Proverbele 24

Proverbele

Capitol 25

1

Iată încă vreocîteva din Pildele lui Solomon, strînse de oamenii lui Ezechia, împăratul lui Iuda. -

2

Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, dar slava împăraților stă în cercetarea lucrurilor. -

3

Înălțimea cerurilor, adîncimea pămîntului, și inima împăraților sînt nepătrunse. -

4

Scoate zgura din argint, și argintarul va face din el un vas ales.

5

Scoate și pe cel rău dinaintea împăratului, și scaunul lui de domnie se va întări prin neprihănire. -

6

Nu te făli înaintea împăratului, și nu lua locul celor mari;

7

căci este mai bine să ți se zică: ,,Suie-te mai sus!`` decît să fii pogorît înaintea voivodului pe care ți -l văd ochii. -

8

Nu te grăbi să te iei la ceartă, ca nu cumva la urmă să nu știi ce să faci, cînd te va lua la ocări aproapele tău. -

9

Apără-ți pricina împotriva aproapelui tău, dar nu da pe față taina altuia,

10

ca nu cumva, aflînd -o cineva, să te umple de rușine, și să-ți iasă nume rău care să nu se mai șteargă. -

11

Un cuvînt spus la vremea potrivită, este ca niște mere de aur într`un coșuleț de argint. -

12

Ca o verigă de aur și o podoabă de aur curat, așa este înțeleptul care mustră, pentru o ureche ascultătoare. -

13

Ca răcoreala zăpezii pe vremea secerișului, așa este un sol credincios pentru cel ce -l trimete: el înviorează sufletul stăpînului său.

14

Ca norii și vîntul fără ploaie, așa este un om care se laudă pe nedrept cu dărniciile lui. -

15

Prin răbdare se înduplecă un voivod, și o limbă dulce poate zdrobi oase.

16

Dacă dai peste miere, nu mînca decît atît cît îți ajunge, ca să nu ți se scîrbească și s`o verși din gură. -

17

Calcă rar în casa aproapelui tău, ca să nu se sature de tine și să te urască. -

18

Ca un buzdugan, ca o sabie și ca o săgeată ascuțită, așa este un om care face o mărturisire mincinoasă împotriva aproapelui său. -

19

Ca un dinte stricat și ca un picior care șchioapătează, așa este încrederea într`un stricat la ziua necazului. -

20

Ca unul care își scoate haina pe o zi rece, sau varsă oțet pe silitră, așa este cine cîntă cîntece unei inimi în nenorocire. -

21

Dacă este flămînd vrăjmașul tău, dă -i pîne să mănînce, dăcă -i este sete, dă -i apă să bea.

22

Căci făcînd așa, aduni cărbuni aprinși pe capul lui, și Domnul îți va răsplăti. -

23

Vîntul de miazănoapte aduce ploaia, și limba clevetitoare aduce o față mîhnită. -

24

Mai bine să locuiești într`un colț pe acoperiș, decît să locuiești într`o casă mare cu o nevastă gîlcevitoare. -

25

Ca apa proaspătă pentru un om obosit, așa este o veste bună venită dintr`o țară depărtată. -

26

Ca o fîntînă turbure și ca un izvor stricat, așa este cel neprihănit care se clatină înaintea celui rău. -

27

Nu este bine să mănînci multă miere: tot așa, nu este o cinste să alergi după slava ta însuți. -

28

Omul care nu este stăpîn pe sine, este ca o cetate surpată și fără ziduri.

Proverbele 26