. -

33

Înțelepciunea se odihnește într`o inimă pricepută, dar în mijlocul celor nesocotiți ea se dă de gol. -

34

Neprihănirea înalță pe un popor, dar păcatul este rușinea popoarelor. -

35

Un împărat are plăcere de un slujitor chibzuit, dar pe cel de ocară, îl atinge mînia lui.

Proverbele 15