Proverbele 23

Proverbele

Capitol 24

1

Nu pismui pe oamenii cei răi, și nu dori să fii cu ei;

2

căci inima lor se gîndește la prăpăd, și buzele lor vorbesc nelegiuiri. -

3

Prin înțelepciune se înalță o casă, și prin pricepere se întărește;

4

prin știință se umplu cămările ei de toate bunătățile de preț și plăcute.

5

Un om înțelept este plin de putere, și cel priceput își oțelește vlaga.

6

Căci prin măsuri chibzuite cîștigi bătălia, și prin marele număr al sfetnicilor ai biruința. -

7

Înțelepciunea este prea înaltă pentru cel nebun: el nu va deschide gura la judecată. -

8

Cine se gîndește să facă rău, se cheamă un om plin de răutate. -

9

Gîndul celui nebun nu este decît păcat, și batjocoritorul este o scîrbă pentru oameni. -

10

Dacă slăbești în ziua necazului, mică îți este puterea. -

11

Izbăvește pe cei tîrîți la moarte, și scapă pe ceice sînt aproape să fie junghiați. -

12

Dacă zici: ,,Ah! n`am știut!``... Crezi că nu vede Celce cîntărește inimile și Celce veghează asupra sufletului tău? Și nu va răsplăti El fiecăruia după faptele lui? -

13

Fiule, mănîncă miere, căci este bună, și fagurul de miere este dulce pentru cerul gurii tale.

14

Tot așa, și înțelepciunea este bună pentru sufletul tău: dacă o vei găsi, ai un viitor, și nu ți se va tăia nădejdea. -

15

Nu întinde curse, nelegiuitule, la locuința celui neprihănit, și nu -i turbura odihna.

16

Căci cel neprihănit de șapte ori cade, și se ridică, dar cei răi se prăbușesc în nenorocire.

17

Nu te bucura de căderea vrăjmașului tău, și să nu ți se veselească inima cînd se poticnește el,

18

ca nu cumva Domnul să vadă, să nu -I placă, și să-Și întoarcă mînia dela el. -

19

Nu te mînia din pricina celor ce fac rău, și nu pizmui pe cei răi!

20

Căci cel ce face răul n`are niciun viitor, și lumina celor răi se stinge. -

21

Fiule, teme-te de Domnul și de împăratul; și să nu te amesteci cu cei neastîmpărați!

22

Căci deodată le va veni pieirea, și cine poate ști sfîrșitul amîndorora! -

23

Iată ce mai spun înțelepții: ,,Nu este bine să ai în vedere fața oamenilor în judecăți.`` -

24

Pe cine zice celui rău: ,,Tu ești bun!`` îl blastămă popoarele, și -l urăsc neamurile.

25

Dar celor ce judecă drept le merge bine, și o mare binecuvîntare vine peste ei. -

26

Un răspuns bun este ca un sărut pe buze.

27

Vezi-ți întîi de treburi afară, îngrijește de lucrul cîmpului, și apoi apucă-te să-ți zidești casa. -

28

Nu vorbi în chip ușuratic împotriva aproapelui tău; ori ai vrea să înșeli cu buzele tale? -

29

Nu zice: ,,Cum mi -a făcut el așa am să -i fac și eu, îi vor răsplăti după faptele lui!`` -

30

Am trecut pe lîngă ogorul unui leneș, și pe lîngă via unui om fără minte.

31

Și era numai spini, acoperit de mărăcini, și zidul de piatră era prăbușit.

32

M`am uitat bine și cu luare aminte, și am tras învățătură din ce am văzut.

33

,,Să mai dorm puțin, să mai ațipesc puțin, să mai încrucișez mînile puțin ca să mă odihnesc!``...

34

Și sărăcia vine peste tine pe neașteptate, ca un hoț, și lipsa, ca un om înarmat.

Proverbele 25